Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

Poskytování informací

Škola poskytuje veřejnosti informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
K tomu účelu jsou v prostorách školy zveřejněny tyto další Informace o poskytování informací.
Žákům a jejich zákonným zástupcům také veškeré informace a služby týkající se vzdělávání. K informování využívá škola elektronickou žákovskou knížku: https://portal.dmsoftware.cz/


Třídní schůzky

Společné 12. 11. 2019 (úterý od 15:30 - 18:30 hodin)
Individuální 7. 4. 2020 (úterý od 15:30 - 18:30 hodin)

Konzultační hodiny všech pedagogů: (bude aktualizováno v průběhu měsíce září)

Výchovný poradce pro II. stupeň:
Mgr. Šárka Doležalová
 
Metodik primární prevence pro I. stupeň:
Mgr. Hana Svobodová

Metodik primární prevence pro II. stupeň:
Miloš Lanč
 
Pro vzájemnou komunikaci se řídíme Desaterem pravidel jednání mezi rodiči a učiteli.
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio