Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

Kariérové poradenství

Kariérový poradce: Ing. Hana Brňáková
 

Přijímací řízení 

Termín pro podání přihlášek do denní formy vzdělávání je do 1. března 2023.
V případě, že uchazeč podává přihlášku do oboru s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky 30. listopadu 2022.

Přihlášky na střední školy se předkládají řediteli školy, do které se uchazeč hlásí, osobně nebo poštou – doporučeným dopisem.
Pro první kolo přijímacího řízení lze podat nejvýše dvě přihlášky (přihlášky vytiskne žákům škola).

Přihlášky a zápisový lístek budou žákům na naší škole předány zároveň s pololetním vysvědčením.
 
Přijímací řízení na SŠ Termíny
Zveřejnění kritérií přijímacího řízení SŠ  
obory vzdělání s talentovou zkouškou do 31. 10. 2022
ostatní obory vzdělání do 31. 1. 2023
Odevzdání přihlášek na SŠ  
obory vzdělání s talentovou zkouškou + obory konzervatoře do 30. 11. 2022
ostatní obory vzdělání do 1. 3. 2023

Termíny konání jednotné zkoušky jsou stanoveny centrálně. 
- čtyřleté obory a nadstavbové studium: 13. 4. a 14. 4. 2023
- šestiletá a osmiletá gymnázia: 17. 4. a 18. 4. 2023
- náhradní termíny: 10. 5. a 11. 5. 2023

Uchazeč a jednotná zkouška
V přijímacím řízení v oborech vzdělávání s maturitou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.
V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku dvakrát (na každé přihlášené škole jednou), přičemž se pro rozhodnutí o přijetí využije vždy lepší výsledek. 

Náhradní termín jednotné zkoušky
Pokud se uchazeč v 1. kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k 1. či 2. termínu jednotné zkoušky a do 3 dnů se řádně omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termíny jednotné zkoušky jsou stanoveny centrálně.
Další informace a kritéria pro přijetí naleznete na internetových stránkách příslušných středních škol, kam přihlášku podáváte. Zde naleznete také termíny dnů otevřených dveří.
Doporučuji tyto termíny využít.

Střední školy v našem okolí:
 
Gymnázium Děčín https://www.gymnaziumdc.cz/
ZŠ T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice http://www.zs-gymnazium.cz
Evropská obchodní akademie Děčín http://www.oadc.cz/
Střední lesnická škola a Střední odborná škola Šluknov http://www.lesnicka-skola.cz/
Střední škola lodní dopravy a technických řemesel Děčín https://www.dorado.cz/
Střední škola řemesel a služeb Děčín https://www.sosruska.cz/
Střední škola zahradnická a zemědělská Děčín http://www.libverdadc.cz/
Střední zdravotnická škola Děčín http://www.szsdecin.cz/
VOŠ a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní Děčín http://www.prumkadc.cz/
Gymnázium a SOŠ dr. V. Šmejkala Ústí nad Labem http://www.gym-ul.cz/
Střední průmyslová škola Ústí nad Labem http://www.spsul.cz/
TRIVIS Ústí nad Labem http://www.trivis.cz/
Euroškola Česká Lípa https://ceskalipa.euroskola.cz/

Příprava na přijímací zkoušky

Vzorové i ostré testy CERMAT z minulých let doporučujeme vyzkoušet, viz odkaz: http://www.kampomaturite.cz/prijimaci-zkousky-srovnavaci-zkousky-testy/.
Zjistíte, jak vypadají záznamové archy, zadání úloh a časové limity. Zdarma je můžete stáhnout na stránkách CERMATu, případně je pohromadě najdete na webu: http://www.kampomaturite.cz/prijimacky-na-ss-4/.
 

Zápisový lístek

Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání ve střední škole, musí svůj úmysl stát se žákem této školy potvrdit zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.


Další užitečné odkazy pro uchazeče, kteří se chtějí hlásit na střední školu:
www.infoabsolvent.cz
www.atlasskolstvi.cz
www.stredniskoly.cz
www.skoladecin.cz

S dotazy se můžete obrátit přímo na kariérového poradce:
Ing. Hanu Brňákovou (e-mail: brnakova@zsbnpl.cz) – konzultace po dohodě.
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

Nastavení cookies | Povinně zveřejňované informace | GDPR
K.A.H. Studio