Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

PROJEKTY ŠKOLY

13. června 2022
8. C - Projektový den - Smysly

Šablony III - projekt Škola pro život II (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021886), 3.II/12 Projektový den ve výuceTřída 8. C absolvovala projektový den týkající se smyslů a smyslového postižení v pátek 10. června 2022. Celým dnem nás provedla studentka speciální pedagogiky Nina Zajícová. V první části dne žáci zjišťovali informace o sluchovém postižení, naučili se znakovat základní informace o sobě a na základě toho se snažili mezi sebou komunikovat. V další části dne si vyzkoušeli číst Braillovo písmo pomocí zábavných forem výuky. V závěru dne si vyzkoušeli simulační brýle, které představovaly různé typy zrakových poruch. Celý den se moc povedl a měl pozitivní ohlasy. A já jsem ráda, že žáci naší školy měli tu možnost proniknout do společnosti lidí, kteří jsou znevýhodněni. Třeba si i uvědomili, že by si každý měl vážit svého zdraví a toho, že může v životě fungovat bez těchto velkých omezení.

  8C - PD Smysly (7 obrázků) 
 
Mgr. M. Šárová
 
2. června 2022
2. B - Projektový den - Semínko
Šablony III - projekt Škola pro život II (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021886), 3.II/12 Projektový den ve výuceV úterý 31. května 2022 se ve třídě 2. B uskutečnil projektový den s názvem „Semínko“. Během pracovního dopoledne paní Krumlová žákům vysvětlovala vývoj od semínka k plodu, práci na poli na jaře, to, jak semínko vypadá, k čemu slouží. Přinesla názorné ukázky jednotlivých semen zeleniny, žáci měli možnost vidět semínko, rostlinu i plod. V další části si žáci zasadili vybraný druh rostliny zeleniny. Závěrečnou část provázela příprava zeleninového salátu a samozřejmě nechyběla ani ochutnávka pokrmu.
Celé dopoledne doprovázela příjemná atmosféra. Střídaly se různé formy učení a v konečné hodnotící fázi žáci shrnuli nové poznatky.

  2B - PD Semínko (14 obrázků) 

Touto cestou bychom rádi poděkovali paní Krumlové za úžasný, poučný, vitamínový a zajímavý den.

Mgr. H. Svobodová
 
29. května 2022
3. B - Projektový den - Život stromů

Šablony III - projekt Škola pro život II (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021886), 3.II/12 Projektový den ve výuceV úterý 24. května 2022 do naší školy opět zavítalo Mobilní planetárium. Tentokrát v rámci projektového dne „Život stromů“. Piloti 3B rakety si nejprve Mobilní planetárium sami postavili, a pak už se jen nechali v animované produkci provést světluškou a beruškou coby kapka vody kouzelným stromem od kořene až po listy. „Projeli“ se kmenem stromu, proměnili se v pylové zrnko, které dozrálo v plod … Nabyté informace pak vyzkoušeli v aplikacích např. na procesu fotosyntézy a dýchání rostlin. Projektový den pokračoval tvořivými činnostmi ve třídě. Malí přírodovědci tvořili reliéfní obrázky stromů technikou vrstvené koláže a listy kresbou znázorňující složité, důmyslné a důležité procesy v životě rostlin v návaznosti pro život živočichů.

  3B - PD Život stromů (11 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová
 
24. května 2022
8. B - Projektový den - Smysly


Šablony III - projekt Škola pro život II (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021886), 3.II/12 Projektový den ve výuce

 

V pátek 20. května se třída 8B účastnila projektového dne, který se zaměřoval na zraková a sluchová postižení. Celým dnem nás provedla studentka speciální pedagogiky Nina Zajícová. V první části dne žáci zjišťovali informace o sluchovém postižení, naučili se znakovat základní informace o sobě a na základě toho se snažili mezi sebou komunikovat. V další části dne si vyzkoušeli číst Braillovo písmo pomocí zábavných forem výuky. V závěru dne si vyzkoušeli simulační brýle, které představovaly různé typy zrakových poruch. Celý den se moc povedl a měl pozitivní ohlasy. A já jsem ráda, že žáci naší školy měli tu možnost proniknout do společnosti lidí, kteří jsou znevýhodněni. Třeba si i uvědomili, že by si každý měl vážit svého zdraví a toho, že může v životě fungovat bez těchto velkých omezení.

  8B - PD Smysly (12 obrázků) 
 
Mgr. M. Šárová   
 
22. května 2022
2. A - Projektový den - Semínko
Šablony III - projekt Škola pro život II (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021886), 3.II/12 Projektový den ve výuce

 

V úterý 17. května proběhl ve 2.A projektový den Semínko. Od paní Krumlové se děti dozvěděly, jak dlouhá je cesta, než se ze semínka vypěstuje dospělá rostlina, poznávaly různá semínka, naučily se rostliny rozdělit na nahosemenné a krytosemenné. Díky pokusu se šiškou viděly, co se děje s rostlinami za deště. Každý si vyrobil panáčka z květináčů, ve kterém si domů odnesl sazenici zeleniny nebo krásnou kytičku. Největší úspěch však měla závěrečná příprava a ochutnávka zeleninového salátu.

  2A - PD Semínko (12 obrázků) 

Moc děkujeme paní Krumlové za zajímavé, skvělé, poutavé a poučné povídání.

Mgr. M. Turková
 
10. března 2022
9. A - PD Ekologické zemědělství
Šablony III - projekt Škola pro život II (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021886), 3.II/12 Projektový den ve výuce 

Poslední únorový den se ve třídě 9. A nesl ve znamení zemědělství. Projektový den se uskutečnil v rámci projektu Škola pro život II. Paní Krumlová si pro žáky připravila velmi zajímavý program, který byl rozdělen do tří částí. Nejprve si děti poslechly teoretickou část zaměřenou na jednotlivé fáze údržby jabloňového sadu. Dozvěděly se, jak se o jabloně starat a na co si dát pozor. Dále si poslechly vyprávění o další důležité plodině – bramboře. Teoretickou část doprovázel bohatý obrazový materiál a také ukázka pomůcek. Na teoretickou část navázala ochutnávka rozlišných jablečných odrůd, sestavování jednoduchého elektrického obvodu a výtvarné tvoření. Na poslední fázi se třída přesunula do školní kuchyňky, kde si žáci ve skupinách připravili sváteční pokrm – bramborový salát s řízky. Děti tak byly po celém dni obohacené o teoretické a praktické poznatky a zároveň měly příjemně naplněné žaludky.

  9A - PD Ekologické zemědělství (4 obrázky) 

Paní Krumlové moc děkujeme za příjemně strávený den.

Mgr. K. Procházková
 

12. února 2022
8. A - Projektový den - Brambora
Šablony III - projekt Škola pro život II (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021886), 3.II/12 Projektový den ve výuce 

Ve středu 26. ledna 2022 se třída 8A zúčastnila projektového dne „Brambora“, který organizovala naše škola v rámci projektu Škola pro život II ve spolupráci s paní Krumlovou, místní majitelkou ovocných sadů. Žáci si slovně, názorně i prakticky připomněli význam pěstování brambor, jablek i jiných zemědělských plodin. Součástí této akce byla také ochutnávka brambor, jablek a tvorba bramborového salátu. Po příjemně stráveném dni jsme všichni odcházeli s dobrou náladou. Těšíme se na další školní akci.

  8A - PD Brambora (8 obrázků) 

Mgr. J. Šedivá

 

28. listopadu 2021
2. A - Projektový den Jablko
Šablony III - projekt Škola pro život II (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021886), 3.II/12 Projektový den ve výuce Ve středu 24. listopadu proběhl ve 2.A projektový den Jablko. Navštívila nás paní Krumlová, která dětem vysvětlila a ukázala, co se děje, než vyroste jabloň a my si můžeme pochutnat na jejích plodech. Děti už teď vědí, co musí při péči o stromy dělat sadař během celého roku. Ochutnaly několik odrůd jablek a nejen z nich si samy připravily ovocný salát. Jaké bylo pro všechny překvapení, když se díky jablkům a několika drátkům rozsvítila dioda nebo se na hodinách objevil čas! V rámci výtvarného tvoření si díky otiskům listů jabloně vytvořily koláž.

  2A - PD Jablko (9 obrázků) 

Celé dopoledne si děti užily, dozvěděly se spoustu zajímavých informací. Moc děkujeme paní Krumlové za poutavé a poučné povídání.

Mgr. M. Turková
 
24. listopadu 2021
2. B - Projektový den Jablko
Šablony III - projekt Škola pro život II (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021886), 3.II/12 Projektový den ve výuce V pondělí 22. listopadu 2021 se ve třídě 2. B uskutečnil projektový den s názvem „Jablko“. Během pracovního dopoledne paní Krumlová žákům popisovala kalendář sadu a proměny jabloně, rozšířila jejich vědomosti o různé druhy jablek, které žáci měli možnost i porovnávat chuťově. Také názorně předvedla pokus o vodivosti jablek. Závěr praktického dne spočíval ve skupinové přípravě ovocného salátu, na kterém jsme si všichni pochutnávali ještě druhý den. Žáci zhodnotili projekt i v rámci českého jazyka, kdy osvojené poznatky shrnuli do vět.

     
                                                   

Touto cestou bychom rádi poděkovali paní Krumlové za úžasný, poučný, vitamínový a zajímavý den.

Mgr. H. Svobodová
 
17. listopadu 2021
Projektový den v 5. B - Jablko
Šablony III - projekt Škola pro život II (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021886), 3.II/12 Projektový den ve výuce 

Na středu 10. listopadu 2021 si pro třídu 5.B připravila maminka jednoho ze žáků, paní Krumlová, projektový den zaměřený na jablka. Žáci si poslechli zajímavé informace o jablkách, následně si z nich udělali razítka, tiskli je i s listy na čtvrtky a tvořili z nich výtvarná díla. Poté ochutnali velké množství jablek a nakonec si z doneseného ovoce, zeleniny, jogurtu, piškot a sladkého koření připravili salát, který soutěživě ochutnávali.

  5B - PD Jablko (15 obrázků) 

Mgr. A. Špačková

17. listopadu 2021
3. B - Projektový den - Živočichové Českého Švýcarska + naši ptáci na krmítku
Šablony III - projekt Škola pro život II (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021886), 3.II/12 Projektový den ve výuce V úterý 9. listopadu 2021 zavítali do 3. B v rámci projektového dne strážci přírody CHKO České Středohoří a NP České Švýcarsko. Seznámili žáky se svou profesí a s modely živočichů žijících kolem nás. Žáci pak samostatně na iPadech vyhledávali zajímavosti o vybraném živočichovi a pod dohledem strážců prezentovali nalezené zajímavosti spolužákům, dokázali zodpovědět i na jejich záludné otázky. Své poznatky dokázali uplatnit i v soutěžní křížovce, která jim prozradila další informace k tématu projektového dne. Díky dramatizaci si žáci více uvědomili potřebu pomáhat živočichům zejména před a během zimy. Do výtvarné tvorby se pak promítly emoce žáků, nadšení z projektového dne a ze společně nabytých nových poznatků. A aby si to „vše“ nenechávali jen pro sebe, vytvořili na chodbě pro ostatní žáky školy malou poznávací soutěž.

    
                                         

Mgr. M. Rejmanová
 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

Nastavení cookies | Povinně zveřejňované informace | GDPR
K.A.H. Studio