ZODPOVĚDNOST
RESPEKT
BEZPEČÍ
Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY

8. března 2020
Recitační soutěž - školní kolo I. kategorie a městské kolo Česká Kamenice

Ve středu 12. února 2020 proběhlo v aule školy školní kolo v recitační soutěži pro žáky 1. -  5. tříd, soutěže, která má u nás na škole dlouhodobou tradici. Celkově se soutěže zúčastnilo 42 recitátorů, porota měla velice těžkou práci. Do městského kola v České Kamenici, které se konalo dne 3. března 2020, mohli jet pouze tři nejlepší z každé kategorie. Nejmladší kategorii prvňáčků zastupovali - Alice Šeflová, Karolína Záhorková a Jakub Poluda (všichni 1B). V kategorii 2. a 3. tříd nás zastupovaly - Jindřiška Takáčová (3C), Karolína Bříšková a Anežka Pacinová (obě 2B). Kategorie 4. a 5. tříd měla tyto zástupce - Ema Takáčová (4C), Jakub Doležal (4A) a Viola Rokosová (5B). Své zástupce jsme měli i v kategorii starších soutěžících - školu reprezentovali Karolína Kounovská (7A), Růžena Kosinová (6B) a Jakub Martinec (9C). Z důvodu nemoci se nemohla zúčastnit Natálie Šindelářová (6A). A jak jsme dopadli? Výborně - v nejmladší kategorii získala škola díky Alici Šeflové 3. místo. Ve druhé kategorii byli naši recitátoři ještě úspěšnější - Karolína Bříšková se umístila na třetím místě a Jindřiška Takáčová tuto kategorii vyhrála. Rovněž v další kategorii byli naši recitátoři úspěšní - Jakub Doležal se umístil na druhém postupovém místě a Ema Takáčová na místě prvním. V kategorii starších žáků získala Karolína Kounovská třetí místo a Růžena Kosinová postupové 2. místo. Celkem tedy do oblastního kola v Děčíně pojedou reprezentovat tito žáci: Jindřiška Takáčová, Ema Takáčová, Jakub Doležal a Růžena Kosinová. Všichni budeme 18. března 2020 držet palce. Děkujeme všem.

    

Mgr. B. Ušáková

 
20. února 2020
Děčínský laický záchranář 2020

Ve středu 19. února se čtveřice našich žáků - Petr Fleischer, Květa Bížová, Nikola Zubčíková a Jaroslav Kosmata (všichni 9C) - zúčastnila tradiční soutěže v poskytování 1. pomoci - 9. ročníku soutěže Děčínský laický záchranář 2020. Soutěž v poskytování 1. pomoci, kterou pořádá Střední zdravotnická škola Děčín, je určená žákům 9. tříd. Letošního ročníku se zúčastnilo 10 soutěžních týmů okresu Děčín. Soutěž se skládala z testu zdravotnických dovedností a modelových situací, které muselo družstvo společně řešit. Jednalo se např. o krvácení, resiscitaci nebo nehodu s bezvědomím. Soutěžící ošetřovali figuranty a jejich výkon bodově hodnotila porota složená ze záchranářů. Naše družstvo vybojovalo v konečném pořadí velmi pěkné 4. místo. Blahopřejeme a děkujeme za velmi dobrou reprezentaci naší školy. Velký ohlas měla soutěž i u kolemjdoucí veřejnosti, protože se konala v 1. patře OC Korál Děčín.
Po vyhodnocení navštívily soutěžení týmy Záchranné centrum v Děčíně, kde se seznámili s jeho fungováním a prohlédli si také vybavení sanitek rychlé záchranné služby.

E. Kračmarová

  Děčínský laický záchranář 2020 (5 obrázků) 
12. února 2020
Výsledky okresních kol - Jazykové olympiády

Okresní kolo Olympiáda v německém jazyce

Ve středu 5. února 2020 se v DDM v Děčíně uskutečnilo okresní kolo Olympiády v německém jazyce. Naši školu reprezentovala čtveřice - Karolína Kounovská (7A), Amálie Procházková (7B) - v kategorii I.A pro žáky 6. a 7. ročníků a Pavel Dobrovolný (8B) s Matějem Wernerem (9B) v kategorii II.A pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol. V mladší kategorii soutěžilo sedm žáků ze čtyř základních škol. Nejlepší výsledek z našich účastníků dosáhl Matěj Werner, který ve své kategorii získal 6. místo z 12 účastníků okresního kola v jeho kategorii. Pro zbylé tři reprezentanty byla účast v okresním kole získávání zkušeností v konverzaci v německém jazyce. 


Okresní kolo Olympiáda v anglickém jazyce

V úterý 11. února 2020 se na ZŠ Komenského, Děčín uskutečnilo okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce. V kategorii I.A reprezentovali naši školu Karolína Kounovská a Jan Urbánek (oba ze 7A), ve starší kategorii II.A  si své jazykové znalosti vyzkoušeli Jakub Dvořák (9A) a Jakub Martinec (9C). Okresního kola se v mladší kategorii zúčastnilo 24 zástupců ze základních škol okresu Děčín a velkou radost nám udělala Karolína Kounovská, která ve své kategorii zvítězila. Hezký výsledek dosáhl také Jan Urbánek, který se umístil na pěkném 5. - 6. místě. Ve starší kategorii se okresního kola zúčastnilo 30 žáků 8. a 9. tříd, naši soutěžící se neumístili na předních místech, přesto pro ně byla účast v okresním kole dobrou zkušeností v jejich znalostech cizího jazyka.

Všem našim účastníkům okresních kol děkujeme za reprezentaci školy a Karolíně gratulujeme k 1. místu.

Mgr. M. Šmídová
5. února 2020
Školní kolo recitační soutěže - kategorie II. stupeň


Ve středu 5. února 2020 proběhlo v aule školy školní kolo recitační soutěže pro žáky 6. - 9. ročníků. I přes malou účast předvedli zúčastnění recitátoři nádherné výkony. První 3 místa obsadily v kategorii 6. – 7. tříd: Karolína Kounovská (7A), Natálie Šindelářová (6A) a Růžena Kosinová (6B). V kategorii 8. – 9. tříd vyhrál Jakub Martinec (9C). V porotě zasedli také členové Klubu občanského vzdělávání a demokratického myšlení.
                                                      

za Klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení - A. Bzurová

30. ledna 2020
Jazykové olympiády
Olympiáda v německém jazyce

Začátkem ledna 2020 se uskutečnilo školní kolo Olympiády v německém jazyce, kterého se v kategorii I. A pro žáky 7. tříd zúčastnilo 11 žáků a v kategorii II. A pro žáky 8. a 9. tříd si své jazykové schopnosti ve 2. cizím jazyce vyzkoušelo 27 žáků. Soutěžící museli prokázat své znalosti a dovednosti při poslechu, gramatice, ale také v písemném projevu nebo popisu obrázku. V mladší kategorii zvítězila Karolína Kounovská (7A) před Amálií Procházkovou (7B) a Marií Mundzikovou (7A). Ve starší kategorii předvedl nejlepší výkon Matěj Werner (9B), na 2. místě byl Pavel Dobrovolný (8B) a na 3. místě Jakub Martinec (9C). První dva z každé kategorie budou školu reprezentovat v okresním kole v Děčíně.

Mgr. M. Pilnáčková

Olympiáda v anglickém jazyce

Na konci měsíce proběhlo také ve dvou kategoriích školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. V kategorii žáků 6. a 7. tříd soutěžilo 36 žáků, ve starší kategorii pro 8. a 9. třídy 26 žáků. Žáci si své jazykové znalosti vyzkoušeli při poslechu, mluvnickém testu, čtení a také v mluveném projevu v anglickém jazyce. Vítězkou v mladší kategorii se stala Karolína Kounovská (7A), za ní se umístil Jan Urbánek (7A) a na 3. místě se umístil Pavel Barčák (7A). V kategorii žáků 8. a 9. tříd zvítězil Jakub Dvořák (9A) před Jakubem Martincem (9C) a Kristýnou Sovovou (8B). První dva v každé kategorii postupují do okresního kola.

Mgr. L. Sönlová, M. Hudečková
 
30. ledna 2020
Zeměpisná olympiáda

Na konci ledna 2020 proběhlo také školní kolo Zeměpisné olympiády, v té soutěží žáci ve třech kategoriích. V kategorii A si své zeměpisné znalosti a dovednosti vyzkoušelo 14 šesťáků, nejlepší znalosti z planetární geografie a kartografie předvedl Filip Linhart z 6C, za ním.se umístili Michael Rélich (6C) a Adéla Svobodová (6A). V kategorii B soutěžilo 9 žáků ze 7. tříd, nejlépe si s úlohami z regionální geografie poradil Vojta Loos ze 7B, na 2. místě se umístila Karolína Kounovská a 3. místo si vybojovala Nicol Schánělová (obě 7A). V nejstarší kategorii C řešilo úlohy z geografie Evropy, kartografie a obecné fyzické geografie 18 žáků 8. a 9. tříd, vítězství si vybojoval Petr Fleischer z 9C před Matějem Wernerem (9B) a Jakubem Martincem (9C). Všichni tři vítězové budou školu reprezentovat v okresním kole v Děčíně.

Mg. J. Šedivá, Bc. Z. Miškovský, Mgr. M. Šmídová
 
30. ledna 2020
Městské kolo pěvecké soutěže Skřivánek

V úterý 28. ledna 2020 se již po třetí v aule ZŠ konalo městské kolo soutěže v sólovém zpěvu Skřivánek. Přihlásilo se celkem i z okolních škol 40 zpěváků do sólového zpěvu, duo ani trio nebylo žádné. Své reprezentanty - zpěváky měly ZŠ Dolní Habartice, ZŠ Heřmanov, ZŠ Markvartice a ZŠ Benešov nad Ploučnicí. Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií - v 1. kategorii byla kategorie A1 pro žáky 1. – 5. ročník a A2 pro žáky, kteří se učí zpívat v ZUŠ, 2. kategorie B1 je určena žákům 6. - 9. ročníků.
V soutěži se objevilo mnoho pěveckých nadějí, takže porota složená z hudebních odborníků měla hodně práce rozhodnout o udělení konečného pořadí. V kategorii A1 si 1. místo vyzpívala  Kateřina Rudolfová (2. roč.) ze ZŠ Heřmanov s postupem do krajského kola do Děčína, 2. místo Adélka Baštrnáková (1. roč.) ze ZŠ Dolní Habartice s postupem a 3. místo Eliška Bubníková (5. B) a Magdaléna Hralová (4. C) ze ZŠ Benešov nad Ploučnicí.
                                                      
V kategorii ZUŠ bylo uděleno 1. místo Emě Takáčové a 2. místo Kristýně Poludové (obě 4. C) ZŠ Benešov nad Ploučnicí, obě postupují do krajského kola.
V kategorii B 1 -1. místo nebylo uděleno, na 2. místě František Petřík (7. B) ZŠ Benešov nad Ploučnicí a 3. místo Nela Hriníková (6. tř.) ZŠ Markvartice. 
                                                                        

Čestná uznání porota udělila těmto zpěváčkům: Matyáši Majorovi (4.A Benešov n/Pl), Nikolasi Čechovi (5.tř. Dolní Habartice), Tomáši Mlejnkovi (3. tř., Heřmanov), Danielu Žďárskému (3.tř., Markvartice) a Šimonu Donátovi (7.A,  Benešov n/Pl)
Všem účinkujícím i divákům děkujeme za účast v soutěži a těšíme se na další ročník krásného zpívání

Mgr. A. Špačková
27. ledna 2020
Výsledky okresních kol - Dějepisné olympiády a Olympiády v českém jazyce

Ve čtvrtek 16. ledna 2020 proběhlo v budově ČVUT v Děčíně okresní kolo Dějepisné olympiády. Téma letošního ročníku „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)“ prověřilo dovednosti žáků při práci s textem, mapou, obrázky i orientace na mapě. Okresního kola se zúčastnilo 30 soutěžících žáků z 8. a 9. ročníků ze ZŠ a víceletých gymnázií okresu Děčín. Naši školu reprezentovali Jakub Martinec (9C) a Matěj Werner (9B), Jakub se umístil na pěkném 9. místě a Matěj na děleném 14. a 15. místě. Oba si zaslouží pochvalu za reprezentaci školy.

Mgr. M. Šmídová
 

O týden později se ve čtvrtek 23. ledna 2020 v Děčíně uskutečnilo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezentovali Jakub Martinec (9C) a Pavel Dobrovolný (8B). Konkurenci tvořilo 44 žáků z okolních základních škol a víceletých gymnázií okresu Děčín. V první části soutěžící psali slohovou práci na téma „Kdybych měl Aladinovu lampu“. Druhou částí byl test z českého jazyka. Jakub Martinec se umístil na krásném 10. místě a Pavel Dobrovolný obsadil 24. místo. Oběma děkujeme za reprezentaci školy.
                                                                        

M. Miňovská

21. ledna 2020
Školní kolo pěvecké soutěže Skřivánek - žáci 1. - 3. třídy

V úterý 21. ledna 2020 se na naší škole po třídních kolech uskutečnilo školní kolo tradiční pěvecké soutěže „Skřivánek 2020“. O postup do městského kola, které proběhne 28. 1. 2020, bojovalo letos 22 výherců třídních kol z 1., 2. a 3. ročníku.
Mezi účastníky soutěže se objevili již „ostřílení“ školní zpěváčci, ale i úplní nováčci. Jak se nakonec ukázalo, každá třída měla svého „SKŘIVÁNKA“.
V 1. ročníku to byla Viktorie Mazáčková z I. A  a Alice Šeflová z I. B.  Z 2. ročníku si 1. místo vyzpívala Karolína Bříšková z II. B, 2. místo Štěpánka Rabová z  II. A. V kategorii 3. tříd stanula na stupni pěveckých vítězů Ester Kleinová z III. A., 2. místo jako loni obsadil Patrik Ondrejkovič z III. B  a 3. místo patří Zuzce Zvěřinové z III. C.
Odměněni byli všichni aktivní účastníci soutěže malou sladkou odměnou a účastnickým listem.
Gratulujeme!

Mgr. M. Rejmanová

  Školní kolo pěvecké soutěže Skřivánek na Bílé (5 obrázků) 
20. ledna 2020
Školní kolo Biologické olympiády
V průběhu ledna 2020 se uskutečnila ve dvou kategoriích školní kola Biologické olympiády. Letošní olympiáda byla zaměřena na téma „Těžký život ve vodě". Žáci měli možnost se před samotnou soutěží seznámit se studijními materiály, které pro přípravu obdrželi.
V kategorii C, ve které své znalosti a dovednosti prokazují žácí 8. a 9. tříd, soutěžilo 10 žáků. Olympiáda měla jako vždy 3 části – teoretický test,  který obsahoval v této kategorii 34 otázek, v další praktické části A určovali podle obrázků 15 druhů rostlin a 15 druhů živočichů, v praktické části B měli zadán laboratorní úkol. Ten se týkal pozorování stavby rašeliníku, jeho nákresu a pojmenování jednotlivých částí. Nejlepšími řešiteli byli - Jakub Martinec (9C), za ním se umístil Oskar Šimon a Pavel Dobrovolný (oba z 8B).

V kategorii D se účastní žáci 6. a 7. tříd, ve školním kole soutěžilo pouze 5 účastníků. Také v této kategorii měla soutěž – teoretický test, který obsahoval v této kategorii 27 otázek, v další praktické části A určovali podle obrázků  15 druhů rostlin a 15 druhů živočichů, v praktické části  B měli zadán laboratorní úkol. Týkal se povrchového napětí vody v závislosti na přítomnosti mycích prostředků, popř. potravinářského barviva. Nejlepším řešitelem byl v této kategorii Vojtěch Loos, na 2. místě se umístil Jan Sobotka a 3. místo získal Petr Kolovecký (všichni 7B).

Všichni soutěžící si zaslouží pochvalu za účast a aktivitu při nelehkém řešení všech úkolů. Nejlepší řešitelé budou školu reprezentovat v okresním kole v Děčíně.

Mgr. J. Novotná, Bc. M. Šárová, Bc. K. Vašáková

  Biologická olympiáda - praktická část (16 obrázků) 
18. prosince 2019
Astronomická olympiáda

V úterý 17. prosince 2019 proběhlo v multimediální učebně školní kolo 17. ročníku Astronomické olympiády, kterého se ve dvou kategoriích zúčastnilo 8 soutěžících. Soutěž je určena zájemcům o přírodní vědy, o astronomii, o soutěžení, prostě všem s chutí poměřit si svoje znalosti. Astronomická olympiáda probíhá tříkolově: 1. Školní kolo probíhá ve škole, trvá 40 minut a během školního kola lze používat libovolné pomůcky kromě nápovědy spolužáka/učitele/přítele na telefonu. 2. krajské kolo řeší úspěšní řešitelé školního kola doma a ve škole. 3. kolo - nejlepší řešitelé z krajského kola postupují do celostátního finále.

   
https://olympiada.astro.cz/https://www.astro.cz/

V kategorii GH určené žákům 6. a 7. tříd si své znalosti a dovednosti z astronomie vyzkoušelo 5 chlapců, ve starší kategorii EF pro 8. a 9. třídy soutěžili 3 chlapci. Soutěžící řešili většinu úloh elektronicky, v každé kategorii jednu početní úlohu na papír jako klasickou písemnou práci. Komise AO určila pro postup do dalšího krajského kola limit 20 bodů z 50 možných. Postup si v mladší kategorii vybojovali Jan Sobotka, Vojta Loos a Petr Kolovecký (všichni 7B), nejúspěšnějším řešitelem byl Jan Sobotka. Ve starší kategorii postoupili všichni tři řešitelé, nejlepší byl Jakub Martinec (9C) a dále Pavel Dobrovolný a Oskar Šimon (oba 8B). Blahopřejeme všem postupujícím.

Mgr. M. Šmídová, M. Lanč
11. prosince 2019
Finále soutěže IT-SLOT 2019

Ve středu 11. prosince 2019 proběhlo v Praze finále 10. ročníku Vědomostní soutěže IT-SLOT pro žáky 8. a 9. tříd. Letos poprvé měla naše škola v této soutěži mezi 49 finalisty svého reprezentanta - Jakuba Dvořáka z 9. A. Ten nakonec v konečném pořadí obsadil velmi pěkné 16. místo, kdy o vyšším umístění rozhodoval lepší čas, za který byly otázky zodpovězeny. Děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. M. Šmídová
4. prosince 2019
Krajská odysea - krajské kolo v biologii a matematice

V pátek 22. listopadu 2019 se Jakub Martinec (9. C) s Tomem Tejmarem (9. A) zúčastnili v Teplicích krajského kola soutěže Krajská odysea v biologii, kam se nominovali už minulý školní rok. Soutěže se účastnilo 7 čtyřčlenných týmů, složených vždy složených vždy ze dvou zástupců ZŠ a dvou zástupců SŠ, ze všech okresů Ústeckého kraje. V rámci soutěže pozorovali mikroskopy mikroorganismy, dělali referáty na slavné české přírodovědce nebo určovali pokusem rozmístění chutí na jazyku. Soutěž byla hezky připravená a naši reprezentanti si vybojovali výborné 2. místo.

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 se naši zástupci Jakub Martinec a Jaroslav Kosmata (oba 9. C) zúčastnili v Litoměřicích krajského kola Krajské odysey v matematematice. Soutěž pro byla pro chlapce velmi poučná a zjistili, že matematika není jen nudné počítání vzorečků. Vyzkoušeli si matematické bingo, sestavování mnohostěnů či 3D pera. A v konkurenci sedmi týmů složených ze zástupců ZŠ a SŠ vybojovali výborné 3. místo, které podle jejich mínění ani neočekávali.

video ze soutěže: https://www.youtube.com/watch?v=w_aoYNostoM

Blahopřejeme k výborným výsledkům a vzorné reprezentace naší školy.

Mgr. M. Šmídová

27. listopadu 2019
Olympiáda v českém jazyce 2019 - školní kolo

V pondělí 25. listopadu 2019 se 21 žáků 8. a 9. ročníků zúčastnilo školního kola Olympiády z českého jazyka.

Se zadanými mluvnickými i slohovými úlohami (letošní zadání - próza na téma: Tomu říkám překvapení) si nejlépe poradili a nejúspěšnějšími řešiteli se stali Jakub Martinec z 9. C a Pavel Dobrovolný z 8. B.

Oba chlapci budou naši školu reprezentovat v okresním kole v Děčíně.

Mgr. Š. Leknerová

22. listopadu 2019
Dějepisná olympiáda 2019 - školní kolo

Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 proběhlo školní kolo 49. ročníku Dějepisné olympiády. Zúčastnilo se jí 12 žáků 8. a 9. ročníků.
Téma letošního ročníku „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)" nejlépe shodně zvládli Jakub Martinec z 9. C a Matěj Werner z 9. B 
Oba chlapci budou školu reprezentovat v okresním kole v Děčíně.

Mgr. H. Fridrichová.
21. listopadu 2019
9. A - IT slot


Žáci 9. A se zúčastnili 10. ročníku vědomostní soutěže v informatice IT-SLOT pro žáky 8. a 9. ročníků  a Jakub Dvořák (9. A) se probojoval do celostátního finále, ve kterém se o hodnotné ceny utká 50 nejlepších z nominačního kola. Soutěže se zúčastnilo 3 860 žáků ze 115 škol v republice, v 1. nominačním kole se naše škola umístila na 26. místě. Blahopřejeme Jakubovi a budeme mu ve finále držet palce.

Bc. I. Schwarz

15. listopadu 2019
Krajská odysea - krajské kolo v oboru stavebnictví

Ve středu 13. listopadu 2019 proběhlo na Střední škole stavební a strojní v Teplicích krajské kolo soutěže Krajská odysea v oboru stavebnictví, jednotlivé okresy reprezentovali vítězné týmy z okresních kol složené ze žáků základní školy a studentů střední školy. Naši školu reprezentovala dvojice z 8. B Karolína Srbová a Adam Bartoň. Jednou z disciplín, kde týmy předváděly schopnost týmové spolupráce a hry, bylo vyprojektovat domek a ten pak také v miniaturní podobě ze speciálních stavebnic také postavit. Ačkoliv se našim zástupcům nepodařilo vybojovat přední umístění, měli možnost udělat si představu o středních stavebních školách v Ústeckém kraji.

Video ze soutěže: https://www.youtube.com/watch?v=h27wH2y9gz0

Mgr. M. Šmídová
 
10. listopadu 2019
Bobřík informatiky 2019

Žáci naší školy, kteří se učí informatiku (žáci 5., 6. a 9. tříd), se v průběhu listopadu 2019 zúčastnili 12. ročníku informatické soutěže pro žáky základních a středních škol - soutěže Bobřík informatiky.
V celé republice soutěžilo v letošním ročníku 90 976 soutěžících ze 745 škol, mezi nimi bylo 185 našich žáků ve třech kategoriích Mini, Benjamin a Kadet. Při této soutěži řeší č žáci v časovém limitu ve školní počítačové učebně online soutěžní test, ve kterém mají prokázat své znalosti a dovednosti z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Nejlepší řešitelé získají Bobříka informatiky. V kategorii Mini se ho podařilo získat 5 soutěžícím - nejlepší byl Tadeáš Šlechta (5A), spolu s ním získali Bobříka také Daniela Flégrová (5C), Ruslan Anisimov (5C), Emil Jano (5B) a Zdeněk Severín (5B). V kategorii Benjamin nebyl žádný úspěšný řešitel. V nejstarší kategorii pro ZŠ - kategorii Kadet získali Bobříka informatiky 3 soutěžící - Matěj Werner (9B), Jakub Martinec (9C) a Jakub Dvořák (9A). Blahopřejeme všem držitelům Bobříka informatiky.

Mgr. M. Šmídová
 

27. října 2019
Přírodovědný klokan 2019

Ve středu 16. října 2019 se uskutečnil již 14. ročník Přírodovědného klokana, soutěže, jejímž cílem je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné předměty. Soutěž je v kategorii Kadet určena žákům 8. a 9. ročníků a stejných ročníků víceletých gymnázií. Jedná se o nepostupovou soutěž. Soutěžící v celé republice řeší ve stejný den jednorázový test, který obsahuje 24 úloh rozdělených podle náročnosti za 3, 4 a 5 bodů, přičemž pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Za správnou odpověď získá soutěžící příslušný počet bodů, za špatnou naopak ztrácí 1 bod, za neřešenou úlohu body ani nezíská, ani neztrácí. V naší škole se do soutěže zapojilo 31 žáků (14 žáků 8. tříd, 17 žáků 9. tříd). Nejlepší výsledek dosáhl Jakub Martinec z 9. C, na 2. místě se umístil Jakub Scháněl z 9. B, třetí místo získal Petr Fleischer z 9. C. Nejlepší z osmáků byl Pavel Dobrovolný z 8. B (celkově na 5. místě). Blahopřejeme.

Mgr. M. Šmídová
 
27. října 2019
Logická olympiáda 2019

V průběhu října se v několika termínech podle jednotlivých kategorií uskutečnilo základní kolo Logické olympiády 2019 (oficiální stránky: https://www.logickaolympiada.cz/). Je to soutěž pořádaná Mensou České republiky, kde nerozhodují naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. V základním kole řešili soutěžící krátký on-line test. Do soutěže se přihlásilo 13 našich žáků ve třech kategoriích. Jako první soutěžili žáci 3. – 5. tříd. V této kategorii soutěžilo 13 843 řešitelů, z toho v našem kraji 700, z naší školy 5 žáků. Nejlépe si s úlohami poradila Sofie Pejpková ze 4. B (v kraji na 172. – 176. místě). Po nich se do soutěže zapojili žáci 6. – 9. tříd, v této kategorii se zapojilo 20 188 řešitelů, z toho v našem kraji 1 535, z naší školy 6 soutěžích žáků. Nejlepší výsledek dosáhla Lucie Leknerová z 8. B (v kraji na 204. - 213. místě). V nejmladší kategorii soutěžili žáci 2. tříd, mezi nimi 2 dívky z 2. B, v této kategorii se do soutěže zapojilo 2 771 řešitelů, z toho ve našem kraji 170 a lepší výsledek z našich nejmladších reprezentantů dosáhla Anežka Pacinová z 2. B. 
                                                              
Všem našim reprezentantům děkujeme za zapojení a dosažené výsledky.

Mgr. M. Šmídová
 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace
Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Mgr. Jakub Zelený
Ředitel školy
Mgr. Miroslava Šmídová
Statutární zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 1. st. ZŠ a zájmového vzdělávání
Ing. Hana Brňáková
Zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 2. st. ZŠ
Mgr. Zdeňka Černá
Zástupkyně útvaru předškolního vzdělávání a školního stravování

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

Nastavení cookies | Povinně zveřejňované informace | GDPR
K.A.H. Studio