ZODPOVĚDNOST
RESPEKT
BEZPEČÍ
Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

Mise a vize školy

Milí rodiče a přátelé školy,

pokud nás pravidelně sledujete, nemohlo Vám uniknout, že se jako škola snažíme neustále zlepšovat. Pořádáme spoustu zajímavých akcí, zapojujeme se do olympiád, soutěží a nejrůznějších projektů. Stále se u nás něco děje. A pokud chceme v tomto tempu pokračovat i nadále, musíme vědět, v čem konkrétně je to nejvíce potřeba. Rozhodli jsme se tedy vhrnout se na to systematicky. Ve spolupráci s realizačním týmem MAP II pro SO ORP Děčín a s podporou projektu Strategické řízení a plánování ve školách a územích realizovaného současným Národním pedagogickým institutem ČR jsme se na začátku roku 2019 rozhodli provést hloubkovou analýzu s celým pedagogickým sborem základní a mateřské školy, abychom si stanovili, v čem jsme dobří, na čem musíme ještě zapracovat a na co se zejména máme soustředit. Po absolvování dalších výsledků z jednání a diskuzí v rámci širšího vedení školy s pracovníky školy a zapracování dalších pokladů (výsledky dotazníkových šetření mezi pedagogickými pracovníky a mezi žáky, výsledky SWOT analýzy v rámci žákovského parlamentu aj.) vznikl dokument Strategický plán rozvoje školy. V rámci tohoto dokumentu jsme si s kolegy také stanovili, co je konkrétním smyslem nebo posláním naší školy (MISE) a jakým směrem bychom si naši školu přáli vést do budoucna (VIZE). Tímto způsobem jsme si společně misi a vizi vytvořili.
 


Mise školy

„Je to naše škola, já jsem její součástí!“

Jsme škola s otevřenou náručí pro všechny děti, žáky, rodiče i veřejnost z našeho města i okolí.
Jsme škola s přátelskými vztahy založenými na vzájemné důvěře a porozumění.
Jsme škola, kde se učitelé snaží o maximální rozvoj každého dítěte/žáka na základě poskytování kvalitního vzdělávání s uplatňováním individuálního přístupu.
Jsme škola, která vybavuje dítě/žáka kompetencemi pro další vzdělávání a úspěšný život v moderním světě.
Jsme škola, jejímiž základními hodnotami jsou profesionalita, otevřenost, slušnost, vstřícnost, demokracie.

Vize školy

Škola vybavuje žáky znalostmi, dovednostmi a postoji, které jim umožní nejen připravit se na budoucí výběr vzdělávání směřujícímu ke zvolenému povolání, ale také orientovat se v současném proměnlivém světě 21. století.
Škola ctí právo každého žáka vzdělávat se podle svých potřeb a možností.
Škola vede žáky k „umění se učit“, k samostatnému učení s pomocí vedení pedagoga, k využívání různých výukových materiálů, včetně IT, k sebehodnocení.
Škola učí žáky prezentovat a obhajovat své názory, poslouchat a tolerovat názory ostatních, pracovat v týmu i zaujmout pozici lídra.
Škola má kvalitní tým pedagogů založený na dobrých mezilidských vztazích a vyučujících moderními metodami. Učitelé školy využívají alternativní výukové metody zaměřené na osobní a sociální rozvoj žáků a neustále sledují dopad výuky na žáky a jejich učení.
Škola podporuje zdravé klima, žáci i zaměstnanci se ve škole cítí bezpečně, příjemně a svobodně.
Škola je důvěryhodným a váženým partnerem rodičů v oblasti výchovně vzdělávacího procesu.
Škola je otevřená pro spolupráci všem vnějším partnerům.
Škola pravidelně modernizuje, moderně a funkčně vybavuje všechny prostory.
 
Nejedná se o žádný převratný počin, jen chceme, aby všichni věděli, jaké jsou hlavní priority naší školy a co od nás mohou očekávat.
Konkrétní informace o naší vizi a misi nebo našem Strategickém plánu rozvoje školy vám v případě zájmu rádi poskytnou učitelé při třídních schůzkách, případně vedení školy v rámci individuální schůzky.
 
Těšíme se na setkání s Vámi


 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace
Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Mgr. Jakub Zelený
Ředitel školy
Mgr. Miroslava Šmídová
Statutární zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 1. st. ZŠ a zájmového vzdělávání
Ing. Hana Brňáková
Zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 2. st. ZŠ
Mgr. Zdeňka Černá
Zástupkyně útvaru předškolního vzdělávání a školního stravování

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

Nastavení cookies | Povinně zveřejňované informace | GDPR
K.A.H. Studio