Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

Rozvrhy hodin

Časový rozvrh vyučovacích hodin

0

1

2

3

4

5

6

7

8

7:00 - 7:45 8:00 - 8:45 8:55 - 9:40 10:00 - 10:45 10:55 - 11:40 11:50 - 12:35 12:45 - 13:30 13:35 - 14:20 14:25 - 15:10
 
Rozvrh hodin podle jednotlivých tříd - 1. pololetí
 
Upravený rozvrh 3. a 4. tříd po dobu plavání (17. 9. - 23. 11. 2018)
 
 
vysvětlení zkratek - I. st.: ČJ - český jazyk, M - matematika, AJ - anglický jazyk, PRV - prvouka, VL - vlastivěda, PŘÍ - přírodověda, INF - informatika, HV - hudební výchova, VV - výtvarná výchova, PČ - praktické činnosti, TV - tělesná výchova, PSPP - předmět speciálně-pedagogické péče
 

vysvětlení zkratek - II. st.: ČJ - český jazyk, M - matematika, AJ/NJ - anglický, německý jazyk, 2. CJ - druhý cizí jazyk (německý jazyk, ruský jazyk, anglický jazyk a upevňování 1. cizího jazyka), PŘ - přírodopis, Z - zeměpis, D - dějepis, CH - chemie, F - fyzika, VOZ - výchova k občanství a ke zdraví, INF - informatika, HV - hudební výchova, VV - výtvarná výchova, PČ - praktické činnosti, TV - tělesná výchova, VP - volitelný předmět - Polytechnická výchova, Moderní výtvarné umění, Sportovní činnosti), PSPP - předmět speciálně-pedagogické péče
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, mobil: 773 748 842

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 602 144 563

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio