Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY

21. ledna 2020
Školní kolo pěvecké soutěže Skřivánek - žáci 1. - 3. třídy

V úterý 21. ledna 2020 se na naší škole po třídních kolech uskutečnilo školní kolo tradiční pěvecké soutěže „Skřivánek 2020“. O postup do městského kola, které proběhne 28. 1. 2020, bojovalo letos 22 výherců třídních kol z 1., 2. a 3. ročníku.
Mezi účastníky soutěže se objevili již „ostřílení“ školní zpěváčci, ale i úplní nováčci. Jak se nakonec ukázalo, každá třída měla svého „SKŘIVÁNKA“.
V 1. ročníku to byla Viktorie Mazáčková z I. A  a Alice Šeflová z I. B.  Z 2. ročníku si 1. místo vyzpívala Karolína Bříšková z II. B, 2. místo Štěpánka Rabová z  II. A. V kategorii 3. tříd stanula na stupni pěveckých vítězů Ester Kleinová z III. A., 2. místo jako loni obsadil Patrik Ondrejkovič z III. B  a 3. místo patří Zuzce Zvěřinové z III. C.
Odměněni byli všichni aktivní účastníci soutěže malou sladkou odměnou a účastnickým listem.
Gratulujeme!

Mgr. M. Rejmanová
 
20. ledna 2020
Školní kolo Biologické olympiády
V průběhu ledna 2020 se uskutečnila ve dvou kategoriích školní kola Biologické olympiády. Letošní olympiáda byla zaměřena na téma „Těžký život ve vodě". Žáci měli možnost se před samotnou soutěží seznámit se studijními materiály, které pro přípravu obdrželi.
V kategorii C, ve které své znalosti a dovednosti prokazují žácí 8. a 9. tříd, soutěžilo 10 žáků. Olympiáda měla jako vždy 3 části – teoretický test,  který obsahoval v této kategorii 34 otázek, v další praktické části A určovali podle obrázků 15 druhů rostlin a 15 druhů živočichů, v praktické části B měli zadán laboratorní úkol. Ten se týkal pozorování stavby rašeliníku, jeho nákresu a pojmenování jednotlivých částí. Nejlepšími řešiteli byli - Jakub Martinec (9C), za ním se umístil Oskar Šimon a Pavel Dobrovolný (oba z 8B).

V kategorii D se účastní žáci 6. a 7. tříd, ve školním kole soutěžilo pouze 5 účastníků. Také v této kategorii měla soutěž – teoretický test, který obsahoval v této kategorii 27 otázek, v další praktické části A určovali podle obrázků  15 druhů rostlin a 15 druhů živočichů, v praktické části  B měli zadán laboratorní úkol. Týkal se povrchového napětí vody v závislosti na přítomnosti mycích prostředků, popř. potravinářského barviva. Nejlepším řešitelem byl v této kategorii Vojtěch Loos, na 2. místě se umístil Jan Sobotka a 3. místo získal Petr Kolovecký (všichni 7B).

Všichni soutěžící si zaslouží pochvalu za účast a aktivitu při nelehkém řešení všech úkolů. Nejlepší řešitelé budou školu reprezentovat v okresním kole v Děčíně.

Mgr. J. Novotná, Bc. M. Šárová, Bc. K. Vašáková

  Biologická olympiáda - praktická část (16 obrázků) 
18. prosince 2019
Astronomická olympiáda

V úterý 17. prosince 2019 proběhlo v multimediální učebně školní kolo 17. ročníku Astronomické olympiády, kterého se ve dvou kategoriích zúčastnilo 8 soutěžících. Soutěž je určena zájemcům o přírodní vědy, o astronomii, o soutěžení, prostě všem s chutí poměřit si svoje znalosti. Astronomická olympiáda probíhá tříkolově: 1. Školní kolo probíhá ve škole, trvá 40 minut a během školního kola lze používat libovolné pomůcky kromě nápovědy spolužáka/učitele/přítele na telefonu. 2. krajské kolo řeší úspěšní řešitelé školního kola doma a ve škole. 3. kolo - nejlepší řešitelé z krajského kola postupují do celostátního finále.

   
https://olympiada.astro.cz/https://www.astro.cz/

V kategorii GH určené žákům 6. a 7. tříd si své znalosti a dovednosti z astronomie vyzkoušelo 5 chlapců, ve starší kategorii EF pro 8. a 9. třídy soutěžili 3 chlapci. Soutěžící řešili většinu úloh elektronicky, v každé kategorii jednu početní úlohu na papír jako klasickou písemnou práci. Komise AO určila pro postup do dalšího krajského kola limit 20 bodů z 50 možných. Postup si v mladší kategorii vybojovali Jan Sobotka, Vojta Loos a Petr Kolovecký (všichni 7B), nejúspěšnějším řešitelem byl Jan Sobotka. Ve starší kategorii postoupili všichni tři řešitelé, nejlepší byl Jakub Martinec (9C) a dále Pavel Dobrovolný a Oskar Šimon (oba 8B). Blahopřejeme všem postupujícím.

Mgr. M. Šmídová, M. Lanč
11. prosince 2019
Finále soutěže IT-SLOT 2019

Ve středu 11. prosince 2019 proběhlo v Praze finále 10. ročníku Vědomostní soutěže IT-SLOT pro žáky 8. a 9. tříd. Letos poprvé měla naše škola v této soutěži mezi 49 finalisty svého reprezentanta - Jakuba Dvořáka z 9. A. Ten nakonec v konečném pořadí obsadil velmi pěkné 16. místo, kdy o vyšším umístění rozhodoval lepší čas, za který byly otázky zodpovězeny. Děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. M. Šmídová
4. prosince 2019
Krajská odysea - krajské kolo v biologii a matematice

V pátek 22. listopadu 2019 se Jakub Martinec (9. C) s Tomem Tejmarem (9. A) zúčastnili v Teplicích krajského kola soutěže Krajská odysea v biologii, kam se nominovali už minulý školní rok. Soutěže se účastnilo 7 čtyřčlenných týmů, složených vždy složených vždy ze dvou zástupců ZŠ a dvou zástupců SŠ, ze všech okresů Ústeckého kraje. V rámci soutěže pozorovali mikroskopy mikroorganismy, dělali referáty na slavné české přírodovědce nebo určovali pokusem rozmístění chutí na jazyku. Soutěž byla hezky připravená a naši reprezentanti si vybojovali výborné 2. místo.

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 se naši zástupci Jakub Martinec a Jaroslav Kosmata (oba 9. C) zúčastnili v Litoměřicích krajského kola Krajské odysey v matematematice. Soutěž pro byla pro chlapce velmi poučná a zjistili, že matematika není jen nudné počítání vzorečků. Vyzkoušeli si matematické bingo, sestavování mnohostěnů či 3D pera. A v konkurenci sedmi týmů složených ze zástupců ZŠ a SŠ vybojovali výborné 3. místo, které podle jejich mínění ani neočekávali.

video ze soutěže: https://www.youtube.com/watch?v=w_aoYNostoM

Blahopřejeme k výborným výsledkům a vzorné reprezentace naší školy.

Mgr. M. Šmídová

27. listopadu 2019
Olympiáda v českém jazyce 2019 - školní kolo

V pondělí 25. listopadu 2019 se 21 žáků 8. a 9. ročníků zúčastnilo školního kola Olympiády z českého jazyka.

Se zadanými mluvnickými i slohovými úlohami (letošní zadání - próza na téma: Tomu říkám překvapení) si nejlépe poradili a nejúspěšnějšími řešiteli se stali Jakub Martinec z 9. C a Pavel Dobrovolný z 8. B.

Oba chlapci budou naši školu reprezentovat v okresním kole v Děčíně.

Mgr. Š. Leknerová

22. listopadu 2019
Dějepisná olympiáda 2019 - školní kolo

Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 proběhlo školní kolo 49. ročníku Dějepisné olympiády. Zúčastnilo se jí 12 žáků 8. a 9. ročníků.
Téma letošního ročníku „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)" nejlépe shodně zvládli Jakub Martinec z 9. C a Matěj Werner z 9. B 
Oba chlapci budou školu reprezentovat v okresním kole v Děčíně.

Mgr. H. Fridrichová.
21. listopadu 2019
9. A - IT slot


Žáci 9. A se zúčastnili 10. ročníku vědomostní soutěže v informatice IT-SLOT pro žáky 8. a 9. ročníků  a Jakub Dvořák (9. A) se probojoval do celostátního finále, ve kterém se o hodnotné ceny utká 50 nejlepších z nominačního kola. Soutěže se zúčastnilo 3 860 žáků ze 115 škol v republice, v 1. nominačním kole se naše škola umístila na 26. místě. Blahopřejeme Jakubovi a budeme mu ve finále držet palce.

Bc. I. Schwarz

15. listopadu 2019
Krajská odysea - krajské kolo v oboru stavebnictví

Ve středu 13. listopadu 2019 proběhlo na Střední škole stavební a strojní v Teplicích krajské kolo soutěže Krajská odysea v oboru stavebnictví, jednotlivé okresy reprezentovali vítězné týmy z okresních kol složené ze žáků základní školy a studentů střední školy. Naši školu reprezentovala dvojice z 8. B Karolína Srbová a Adam Bartoň. Jednou z disciplín, kde týmy předváděly schopnost týmové spolupráce a hry, bylo vyprojektovat domek a ten pak také v miniaturní podobě ze speciálních stavebnic také postavit. Ačkoliv se našim zástupcům nepodařilo vybojovat přední umístění, měli možnost udělat si představu o středních stavebních školách v Ústeckém kraji.

Video ze soutěže: https://www.youtube.com/watch?v=h27wH2y9gz0

Mgr. M. Šmídová
 
10. listopadu 2019
Bobřík informatiky 2019

Žáci naší školy, kteří se učí informatiku (žáci 5., 6. a 9. tříd), se v průběhu listopadu 2019 zúčastnili 12. ročníku informatické soutěže pro žáky základních a středních škol - soutěže Bobřík informatiky.
V celé republice soutěžilo v letošním ročníku 90 976 soutěžících ze 745 škol, mezi nimi bylo 185 našich žáků ve třech kategoriích Mini, Benjamin a Kadet. Při této soutěži řeší č žáci v časovém limitu ve školní počítačové učebně online soutěžní test, ve kterém mají prokázat své znalosti a dovednosti z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Nejlepší řešitelé získají Bobříka informatiky. V kategorii Mini se ho podařilo získat 5 soutěžícím - nejlepší byl Tadeáš Šlechta (5A), spolu s ním získali Bobříka také Daniela Flégrová (5C), Ruslan Anisimov (5C), Emil Jano (5B) a Zdeněk Severín (5B). V kategorii Benjamin nebyl žádný úspěšný řešitel. V nejstarší kategorii pro ZŠ - kategorii Kadet získali Bobříka informatiky 3 soutěžící - Matěj Werner (9B), Jakub Martinec (9C) a Jakub Dvořák (9A). Blahopřejeme všem držitelům Bobříka informatiky.

Mgr. M. Šmídová
 

Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio