Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

8. prosince 2019
Mikuláš 2019

Tradice jsou krásné a je dobré je udržovat. Proto si žáci devátých tříd ve čtvrtek 5. prosince 2019 pro své mladší kamarády ve školce i ve škole připravili návštěvu Mikuláše, čertů a andělů. S krátkým programem navštívil Mikuláš se svou andělskou a čertovskou družinou všechny třídy. Většina tříd jim na oplátku předvedla svůj program. Den s tradicí si tak všichni užili a nikdo nakonec nemusel být odnesen do pekla.

Bc. I. Schwarz, H. Franclová

  Mikuláš 2019 (12 obrázků) 
 

8. prosince 2019
7. A, 7. B - Exkurze do ZOO Ústí nad Labem


Žáci sedmých tříd strávili mikulášský den v ústecké ZOO. Zde si pro ně zaměstnanci připravili výukový program s názvem „Chováme se jako zvířata?“, který se skládal ze dvou částí. Děti byly nejprve prostřednictvím prezentace obeznámeny se základními pojmy z oboru etologie. Následovala praktická část, při níž se volně pohybovaly po celém areálu a za pomoci pozorování zvířat vyplňovaly pracovní listy. Na závěr proběhlo vyhodnocení odpovědí v ZOO škole. Přestože bylo spíše chladné počasí, viděli žáci spoustu zvířat a mohli porovnat, jak moc se zvířata lidem ve svém chování podobají.

Mgr. M. Jansová, Mgr. K. Procházková

  7A, B - Exkurze do ZOO Ústí nad Labem (9 obrázků) 

6. prosince 2019
Vánoční pečení v 6. C


V pátek 6. 12. 2019 si žáci 6. C užili část vyučování ve školní kuchyňce. Práce stihli opravdu hodně. Ve čtyřech skupinkách pekli linecké cukroví, medové perníčky a přichystali pro celou třídu obložené chlebíčky se dvěma druhy pomazánek. Po svačině cukroví slepili marmeládou, nazdobili perníčky cukrovou polevou a ještě zvládli uvařit domácí karamelky. Po těch se však ihned zaprášilo, takže je u jejich stánku návštěvníci Vánočního jarmarku budou hledat marně. Nebo že by nějaké ještě stihli uvařit?

Na Vánoční jarmark Vás zve a těší se třída 6. C.

Mgr. Š. Leknerová

  Vánoční pečení v 6A (11 obrázků) 

6. prosince 2019
Mikulášský a čertovský den 5. A

Žáci V. A vyhráli na konci minulého školního roku 1. místo ve sběru papíru. Z tohoto výtěžku se rozhodli financovat si hodinu a půl v zábavném areálu Hopsária v OC Pivovar Děčín. Protože odjížděli do Děčína právě ve čtvrtek 5. prosince 2019, někteří z nich se oblékli do masek čertů nebo andělů. Před odjezdem ještě navštívili třídu 3. B - třídní učitelky H. Svobodové a předali jejím žákům mikulášskou a čertovskou nadílku. Na oplátku si odnesli výslužku i od její třídy.

Mgr. L. Ficencová

  5A - Mikulášský a čertovský den (15 obrázků) 
 
5. prosince 2019
Čerti ve 3. A


Všechny vyučovací hodiny měly dnes jedno společné téma „Čert a Mikuláš“. Při hodině českého jazyka žáci ve skupinách plnili čertí úkoly – vyhledávali vyjmenovaná slova, skládali slova z písmen, hledali rozdíly na obrázcích. Na hodinu matematiky si pro ně „čerti“ připravili barevné počítání a vymýšlení slovní úlohy. Jako odměnu za připravené úkoly si děti vyrobily při pracovních činnostech na památku papírové čerty. Čtení dětem zpříjemnily čertovské pohádky. Poslední hodinu si žáci připomněli význam adventu a všech důležitých dní tohoto krásného období. Domů si dnes odnášeli nejen malou nadílku, ale i zážitek z návštěvy čertů, andělů a Mikuláše z deváté třídy.

Mgr. M. Turková

  Čerti ve 3. A (13 obrázků) 
 
5. prosince 2019
Peklo v 1. B

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 i k prvňáčkům zavítali zástupci „Nebe a Pekla“. Jelikož se na ně děti hudebně i výtvarně připravily, tak i těm největším „hříšníkům“ bylo po „pokání“ na čertovské židli odpuštěno. Mikuláš přinesl prvním malým písařům pera na psaní do písanky, všichni byli sladce odměněni a strach z očí se proměnil na úsměv ve tváři.

Mgr. M. Rejmanová

  Peklo v 1B (9 obrázků) 
 
5. prosince 2019
3. C - Návštěva Mikuláše, andělů a čertů


I letos jako každý rok navštívil žáky 3. C ve čtvrtek 5. prosince 2019 Mikuláš s anděly a hlavně čerty. Děti měly z příchodu čertů obavy a tak měly nacvičené básničky a písničky, které jim předvedly.

Mgr. R. Soukupová

  Návštěva čertů, andělů a Mikuláše ve 3C (7 obrázků)    

4. prosince 2019
Pozvánka na vánoční jarmark - 10. 12. 2019
4. prosince 2019
Divadelní představení - Čert a Káča

V pondělí 2. prosince 2019 navštívili všichni žáci budovy BÍLÁ pohádkové představení „Čert a Káča“ v benešovském kině. Děj byl tak strhující a Káča měla tak ostrý jazyk, že se i děti spontánně hlasitě zapojovaly. Pohádka v sobě skrývala nejen mnohá poučení, ale děti se z děje dozvěděly i proč s Mikulášem chodí  čert.

Mgr. M. Rejmanová

  Divadelní představení Čert a Káča (6 obrázků) 


 
4. prosince 2019
Krajská odysea - krajské kolo v biologii a matematice

V pátek 22. listopadu 2019 se Jakub Martinec (9. C) s Tomem Tejmarem (9. A) zúčastnili v Teplicích krajského kola soutěže Krajská odysea v biologii, kam se nominovali už minulý školní rok. Soutěže se účastnilo 7 čtyřčlenných týmů, složených vždy složených vždy ze dvou zástupců ZŠ a dvou zástupců SŠ, ze všech okresů Ústeckého kraje. V rámci soutěže pozorovali mikroskopy mikroorganismy, dělali referáty na slavné české přírodovědce nebo určovali pokusem rozmístění chutí na jazyku. Soutěž byla hezky připravená a naši reprezentanti si vybojovali výborné 2. místo.

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 se naši zástupci Jakub Martinec a Jaroslav Kosmata (oba 9. C) zúčastnili v Litoměřicích krajského kola Krajské odysey v matematematice. Soutěž pro byla pro chlapce velmi poučná a zjistili, že matematika není jen nudné počítání vzorečků. Vyzkoušeli si matematické bingo, sestavování mnohostěnů či 3D pera. A v konkurenci sedmi týmů složených ze zástupců ZŠ a SŠ vybojovali výborné 3. místo, které podle jejich mínění ani neočekávali.

video ze soutěže: https://www.youtube.com/watch?v=w_aoYNostoM

Blahopřejeme k výborným výsledkům a vzorné reprezentace naší školy.

Mgr. M. Šmídová

Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio