Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY MŠ

9. září 2020
Hygienická a organizační opatření - COVID 19
Aktualizováno: 9. 9. 2020 ve 20.15 hod.

Hygienická a organizační opatření - COVID 19

 

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální situaci zařazuji na úvodní stranu opět přímé informace, které se týkají provozu naší školy s ohledem na hygienické a bezpečnostně-organizační opatření při vzdělávání v době mimořádných opatření.
 

 1. Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci budou roušky na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - č. j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN od čtvrtka 10. 9. 2020 povinné ve všech společných prostorách školky (chodby, šatny). Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch apeluje na dodržování pravidla 3 R - roušky, rozestupy, ruce.
 2. Dle výše uvedeného mimořádného opatření MZ ČR se povinnost nevztahuje na:
  • děti do dvou let věku,
  • děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině,
  • podrobnější informace naleznete ZDE.

Děkujeme za pochopení a za dodržování výše zmíněných opatření
25. srpna 2020
Informace pro rodiče dětí MŠ - srpen 2020

Ve čtvrtek 27. 8. 2020 se koná na zahradě MŠ od 16 h Rozloučení s předškoláky. Rodiče byli informováni SMS zprávou.

Ve čtvrtek 27. 8. 2020 se od 17 h konají informační schůzky pro rodiče a nově přijaté děti na zahradě MŠ s krátkou prohlídkou své třídy.

Vzhledem k hygienickým opatřením žádáme rodiče, aby používali v prostorách MŠ roušky.

Těšíme se na Vás

kolektiv MŠ
 
23. června 2020
Motýlci - Předškoláci

Děti ze třídy Motýlků se i přes blížící prázdniny připravují na školu. Třénují matematiku i práci s písmeny. A hlavně všichni se už těší do školy.

  Motýlci - Předškoláci (11 obrázků) 

A. Matajová
21. června 2020
Motýlci - Hrátky s vodou
Léto se blíží, počasí dětem přeje, tak si děti ze třídy Motýlků zpestřily pobyt na zahradě hrami s vodou. Všichni se úžasně bavili.

  Motýlci - Hrátky s vodou (16 obrázků) 

A. Matajová


 
17. června 2020
Myšky - Cesta za Benešovským pokladem
V úterý 16. června 2020 se děti ze třídy Myšek vydaly na cestu za Benešovským pokladem. Děti při této aktivitě posilují přirozené poznávací city (zvídavost, radost z objevování), při hledání indicií a splnění úkolů děti nacházejí poklad ukrytý v písku.

  Myšky - Cesta za benešovským pokladem (13 obrázků) 

Mgr. Z. Černá
 
16. června 2020
Berušky - Hry s vodou
Zahradní aktivity Berušek - hry s vodou - poznávání vlastností vody, jednoduché pokusy (odhady množství vody v různých nádobách), vaření čarodějných lektvarů.

  Berušky - hry s vodou (12 obrázků) 

Mgr. Z. Černá
 
11. června 2020
Berušky - Zahradníci
Novinky od Berušek - zahradní aktivity za každého počasí (nejsme z cukru, déšť nám nevadí) - tentokrát zahradničíme. Už teď se těšíme, až naše kytičky pokvetou.

  Berušky zahradničí (18 obrázků) 

Mgr. Z. Černá

 
2. června 2020
Květů plná loučka pro každého broučka
25. – 29. 5. 2020

Během tohoto tématu se děti seznámily s lučními květinami – naučily se básničku s pohybem a vyzkoušely si „kouzlo“ s papírovými květinami. Dětem se tato činnost moc líbila, a pomohla jim pochopit procesy probíhající v rostlinách.
Zde je návod na vyzkoušení doma: https://www.youtube.com/watch?v=K4UkYPoxsz8.
Ke květinám neodmyslitelně patří hmyz. Povídali jsme si především o hmyzu, který pomáhá s opylováním rostlin a tudíž je potřeba ho chránit. Rozvíjeli jsme čich hledáním voňavých kytiček, kreslili jsme si louku s broučky, naučili jsme se novou písničku „Slunéčko“ a také hráli hry s padákem.
Děti si pod vedením paní učitelky vyrobily skládanou berušku - chcete to také vyzkoušet? Zde je návod: https://farnicek.estranky.cz/clanky/tvorenicko/beruska-z-papiru.html.
Chcete se s dětmi naučit kreslit berušku? Říkejte si společně tuto básničku a jistě se Vám to povede jako dětem ve školce: https://bystre-deti.cz/blog-malovani-s-basnickou/

K. Vrbská

  Květů plná loučka (5 obrázků) 


 
6. května 2020
Znovuotevření MŠ 18. 5. 2020
Vážení rodiče,
 
rádi bychom Vás informovali, že v současné době velmi intenzivně pracujeme na otevření mateřské školy k 18. květnu 2020. V sobotu 2. května jsme konečně obdrželi očekávané materiály MŠMT, které jsou pro školy i rodiče důležité v tom, že stanovují podmínky pro obnovení docházky do MŠ v omezeném režimu. Během tohoto týdne se nám podařilo na základě tohoto manuálu, a s přihlédnutím ke specifikům naší školky, připravit zvýšená hygienická opatření související s obnovením provozu. Jak jsme Vás informovali již dříve, vše bude nastavené tak, abychom ochránili zdraví vašich dětí a zaměstnanců mateřské školy. Je možné, že se tato kritéria budou ještě aktualizovat, proto prosíme, abyste sledovali naše webové stránky www.zsbnpl.cz.
 
„Konkrétní zvýšená hygienické opatření související s obnovením provozu MŠ“ naleznete ZDE.
Manuál z MŠMT „Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020“ najdete ZDE.
„Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění naleznete“ ZDE.
Před nástupem dětí do MŠ se prosím s výše uvedenými dokumenty pečlivě seznamte. Děkujeme.

V období 5. – 7. května 2020  budou pedagogičtí pracovníci školky poptávat zájem rodičů o docházku jejich dětí do MŠ od 18. 5. 2020. Výsledky této dotazníkové akce pro nás budou velmi důležité s ohledem na nastavení konkrétního provozu MŠ se zajištěním zvýšených hygienických opatření.

Informace o úplatě za vzdělávání (školném)
 • předpokládáme snížené školné za měsíc březen a květen 2020, za měsíc duben bude výše školného 0 Kč
 • bližší informace ke školnému obdržíte v květnu po obnovení provozu MŠ
 
Pokud budete potřebovat konkrétní informaci či službu, kontaktujte vedení školy prostřednictvím emailu: infozsbnpl@zsbnpl.cz nebo na telefonu 412 586 366 nebo 606 646 292.
 
Děkujeme za pochopení a spolupráci
 
Všem přejeme pevné zdraví a vyřiďte prosím, vašim dětem pozdravy s tím, že se na všechny již moc a moc těšíme.
 
Za kolektiv MŠ a ZŠ
Mgr. Jakub Zelený
 
16. dubna 2020
Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

  
Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

proběhne v termínu 4. 5. - 15. 5. 2020


Vážení rodiče,
zápis v naší mateřské škole proběhne bez přítomnosti dětí a převážně elektronickou formou, bez nutné osobní účasti.
Všechny informace o potřebných dokumentech a o postupu naleznete zde:
 
Průběh zápisu:

Děti budou do mateřské školy přijímány na základě následujících kritérií, která si pečlivě pročtěte (vloženo 20. 4. 2020 v 19 h).
 
Dokumenty, které k zápisu dokládáte:
 1. kompletně vyplněná žádost (žádost možné vytisknout ze souboru, který naleznete níže, případně si ji můžete vyzvednout od pondělí 4. 5. 2020 v papírové podobě u vchodu pro žáky do budovy NOVA v ulici Opletalova 699, každý všední den od 7 do 13 h), vzhledem k datu příjmu žádostí je nutné, aby na žádosti bylo uvedeno datum nejdřív 4. 5. 2020,
 2. potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování (toto potvrzení nemusí dokládat děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tzn. děti, které ke dni 31. 8. 2020 dovrší pět let), pro potvrzení volejte praktického lékaře (s MUDr. Antonínem Zamykalem a MUDr. Karlem Krátkým je vše předjednáno) telefonicky předem a domluvte si konkrétní termín vyzvednutí (potvrzení možné vytisknout ze souboru, který naleznete níže, dále si ho můžete vyzvednout od pondělí 4. 5. 2020 v papírové podobě u vchodu pro žáky do budovy NOVA v ulici Opletalova 699, každý všední den od 7 do 13 h, případně ho budou mít k dispozici také výše uvedení lékaři),
 3. kopie občanského průkazu zákonného zástupce dítěte,
 4. kopie rodného listu dítěte.
Pozn.: v případě potřeby vytvořit kopii rodného listu a občanského průkazu je možné využít služby Podatelny MÚ Benešov nad Ploučnicí (PO 8 – 11 h, ST 13 – 16 h, umístění  - přízemí budovy MÚ dv. č. 17).
 
 
Tyto dokumenty doručte nejpozději do 15. 5. 2020 jedním z těchto způsobů:
 1. datovou schránkou (ID datové schránky: rj4mbeg),
 2. elektronicky (s elektronickým podpisem na email: infozsbnpl@zsbnpl.cz),
 3. doporučeně poštou na adresu ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí,
 4. osobně – vhozením obálky s potřebnými doklady do schránky označené „Zápis do MŠ“ umístěné na hlavní budově školy v ulici Opletalova 699 (vedle vchodu pro návštěvníky školy).
 
Po obdržení všech žádostí zašleme všem rodičům registrační číslo, pod kterým bude dítě při zápisu evidováno. Ředitel školy vydá do 30 dní od podání žádosti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte.
Výsledky zápisu budou podle těchto registračních čísel vyvěšené ve škole a na úřední desce webových stránek MŠ nejpozději do 2. 6. 2020; poštou obdrží rozhodnutí jen ti, kteří nebyli přijati. Zveřejnění na webových stránkách se u přijatých dětí považuje za doručené.
 
 
Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (žádost vložena 3. 5. ve 12.25 hod.)
Potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování


V Benešově nad Ploučnicí dne 16. dubna 2020
Mgr. Jakub Zelený, ředitel školy

Zde je možné vyzvednout potřebné dokumenty - budova NOVA, Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí

               
 
Pozn.: Pro další informace nás neváhejte kontaktovat na emailu: infozsbnpl@zsbnpl.cz nebo ve všední dny od 7 do 13 h zanechte dotaz na telefonu 412 586 366 nebo 606 646 292, ozveme se Vám zpět.

V případě, že si rodiče nejsou jistí nástupem jejich dítěte do mateřské školy a mají možnost být s dítětem ještě další rok doma, prosím, zvažte docházku vašeho dítěte do mateřské školy. Dítě je pro MŠ zralé nejdříve ve 3 letech, některé děti až ve 4 letech. Předpokladem je, že bude dítě zvládat sebeobslužné návyky (do MŠ již není možné chodit s plenkami).
 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio