Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

7. února 2020
Klub zábavné logiky a deskových her
projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - šablona 2.II/17 Klub pro žáky ZŠ


 

V letošním školním roce proběhl další z klubů zařazených do projektu Škola pro život - „Klub zábavné logiky a deskových her“. Celkově bylo zapsáno 7 žáků z pátých a šestých tříd, kteří se v týdenních intervalech scházeli celé první pololetí. Náplní bylo zábavnou formou rozvíjet logické myšlení a seznámit se s různými formami her, které toto logické myšlení podporují. Pro velký zájem dětí bude klub pokračovat v této činnosti i v druhém pololetí letošního školního roku a tentokrát budou žáci logické myšlení rozvíjet i formou základů programování.

Bc. I. Schwarz

6. února 2020
Kluby konverzace v anglickém jazyce

projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - šablona 2.II/17 Klub pro žáky ZŠV rámci projektu Škola pro život se tento školní rok v prvním pololetí díky velkému zájmu konaly hned dva Kluby konverzace v anglickém jazyce. Kluby, kde si žáci zdokonalili své znalosti anglického jazyka a zároveň se pomocí her naučili novou slovní zásobu. Kluby však nebyly pouze místem pro výuku jazyků, ale sloužily také jako brána pro nahlédnutí do zvyklostí a kultury anglicky mluvících zemí. Na posledním společném setkání v úterý se smažily americké lívance a ve středu irská scones. Děti bavila jak příprava, tak především jejich konzumace. Po zhodnocení uplynulého půlroku se účastníci shodli na tom, že jim společná setkávání s angličtinou budou chybět.

M. Hudečková a Mgr. K. Procházková

  Kluby konverzace v anglickém jazyce (8 obrázků) 
 
5. února 2020
Školní kolo recitační soutěže - kategorie II. stupeň


Ve středu 5. února 2020 proběhlo v aule školy školní kolo recitační soutěže pro žáky 6. - 9. ročníků. I přes malou účast předvedli zúčastnění recitátoři nádherné výkony. První 3 místa obsadily v kategorii 6. – 7. tříd: Karolína Kounovská (7A), Natálie Šindelářová (6A) a Růžena Kosinová (6B). V kategorii 8. – 9. tříd vyhrál Jakub Martinec (9C). V porotě zasedli také členové Klubu občanského vzdělávání a demokratického myšlení.
                                                      

za Klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení - A. Bzurová

4. února 2020
3. A - Projektový den - Brambora
projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - šablona 2.II/19 Projektový den ve škole (pro ZŠ)V pondělí 3. února 2020 proběhl v rámci projektu Škola pro život projektový den s názvem „Brambora“. Program na celý vyučovací den pro žáky 3. A připravila paní Eva Krumlová s pomocí třídní učitelky Mgr. Martiny Turkové.

V úvodu se děti od paní Krumlové dozvěděly různé zajímavosti o bramborách. Velkým překvapením pro ně bylo, když se podařilo s pomocí brambor rozsvítit LED žárovku. Následovala praktická část, při které si každý zasadil bramboru do květináče a do záznamového archu si zapsal první krok z tříměsíčního pozorování růstu brambory. Další zajímavou činností byla výroba bramborových razítek, kterými děti ozdobily obrázek kuchaře. Nejvíce očekávanou částí byla příprava bramborového salátu. Pětičlenná porota po dokončení vybrala ten nejchutnější salát. Možnost hodnotit dostali i všichni žáci a jejich výsledek byl překvapivý: „Měli ho stejně dobrý jako my.“ Před závěrečným hodnocením dne a odměněním za poctivou práci děti v závěrečném testu dokázaly, co všechno si o bramborách zapamatovaly.

Mgr. M. Turková

  3A_projektový den Brambora (22 obrázků) 
 
3. února 2020
Práce s IPady v mateřské škole

projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - Šablona 2.I/11 Využití ICT ve vzdělávání MŠ
V rámci zapojení školy do projektu Škola pro život děti v mateřské škole (na fotografii třída Berušek) využívají iPad, se kterým pracují každý týden. Formou vzdělávacích aplikací se u dětí rozvíjí slovní zásoba, logické myšlení, předmatematické dovednosti, soustředěnost, paměť. Na fotografiích pracují děti se vzdělávací aplikací „Tobík”, kde skládají puzzle, třídí předměty podle určitých kritérií.

Bc. Lenka Řadová

  Práce s IPadem v mateřské škole (9 obrázků) 

3. února 2020
Badatelský klub - Mléčné mandaly
projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - šablona 2.II/17 Klub pro žáky ZŠNa jedné z posledních schůzek Badatelského klubu byli malí badatelé zasvěceni do světa "mandal".
Tvořili mandaly z mléka, do kterého pomocí štětce dávali připravené barvy rozpuštěné ve vodě. Pod jejich rukama tak vznikaly krásné barevné mandaly.

Mgr. R. Soukupová

  Badatelský klub - mléčné mandaly (15 obrázků) 
 
30. ledna 2020
Pochvalné listy s kamarádkou Aničkou

Děti z přípravného ročníku dostávaly první pochvalné listy za práci, kterou odvedly za první pololetí. Pochvalné listy jim přišla rozdat kamarádka Anička, která nejprve zhodnotila naučené učivo a potom každému zhodnotila jeho silné a slabé stránky. Také jim poradila cestu, která je povede ke zlepšení výsledků práce.

R. Bartošová
30. ledna 2020
3. A, 4. C - Netradiční předávání vysvědčení

Ve čtvrtek 30. ledna 2020 si museli žáci 3. A a 4. C pro své pololetní vysvědčení dojít až na zříceninu hradu Ostrý. Nebyla to jen procházka! Cestou nahoru děti plnily úkoly inspirované pověstí Ostrý u Ploučnice, kterou si přečetly v rámci českého jazyka. Než došlo na předání krásných známek, mohl si každý opéct vuřt. I když to pro někoho byl možná výstup náročný, obě třídy zhodnotily celé dopoledne slovy: „To bylo nejhezčí vysvědčení!“

Mgr. M. a D. Turkovi

  3A, 4C - Netradiční předávání vysvědčení (27 obrázků) 
 
30. ledna 2020
1. B a 8. B - Hopsárium

oslava 1. vysvědčení s patrony

Ve středu 29. ledna 2020 se v doprovodu svých patronů z 8. B vypravili žáci 1. B oslavit své první vysvědčení. Starší spolužáci prvňáčkům k tomuto účelu vybrali HOPSÁRIUM v Děčíně. Užili si dvě hodiny společného řádění na klouzačkách, šlapadlech, průlezové dráze i na dopravním hřišti. Prvňáčci osmáky rozhodně nenechali vydechnout. Všichni se vrátili bez úrazu, s úsměvem, propocenými tričky a nedojedenými svačinami – na ty prostě nebyl čas!

Mgr. M. Rejmanová, Mgr. S. Matysová

  1B a 8B - Hopsárium (18 obrázků) 
30. ledna 2020
Jazykové olympiády
Olympiáda v německém jazyce

Začátkem ledna 2020 se uskutečnilo školní kolo Olympiády v německém jazyce, kterého se v kategorii I. A pro žáky 7. tříd zúčastnilo 11 žáků a v kategorii II. A pro žáky 8. a 9. tříd si své jazykové schopnosti ve 2. cizím jazyce vyzkoušelo 27 žáků. Soutěžící museli prokázat své znalosti a dovednosti při poslechu, gramatice, ale také v písemném projevu nebo popisu obrázku. V mladší kategorii zvítězila Karolína Kounovská (7A) před Amálií Procházkovou (7B) a Marií Mundzikovou (7A). Ve starší kategorii předvedl nejlepší výkon Matěj Werner (9B), na 2. místě byl Pavel Dobrovolný (8B) a na 3. místě Jakub Martinec (9C). První dva z každé kategorie budou školu reprezentovat v okresním kole v Děčíně.

Mgr. M. Pilnáčková

Olympiáda v anglickém jazyce

Na konci měsíce proběhlo také ve dvou kategoriích školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. V kategorii žáků 6. a 7. tříd soutěžilo 36 žáků, ve starší kategorii pro 8. a 9. třídy 26 žáků. Žáci si své jazykové znalosti vyzkoušeli při poslechu, mluvnickém testu, čtení a také v mluveném projevu v anglickém jazyce. Vítězkou v mladší kategorii se stala Karolína Kounovská (7A), za ní se umístil Jan Urbánek (7A) a na 3. místě se umístil Pavel Barčák (7A). V kategorii žáků 8. a 9. tříd zvítězil Jakub Dvořák (9A) před Jakubem Martincem (9C) a Kristýnou Sovovou (8B). První dva v každé kategorii postupují do okresního kola.

Mgr. L. Sönlová, M. Hudečková
 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio