Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

9. dubna 2020
Poděkování


Děkujeme všem rodičům za to, jak vzorně pracují doma s dětmi a snaží se v této nečekané a neobvyklé situaci svým dětem pomáhat ve vzdělávání. Jste báječní! Velmi si Vás vážíme.

Kolektiv školy

30. března 2020
Zápis do 1. ročníku základního vzdělání pro školní rok 2020/2021


Informace k zápisu pro školní rok 2020/2021     (UKONČENO)


Vážení rodiče,
díky mimořádné situaci v ČR proběhne letošní zápis do 1. ročníků bez přítomnosti dětí ve škole. Zápis se týká dětí narozených od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 a dětí, kterým byl ve školním roce 2019/2020 povolen odklad povinné školní docházky. Upřednostňujeme, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

 

                 Pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovuji
                                    termín od 6. 4. 2020 do 17. 4. 2020.


Žádost lze doručit:
1. datovou schránkou (ID datové schránky: rj4mbeg),
2. elektronicky (s elektronickým podpisem na email: infozsbnpl@zsbnpl.cz),
3. poštou na adresu ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí,
4. osobně – vhozením obálky s potřebnými doklady do schránky označené „Zápis do 1. třídy“, umístěné na hlavní budově školy v ulici Opletalova 699 (vedle vchodu pro návštěvníky školy).

Potřebné doklady:
  • Vyplněná žádost (žádost možné vytisknout ze souboru, který naleznete níže, případně si ji můžete vyzvednout v papírové podobě u vchodu pro žáky do budovy NOVA v ulici Opletalova 699, každý všední den od 7 do 13 h); vzhledem k datu příjmu žádostí je nutné, aby na žádosti bylo uvedeno datum nejdřív 6. 4. 2020
  • Kopie rodného listu dítěte
  • Kopie občanského průkazu zákonného zástupce (doklad o prokázání vztahu k nezletilému dítěti a doklad  o trvalém pobytu zapisovaného dítěte)
Pozn.: V případě potřeby vytvořit kopii rodného listu a občanského průkazu je možné využít služby Podatelny MÚ Benešov nad Ploučnicí (PO 8 – 11 h, ST 13 – 16 h, umístění  - přízemí budovy MÚ dv. č. 17).

Poučení:
Zákonný zástupce má možnost požádat o odklad povinné školní docházky. V případě takové žádosti doloží škole následující doklady – spolu se žádostí o přijetí také žádost o odklad povinné školní docházky (žádost možné vytisknout ze souboru, který naleznete níže) doloženou doporučením PPP a lékaře. V případě, že doporučení PPP nemáte, oznámíte tuto skutečnost škole (zda již dítě bylo šetřeno nebo teprve čekáte na termín šetření).

Zápis do přípravné třídy:
Do přípravné třídy bude probíhat zápis ve stejné termíny jako zápis do 1. tříd. Přípravná třída je určena zejména dětem, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky. K zápisu do přípravné třídy je nutné doložit vedle občanského průkazu a rodného listu také potvrzený odklad povinné školní docházky a doporučení pedagogicko-psychologické poradny k zařazení do přípravné třídy.

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí do 1. ročníku
Žádost o odklad povinné školní docházky
Žádost o zařazení do přípravné třídy     

Po obdržení všech žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání zašleme všem rodičům registrační číslo, pod kterým bude dítě při zápisu evidováno. Ředitel školy vydá do 30 dní od podání žádosti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte.
Výsledky zápisu budou podle těchto registračních čísel vyvěšené ve škole a na úřední desce webových stránek ZŠ nejpozději do 5. 5. 2020; poštou obdrží rozhodnutí jen ti, kteří nebyli přijati. Zveřejnění na webových stránkách se u přijatých dětí považuje za doručené.
                                                                       
V Benešově nad Ploučnicí dne 30. 3. 2020
Mgr. Jakub Zelený, ředitel školy


Zde je možné vyzvednout potřebné dokumenty

     
Pozn.: Pro další informace nás neváhejte kontaktovat na emailu: infozsbnpl@zsbnpl.cz nebo ve všední dny od 7 do 13 h zanechte dotaz na telefonu 412 586 366 nebo 606 646 292, ozveme se Vám zpět.

Zajímá vás, co by mělo vaše dítě umět při nástupu do první třídy a jak své dítě připravit? Společnost NovaDida, spol. s r.o. vydala ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou e-book "Chystáme se do 1. třídy"který vám pomůže zvládnout přípravu vašeho dítěte na vstup do 1. třídy. Chcete si ho přečíst nebo stáhnout, klikněte na název Chystáme se do 1. třídy

 
8. března 2020
Recitační soutěž - školní kolo I. kategorie a městské kolo Česká Kamenice

Ve středu 12. února 2020 proběhlo v aule školy školní kolo v recitační soutěži pro žáky 1. -  5. tříd, soutěže, která má u nás na škole dlouhodobou tradici. Celkově se soutěže zúčastnilo 42 recitátorů, porota měla velice těžkou práci. Do městského kola v České Kamenici, které se konalo dne 3. března 2020, mohli jet pouze tři nejlepší z každé kategorie. Nejmladší kategorii prvňáčků zastupovali - Alice Šeflová, Karolína Záhorková a Jakub Poluda (všichni 1B). V kategorii 2. a 3. tříd nás zastupovaly - Jindřiška Takáčová (3C), Karolína Bříšková a Anežka Pacinová (obě 2B). Kategorie 4. a 5. tříd měla tyto zástupce - Ema Takáčová (4C), Jakub Doležal (4A) a Viola Rokosová (5B). Své zástupce jsme měli i v kategorii starších soutěžících - školu reprezentovali Karolína Kounovská (7A), Růžena Kosinová (6B) a Jakub Martinec (9C). Z důvodu nemoci se nemohla zúčastnit Natálie Šindelářová (6A). A jak jsme dopadli? Výborně - v nejmladší kategorii získala škola díky Alici Šeflové 3. místo. Ve druhé kategorii byli naši recitátoři ještě úspěšnější - Karolína Bříšková se umístila na třetím místě a Jindřiška Takáčová tuto kategorii vyhrála. Rovněž v další kategorii byli naši recitátoři úspěšní - Jakub Doležal se umístil na druhém postupovém místě a Ema Takáčová na místě prvním. V kategorii starších žáků získala Karolína Kounovská třetí místo a Růžena Kosinová postupové 2. místo. Celkem tedy do oblastního kola v Děčíně pojedou reprezentovat tito žáci: Jindřiška Takáčová, Ema Takáčová, Jakub Doležal a Růžena Kosinová. Všichni budeme 18. března 2020 držet palce. Děkujeme všem.

    

Mgr. B. Ušáková

 
8. března 2020
6. B - Třídní bruslení


Ve středu 4. března 2020 vyrazila třída 6. B na zimní stadion v Děčíně. V rámci programu bruslení škol všichni žáci řádně rozvíjeli a zdokonalovali své bruslařské dovednosti. Mnozí stáli v bruslích na ledové ploše poprvé v životě, a i přesto se před zkušenějšími spolužáky nestyděli učit úplné základy. Celá třída si sportovní výlet velmi užila a ráda by si ho v budoucnu zopakovala.

Bc. Z. Miškovský

2. března 2020
2. B - Pohádka O zmrzlém královi

Třída 2. B nacvičila pěknou a vtipnou pohádku "O zmrzlém královi". Pohádku žáci  zahráli v pátek 21. února 2020 i v jiných třídách a jejich vystoupení sklidilo velký úspěch. Na závěr ještě zatancovali  oblíbenou "Kalamajku, mik, mik, mik". Byl to pěkný konec  týdne před očekávanými prázdninami.

Mgr. V. Becková

  2B - Pohádka O zmrzlém královi (4 obrázky) 
 
28. února 2020
Projektový den v MŠ - Ptactvo kolem nás

Projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - 2.I/12 Projektový den ve škole (pro MŠ)V rámci projektu Škola pro život proběhl v MŠ ve čvrtek 30. ledna 2020 projektový den, který byl věnován tématu „Ptactvo kolem nás“, jeho cílem bylo seznámit děti s životem ptactva v lokalitě řeky Ploučnice a v okolí mateřské školy. Projektovým dnem provázeli děti pan Ota Dračka a Antonín Vorel, ochránci a strážci přírody. Na úvod si děti prohlédly uniformy strážců a seznámily se s jejich prací na úseku ochrany přírody. Po přestávce se rozdělily do pracovních skupin, kde tvořily dle své fantazie ptáčky a budky a diskutovaly s panem Dračkou nad exponáty. Po další přestávce děti hádaly, soutěžily, skládaly obrázky a věnovaly se praktickým činnostem. Procvičovaly si jemnou motoriku, paměť, špetkový úchop, určovaly odlišnosti a rozvíjely si sluch. Následovala vycházka do okolí mateřské školy, kde sídlí poštolka. Tam sledovaly přelety ptáků a jejich zvuky. Děti byly poučeny, co mohou dávat na krmítko a jak si vyrobit jednoduše ptačí koule.
Projektový den pomohl zvýšit povědomí dětí o životě ptactva a je účinným prostředkem ke zvýšení efektivity přírodovědného vzdělávání dětí v mateřské škole.

Mgr. Z. Černá

  Projektový den v MŠ - Ptactvo kolem nás (14 obrázků) 
22. února 2020
3. A - Pohádka Dědečkova rukavička

V rámci několika hodin českého jazyka žáci třídy 3. A pečlivě nacvičovali dramatizaci pohádky Dědečkova rukavička. Při výtvarné výchově si nakreslili kulisy a masku na obličej.
V pátek 21. února 2020 přišla dlouho očekávaná chvíle a děti se proměnily v herce. Když ráno přišly do školy, nemohly se dočkat, až do "jejich divadla" přijdou první diváci. S nadšením zvládly pohádku zahrát všem žákům Bílé školy.
Pokud i vy chcete vidět, jak se jim pohádka povedla, klikněte na odkaz: Dědečkova rukavička 1Dědečkova rukavička 2

Mgr. M. Turková

  3A - Pohádka Dědečkova rukavička (12 obrázků) 
 
22. února 2020
1. B - Zdraví a zdravá výživa

třídní projekt, 4. - 18. února 2020

Na základě učiva prvouky a šířící se chřipky prožili žáci 1. B dva týdny plné informací o zdraví a prevenci nemocem. Formou skupinových prací, výtvarného tvoření, prací s IPED, her…se naučili rozlišovat zdraví prospěšné potraviny od nezdravých. „Uvařili“ si zdravou svačinu, kde ochutnali jáhly, quinei, bulgur, kuskus v podobě slané i sladké dle svých chutí dotvořených různými druhy ořechů, sušeného ovoce, jogurtu, tvarohového sýru, medu, skořice… Na základě poznatků pak doma tvořili s rodiči zdravé svačiny, které si vzájemně hodnotili a společně hledali zdravější alternativy ke svým oblíbeným sladkostem. Poznali tak důležitost správné výživy pro dobré fungování vlastního „stroje“ a zdraví.

 Mgr. M. Rejmanová

  1B - Dva týdny o zdraví a zdravé výživě (30 obrázků) 
 
20. února 2020
Preventivní akce se strážníkem MP Děčín


V úterý 18. února 2020 se žáci a žákyně 8. a 9. ročníků zúčastnili preventivní akce - přednášky o problematice návykových látek se strážníkem městské policie. Preventista MP Děčín, Ing. Lukáš Moudrý, Dis., velice barvitě podal přítomným žákům informace o drogách a případných nebezpečích pro dlouhodobé uživatele návykových a omamných látek. Hovořil dále o právu, trestné činnosti a přestupcích, ale i prevenci jako takové. Žáci a žákyně se zájmem naslouchali, dotazovali se, živě se zapojovali do diskuse. Preventista měl k dispozici drogový kufřík, takže si každý mohl prohlédnout, jak nějaká ta droga vůbec vypadá. Na reálných příkladech ze života pan Moudrý vylíčil, jak se správně v modelové situaci zachovat, jak předcházet problémům, na koho se při řešení potíží obrátit. Děkujeme za přednášky, velice se líbily a zaujaly. Těšíme se na další společné akce.

Mgr. H. Svobodová, M. Lanč – metodici prevence

  Preventivní akce se strážníkem MP Děčín (6 obrázků) 

20. února 2020
Relaxační koutek s prvky Snoezelenu

Před časem nám bylo poradenským zařízením doporučeno pro žáka s podpůrným opatřením užití Snoezelenu, jehož budování se ujala bývalá asistentka Lucie Klímová. Po jejím odchodu převzala štafetu asistentka pedagoga Bc. Dorota Raková, která opatřila místnost snovými obrázky a ušila potahy na polštáře. Později se připojila svými abstraktními obrazy i asistentka pedagoga Zuzana Šindelářová. Vše je budováno z iniciativy zaměstnankyň, svépomocí a často z jejich vlastních zdrojů.
Snoezelen je specificky vytvořené prostředí pro účely senzorické stimulace, relaxace a prožití osobní zkušenosti. Je místem setkání v atmosféře důvěry a uvolnění. Působí u psychických problémů jako je stres, při emocionálních potížích (včetně agresivity), při poruchách koncentrace – ADHD a dalších. Lze ho užít i jako chráněný prostor pro krizovou intervenci pedagoga. Využívá se technického vybavení k multismyslové stimulaci, jako jsou bublinkové vodní sloupy, hvězdné nebe, projektory s olejovými nebo tematickými kotoučky, optická vlákna, aroma lampa, zrcadlová koule, speciální pohodlný měkký nábytek a další. Náš relaxační koutek s prvky Snoezelenu je poněkud skromnější, o to více je tvořen s nadšením a nezištností našich zaměstnankyň.

Mgr. M. Mika, speciální pedagog
asistentky pedagoga Bc. D. Raková a Z. Šindelářová

  Relaxační koutek s prvky Snoezelenu (6 obrázků) 
 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio