Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

30. ledna 2020
Pochvalné listy s kamarádkou Aničkou

Děti z přípravného ročníku dostávaly první pochvalné listy za práci, kterou odvedly za první pololetí. Pochvalné listy jim přišla rozdat kamarádka Anička, která nejprve zhodnotila naučené učivo a potom každému zhodnotila jeho silné a slabé stránky. Také jim poradila cestu, která je povede ke zlepšení výsledků práce.

R. Bartošová
30. ledna 2020
3. A, 4. C - Netradiční předávání vysvědčení

Ve čtvrtek 30. ledna 2020 si museli žáci 3. A a 4. C pro své pololetní vysvědčení dojít až na zříceninu hradu Ostrý. Nebyla to jen procházka! Cestou nahoru děti plnily úkoly inspirované pověstí Ostrý u Ploučnice, kterou si přečetly v rámci českého jazyka. Než došlo na předání krásných známek, mohl si každý opéct vuřt. I když to pro někoho byl možná výstup náročný, obě třídy zhodnotily celé dopoledne slovy: „To bylo nejhezčí vysvědčení!“

Mgr. M. a D. Turkovi

  3A, 4C - Netradiční předávání vysvědčení (27 obrázků) 
 
30. ledna 2020
1. B a 8. B - Hopsárium

oslava 1. vysvědčení s patrony

Ve středu 29. ledna 2020 se v doprovodu svých patronů z 8. B vypravili žáci 1. B oslavit své první vysvědčení. Starší spolužáci prvňáčkům k tomuto účelu vybrali HOPSÁRIUM v Děčíně. Užili si dvě hodiny společného řádění na klouzačkách, šlapadlech, průlezové dráze i na dopravním hřišti. Prvňáčci osmáky rozhodně nenechali vydechnout. Všichni se vrátili bez úrazu, s úsměvem, propocenými tričky a nedojedenými svačinami – na ty prostě nebyl čas!

Mgr. M. Rejmanová, Mgr. S. Matysová

  1B a 8B - Hopsárium (18 obrázků) 
30. ledna 2020
Jazykové olympiády
Olympiáda v německém jazyce

Začátkem ledna 2020 se uskutečnilo školní kolo Olympiády v německém jazyce, kterého se v kategorii I. A pro žáky 7. tříd zúčastnilo 11 žáků a v kategorii II. A pro žáky 8. a 9. tříd si své jazykové schopnosti ve 2. cizím jazyce vyzkoušelo 27 žáků. Soutěžící museli prokázat své znalosti a dovednosti při poslechu, gramatice, ale také v písemném projevu nebo popisu obrázku. V mladší kategorii zvítězila Karolína Kounovská (7A) před Amálií Procházkovou (7B) a Marií Mundzikovou (7A). Ve starší kategorii předvedl nejlepší výkon Matěj Werner (9B), na 2. místě byl Pavel Dobrovolný (8B) a na 3. místě Jakub Martinec (9C). První dva z každé kategorie budou školu reprezentovat v okresním kole v Děčíně.

Mgr. M. Pilnáčková

Olympiáda v anglickém jazyce

Na konci měsíce proběhlo také ve dvou kategoriích školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. V kategorii žáků 6. a 7. tříd soutěžilo 36 žáků, ve starší kategorii pro 8. a 9. třídy 26 žáků. Žáci si své jazykové znalosti vyzkoušeli při poslechu, mluvnickém testu, čtení a také v mluveném projevu v anglickém jazyce. Vítězkou v mladší kategorii se stala Karolína Kounovská (7A), za ní se umístil Jan Urbánek (7A) a na 3. místě se umístil Pavel Barčák (7A). V kategorii žáků 8. a 9. tříd zvítězil Jakub Dvořák (9A) před Jakubem Martincem (9C) a Kristýnou Sovovou (8B). První dva v každé kategorii postupují do okresního kola.

Mgr. L. Sönlová, M. Hudečková
 
30. ledna 2020
Zeměpisná olympiáda

Na konci ledna 2020 proběhlo také školní kolo Zeměpisné olympiády, v té soutěží žáci ve třech kategoriích. V kategorii A si své zeměpisné znalosti a dovednosti vyzkoušelo 14 šesťáků, nejlepší znalosti z planetární geografie a kartografie předvedl Filip Linhart z 6C, za ním.se umístili Michael Rélich (6C) a Adéla Svobodová (6A). V kategorii B soutěžilo 9 žáků ze 7. tříd, nejlépe si s úlohami z regionální geografie poradil Vojta Loos ze 7B, na 2. místě se umístila Karolína Kounovská a 3. místo si vybojovala Nicol Schánělová (obě 7A). V nejstarší kategorii C řešilo úlohy z geografie Evropy, kartografie a obecné fyzické geografie 18 žáků 8. a 9. tříd, vítězství si vybojoval Petr Fleischer z 9C před Matějem Wernerem (9B) a Jakubem Martincem (9C). Všichni tři vítězové budou školu reprezentovat v okresním kole v Děčíně.

Mg. J. Šedivá, Bc. Z. Miškovský, Mgr. M. Šmídová
 
30. ledna 2020
Městské kolo pěvecké soutěže Skřivánek

V úterý 28. ledna 2020 se již po třetí v aule ZŠ konalo městské kolo soutěže v sólovém zpěvu Skřivánek. Přihlásilo se celkem i z okolních škol 40 zpěváků do sólového zpěvu, duo ani trio nebylo žádné. Své reprezentanty - zpěváky měly ZŠ Dolní Habartice, ZŠ Heřmanov, ZŠ Markvartice a ZŠ Benešov nad Ploučnicí. Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií - v 1. kategorii byla kategorie A1 pro žáky 1. – 5. ročník a A2 pro žáky, kteří se učí zpívat v ZUŠ, 2. kategorie B1 je určena žákům 6. - 9. ročníků.
V soutěži se objevilo mnoho pěveckých nadějí, takže porota složená z hudebních odborníků měla hodně práce rozhodnout o udělení konečného pořadí. V kategorii A1 si 1. místo vyzpívala  Kateřina Rudolfová (2. roč.) ze ZŠ Heřmanov s postupem do krajského kola do Děčína, 2. místo Adélka Baštrnáková (1. roč.) ze ZŠ Dolní Habartice s postupem a 3. místo Eliška Bubníková (5. B) a Magdaléna Hralová (4. C) ze ZŠ Benešov nad Ploučnicí.
                                                      
V kategorii ZUŠ bylo uděleno 1. místo Emě Takáčové a 2. místo Kristýně Poludové (obě 4. C) ZŠ Benešov nad Ploučnicí, obě postupují do krajského kola.
V kategorii B 1 -1. místo nebylo uděleno, na 2. místě František Petřík (7. B) ZŠ Benešov nad Ploučnicí a 3. místo Nela Hriníková (6. tř.) ZŠ Markvartice. 
                                                                        

Čestná uznání porota udělila těmto zpěváčkům: Matyáši Majorovi (4.A Benešov n/Pl), Nikolasi Čechovi (5.tř. Dolní Habartice), Tomáši Mlejnkovi (3. tř., Heřmanov), Danielu Žďárskému (3.tř., Markvartice) a Šimonu Donátovi (7.A,  Benešov n/Pl)
Všem účinkujícím i divákům děkujeme za účast v soutěži a těšíme se na další ročník krásného zpívání

Mgr. A. Špačková
29. ledna 2020
Informace z jednání školské rady

Ve středu 22. ledna 2020 se na svém 8. jednání sešla školská rada, která projednala a vzala na vědomí Strategický rámec rozvoje školy na období 2019 – 2024. Dále se členové ŠR zabývali aktuálními otázkami a problémy z činnosti školy – informacemi o realizaci projektu Škola pro život, o připravovaných projektech školy, termínech a přípravě zápisů do ZŠ a MŠ nebo výsledcích výchovy a vzdělávání za 1. pololetí. Příští jednání ŠR je plánováno na červen 2020.

Mgr. M. Šmídová
 
27. ledna 2020
Výsledky okresních kol - Dějepisné olympiády a Olympiády v českém jazyce

Ve čtvrtek 16. ledna 2020 proběhlo v budově ČVUT v Děčíně okresní kolo Dějepisné olympiády. Téma letošního ročníku „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)“ prověřilo dovednosti žáků při práci s textem, mapou, obrázky i orientace na mapě. Okresního kola se zúčastnilo 30 soutěžících žáků z 8. a 9. ročníků ze ZŠ a víceletých gymnázií okresu Děčín. Naši školu reprezentovali Jakub Martinec (9C) a Matěj Werner (9B), Jakub se umístil na pěkném 9. místě a Matěj na děleném 14. a 15. místě. Oba si zaslouží pochvalu za reprezentaci školy.

Mgr. M. Šmídová
 

O týden později se ve čtvrtek 23. ledna 2020 v Děčíně uskutečnilo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezentovali Jakub Martinec (9C) a Pavel Dobrovolný (8B). Konkurenci tvořilo 44 žáků z okolních základních škol a víceletých gymnázií okresu Děčín. V první části soutěžící psali slohovou práci na téma „Kdybych měl Aladinovu lampu“. Druhou částí byl test z českého jazyka. Jakub Martinec se umístil na krásném 10. místě a Pavel Dobrovolný obsadil 24. místo. Oběma děkujeme za reprezentaci školy.
                                                                        

M. Miňovská

24. ledna 2020
3. B - Projektový den - Brambora

projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - šablona 2.II/19 Projektový den ve škole (pro ZŠ)Ve čtvrtek 23. ledna 2020 proběhl ve 3. B v rámci projektu Škola pro život projektový den s názvem "Brambora", který pro žáky připravily společně paní Eva Krumlová s třídní učitelkou Mgr. Hanou Svobodovou.
Projektový den začal teoretickou částí, při které se žáci od paní Krumlové dozvěděli různé zajímavosti o bramborách. Následovala praktická část, při které ve dvojicích sázeli bramboru do květináče, a tím zahájili dlouhodobý proces pozorování. Do připraveného protokolu zapsali datum sázení a stručně popsali svou činnost. Protokol budou v průběhu 3 měsíců doplňovat o konkrétní viditelné proměny a mohou tak sledovat růst rostliny. Po tomto úkolu přišla na řadu výtvarná činnost, na kterou si předchozí den v rámci VV nakreslili portrét kuchaře či kuchařky. Na připravený portrét otiskovali razítka, která si vyrobili z rozkrojené brambory. Předposlední fází byla příprava pokrmu – bramborového salátu. Po dokončení salátu porota vyhodnotila nejchutnější salát a všichni měli možnost ochutnat svá díla. Ohodnotili se navzájem a sdělovali si mezi sebou příslušné ingredience, kterými svůj salát vylepšili. Vše vyvrcholilo oceněním všech zúčastněných a společným úklidem. Závěrečnou činností byl kvíz, kde žáci uplatnili své získané znalosti. Při realizaci projektového dne žáci vzájemně spolupracovali a pomáhali si při všech činnostech.

Mgr. H. Svobodová

  3B_projektový den Brambora (14 obrázků)  
23. ledna 2020
Canisterapie v mateřské škole

Projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - 2.I/12 Projektový den ve škole (pro MŠ)Ve čtvrtek 23. ledna 2020 naši školku navštívili canisteraupetičtí pejsci HATCHIKO a KENAI s paničkou Martinou Bobkovou. V rámci projektového dne předvedli dětem cviky, které se se svou paničkou naučili. Děti získaly poznatky o péči a výchově pejska a naučily se, jak se k pejskům máme chovat. Děti si vyzkoušely povely a vyčesaly pejsky. Oba psí kamarádi měli u dětí veliký úspěch a za odměnu od dětí dostali balíčky pamlsků.

Mgr. Z. Černá, L. Kalakurová

  Canisterapie v mateřské škole (14 obrázků) 

Martina Bobková k návštěvě v naší MŠ: "Dnes jsme s kluky byly potěšit mnoho, velmi mnoho dětí do MŠ Benešov nad Ploučnicí! ❤️ Tohle na svých klukách miluji nejvíce, že dokážou být ve všem naprosto úžasný! Moc a moc děkujeme za hojné dárky pro kluky! ❤️ Hrozně moc jsme si to s vámi užili!"

 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio