Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

ZPRÁVY ZE ŠKOLY

2. června 2022
Okresní olympiáda mateřských škol
Po dvouleté přestávce mohli předškoláci opět zúčastnit sportovní olympiády mateřských škol v Děčíně, kterou pravidelně pořádá DDM Děčín. Těšili jsme se moc a poctivě jsme trénovali. Účast byla veliká,... [více]
2. května 2022
Zápis do mateřské školy
Již v pátek 6. května 2022 se od 14 do 17 h na Vás těšíme - podívejte se, jak se nám v naší školce daří - zde. Podrobnější informace k zápisu v záložce Rodiče - Zápis do MŠ. Těšíme se, že se s V... [více]
11. března 2022
Informace ke změně mimořádného opatření od 14. 3. 2022
NFORMACE KE ZMĚNĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZD K NOŠENÍ OCHRANNÉHO PROSTŘEDKU S ÚČINNOSTÍ OD 14. 3. 2022 Od pondělí 14. 3. 2022 se ruší povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov... [více]

NEPŘEHLÉDNĚTE

DŮLEŽITÉ INFORMACE !

Volná pracovní místa MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

pro nový školní rok 2022/2023 hledáme:
 • asistenta pedagoga pro 2. st. ZŠ (úvazek 0,75 - 30 h), od 1. 9. 2022, minimální vzdělání SŠ s maturitou

MATEŘSKÁ ŠKOLA

pro nový školní rok 2022/2023 hledáme:
 • asistenta pedagoga MŠ (úvazek 0,75 - 30 h), od 1. 9. 2022, minimální vzdělání SŠ s maturitou
 • školního speciálního pedagoga pro MŠ (úvazek 1,0), od 1. 9. 2022


V případě zájmu volejte na tel.: 606 646 292 nebo pište na e-mail: zeleny@zsbnpl.cz.


Aktualizováno dne: 17. 06. 2022

Rozhodnutí o přijetí do MŠ pro školní rok 2022/2023

Zvláštní zápis cizinců (Ukrajina) do MŠ pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,

informuji, že zvláštní zápis cizinců do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 se uskuteční ve čtvrtek 9. 6. 2022 (pouze pro ukrajinské občany s vízem o strpění nebo dočasné ochrany).

 • pro případ osobního podání žádosti je stanovena doba od 13.00 do 15.00 h v kanceláři vedoucí učitelky Mgr. Zdeňky Černé v budově MŠ Cihelní 602.


Zákonní zástupci mohou žádost podat také:

 1. vložením do poštovní schránky základní školy na adrese Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí (u vchodu B)
 2. prostřednictvím emailu infozsbnpl@zsbnpl.cz – pouze s uznávaným elektronickým podpisem
 3. doporučeně poštou na adresu: Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace, Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, na obálku napsat "Zápis do MŠ"
 4. prostřednictvím datové schránky školy: rj4mbeg

Zákonní zástupci se prokáží dokladem totožnosti (tzn. vízem strpění nebo dočasné ochrany), doloží k žádosti o přijetí doklad totožnosti dítěte s určením místa pobytu pro určení spádovosti a potvrzení od lékaře o pravidelném očkování dítěte, které MŠ vyžaduje v souladu s § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Toto potvrzení nebudeme vyžadovat od dětí, pro které bude předškolní vzdělávání povinné (tzn. děti, které dovrší do 1. září 2022 věku 5 let a děti s odkladem školní docházky).

Potřebné dokumenty:
 1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ZDE.
 2. Vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu).
 3. Doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.
 4. Potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let) ZDE.


Kritéria pro přijímání dětí (cizinců) do mateřské školy pro školní rok 2022/2023:

Kritérium Bodové ohodnocení
Věk uchazeče: 5 a více let 5 bodů
4 roky 4 body
3 roky 3 body
Trvalý pobyt: uchazeč má trvalý pobyt v obci Benešov nad Ploučnicí 5 bodů
uchazeč má trvalý pobyt ve smluvních obcích 3 body
uchazeč nemá trvalý pobyt v obci nebo ve smluvních obcích 1 bod
 
 
 • Žádosti o předškolní vzdělávání budou seřazeny dle výše získaného bodového ohodnocení a to od nejvyššího k nejnižšímu a v tomto pořadí bude rovněž rozhodováno o přijetí nebo nepřijetí dítěte.
 
 • V případě shodného počtu bodů bude postupováno podle data narození dítěte (starší děti budou mít přednost)Výsledky přijímacího řízení:

 • Ředitel školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace, Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí rozhoduje o přijetí podle ustanovení §34 odst. 3 a 4, §165 odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), v platném znění.

 

 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě, tj. na stránkách školy: https://www.zsbnpl.cz/ms/uredni-deska-ms a na vchodových dveřích mateřské školy. Rozhodnutí o přijetí je možné si vyzvednout osobně (po předchozí domluvě) přímo v kanceláři ředitele školy.

Aktualizováno dne 1. 6. 2022 v 14.37 h.

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/2023

V Benešově nad Ploučnicí dne 2. května 2022
 
 
 
OZNÁMENÍ O ZVÝŠENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 
 
Vážení rodiče,
 
oznamujeme, že výše úplaty za předškolní vzdělání na školní rok 2022/2023 se od 1. 9. 2022 zvýší na 360 Kč měsíčně.
 
 
Důvod: stále navyšování nákladů mateřské školy.
 
 
 
Děkujeme za pochopení
 
 
 
Mgr. Jakub Zelený
ředitel školy


Podrobnější informace ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2022/2023 s účinností od 1. 9. 2022 naleznete ZDE.

Provoz MŠ v období letních prázdnin 2022

V Benešově nad Ploučnicí dne 15. března 2022
 
 
 
OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
 
Vážení rodiče,
 
v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a po dohodě se zřizovatelem školy Vám oznamuji:
 
přerušení provozu mateřské školy v období letních prázdnin od 1. 7. do 31. 8. 2022 z organizačních a technických důvodů.
Provoz MŠ bude opět obnoven ve čtvrtek 1. září 2022.
 
Důvod: V období letních prázdnin bude v MŠ probíhat realizace projektu „Stavební úpravy a pořízení technologií do kuchyně MŠ“. V rámci stavebních prací se bude provádět rozsáhlá oprava zastaralé elektroinstalace, výměna obkladů a také osazení moderních kuchyňských technologií a nábytku. Celková investice bude činit téměř 1 milion korun. Školní jídelna MŠ tak dostane zcela nový kabát a bude vybavena moderními kuchyňskými technologiemi, které umožní vařit ještě zdravější a modernější jídla pro děti.
Jsme si vědomi toho, že přerušení provozu školky je komplikací, ale stavební práce budou takového rozsahu, že bez omezení provozu by to nebylo možné realizovat.
Děkujeme za pochopení.
 
 
  
Mgr. Jakub Zelený
ředitel školy
 
 

OP VVV Šablony II Škola pro život

SCHRÁNKA DŮVĚRY

SVĚŘ SE SE SVÝM PROBLÉMEM,
JE TO ZCELA ANONYMNÍ

PROJEKTY ŠKOLY


 

NAŠI PARTNEŘI

    

EMAILOVÉ NOTIFIKACE


Chcete být upozorňováni emailem na nově vydané články? Nechcete přijít o novinky na našem webu? Přihlašte se k odběru zasláním vaší emailové adresy.
Odhlásit se lze kdykoliv dle pokynů v zasílaných zprávách.

Odesláním souhlasíte se Zpracováním osobních údajů.
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

Nastavení cookies | Povinně zveřejňované informace | GDPR
K.A.H. Studio