Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

20. února 2020
Děčínský laický záchranář 2020

Ve středu 19. února se čtveřice našich žáků - Petr Fleischer, Květa Bížová, Nikola Zubčíková a Jaroslav Kosmata (všichni 9C) - zúčastnila tradiční soutěže v poskytování 1. pomoci - 9. ročníku soutěže Děčínský laický záchranář 2020. Soutěž v poskytování 1. pomoci, kterou pořádá Střední zdravotnická škola Děčín, je určená žákům 9. tříd. Letošního ročníku se zúčastnilo 10 soutěžních týmů okresu Děčín. Soutěž se skládala z testu zdravotnických dovedností a modelových situací, které muselo družstvo společně řešit. Jednalo se např. o krvácení, resiscitaci nebo nehodu s bezvědomím. Soutěžící ošetřovali figuranty a jejich výkon bodově hodnotila porota složená ze záchranářů. Naše družstvo vybojovalo v konečném pořadí velmi pěkné 4. místo. Blahopřejeme a děkujeme za velmi dobrou reprezentaci naší školy. Velký ohlas měla soutěž i u kolemjdoucí veřejnosti, protože se konala v 1. patře OC Korál Děčín.
Po vyhodnocení navštívily soutěžení týmy Záchranné centrum v Děčíně, kde se seznámili s jeho fungováním a prohlédli si také vybavení sanitek rychlé záchranné služby.

E. Kračmarová

  Děčínský laický záchranář 2020 (5 obrázků) 
20. února 2020
3. C - Projektový den - Brambora

projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - šablona 2.II/19 Projektový den ve škole (pro ZŠ)V rámci projektu Škola pro život proběhl ve 3.C projektový den. Ve středu 19. února 2020 navštívila žáky paní Krumlová, která je seznámila s historií, pěstováním a průmyslovým zpracováním brambor. Každý si zasadil bramboru do připravených květináčů a během 3 měsíců bude zaznamenávat do archu růstové fáze brambory. Zábavu si všichni užili u výroby bramborového tiskárna, kterým zdobili připravenou čtvrtku s traktorem. Obrovským překvapením pro žáky byla ukázka svítící diody vzniklá propojením pozinkovaných a měděných drátků zapíchnutých v bramborách. Nejvíce se všichni těšili na výrobu bramborového salátu. Žáci pracovali ve skupinách a nakonec proběhlo vyhodnocení a sladká odměna. Na závěr si ověřili získané znalosti vyplněním pracovního listu. Projektový den se vydařil a žáci si odnesli domů malou ochutnávku vynikajícího bramborového salátu.

Mgr. R. Soukupová

  3C - Projektový den - Brambora (17 obrázků) 
 
17. února 2020
3. A, 4. C - Exkurze do iQPARKU

V pondělí 17. února se žáci 3A a 4C vypravili autobusem do iQPARKU v Liberci. Skoro tři hodiny se ve vědecko-zábavním centru nejen bavili na atrakcích, ale hlavně poznávali. Hned za hlavním vstupem v oddělení Vodní svět a klamy a Svět kolem nás mimo jiné procházeli zrcadlovým bludištěm, zjistili, proč vzniká vodní vír, snažili se neztratit rovnováhu v rotujícím válci. Při další zastávce měli možnost změřit si tlak, zkontrolovat zrak a sluch nebo poskládat vnitřní orgány na správné místo v těle. Druhé a třetí patro bylo věnováno schopnostem a dovednostem. Děti si například vyzkoušely projít po nakloněné rovině modelu Titanicu, zjistily, jaký mají postřeh nebo poznaly potrubní poštu.

Mgr. M. a D. Turkovi

  3A, 4C - Exkurze do iQparku (29 obrázků) 
16. února 2020
3. C - Srdce třídy

V rámci primární prevence využili žáci hru k posílení sebevědomí. Cilem bylo uznání každého člena kolektivu za jeho součást. Každý žák napsal své jméno na kousek papíru a po promíchání si každý vytáhl jméno některého spolužáka. Žák měl za úkol vymyslet nějakou milou větu o spolužákovi, kterou napsal na připravené červené srdce. Žáci odpovídali na otázky a pracovali ve skupině. Všem se moc líbilo,co o nich spolužák milého napsal. Po skončení hry posloužilo srdce jako dekorace.

Mgr. R. Soukupová

  3C - Srdce třídy (14 obrázků) 
15. února 2020
1. B - Čtenářský souboj s Ježibabou o lexikon

V pátek 14. února 2020 svedli žáci 1.B  čtenářský souboj s Ježibabou, v němž šlo o hodně - o získání SLABIKÁŘE a pasování na čtenáře! Žáci museli přelstít Ježibabu luštěním křížovek, čtenářských rébusů, čtyřsměrek, tvořením rýmů… Za každý z devíti splněných čtenářských úkolů získali 1 indicii. Ty po správném řazení vytvořily tajné heslo k rozluštění klíče pro získání slabikáře. Všichni „Jeníčkové a Mařenky z 1B“  zvládli úkoly vyřešit, a tak přelstít Ježibabu. Za to je čekala velká odměna v podobě slabikáře, čtenářského medailonu a sladkých perníčků z perníkové chaloupky.

Mgr. M. Rejmanová

  1B - Čtenářský souboj s Ježibabou (24 obrázků) 
14. února 2020
Vzdělávací program v ZOO Ústí nad Labem

Ve čtvrtek 6. února 2020 se žáci, kteří chodí na volitelný předmět Seminář a praktika z přírodovědných předmětů, zúčastnili výukového programu v zoologické zahradě v Ústí nad Labem. Celý den, stejně jako výukový program pod názvem "Nekupujeme si jejich životy" se nesl v duchu ohrožených druhů a rostlin.
Program se skládal ze tří částí V první části byli žáci seznámeni s úmluvou CITES a byla jim ukázána a představena ohrožená zvířata, spadající do různých částí CITES. Bylo jim také vysvětleno, z jakého důvodu spadají právě do konkrétní částí. Naši žáci byli v průběhu prezentace často tázáni na různé otázky týkající se přírodovědeckého tématu. Druhá část programu zahrnovala část praktickou - shromažďování informací v areálu ZOO. Žáci se proto rozdělili do dvojic, dostali pracovní list spolu s mapkou ZOO a vyrazili do tajuplných koutů zoologické zahrady. Po této části, na kterou měli žáci vyhrazeno 1,5 hodiny času, se všichni sešli ve výukovém sále a byla zahájena třetí a nejdůležitější část tohoto dne - debata. V té proběhlo vyhodnocování pracovních listů.
Všichni naši žáci efektivně pracovali, většinu otázek vyhledali a aktivně se zapojili se do diskuze, která spočívala v odvozování různých informací. Hlavním tématem bylo pytlačení, černý trh se zvířaty, trofeje, zvířecí farmy, ale zapojeny byly také otázky ekologie. Žáci se dozvěděli, co se smí a co se nesmí vyvážet z jiných zemí, za co hrozí obrovské pokuty. Všichni se dozvěděli nová fakta, která jsou ne vždy hezká. Tento program žáky zaujal a byl pro ně přínosem. A těšíme se na další společné vzdělávání.

Bc. M. Šárová

  Výukový program v ZOO (3 obrázky) 
 
12. února 2020
Výsledky okresních kol - Jazykové olympiády

Okresní kolo Olympiáda v německém jazyce

Ve středu 5. února 2020 se v DDM v Děčíně uskutečnilo okresní kolo Olympiády v německém jazyce. Naši školu reprezentovala čtveřice - Karolína Kounovská (7A), Amálie Procházková (7B) - v kategorii I.A pro žáky 6. a 7. ročníků a Pavel Dobrovolný (8B) s Matějem Wernerem (9B) v kategorii II.A pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol. V mladší kategorii soutěžilo sedm žáků ze čtyř základních škol. Nejlepší výsledek z našich účastníků dosáhl Matěj Werner, který ve své kategorii získal 6. místo z 12 účastníků okresního kola v jeho kategorii. Pro zbylé tři reprezentanty byla účast v okresním kole získávání zkušeností v konverzaci v německém jazyce. 


Okresní kolo Olympiáda v anglickém jazyce

V úterý 11. února 2020 se na ZŠ Komenského, Děčín uskutečnilo okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce. V kategorii I.A reprezentovali naši školu Karolína Kounovská a Jan Urbánek (oba ze 7A), ve starší kategorii II.A  si své jazykové znalosti vyzkoušeli Jakub Dvořák (9A) a Jakub Martinec (9C). Okresního kola se v mladší kategorii zúčastnilo 24 zástupců ze základních škol okresu Děčín a velkou radost nám udělala Karolína Kounovská, která ve své kategorii zvítězila. Hezký výsledek dosáhl také Jan Urbánek, který se umístil na pěkném 5. - 6. místě. Ve starší kategorii se okresního kola zúčastnilo 30 žáků 8. a 9. tříd, naši soutěžící se neumístili na předních místech, přesto pro ně byla účast v okresním kole dobrou zkušeností v jejich znalostech cizího jazyka.

Všem našim účastníkům okresních kol děkujeme za reprezentaci školy a Karolíně gratulujeme k 1. místu.

Mgr. M. Šmídová
11. února 2020
Projektový den - Canisterapie

Projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - 2.I/12 Projektový den ve škole (pro MŠ)Další skupina dětí se opět setkala s našimi známými psími kamarády - pejsky Hatchikem a Kenaiem. Děti si pod vedením jejich paničky Martiny Bobkové vyzkoušely povely, mohly si pohladit pejsky a vyzkoušet jejich trpělivost. Dokonce se vydaly s pejsky i na procházku do okolí školky. Paní Martina jim ukázala všechny jejich dovednosti a k čemu je canisterapie potřebná. Přátelství a pomoc psa s člověkem jsou velmi poučné a zajímavé. Pejsky jsme odměnili dobrotami a těšíme se na další setkání.

Mgr. Z. Černá

  Projektový den v MŠ - Canisterapie (23 obrázků) 

 
7. února 2020
8. tř. - Lakomec – divadelní představení


Kdo by neznal slavného Moliéra a jeho ještě slavnějšího Lakomce? Vidět alespoň jednou tuto inscenaci na divadelních prknech je takřka povinnost každého – dokonce i žáků 8. tříd. Chlapci spolu s děvčaty s nadšením vyrazili do divadla v Děčíně. Neopomněli se vhodně obléci. S očekáváním usedli do hlediště a už už čekali na představení. Co se bude dít? Překvapila je hra s barvitými charaktery a zapeklitým dějem. Takřka až cimrmanovský závěr sklidil velký potlesk. Herci, v čele s Milanem Enčevem v roli lakotného Harpagona a Janem Rosákem jakožto slouhy, předvedli úžasný výkon. Představení trvalo necelé dvě hodiny. Mnohdy herci Divadla různých jmen vykouzlili na tvářích nejeden úsměv a vyvolali halasný smích. Moderní podání klasické divadelní komedie se žákům a žákyním líbilo. Leckdo si jistě uvědomil, že přílišná hrabivost a závislost na věcech a majetku, může zničit i pevná přátelství. Rodinné vztahy nevyjímaje.

Mgr. Soňa Matysová, Ing. Hana Brňáková.

7. února 2020
2. A - Projektový den s farmářkou
projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - šablona 2.II/19 Projektový den ve škole (pro ZŠ)V rámci projektu Škola pro život proběhl ve 2. A projektový den. V úterý 4. února navštívila děti paní Eva Krumlová. Povídala a ukazovala, jak se pěstují brambory. Děti si vyzkoušely sázení brambor do květináčů, zábavu s razítky a připravily si bramborový salát. Květináče budou děti pozorovat po dobu 3 měsíců a zaznamenávat proces růstu. Čas rychle utekl a děti si celý den s farmářkou užily.


Mgr. J. Chvojková
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio