Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY

8. března 2020
Recitační soutěž - školní kolo I. kategorie a městské kolo Česká Kamenice

Ve středu 12. února 2020 proběhlo v aule školy školní kolo v recitační soutěži pro žáky 1. -  5. tříd, soutěže, která má u nás na škole dlouhodobou tradici. Celkově se soutěže zúčastnilo 42 recitátorů, porota měla velice těžkou práci. Do městského kola v České Kamenici, které se konalo dne 3. března 2020, mohli jet pouze tři nejlepší z každé kategorie. Nejmladší kategorii prvňáčků zastupovali - Alice Šeflová, Karolína Záhorková a Jakub Poluda (všichni 1B). V kategorii 2. a 3. tříd nás zastupovaly - Jindřiška Takáčová (3C), Karolína Bříšková a Anežka Pacinová (obě 2B). Kategorie 4. a 5. tříd měla tyto zástupce - Ema Takáčová (4C), Jakub Doležal (4A) a Viola Rokosová (5B). Své zástupce jsme měli i v kategorii starších soutěžících - školu reprezentovali Karolína Kounovská (7A), Růžena Kosinová (6B) a Jakub Martinec (9C). Z důvodu nemoci se nemohla zúčastnit Natálie Šindelářová (6A). A jak jsme dopadli? Výborně - v nejmladší kategorii získala škola díky Alici Šeflové 3. místo. Ve druhé kategorii byli naši recitátoři ještě úspěšnější - Karolína Bříšková se umístila na třetím místě a Jindřiška Takáčová tuto kategorii vyhrála. Rovněž v další kategorii byli naši recitátoři úspěšní - Jakub Doležal se umístil na druhém postupovém místě a Ema Takáčová na místě prvním. V kategorii starších žáků získala Karolína Kounovská třetí místo a Růžena Kosinová postupové 2. místo. Celkem tedy do oblastního kola v Děčíně pojedou reprezentovat tito žáci: Jindřiška Takáčová, Ema Takáčová, Jakub Doležal a Růžena Kosinová. Všichni budeme 18. března 2020 držet palce. Děkujeme všem.

    

Mgr. B. Ušáková

 
20. února 2020
Děčínský laický záchranář 2020

Ve středu 19. února se čtveřice našich žáků - Petr Fleischer, Květa Bížová, Nikola Zubčíková a Jaroslav Kosmata (všichni 9C) - zúčastnila tradiční soutěže v poskytování 1. pomoci - 9. ročníku soutěže Děčínský laický záchranář 2020. Soutěž v poskytování 1. pomoci, kterou pořádá Střední zdravotnická škola Děčín, je určená žákům 9. tříd. Letošního ročníku se zúčastnilo 10 soutěžních týmů okresu Děčín. Soutěž se skládala z testu zdravotnických dovedností a modelových situací, které muselo družstvo společně řešit. Jednalo se např. o krvácení, resiscitaci nebo nehodu s bezvědomím. Soutěžící ošetřovali figuranty a jejich výkon bodově hodnotila porota složená ze záchranářů. Naše družstvo vybojovalo v konečném pořadí velmi pěkné 4. místo. Blahopřejeme a děkujeme za velmi dobrou reprezentaci naší školy. Velký ohlas měla soutěž i u kolemjdoucí veřejnosti, protože se konala v 1. patře OC Korál Děčín.
Po vyhodnocení navštívily soutěžení týmy Záchranné centrum v Děčíně, kde se seznámili s jeho fungováním a prohlédli si také vybavení sanitek rychlé záchranné služby.

E. Kračmarová

  Děčínský laický záchranář 2020 (5 obrázků) 
12. února 2020
Výsledky okresních kol - Jazykové olympiády

Okresní kolo Olympiáda v německém jazyce

Ve středu 5. února 2020 se v DDM v Děčíně uskutečnilo okresní kolo Olympiády v německém jazyce. Naši školu reprezentovala čtveřice - Karolína Kounovská (7A), Amálie Procházková (7B) - v kategorii I.A pro žáky 6. a 7. ročníků a Pavel Dobrovolný (8B) s Matějem Wernerem (9B) v kategorii II.A pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol. V mladší kategorii soutěžilo sedm žáků ze čtyř základních škol. Nejlepší výsledek z našich účastníků dosáhl Matěj Werner, který ve své kategorii získal 6. místo z 12 účastníků okresního kola v jeho kategorii. Pro zbylé tři reprezentanty byla účast v okresním kole získávání zkušeností v konverzaci v německém jazyce. 


Okresní kolo Olympiáda v anglickém jazyce

V úterý 11. února 2020 se na ZŠ Komenského, Děčín uskutečnilo okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce. V kategorii I.A reprezentovali naši školu Karolína Kounovská a Jan Urbánek (oba ze 7A), ve starší kategorii II.A  si své jazykové znalosti vyzkoušeli Jakub Dvořák (9A) a Jakub Martinec (9C). Okresního kola se v mladší kategorii zúčastnilo 24 zástupců ze základních škol okresu Děčín a velkou radost nám udělala Karolína Kounovská, která ve své kategorii zvítězila. Hezký výsledek dosáhl také Jan Urbánek, který se umístil na pěkném 5. - 6. místě. Ve starší kategorii se okresního kola zúčastnilo 30 žáků 8. a 9. tříd, naši soutěžící se neumístili na předních místech, přesto pro ně byla účast v okresním kole dobrou zkušeností v jejich znalostech cizího jazyka.

Všem našim účastníkům okresních kol děkujeme za reprezentaci školy a Karolíně gratulujeme k 1. místu.

Mgr. M. Šmídová
5. února 2020
Školní kolo recitační soutěže - kategorie II. stupeň


Ve středu 5. února 2020 proběhlo v aule školy školní kolo recitační soutěže pro žáky 6. - 9. ročníků. I přes malou účast předvedli zúčastnění recitátoři nádherné výkony. První 3 místa obsadily v kategorii 6. – 7. tříd: Karolína Kounovská (7A), Natálie Šindelářová (6A) a Růžena Kosinová (6B). V kategorii 8. – 9. tříd vyhrál Jakub Martinec (9C). V porotě zasedli také členové Klubu občanského vzdělávání a demokratického myšlení.
                                                      

za Klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení - A. Bzurová

30. ledna 2020
Jazykové olympiády
Olympiáda v německém jazyce

Začátkem ledna 2020 se uskutečnilo školní kolo Olympiády v německém jazyce, kterého se v kategorii I. A pro žáky 7. tříd zúčastnilo 11 žáků a v kategorii II. A pro žáky 8. a 9. tříd si své jazykové schopnosti ve 2. cizím jazyce vyzkoušelo 27 žáků. Soutěžící museli prokázat své znalosti a dovednosti při poslechu, gramatice, ale také v písemném projevu nebo popisu obrázku. V mladší kategorii zvítězila Karolína Kounovská (7A) před Amálií Procházkovou (7B) a Marií Mundzikovou (7A). Ve starší kategorii předvedl nejlepší výkon Matěj Werner (9B), na 2. místě byl Pavel Dobrovolný (8B) a na 3. místě Jakub Martinec (9C). První dva z každé kategorie budou školu reprezentovat v okresním kole v Děčíně.

Mgr. M. Pilnáčková

Olympiáda v anglickém jazyce

Na konci měsíce proběhlo také ve dvou kategoriích školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. V kategorii žáků 6. a 7. tříd soutěžilo 36 žáků, ve starší kategorii pro 8. a 9. třídy 26 žáků. Žáci si své jazykové znalosti vyzkoušeli při poslechu, mluvnickém testu, čtení a také v mluveném projevu v anglickém jazyce. Vítězkou v mladší kategorii se stala Karolína Kounovská (7A), za ní se umístil Jan Urbánek (7A) a na 3. místě se umístil Pavel Barčák (7A). V kategorii žáků 8. a 9. tříd zvítězil Jakub Dvořák (9A) před Jakubem Martincem (9C) a Kristýnou Sovovou (8B). První dva v každé kategorii postupují do okresního kola.

Mgr. L. Sönlová, M. Hudečková
 
30. ledna 2020
Zeměpisná olympiáda

Na konci ledna 2020 proběhlo také školní kolo Zeměpisné olympiády, v té soutěží žáci ve třech kategoriích. V kategorii A si své zeměpisné znalosti a dovednosti vyzkoušelo 14 šesťáků, nejlepší znalosti z planetární geografie a kartografie předvedl Filip Linhart z 6C, za ním.se umístili Michael Rélich (6C) a Adéla Svobodová (6A). V kategorii B soutěžilo 9 žáků ze 7. tříd, nejlépe si s úlohami z regionální geografie poradil Vojta Loos ze 7B, na 2. místě se umístila Karolína Kounovská a 3. místo si vybojovala Nicol Schánělová (obě 7A). V nejstarší kategorii C řešilo úlohy z geografie Evropy, kartografie a obecné fyzické geografie 18 žáků 8. a 9. tříd, vítězství si vybojoval Petr Fleischer z 9C před Matějem Wernerem (9B) a Jakubem Martincem (9C). Všichni tři vítězové budou školu reprezentovat v okresním kole v Děčíně.

Mg. J. Šedivá, Bc. Z. Miškovský, Mgr. M. Šmídová
 
30. ledna 2020
Městské kolo pěvecké soutěže Skřivánek

V úterý 28. ledna 2020 se již po třetí v aule ZŠ konalo městské kolo soutěže v sólovém zpěvu Skřivánek. Přihlásilo se celkem i z okolních škol 40 zpěváků do sólového zpěvu, duo ani trio nebylo žádné. Své reprezentanty - zpěváky měly ZŠ Dolní Habartice, ZŠ Heřmanov, ZŠ Markvartice a ZŠ Benešov nad Ploučnicí. Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií - v 1. kategorii byla kategorie A1 pro žáky 1. – 5. ročník a A2 pro žáky, kteří se učí zpívat v ZUŠ, 2. kategorie B1 je určena žákům 6. - 9. ročníků.
V soutěži se objevilo mnoho pěveckých nadějí, takže porota složená z hudebních odborníků měla hodně práce rozhodnout o udělení konečného pořadí. V kategorii A1 si 1. místo vyzpívala  Kateřina Rudolfová (2. roč.) ze ZŠ Heřmanov s postupem do krajského kola do Děčína, 2. místo Adélka Baštrnáková (1. roč.) ze ZŠ Dolní Habartice s postupem a 3. místo Eliška Bubníková (5. B) a Magdaléna Hralová (4. C) ze ZŠ Benešov nad Ploučnicí.
                                                      
V kategorii ZUŠ bylo uděleno 1. místo Emě Takáčové a 2. místo Kristýně Poludové (obě 4. C) ZŠ Benešov nad Ploučnicí, obě postupují do krajského kola.
V kategorii B 1 -1. místo nebylo uděleno, na 2. místě František Petřík (7. B) ZŠ Benešov nad Ploučnicí a 3. místo Nela Hriníková (6. tř.) ZŠ Markvartice. 
                                                                        

Čestná uznání porota udělila těmto zpěváčkům: Matyáši Majorovi (4.A Benešov n/Pl), Nikolasi Čechovi (5.tř. Dolní Habartice), Tomáši Mlejnkovi (3. tř., Heřmanov), Danielu Žďárskému (3.tř., Markvartice) a Šimonu Donátovi (7.A,  Benešov n/Pl)
Všem účinkujícím i divákům děkujeme za účast v soutěži a těšíme se na další ročník krásného zpívání

Mgr. A. Špačková
27. ledna 2020
Výsledky okresních kol - Dějepisné olympiády a Olympiády v českém jazyce

Ve čtvrtek 16. ledna 2020 proběhlo v budově ČVUT v Děčíně okresní kolo Dějepisné olympiády. Téma letošního ročníku „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)“ prověřilo dovednosti žáků při práci s textem, mapou, obrázky i orientace na mapě. Okresního kola se zúčastnilo 30 soutěžících žáků z 8. a 9. ročníků ze ZŠ a víceletých gymnázií okresu Děčín. Naši školu reprezentovali Jakub Martinec (9C) a Matěj Werner (9B), Jakub se umístil na pěkném 9. místě a Matěj na děleném 14. a 15. místě. Oba si zaslouží pochvalu za reprezentaci školy.

Mgr. M. Šmídová
 

O týden později se ve čtvrtek 23. ledna 2020 v Děčíně uskutečnilo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezentovali Jakub Martinec (9C) a Pavel Dobrovolný (8B). Konkurenci tvořilo 44 žáků z okolních základních škol a víceletých gymnázií okresu Děčín. V první části soutěžící psali slohovou práci na téma „Kdybych měl Aladinovu lampu“. Druhou částí byl test z českého jazyka. Jakub Martinec se umístil na krásném 10. místě a Pavel Dobrovolný obsadil 24. místo. Oběma děkujeme za reprezentaci školy.
                                                                        

M. Miňovská

21. ledna 2020
Školní kolo pěvecké soutěže Skřivánek - žáci 1. - 3. třídy

V úterý 21. ledna 2020 se na naší škole po třídních kolech uskutečnilo školní kolo tradiční pěvecké soutěže „Skřivánek 2020“. O postup do městského kola, které proběhne 28. 1. 2020, bojovalo letos 22 výherců třídních kol z 1., 2. a 3. ročníku.
Mezi účastníky soutěže se objevili již „ostřílení“ školní zpěváčci, ale i úplní nováčci. Jak se nakonec ukázalo, každá třída měla svého „SKŘIVÁNKA“.
V 1. ročníku to byla Viktorie Mazáčková z I. A  a Alice Šeflová z I. B.  Z 2. ročníku si 1. místo vyzpívala Karolína Bříšková z II. B, 2. místo Štěpánka Rabová z  II. A. V kategorii 3. tříd stanula na stupni pěveckých vítězů Ester Kleinová z III. A., 2. místo jako loni obsadil Patrik Ondrejkovič z III. B  a 3. místo patří Zuzce Zvěřinové z III. C.
Odměněni byli všichni aktivní účastníci soutěže malou sladkou odměnou a účastnickým listem.
Gratulujeme!

Mgr. M. Rejmanová

  Školní kolo pěvecké soutěže Skřivánek na Bílé (5 obrázků) 
20. ledna 2020
Školní kolo Biologické olympiády
V průběhu ledna 2020 se uskutečnila ve dvou kategoriích školní kola Biologické olympiády. Letošní olympiáda byla zaměřena na téma „Těžký život ve vodě". Žáci měli možnost se před samotnou soutěží seznámit se studijními materiály, které pro přípravu obdrželi.
V kategorii C, ve které své znalosti a dovednosti prokazují žácí 8. a 9. tříd, soutěžilo 10 žáků. Olympiáda měla jako vždy 3 části – teoretický test,  který obsahoval v této kategorii 34 otázek, v další praktické části A určovali podle obrázků 15 druhů rostlin a 15 druhů živočichů, v praktické části B měli zadán laboratorní úkol. Ten se týkal pozorování stavby rašeliníku, jeho nákresu a pojmenování jednotlivých částí. Nejlepšími řešiteli byli - Jakub Martinec (9C), za ním se umístil Oskar Šimon a Pavel Dobrovolný (oba z 8B).

V kategorii D se účastní žáci 6. a 7. tříd, ve školním kole soutěžilo pouze 5 účastníků. Také v této kategorii měla soutěž – teoretický test, který obsahoval v této kategorii 27 otázek, v další praktické části A určovali podle obrázků  15 druhů rostlin a 15 druhů živočichů, v praktické části  B měli zadán laboratorní úkol. Týkal se povrchového napětí vody v závislosti na přítomnosti mycích prostředků, popř. potravinářského barviva. Nejlepším řešitelem byl v této kategorii Vojtěch Loos, na 2. místě se umístil Jan Sobotka a 3. místo získal Petr Kolovecký (všichni 7B).

Všichni soutěžící si zaslouží pochvalu za účast a aktivitu při nelehkém řešení všech úkolů. Nejlepší řešitelé budou školu reprezentovat v okresním kole v Děčíně.

Mgr. J. Novotná, Bc. M. Šárová, Bc. K. Vašáková

  Biologická olympiáda - praktická část (16 obrázků) 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio