ZODPOVĚDNOST
RESPEKT
BEZPEČÍ
Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

Užitečné rady MŠ

Vážení rodiče, na tomto místě máme pro Vás užitečné rady a odkazy, které Vám pomohou zorientovat se v období předškolního věku, které je tak důležité pro rozvoj Vašeho dítěte.
 

Co by dítě mělo umět při nástupu k předškolnímu vzdělávání

 1. Vydržet bez maminky a tatínka v cizím prostředí. Při předávání ujistěte dítě, že se vrátíte. Rozloučení by se nemělo protahovat. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Při předávání dítěte paní učitelce nedržte dítě v náručí, ale veďte ho klidně za ruku.
 2. Obléknout se a svléknout.
 3. Samostatně jíst lžící. Nechávejte dítě jíst samostatně, ať sní třeba málo a zařazujte chléb a různé pomazánky do vašeho domácího jídelníčku.
 4. Pít z hrnečku. Používejte běžný hrníček.
 5. Umýt si ruce, utřít se do ručníku.
 6. Používat záchod. Mějte na určitém místě kapesníčky, aby se dítě naučilo samostatně smrkat a nečekalo, až mu někdo utře nos.
 7. Bezpečně chodit po schodech. Naučte je pod dozorem správnou chůzi po schodech, především dolů.
 8. Chodit na procházku. Nejezděte všude autem.
 9. Uklidit po sobě hračky. Každý den trénujte uklízení hraček formou hry.
 10. Zvyšovat sebedůvěru dítěte. Ujišťujte vaše dítě, že všechno zvládne a že mu stále věříte. Dítě musí mít k mateřské škole kladný vztah. Z tohoto důvodu nikdy nestrašte dítě školkou.

Vyhněte se negativním projevům a popisům
Např. „Počkej, tam tě naučí poslouchat, tam se s tebou nebudou mazlit!“
Mluvte s paní učitelkami o adaptaci, o problémech, o špatných zkušenostech.

INFORMACE PRO RODIČE
Informace o provozu MŠ a dohodu o konkrétním průběhu adaptace a nástupním termínu
do MŠ si domluví zákonní zástupci dítěte s třídní učitelkou. Rodiče mají k dispozici všechny potřebné informace (školní řád, provozní řád) na informační tabuli v prostorách hlavní chodby MŠ a na webových stránkách školy (www.zsbnpl.cz). Dodržujte prosím nastavená pravidla naší MŠ.  Pokud budete potřebovat mluvit osobně s pedagogickými pracovníky, domluvte si vždy předem Vaše společné setkání.

PROVOZ MŠ
od 6.00 do 16.00.
V poledne je mateřská škola otevřena v době mezi 12.15 až 12.30.
Příchod dětí do 8.00 (MŠ zavíráme v 8.00).
OMLUVY DĚTÍ HLASTE DO 8.00 NA TELEFONNÍ ČÍSLO 412 586 579 NEBO NA SLUŽEBNÍ TELEFON 605 819 149 (VEDOUCÍ UČITELKA POUZE V NEJNUTNĚJŠÍCH PŘÍPADECH).
Další informace dostanete vždy na informačních tabulích, v chodbách MŠ a individuálně s třídní učitelkou.

PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ  - při předávání dětí používejte zvonek u dveří, kterým přivoláte paní učitelku. Nevstupujte do třídy z hygienických a bezpečnostních důvodů.
Seznam věcí potřebných k pobytu dítěte v MŠ
 1. pohodlné oblečení do třídy
 2. oblečení na venkovní aktivity (oblečení, které mohou děti zašpinit – tepláky, vhodná obuv, pláštěnka, pokrývka hlavy dle počasí)
 3. obuv na přezutí do třídy s pevnou patou (NE pantofle nebo crocs)
 4. u malých dětí preferujte obuv se suchými zipy
 5. pyžamo (předškoláci pyžama nepoužívají)
 6. veškeré oblečení je dobré mít PODEPSANÉ – předejde se tak nechtěným a zbytečným mrzutostem

REŽIM DNE
6.00 - 8.15 volné hry, cvičení, pracovní a individuální činnosti
8.15 - 9.45 vzdělávací činnost
8.00 - 12.00 povinné předškolní vzdělávání
9.00 - 9.20 přesnídávka
od 10. 00 pobyt venku
11.30  - 12.00 oběd
12.00  - 14.00 hygiena, odpočinek, spánek, předškoláci – klidové činnosti
14.00  - 14.30 odpolední svačina
14.30  - 16.00 volné hry, sportovní, hudební a hudebně pohybové aktivity, odchod dětí domů
Režim dne dodržujeme dle individuálních potřeb dětí.
 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace
Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Mgr. Jakub Zelený
Ředitel školy
Mgr. Miroslava Šmídová
Statutární zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 1. st. ZŠ a zájmového vzdělávání
Ing. Hana Brňáková
Zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 2. st. ZŠ
Mgr. Zdeňka Černá
Zástupkyně útvaru předškolního vzdělávání a školního stravování

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

Nastavení cookies | Povinně zveřejňované informace | GDPR
K.A.H. Studio