ZODPOVĚDNOST
RESPEKT
BEZPEČÍ
Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

30. června 2018
Informace z 2. jednání školské rady
Ve čtvrtek 21. června 2018 se na žádost člena školské rady uskutečnilo 2. zasedání školské rady k reakci ŠR na článek v Benešovských novinách po jednání zastupitelstva města a po jmenování nového ředitele školy. Přítomní členové ŠR požádali starostu města - člena ŠR k objasnění důvodů, kterého ho vedly ke zveřejnění anonymu v BN dne 8. 6. 2018 bez ověření skutečností u ředitelky školy, případně školské rady. K danému tématu proběhla bohatá diskuse a na jejím základě ŠR přijala Usnesení č. 5/2018 (8 – přítomných pro, pan starosta nehlasoval).

Usnesení č. 5/2018:
ŠR projednala záležitost zveřejnění anonymního dopisu v Benešovských novinách starostou Filipem Ušákem a konstatuje: zveřejněním bylo poškozeno dobré jméno školy a pedagogů a zaměstnanců školy. Nebyla dána žádná možnost k vyjádření se vedení školy a ani školské rady.
Na základě evaluace klimatu školy nebyly zjištěny žádné skutečnosti potvrzující obsah dopisu.

Na žádost člena ŠR z řad zákonných zástupců bude informace z jednání zveřejněna v Benešovských novinách v červenci 2018. Zápis ověřili pověření členové ŠR.
Mgr. M. Šmídová, předsedkyně ŠR
30. června 2018
Projekt: 100 let vzniku ČSR
V posledním červnovém týdnu školního roku 2017 - 2018 se naše škola v rámci celoškolního projektu „100 let od vzniku republiky“ připojila k oslavám stého výročí vzniku ČSR. V průběhu celého školního roku se žáci naší školy mohli postupně seznamovat s různými tématy týkajícími se První republiky formou informačních 3D panelů znázorňujících jednotlivé číslice roku 1918. Celý projekt vyvrcholil ve dvou dnech plných her a zábavy, které pro žáky I. a II. stupně připravili žáci devátých ročníků pod vedením Mgr. Jakuba Zeleného.

V jedenácti dílnách se žáci formou soutěží seznamovali například se státními symboly ČSR, s osobnosti T. G. Masaryka atd. Velmi oblíbená byla dílna „Běh na knedlíky“. Za správnou odpověď či řešení jim pak organizátoři jednotlivých dílen zapsali do soutěžního pasu vyhranou částku v Kčs. Na závěr po úspěšném splnění všech dílen žáci navštívili žáky-bankéře v Československé národní bance, kteří jim vydali vkladní knížku s vyhranou částkou. Na základě vyhrané částky si pak žáci mohli nakoupit drobné předměty v obchodu Vendelína Bajzy.

Nejlépe si mezi žáky z 1. – 4. tříd vedli žáci IV. B - M. Rélich, R. Kosinová, D. Tran a D. Blata, na budově NOVA bylo z 5. – 9. tříd nejlepší družstvo z VI. A ve složení M. Vinšová, M. Wojtech a E. Dereninová. Odměnu ve formě keramické medaile s vyznačenými roky 1918 - 2018 dostali na závěr projektového dne všichni žáci, kteří soutěž absolvovali. Medaile pro ně vyrobily učitelky výtvarné výchovy ve spolupráci se žáky 2. stupně.
  Projekt 100 let vzniku ČR (34 obrázků) 
 
28. června 2018
Setkání s budoucími prvňáčky
Malí námořníci
Tak jako každý rok vítala naše škola budoucí prvňáčky. V pondělí 18. června 2018 zasedli poprvé do školních lavic budoucí prvňáci se svými rodiči a jejich budoucí třídní učitelky.Tentokrát si děti zahrály na námořníky, kteří plují na moři. Lodě je povezou až do druhé třídy. Vyrobily si s rodiči společně námořnickou čepici, vyzkoušely si jak jim to společně sluší a vyfotily se. Společná výzdoba je přivítá první školní den - při zahájení nového školního roku.
Mgr. Becková, Mgr. Chvojková
  Setkání s budoucími prvňáčky (4 obrázky) 
 
26. června 2018
Koncert žáků ZUŠ
děti hrají dětem
Ve středu 20. června 2018 se v aule budovy Nova konal malý koncert žáků navštěvujících výuku hry na hudební nástroje, kterou ve škole zajišťují učitelé ze Základní umělecké školy v Žandově. Vystoupení se postupně zúčastnily předškolní děti z MŠ, děti z přípravného ročníku a žáci 1. - 3. tříd. Žáci ZUŠ hráli skladby na bubny, flétny a klavír. Hra se jim moc povedla, bylo znát, že je to baví, a že pilně trénovali. Odměnou jim byl veliký potlesk na závěr.
  Koncert žáků ZUŠ (8 obrázků) 
 
19. června 2018
Mírový běh 2018
Peace Run
V pondělí 18. června 2018 zavítala do našeho města štafeta Peace Run, běžci nejdelšího štafetového běhu s hořící pochodní přes více než 140 zemí světa. Posláním běhu je vytvářet a šířit atmosféru přátelství, míru, porozumění. Současně překonávat hranice mezi lidmi nejrůznějších národů, přesvědčení a hranice v nás samotných (z oficiálních stránek http://www.peacerun.org/cz/)

Nejprve na náměstí a následně v zámeckém parku se setkali běžci z mnoha zemí spolu se žáky a občany našeho města. Běžci všem přítomným představili průběh a hlavní myšlenky mírového běhu. Pak se závodníci dětem představili svými jazyky a přítomní hádali, z které země světa jsou do běhu zapojeni. Společně se žáky si pak zazpívali píseň "Peace Run". Několika scénkami dětem předvedli skutečný význam slova mír, přátelství, kamarádství. Následně všichni v tichosti mohli vyjádřit přání, které se štafetou poputuje k dalším dětem v jiných městech nebo zemích. Žáci druhé třídy předali běžcům výtvarné mírové koláže, které z naší školy poputují až do cíle, kde budou vystaveny. Každý účastník v symbolickém kruhu měl možnost podržet si v ruce mírovou pochodeň a vyjádřit své přání pro ostatní. Děti si vyzkoušely symbolický mírový běh mezi jednotlivými kontinenty světa. Na závěr se všichni běžci vyfotografovali s účastníky mírového programu. Naše škola se tím přidala k mnoha významným osobnostem a miliónům lidí na celém světě, kteří drželi pochodeň od vzniku Mírového běhu v roce 1987.
  Mírový běh 2018 (7 obrázků) 
 
16. června 2018
Divadélko pro školy
Ve čtvrtek 7. června 2018 přijelo žáky navštívit oblíbené Divadélko pro školy z Hradce Králové. Dva herci - Vít Troníček a Michal Moravec postupně odehráli v aule budovy Nova čtyři představení, při kterých se bavili všichni žáci školy. Mladší žáci (přípravný ročník, 1. až 4. třídy) shlédli představení Bajky pana Ezopa aneb Dávná moudra věčně platná. V úvodu se seznámili s postavou antického mudrce Ezopa, který pak s pomocí loutek odlehčenou humornou formou vyprávěl své příběhy. Ezop často komunikoval s diváky, nechybělo ani typické ponaučení na závěr každé bajky. Např. v příběhu O chytré lišce, která ukradne vráně sýr, žákům ukázal, že nemají být hloupí a nechat se napálit těmi, kteří jim přehnaně lichotí. Ve slavném závodu zajíce a želvy žáci zjistili, že úsilí často předčí schopnosti. Poslední bajkou byl příběh O pyšném orlu, kterého potrestal malý chrobák, neboť vytahovat se na menšího se může vymstít. Velmi povedené představení bylo doplněno několika písničkami s doprovodem kytary.

Mgr. Jana Soorová

Další dvě představení shlédli žáci 5. - 9. tříd, představení s názvem Don Quijote a ti druzí aneb Zlatý věk španělské literatury bylo věnováno úryvkům čtyř uváděných her, interpretovaných s důrazem na zachování typických prvků španělského dramatu a komedie, doplněné odborným výkladem o autorech či historických souvislostech. Žáci se formou volných moderátorských vstupů seznámili s dílem předních španělských dramatiků - Lope de Vegy, Tirso de Molina, Pedra Calderóna de la Barci a nejznámějším dílem zlatého věku a literatury Španělska vůbec, satirickým románem Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha od spisovatele a dramatika Miguela de Cervantes y Saavedry a s jejich přínosem pro světové divadlo. Každé představení zábavnou formou zaměřenou na komunikaci herců s diváky je formou, která doplňuje výuku světové literatury přitažlivou a netradiční formou.

M.Š.
  Divadélko pro školy (8 obrázků) 
 
5. června 2018
Škola v přírodě - Lubenec
Ve dnech 24. – 31. května 2018 prožívaly třídy 5. B, 6. B a 8. A, doplněná o tři žáky z 8. B, pobyt na škole v přírodě v Lubenci, pořádaný námi prověřenou a oblíbenou agenturou Haul.

Pobyt se tentokrát nesl v duchu Harryho Pottera, a tak krom dopoledního projektového vyučování, pomáhali žáci zachránit Bradavickou školu čar a kouzel od zla.

Žáky i pedagogy uchvátila zejména místní krajina, která nabízela spoustu krásných míst. Mimo jiné třídy navštívily místní rozhlednu a kostel sv. Jiljí (obě místa si spravuje svépomoci místní spolek občanů), který slouží jako vitrážové muzeum.

Spokojenost a nadšení z celého pobytu podtrhl už jen fakt, že žáci domů do Benešova nad Ploučnicí dovezli 1. a 2. místo v celopobytové hře, a to v konkurenci deseti zúčastněných tříd. Již při odjezdu se všichni shodli na tom, že sem se ještě někdy musí vrátit.

Mgr. M. Pilnáčková
  Škola v přírodě Lubenec (3 obrázky) 
 
5. června 2018
Branný den
V pátek 25. května 2018 proběhl v areálu školy branný den v rámci přípravy občanů k obraně státu. Ten si pro žáky 4. – 9. tříd připravili pracovníci a spolupracovníci Muzea civilní obrany z Ústí nad Labem.

Na pěti stanovištích se žáci postupně seznámili s nebezpečnými chemikáliemi kolem nás, jak mohou ohrozit naše životy, jak se bránit při úniku chemikálií. Měli možnost si vyzkoušet plynové masky a protichemické obleky. Na dalším stanovišti se seznámili se střelnými zbraněmi bezpečnostních složek ČR, vyzkoušeli si střelbu na terč z airsoftových zbraní. Dalším tématem byla armáda - seznámení s historií armády ČR, jak má vypadat příprava občanů k obraně státu, jak se člověk může stát vojákem a co musí splňovat, jak vypadá voják ČR a jeho výstroj apod. Na dalším byla tématem evakuace - základní principy evakuace, jak člověk ovlivňuje životní prostředí, jaké katastrofy může způsobit, jak by mělo vypadat evakuační zavazadlo. Na posledním stanovišti v atriu školy byla zdravověda – od profesionálního záchranáře se dozvěděli základy první pomoci, umělé dýchání s pomocí figuríny, ale např. také jak má vypadat správný telefonát na linku záchranářů.

Pro žáky to byl určitě den plný zajímavých aktivit a věřím, že si z tohoto dne odnesli nejen nové zážitky, ale také spoustu zajímavých a důležitých informací.
Mgr. M. Šmídová
  Branný den (4 obrázky) 
 
18. května 2018
Škola v přírodě - Poslův mlýn
Žáci 1. A, 1. C a druhých tříd byli od 6. do 11. května 2018 ve škole v přírodě v Poslově Mlýně. Dopoledne žáci trávili čas se svými třídními učitelkami, psali pohled či dopis příbuzným, chodili na procházky do nedalekých Doks, hledali v místním parku skřítky a plnili různé úkoly. Procvičovali si počty při nakupování, poznávali rostliny a zvířata a rozvíjeli svou obratnost na dětských hřištích. Odpoledne měli program s vychovateli, jeho tématem byly Nové hry PANEMU. Žáci si čas trávený v přírodě užívali, vyšlo jim krásné slunečné počasí. Učili se týmové spolupráci, vzájemné komunikaci a měli příležitost lépe se poznat.
Více informací a fotografie z odpoledního programu naleznete zde: http://svp.packa.eu/6%20-11%205%20-p%20mlyn
Mgr. jana Soorová
  Škola v přírodě Poslův mlýn (32 obrázků) 
 
11. května 2018
Souboj čtenářů 2018
úspěšné finálové klání - Praha
V pátek 11. května 2018 proběhlo finálové kolo soutěže Souboj čtenářů, finále se konalo v rámci 24. mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha 2018 v Pavilonu Rosteme s knihou. Do finále se probojovalo pět týmů šesťáků – ZŠ J. A. Komenského Kly, Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, ZŠ Šumperk, ZŠ Zárubova v Praze a naši šesťáci.

Ve finálovém kole odpovídalo  10 vybraných soutěžících z každé školy na 25 soutěžních otázek (po pěti z každé soutěžní knihy). Oproti online kolu své odpovědi zapisovali po zadání otázky na omyvatelnou tabuli, kterou na výzvu moderátorky Báry Pavlovské zvedli tak, aby si ji mohla přečíst porota i učitel. Vybraný žák zároveň říkal odpověď třídy nahlas do mikrofonu tak, aby si odpovědi mohla zapsat také soutěžní porota. Doprovázející učitelky zapisovaly postupně odpovědi svých tříd, nesměly ale nijak zasahovat do soutěže – ani napovídat, ani radit.

Soutěže se zúčastnili také autoři jedné ze soutěžních knih - K. Smolíková a J. W. Procházka, kteří nejen sledovali odpovědi soutěžních týmů, ale na závěr soutěže odpověděli na zvídavé otázky moderátorky a také žákům podepsali jejich titul "Tajná dvojka A + B: Zločin mezi dinosaury".
  Souboj čtenářů (13 obrázků) 
Mezitím neměla porota vůbec lehkou úlohu při vyhodnocování odpovědí jednotlivých soutěžních týmů. Po této náročné práci byly vyhlášeny výsledky finálového kola. Pro naše šesťáky skončila soutěž velmi dobře – za vítězným týmem ZŠ Šumperk, vybojovali krásné 2. místo, na 3. místě se umístili žáci Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy. Všechny týmy si odvezly diplom a hlavně věcné ceny věnované organizátorem soutěže a jeho partnerem - zlínskou tiskárnou Graspo CZ. Mezi cenami nechyběly samozřejmě knihy, které obohatí naši školní knihovnu.
 

Všem našim soutěžícím blahopřejeme ke krásnému umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Poděkování si zaslouží také Mgr. Soňa Matysová, která žáky na soutěž připravovala.

Výsledky a soutěžní otázky: http://www.rostemesknihou.cz/nase-deti-cteni-bavi-aa3506/

4. května 2018
Naše bylinky

V pátek 4. května 2018 se žáci 6. A pustili do projektu „Naše bylinky“.  Během jednoho školního dne dokázali vyrobit přes 70 sirupů nejvyšší kvality. Byliny ze školního pozemku po důkladné úpravě a maceraci zakonzervovali a připravili si ji k prodeji na tradiční školní jarmark. Jako pedagogy nás velmi potěšila píle a pracovitost žáků, ale také jejich upřímná radost, kolik peněz mohou získat jejich prodejem do třídního fondu.  Prodejem smysluplného, kvalitního a zdravého produktu. My dospělí to nazýváme - výuka finanční gramotnosti prostřednictvím zážitkové pedagogiky. Hned po skončení akce bylo vidět, že někteří žáci již plánují, jak se sami pokusí získanou dovednost uplatnit v praxi.

Ukázka jedné z etiket: 

16. dubna 2018
Souboj čtenářů duben
V pondělí 16. dubna 2018 se někteří žáci - čtenáři ze 6. tříd zúčastnili celostátního online kola zajímavé literární soutěže "Souboj čtenářů 2018", kterou pořádá Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou.

Po velmi náročné dvouměsíční přípravě odpovídali na záludné otázky, které prověřovaly znalost přečtených knih a porozumění textu. Soutěže se zúčastnilo 105 tříd ze všech koutů České republiky, do finálového kola mohlo postoupit jen 5 nejlepších tříd. Žáci odpovídali na 25 otázek z pěti přečtených knížek. Za úplné a co nejpřesnější odpovědi mohli získat až 94 bodů Na odpovědi, které vyhledávali žáci pouze ve svých čtenářských denících, měli max. 30 minut. Naši žáci se na soutěž pod vedením Mgr. S. Matysové velmi dobře připravili a tuto přípravu zúročili i při samotném soutěžním klání. V silné konkurenci se nakonec umístili na výborném 4. místě a vybojovali si tak postup do celostátního finále, které proběhne v pátek 11. května 2018 od 13:00 do 14:50 hodin na 24. mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2018.

Všichni si zaslouží velikou pochvalu a ve finálovém kole jim budeme držet palce.

Otázky a odpovědi ze soutěžního klání na stránkách: http://www.rostemesknihou.cz/souboj-ctenaru-2018-vysledky-online-kola-a-finaliste-aa3500/

14. dubna 2018
Recitační soutěž 2018

V úterý 20. února 2018 se v zaplněné aule školy uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se ho 50 recitátorů ve čtyřech kategoriích. V jednotlivých kategoriích zvítězili a postup do městského kola v České Kamenici si vybojovali: v 1. kategorii (2. a 3. třídy) - Ema Takáčová, Jakub Doležal a Eliška Vojtěchovská; ve 2. kategorii (žáci 4. a 5. tříd) postupují - Aneta Bašistová, Petr Mališ a Klára Bartáčková. Ve 3. kategorii (6. a 7. tříd) zvítězili - Pavel Dobrovolný, Marie Neubauerová a Jakub Martinec, v nejstarší - 4. kategorii pro žáky 8. a 9. ročníků byly nejlepší - Nikola Štechmüllerová a Simona Petrová. Všem děkujeme za předvedené výkony a postupujícím držíme palce.

Ve středu 28. února 2018 se konalo městské kolo recitační soutěže, kde jsme byli velice úspěšní. Nejmladší kategorii vyhrál Jakub Doležal a druhé místo obsadila Ema Takáčová. Ve druhé kategorii jsme díky recitačnímu výkonu Petra Mališe obsadili výborné druhé místo. V této kategorii jsme získali také čestné uznání s básní Čas, kterou recitovala Klára Bartáčková. Nejstarší kategorie byla pro nás také úspěšná - druhé místo obsadila Nikola Štechmüllerová. Všichni jmenovaní postupují do okresního kola, které se bude konat 14. března 2018 v Děčíně. Všem děkujeme za reprezentaci školy a postupujícím přejeme úspěch v okresním kole.
  Recitační soutěž (2 obrázky) 

Okresní kolo

Ve středu 14. března 2018 se v Děčíně uskutečnilo okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna 2018. Do něj si postup vybojovali čtyři naši recitátoři - v nejmladší kategorii Jakub Doležal a Ema Takáčová., ve starší kategorii žáků 4. a 5. tříd - Petr Mališ a v nejstarší kategorii žáků 8. a 9. ročníků Nikola Štechmüllerová. Nejlépe si z našich reprezentantů vedl Jakub Doležal, který si svým umístěním vybojoval postup do krajské přehlídky v Lounech. Blahopřejeme.

13. dubna 2018
Matematické soutěže

Pangea, Matematický klokan, Pythagoriáda

V únoru soutěžilo 68 našich žáků od 4. po 9. třídy v 5. ročníku matematické soutěže Pangea. Celkově se soutěže zúčastnilo 44 913 soutěžících v republice, z toho 2 880 žáků v Ústeckém kraji. Po vyhodnocení jednotlivých soutěžních testů si nejlépe v jednotlivých kategoriích v naší škole vedli – Nikola Ušáková, Adam Bárta, který se se svým výsledkem umístil mezi páťáky v našem kraji na výborném 3. místě, Lucie Leknerová – mezi žáky 6. tříd v kraji na 25. místě, Jakub Dvořák na 22. místě mezi sedmáky v kraji, Nella Šimonová a Adam Werner a Kateřina Dvořáková. Bohužel se nikomu z nich nepodařilo postoupit do celorepublikového finále.

Druhou matematickou soutěží byl již tradiční 24. ročník soutěže Matematický klokan, ve kterém soutěží žáci od 2. po 9. třídy v kategoriích - Cvrček (2. a 3. ročníky), Klokánek (4. a 5. třídy), Benjamín (6. a 7. třídy) a Kadet (žáci 8. a 9. ročníků). Žáci v časovém limitu řeší matematické úlohy za 3, 4 a 5 bodů a kromě nejmladší kategorie Cvrček je zaznamenávají do karty odpovědí. Nejlépe si v jednotlivých kategoriích vedli: v kategorii Cvrček byl nejúspěšnější Ondřej Martinec, v kategorii Klokánek zvítězila Katka Vojtová, která byla nejúspěšnější školní řešitelkou, v kategorii Benjamín vyřešil úlohy nejlépe Jakub Martinec a v nejstarší kategorii Kadet získala nejvyšší bodový zisk Denisa Schánělová.

Poslední matematickou soutěží byl 41. ročník Pythagoriády. Ta je určena žákům 5. - 8. ročníků. Letošní školní kolo proběhlo ve dnech 5. a 6. dubna 2018. V naší škole řešilo patnáct soutěžních úloh 25 páťáků, 13 žáků šestých tříd a 11 sedmáků. Úspěšným řešitelem je žák, který získá alespoň deset bodů. To se podařilo dvěma páťákům - Matěji Bartáčkovi a Šimonu Donátovi, kteří si vybojovali postup do květnového okresního kola. Těsně postup utekl páťákům - K. Bartáčkové, P. Štípkovi, A. Bártovi a L. Malé; stejně jako nejlepšímu šesťákovi - P. Dobrovolnému a nejlepšímu sedmákovi J. Martincovi, kteří všichni získali 9 bodů. 

Po změně rozhodnutí okresní komise Pythagoriády a v souladu s propozicemi 41. ročníku postupují do květnového okresního kola: M. Bartáček, Š. Donát, K. Bartáčková, A. Bárta a L. Malá (5. třídy), P. Dobrovolný (6. třídy) a J. Martinec (7. třídy). Gratulujeme!

13. dubna 2018
Z průběhu zápisu do 1. ročníku
V pátek 6. dubna 2018 proběhl zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/19. Děti a jejich rodiče přivítala slavnostně vyzdobená Bílá škola. Zápis každý začal nejprve formální částí - podáním přihlášky k základnímu vzdělávání, její součástí byl podpis budoucího prvňáčka na pamětní listinu letošního zápisu. Poté už děti v zápisových třídách ukázaly, co vše se už naučily a co umí - recitovaly básničku nebo zazpívaly písničku, kreslily postavu, poznávaly tvary a barvy, vyprávěly podle obrázků a mnoho dalšího. Za to co budoucí prvňáci ukázali, si odnesli ručně vyráběné dárky od svých starších kamarádů, dárek od sponzorů a také pamětní list, který jim bude připomínat jejich zápis do základní školy. K zápisu do 1. tříd se v letošním roce dostavilo 49 dětí.
Mgr. M. Šmídová
  Z průběhu zápisu do 1.ročníku (12 obrázků) 
 
13. dubna 2018
Markvartická střela
Ve čtvrtek 5. dubna 2018 se ve sportovní hale v Markvarticích uskutečnil již 10. ročník turnaje ve florbalu "Markvartická střela". Turnaje se zúčastnilo 8 družstev žáků 4. a 5. tříd, nejdřív se hrály zápasy ve dvou skupinách. Naši reprezentanti svou skupinu vyhráli a probojovali se tak až do finále. V něm se utkali se ZŠ Huntířov, v normálním hracím čase remizovali a pak na nájezdy prohráli 1 : 2. V konečném pořadí se tak umístili na krásném 2. místě a vybojovali pohár, diplom a stříbrné medaile. Za jejich bojovnou hru a odvedený výkon jim patří veliká gratulace.
  Markvartická střela (20 obrázků) 
 
1. března 2018
Společné setkání
Ve čtvrtek 1. března 2018 se na naší škole uskutečnilo společné setkání zástupců a ředitelů mateřských škol z venkovského území správního obvodu Děčín s realizátory projektu MAP II. V rámci setkání byly podány informace o ukončeném projektu MAP pro SO ORP Děčín a navazujícím projektu MAP II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008611) financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jehož realizace probíhá na našem území od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2022, a do kterého je naše škola také zapojena. Přítomní zástupci byli informováni o vyhlášené Výzvě č. 02_18_063 – Šablony II. Součástí setkání byla také diskuze o otázkách inkluze v MŠ, dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a další otázky spolupráce mateřských škol.

23. února 2018
Jazykové olympiády 2018

Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce je určena žákům 8. a 9. ročníků. Ve školním kole soutěžící nejprve řešili mluvnický test a pak měli za úkol napsat volný slohový asi dvacetiřádkový útvar ve formě prózy na téma: „Stalo se to minulý týden“. Z šestnácti účastníků školního kola si se zadanými úkoly nejlépe poradila Denisa Schánělová, která si spolu s Kateřinou Matouškovou, vybojovala postup do lednového okresního kola.

 

Okresní kolo se uskutečnilo 30. ledna 2018 v Děčíně. V 1. kategorii se jí zúčastnilo 40 zástupců základních škol a víceletých gymnázií z okresu Děčín. Naše reprezentantka Denisa Schánělová předvedla velmi pěkné znalosti a vybojovala v okresním kole výborné 7. - 8. místo. Blahopřejeme!

M. Š.

 

 

 

Olympiáda v německém jazyce

 

Po návratu z vánočních prázdnin se uskutečnilo školní kolo Olympiády v německém jazyce. Ta proběhla ve dvou kategoriích - v kategorii 7. tříd se jí zúčastnilo 10 žáků a vítězem a postupujícím do okresního kola se stal Matěj Werner, druhou postupující je Nikola Zubčíková. V kategorii 8. a 9. tříd si své jazykové znalosti vyzkoušelo 23 žáků. Postupujícími jsou Kamila Mališová, která se umístila na 1. místě a druhá Barbora Brousilová.

 

Ve středu 7. února 2018 se v DDM Divišova ul., Děčín uskutečnilo okresní kolo. V mladší kategorii 7. tříd soutěžilo pouze 7 žáků a naši reprezentanti si vyzkoušeli bez výrazného umístění své jazykové znalosti. V kategorii pro žáky 8. a 9. tříd soutěžilo 15 účastníků - řešili soutěžní test, poslechovou úlohu a hovořili na vylosované téma. Naše reprezentantky Barbora Brousilová a Kamila Mališová se umístily na 7. a 8. místě. Blahopřejeme.

Mgr. M. Pilnáčková

 

Olympiáda v anglickém jazyce

Ve dnech 30. a  31. ledna 2018 se uskutečnilo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Soutěž byla vypsána ve dvou kategoriích, pro žáky 6. a 7. ročníků kategorie I. A a pro žáky 8. a 9. ročníků kategorie II. A. V letošním školním roce byla jednokolová, zaměřená na poslech a čtení s porozuměním. Obou kategorií se zúčastnili všichni žáci, kteří byli v těchto dnech přítomní. Vyhodnoceno bylo vždy 20 nejlepších z každé kategorie. Nejúspěšnějšími řešitelkami se stala v obou kategoriích děvčata - v kategorii IA se na prvním místě umístila Daniela Taichová, v kategorii IIA se nejúspěšnější řešitelkou stala Denisa Schánělová. Obě postupují do okresního kola, které se koná na konci února. Držme jim palce!

V úterý 27. února 2018 se v Děčíně uskutečnilo okresní kolo, kterého se zúčastnily obě vítězky školního kola. Úspěšnější byla Denisa Schánělová, která si v konkurenci 20 soutěžících angličtinářů, zástupců 8. a 9. ročníků základních škol z okresu, vybojovala velmi pěkné 8. místo. V mladší kategorii si své jazykové znalosti vyzkoušelo 15 žáků a Daniela Taichová se umístila na 10. místě. Oběma děvčatům děkujeme za reprezentaci školy. 

Mgr. M. Jansová

20. února 2018
Skřivánek 2018

Ve čtvrtek 25. ledna 2018 se na Bílé škole uskutečnilo školní kolo mladších žáků tradiční pěvecké soutěže „Skřivánek 2018“. Letos bojovalo 36 výherců třídních kol z 1. - 4. tříd o postup do městského kola.
Výkony byly vyrovnané, pěvecká příprava dětí na soutěž byla znát. Ve školním kole v 1. kategorii (1., 2. ročník) udělila porota 1. místo Emě Takáčové, 2. místo Ester Kleinové a 3. místo Kristýně Poludové.
Ve 2. kategorii (3., 4. ročník) si 1. místo vyzpívala Eliška Bubníková, 2. místo Marie Linzmayerová a 3. místo Samuel Feistner. Odměněni byli všichni aktivní účastníci soutěže malou sladkou odměnou. Nejmladší zpěváčci ještě dostali za odvahu omalovánky.

Vítězové obou kategorií si vyzpívali postup do městského kola.
 

Městské kolo pěvecké soutěže SKŘIVÁNEK

Ve čtvrtek 1. února 2018 se v aule ZŠ a MŠ v Benešově nad Ploučnicí konalo městské kolo soutěže v sólovém zpěvu "SKŘIVÁNEK 2018".
Do tohoto kola se probojovali postupující zpěváci z naší školy a také ze ZŠ Markvartice a ZŠ Dolní Habartice. Odborná porota složená ze zástupců všech tří zúčastněných škol neměla zejména v mladší kategorii jednoduché rozhodování.

1. kategorie, ve které zpívají žáci 1. - 5. tříd, byla velmi vyrovnaná. Soutěžilo celkem 11 zpěváků, porota ohodnotila jejich výkony a rozhodla, že na 1. místě se shodně umístili - Marie Linzmayerová, Šimon Donát (oba ZŠ Benešov n. Pl.) a Barbora Švihnosová (ZŠ Markvartice). Marii a Šimona vybrala porota k postupu do krajského kola do Děčína. Ostatní soutěžící byli oceněni čestným uznáním.
2. kategorii, určené žáků 2. stupně, soutěžilo jen 5 soutěžících, neboť další z důvodu velkého ostychu odstoupili ze soutěže. A tak porota měla rozhodování jednodušší. Nejvíce se líbila Lucie Pastorová (ZŠ Benešov n. Pl.), která pojede reprezentovat školu do krajského kola do Děčína.

Těšíme se na příští rok a budeme rádi, když se soutěže zúčastní také další školy v okolí.

Krajské kolo Ústecký skřivánek 2018

V úterý 20. února 2018 se v Děčíně konalo krajské kolo soutěže v sólovém zpěvu "ÚSTECKÝ SKŘIVÁNEK 2018". Naši školu reprezentovali tři soutěžící zpěváci - Marie Linzmayerová v kategorii A1,  Šimon Donát a Lucie Pastorová, oba v kategorii B1. Jak porota rozhodla? V kategorii A1 (mladší žáci) si Marie Linzmayerová vyzpívala výborné 2. místo s postupem do celorepublikové soutěže, která se koná v Karlových Varech. Všem účinkujícím děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
}

20. února 2018
Zeměpisná olympiáda
V závěru ledna se ve třech kategoriích uskutečnilo školní kolo ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY. Jako první si své zeměpisné znalosti a dovednosti ověřili v kategorii A žáci 6. tříd. Olympiády se zúčastnilo 13 žáků z obou šestých tříd a všichni účastníci předvedli velmi pěkné výkony. Nejlepší dovednosti a znalosti z témat planetární geografie a kartografie předvedli - na 1. místě Pavel Dobrovolný, 2. místo obsadila Adéla Dobrovolná a na 3. místě se umístila Lucie Leknerová. V kategorii B, určené žákům 7. tříd soutěžilo ve školním kole 12 žáků ze všech tří sedmých tříd. Ti prokazovali své znalosti a dovednosti z regionální geografie. Nejlépe si se soutěžními úlohami poradili - Matěj Werner, Jakub Martinec a Adéla Štecherová. V nejstarší kategorii C soutěží společně žáci 8. a 9. tříd, ve školním kole si soutěžní test z regionální geografie Evropy vyzkoušelo 20 žáků. Nejlepší výsledek získali Radek Heinzel a Barbora Brousilová, o vítězi musel rozhodnout dodatečný test geografických znalostí. S tím si lépe poradila Barbora Brousilová, 3. místo si vybojovala Klára Štěpánková. Všichni účastníci školního kola předvedli pěkné výkony a zaslouží si za účast pochvalu.
Postup do okresního kola, které se uskuteční 20. února 2018 v Děčíně, si vybojovali vítězové školního kola - Pavel Dobrovolný, Matěj Werner a Barbora Brousilová. Budeme jim držet palce.
Mgr. M. Šmídová

V úterý 20. února 2018 se v zasedacím sále děčínského magistrátu uskutečnilo okresní kolo Zeměpisné olympiády. Toho se spolu s našimi reprezentanty - Pavlem Dobrovolným, Matějem Wernerem a Barborou Brousilovou - zúčastnili ve třech kategoriích žáci - vítězové školních kol z 6. - 9. tříd základních škol a stejných ročníků víceletých gymnázií z celého okresu Děčín. Všichni postupně řešili nejprve test základních geografických znalostí, pak prokázali své dovednosti v práci s atlasem a na závěr předvedli své znalosti a dovednosti v praktické části. Z našich reprezentantů nejlepší znalosti a dovednosti předvedl v kategorii B (žáci 7. tříd) - Matěj Werner, který vybojoval krásné 2. místo, a tím si zajistil postup do březnového krajského kola. Nejmladší z našich reprezentantů Pavel Dobrovolný byl ve své kategorii úspěšným řešitelem (tj. získal alespoň 60% celkového bodového zisku). Všem našim soutěžícím žákům děkujeme za reprezentaci školy a Matějovi přejeme hodně úspěchů v krajském kole.
  Zeměpisná olympiáda (4 obrázky) 
Oficiální stránky: http://www.zemepisnaolympiada.cz/
Mgr. M. Šmídová

Ve středu 28. března 2018 se v Ústí nad Labem konalo krajské kolo Zeměpisné olympiády, do kterého si vybojoval postup Matěj Werner. V krajském kole soutěžilo v jeho kategorii B pro žáky 7. tříd ZŠ a stejného ročníku víceletých gymnázií celkem 14 soutěžících ze všech okresů Ústeckého kraje a Matěj se umístil na 9. místě. Děkujeme Matějovi za reprezentaci školy.
13. února 2018
Biologická olympiáda
V průběhu ledna se uskutečnila školní kola Biologické olympiády. V této předmětové soutěži ve znalostech z přírodopisu a biologie soutěží žáci základních škol a víceletých gymnázií ve dvou kategoriích: kategorie D je určena žákům 6. a 7. tříd a kategorie C pro žáky 8. a 9. tříd. V obou kategoriích absolvovali žáci teoretickou část, při které řešili připravený soutěžní test a praktickou část, při které prokazovali znalost rostlin, hub a živočichů a v učebně přírodopisu museli prokázat své dovednosti při laboratorní práci.
V kategorii D - 6. a 7. tříd soutěžilo celkem 13 žáků. Nejlepší výsledky dosáhli Jakub Martinec, na 2. místě se umístila Adéla Štecherová a 3. místo vybojoval Pavel Dobrovolný.
Ve starší kategorii C - žáků 8. a 9. tříd - soutěžilo také 13 žáků. Nejlépe si se zadáním školního kola poradili: Přemysl Inger, Vít Martínek a Barbora Brousilová.
Z obou kategorií si postup do okresního kola v České Kamenici a Děčíně vybojovali žáci, kteří se umístili na 1. a 2. místě. Gratulujeme.
Mgr. J. Novotná

Ve čtvrtek 12. dubna 2018 se na ZŠ T. G. Masaryka a gymnáziu v České Kamenici uskutečnilo okresní kolo Biologické olympiády pro kategorii D, žáky 6. a 7. ročníků základních škol a 1. a 2. ročníků osmiletých gymnázií. Toho se zúčastnilo 21 soutěžících, mezi kterými byli také naši reprezentanti Jakub Martinec a Adéla Štecherová. Žáci pro účast v okresním kole museli vypracovat vstupní úkol dle zadání 52. ročníku Biologické olympiády. Velmi pěkný výsledek dosáhl Jakub Martinec, který se umístil na 5. místě, a tím se stal náhradníkem pro krajské kolo. Blahopřejeme.
M. Š.
13. února 2018
Masopustní radovánky na Bílé škole
V týdnu od 5. do 9. února 2018 proběhly na Bílé škole MASOPUSTNÍ radovánky. Žáci se v rámci průřezového tématu multikulturní výchova seznamují s lidovými zvyky a tradicemi a při společně prožitých činnostech upevňují vzájemné vztahy. Nejprve vyzdobili školu obrázky s masopustními postavami, maskami, koláči, jitrnicemi apod. V průběhu celého týdne získavali informace o masopustu a masopustních maskách, četli masopustní říkačky či pranostiky a zpívali masopustní písně. Jednotlivé dny si zpestřili stejným oblečením nebo doplňky. V pátek 9. února masopust završili karnevalem, na který si s pomocí rodičů připravili různé kostýmy. Objevily se i tradiční masopustní masky, např. laufr, kominík, medvěd, kobyla nebo řezník. Karneval provázel Jiří Donát, který si pro žáky připravil program s písněmi a tancem. Žáci si karneval pořádně užili. Závěrem všichni dostali drobnou sladkou odměnu.
  Masopustní radovánky (28 obrázků) 
 
2. února 2018
Čtenářský klub na Bílé škole


V letošním školním roce měli žáci možnost navštěvovat čtenářský klub. Do této aktivity probíhající v rámci projektu Otevřená mysl se na Bílé škole přihlásilo 7 žáků z druhých a 8 žáků ze třetích tříd. Během celkem šestnácti devadesátiminutových lekcí, které se od 20. září 2017 uskutečňovaly vždy každou středu, si žáci čtením různých literárních děl zdokonalovali své čtenářské schopnosti a dovednosti. Ovšem zdaleka nejen to. Seznámili se s různými autory dětských knížek a pohádek, poznali některé literární žánry a prohlubovali svůj vztah k četbě a ke knihám vůbec. S Milošem Macourkem se pobavili a zasmáli nad jeho humornými pohádkami, s Astrid Lindgrenovou navštívili švédskou vesničku Bullerbyn a žasli nad dobrodružstvími malé Pipi Dlouhé punčochy. Čtením pohádek od Boženy Němcové nebo Karla Jaromíra Erbena zjistili, jaké znaky má právě tento žánr a společně přišli i na to, čím se vyznačuje třeba bajka. Vyzkoušeli si dramatizaci textu a svým spolužákům zahráli loutkové divadlo. Ani současní světoví autoři nezůstali nepovšimnuti a žáci nahlédli například do fantastického světa kouzel Harryho Pottera, který vznikl pod perem britské spisovatelky J. K. Rowlingové. Jednou z dalších náplní čtenářského klubu bylo také hraní různých her, jejichž účelem bylo především rozšíření slovní zásoby žáků a celkové zlepšení jejich komunikace mezi sebou. V průběhu celého projektu byla všem zúčastněným k dispozici školní knihovna, kde bylo možno půjčit si knihu dle vlastního výběru. Žáci si půjčovali knihy domů a při každé lekci vždy velmi rádi vyprávěli o tom, co si přečetli. Navštívili také místní městskou knihovnu, kde strávili příjemné chvilky čtením nebo prohlížením vybraných publikací. 

Takto strávená středeční odpoledne byla pro žáky velkým přínosem, obohatila je o nové poznatky a vědomosti a především, ve všech posílila chuť a touhu prožít mnoho dalších chvil právě ve společnosti knihy. 


Mgr. Martina Ondrejkovičová

30. ledna 2018
Děčínský laický záchranář 2018

V úterý 30. ledna 2018 se  v Obchodním centru Pivovar Děčín uskutečnil již 7. ročník soutěže v poskytování první pomoci „Děčínský laický záchranář“.

Čtyřčlenná družstva, která tvořili  žáci z 9. tříd, zde řešila modelové situace, se kterými se mohou setkat v běžném životě. Na čtyřech stanovištích poskytovali žáci první pomoc při závažných i drobnějších poraněních. Letos naši školu reprezentovali - Kamila Mališová a Nicola Kalakurová, Martin Pospíšil a Ondřej Krejčí. Šlo jim to výborně, protože se umístili ze sedmi škol na krásném 3. místě.

O soutěži psal také Děčínský deník: https://decinsky.denik.cz/zpravy_region/foto-video-soutez-zdravotniku-ovladla-zs-dr-miroslava-tyrse-20180131.html 

 

 

Gratulujeme k úspěšné reprezentaci.

Mgr. J. Novotná

23. ledna 2018
Klub vědců 2018
V 1. pololetí školního roku 2017/18 proběhl na Bílé škole Klub zábavné logiky a deskových her: „Klub vědců“ , který byl součástí projektu Otevřená mysl. Vybraní žáci z druhých a třetích ročníků se vždy ve středu scházeli od 13.00 do 14.30 h, aby poznávali a objevovali přírodní zákonitosti a nahlédli do zákoutí vědy a techniky. Také rozvíjeli své myšlení při hraní deskových a logických her. Vytvářeli si portfolio, ve kterém mají zaznamenány postupy a výsledky pokusů. Všichni „malí vědci“ byli velice šikovní a pracovali se zájmem. Klub byl pro ně velkým přínosem.
  Klub vědců 2018 (24 obrázků) 
 
19. ledna 2018
Informace z jednání školské rady
Ve středu 17. ledna 2018 se uskutečnilo ustavující zasedání nově zvolené školské rady. Jednání zahájila ředitelka školy Mgr. D. Tesarčíková, která přivítala všechny přítomné členy a předložila návrh programu jednání. Školská rada všemi přítomnými schválila program a zvolila předsedkyní školské rady Mgr. M. Šmídovou a zapisovatelkou Mgr. M. Jansovou. Školská rada schválila jednací řád pro období své činnosti. Ředitelka školy pak informovala členy školské rady o aktuálním dění ve škole. Následně jednohlasně školská rada schválila předložené žádosti zákonných zástupců o slovní nebo kombinované hodnocení žáků za 1. pololetí šk. roku 2017/18. ŠR ustanovila také svého zástupce do konkurzní komise pro konkurz na nového ředitele školy. V závěru členové školské rady prodiskutovali náměty k činnosti školy.
Mgr. M. Šmídová
20. prosince 2017
Vánoční jarmark
Ve čtvrtek 14. prosince 2017 se slavnostně vyzdobená budova Nova přiblížila nadcházejícím vánočním svátkům. V jejích prostorách se uskutečnil tradiční vánoční jarmark. Stánky jednotlivých tříd lákaly k nákupu vánočních dekorací, ozdob, drobných dárků, cukroví, sladkého i slaného občerstvení. To vše si pro návštěvníky jarmarku připravili žáci se svými pedagogy a některými rodiči. V galerii školy byl pro návštěvníky připraveno posezení u kávy, čaje nebo svařeného vína. Vánoční jarmark byl malým pozastavením v předvánočním shonu a určitě příjemným naladěním na nadcházející vánoční svátky.
  Vánoční jarmark (16 obrázků) 
 
19. prosince 2017
Představení Studia Karavana
Ve středu 6. prosince 2017 se žáci 1. stupně zúčastnili představení Tajemná Afrika, které je součástí projektu VŠICHNI JSME TU DOMA, jehož cílem je zábavnou a hravou formou pochopit rozdílnost a barevnost různých kultur světa. Představení žákům zahrála divadelní společnost Studio Karavana z Rakovníka. Žáci se aktivně zapojili do představení formou interaktivních vstupů, soutěží, hádanek a osobních zkušeností. Na závěr se naučili písničku Ať si ten anebo ten, zeměkoule patří všem.
  Studio Karavana (20 obrázků) 
 
1. prosince 2017
Pozvání na předvánoční akce školy a školky
Ve středu 6. prosince 2017 se od 16 h v benešovském kině koná vánoční slavnost mateřské školy spojená s jarmarkem.
Školní jarmark se uskuteční ve čtvrtek 14. prosince 2017 od 14 h do 17 h v prostorách budovy NOVA.
Přijďte se s námi naladit na vánoční atmosféru. Těšíme se na setkání s Vámi
kolektiv ZŠ a MŠ
23. listopadu 2017
Hudební představení
Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 se žáci 1. i 2. stupně zúčastnili hudebního pořadu, který si pro ně připravilo profesionální sdružení umělců s názvem Hudba školám. Na baskytaru žákům zahrál a zazpíval muzikant Jiří Válek, na piano zahrál Zdeněk Dočekal a na bicí Miloš Pohl. Jejich cílem bylo obohatit mladé posluchače o informace a profesionální přednes hudby, kterou jsou obklopeny celé generace a plně předvést možnosti nástrojů, na které hrají. Pro mladší žáky zahráli a zazpívali mnoho lidových písní v rámci pořadu Česká a moravská lidová píseň. Žáci se do vystoupení aktivně zapojili, zpívali na podiu u mikrofonů, tleskali a naučili se novou píseň. Starší žáci se účastnili pořadu Fenomén jménem SeMaFor. Získali informace o bohaté historii SeMaForu a společně si zazpívali dnes již zlidovělé šlágry, např. Honky-Tonky Blues, Pramínek vlasů, Kočka na okně, Klementajn, Zčervená....
Oba pořady se žákům velice líbily, atmosféra celého vystoupení byla báječná.
  Hudební představení (11 obrázků) 
 
26. října 2017
Přírodovědný klokan a Logická olympiáda
Ve středu 11. října 2017 se dvacet pět žáků z 8. a 9. tříd zúčastnilo soutěže zaměřené na rozvoj přírodovědné gramotnosti - soutěže Přírodovědný klokan 2017. V aule školy řešili v časovém limitu 40 minut soutěžní test v kategorii Kadet, který se skládal z 24 otázek zaměřených na přírodopis, zeměpis, matematiku, fyziku a chemii. Vybírali správné odpovědi z pěti nabízených možností na otázky za 3, 4 a 5 bodů. Informace k soutěži na stránkách http://kag.upol.cz/prirodovednyklokan/info.html.
Nejlépe si se soutěžními úlohami poradili - Marek Štípek (nejúspěšnější řešitel školního kola), Přemysl Hruška a Kateřina Dvořáková. Všem řešitelům blahopřejeme.

V průběhu října 2017 se naši žáci zúčastnili také Logické olympiády. Tuto soutěž pořádá Mensa České republiky, letošního ročníku se zúčastnilo 61 284 soutěžících z 3 014 škol, kteří jsou rozděleni do kategorií podle věku a soutěž pro každou kategorii probíhá vždy jeden týden. Je založena na logických úlohách, které vyžadují samostatný a kreativní přístup každého řešitele. Informace k soutěži je možné najít na stránkách soutěže http://www.logickaolympiada.cz/.
Za naši školu se soutěže zúčastnil jeden soutěžící z MŠ (kategorie MŠ), dva soutěžící z 1. tříd (kategorie A1), dvanáct soutěžících z 2. - 5. tříd (kategorie A) a také čtrnáct soutěžících z 6. - 9. tříd (kategorie B). V kategorii A získal nejlepší výsledek Čeněk Jansa, na 2. místě se umístil Adam Krejčí a 3. místo vybojovala Veronika Vinšová. V kategorii B byla nejúspěšnější řešitelkou ve škole Adéla Dobrovolná, která se umístila na 83. místě z 1383 soutěžících z našeho kraje. Na druhém místě se umístila Marie Vinšová a 3. místo obsadil Oskar Šimon. Výborný výsledek dosáhl nejmladší soutěžící Matěj Doležal z MŠ, který se ve své kategorii umístil na 4. místě z 81 soutěžících z našeho kraje. Všem soutěžícím žákům děkujeme za účast a nejlepším blahopřejeme k jejich umístění.
Mgr. M. Šmídová
18. října 2017
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín

Vážení rodiče,

naše škola je zapojena do tvorby místních akčních plánů pro oblast školství. Vzájemnou spoluprací vznikl dokument "Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín na období 2017-2023". Je to strategický dokument o možném budoucím směru rozvoje vzdělávání v ORP Děčín, který Vám předkládáme k připomínkování.

Dokument je možné připomínkovat v období do 3. 11. 2017 prostřednictvím přiloženého formuláře -  nebo prostřednictvím google formuláře na odkazu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeChQy8c6tpH8WHFfHSGs7AYiM8bCtaI-3HPzHX_hoyRXCPUA/viewform

 

Zároveň Vás zveme na veřejné projednávání tohoto dokumentu, které se uskuteční ve středu 1. 11. 2017 od 16 h ve velkém sále Magistrátu města Děčín, 28. října 1155/2, Děčín I - viz přiložená pozvánka: http://www.zsbnpl.cz//doc/pozvanka-na-verejne-projednani.pdf

Děkujeme za spolupráci

Mgr. D. Tesarčíková, Mgr. M. Šmídová

17. října 2017
Beseda se strážníkem MP Děčín
V pátek 6. října 2017 se v multimediální učebně na budově Nova v osmých a devátých ročnících uskutečnila beseda se strážníkem Ing. Lukášem Moudrým, DiS., z Městské policie Děčín.

Besedy pana Moudrého se dotýkaly právní způsobilosti, problematiky drog a jiných návykových látek, šikany, nutné obrany a krajní nouze či problematik zneužívání sociálních sítí. Hlavním cílem bylo zapojení žáků do uvedené problematiky. Žáci mohli otevřeně mluvit o svých zkušenostech, nejednalo se pouze o přednášku ze strany policie, ale o vzájemnou komunikaci. Z tohoto důvodu takové besedy obsahují morální a právní pohled na danou problematiku. Žáci byli seznámeni s tím, že určité jednání může být protiprávní a při jeho odhalení může následovat příslušný postih, ale i také to, že jednání jednotlivce se promítá do celé společnosti. Někteří žáci využili i možnosti individuální konzultace. Pan Moudrý ochotně odpovídal a reagoval na uvedené dotazy. Díky přednáškám získali účastníci základní právní povědomí, které jim často chybí,ale i důležité informace o trestné činnosti, přestupcích, úkolech státní a městské policie apod.
Mgr. H. Svobodová, metodik primární prevence
  Beseda se strážníkem MP (1 obrázek) 
 
17. září 2017
Slavnostní zahájení školního roku
V pondělí 4. září 2017 proběhlo slavnostní zahájení nového školního roku. První školní den bývá významný zejména pro prvňáčky, ale také jejich rodiče a prarodiče. V letošním roce poprvé usedlo do školních lavic 59 prvňáčků rozdělených do třech tříd pod vedením třídních učitelek Mgr. Martiny Turkové (1. A), Mgr. Hany Svobodové (1. B) a Mgr. Veroniky Netíkové (1. C). Jako každý rok v tento slavnostní den do školy zavítal také pan starosta Filip Ušák, který společně s paní ředitelkou Mgr. Dagmar Tesarčíkovou prvňáčky náležitě přivítal. Ve slavnostně vyzdobených třídách čekalo na každého žáka malé překvapení v podobě několika dárků. Společně s prvňáčky usedly poprvé do lavic také děti přípravné třídy v čele s třídní učitelkou Radkou Bartošovou.
Přejeme všem úspěšný start do nového školního roku!
  Slavnostní zahájení (11 obrázků) 
 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace
Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Mgr. Jakub Zelený
Ředitel školy
Mgr. Miroslava Šmídová
Statutární zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 1. st. ZŠ a zájmového vzdělávání
Ing. Hana Brňáková
Zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 2. st. ZŠ
Mgr. Zdeňka Černá
Zástupkyně útvaru předškolního vzdělávání a školního stravování

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

Nastavení cookies | Povinně zveřejňované informace | GDPR
K.A.H. Studio