Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

1. října 2020
Zkoumáme neživou přírodu

Přírodopisnou náplní žáků v posledních ročnících základní školy je zkoumání minerálů, hornin nebo činitelů jako jsou voda, vítr nebo třeba sopečná činnost. V rámci seznámení se se základními minerály a horninami, žáci ve čtvrtek 8. září 2020 posuzovali fyzikální vlastnosti nerostů. Sledovali a diskutovali nad vlastnostmi jako je lesk, propustnost světla, vodivost, barva a pevnost. Nejvíce žáky zaujaly minerály jako třeba krásná krystalická forma soli kamenné, lesklá slída nebo magnetovec, který je pověstný svým magnetismem.

     

Bc. M. Šárová

30. září 2020
7. A - Entomologie v praxi

Ve čtvrtek 24. září 2020 bylo krásné slunečné dopoledne. Proto vyrazili žáci 7.A na hodinu přírodopisu do nedalekého parku, nadýchat se čerstvého vzduchu a podívat se po zdejším živočišném životě. Vzhledem k tomu, že v hodinách právě dokončili kapitolu o hmyzu, bylo na čase se na tuto skupinu podívat taktéž z praktického hlediska a ověřit si doposud nastřádané vědomosti.

                        

Bc. M. Šárová

30. září 2020
5. B - Skupinová práce v matematice

Jednou z oblíbených činností v hodinách je práce ve skupinách a tu si při matematice užili žáci 5.B. Jejich úkolem bylo vyluštit tajenku, která byla ukryta pod výsledky příkladů. Na chodbě před třídou jednotliví členové skupin sbírali očíslované příklady, jejichž pořadí museli zachovat. V seznamu výsledků pak vyhledávali jednotlivá písmena a vše společně zaznamenávali do svých poznámek.
Žáky práce bavila, byli rádi, že se mohli pohybovat volně po třídě i po chodbě, což je pro ně vždy vítaná změna. Moc hezky spolupracovali, navzájem si pomáhali, komunikovali spolu a zapojil se úplně každý.
Všichni pracovali velmi svědomitě a všem skupinám se podařilo znění tajenky úspěšně vyluštit. Tahle neobyčejná hodina matematiky se jim opravdu povedla.

Mgr. M. Ondrejkovičová

  5B - skupinová práce v matematice (6 obrázků) 
30. září 2020
4. B - Podzimní výtvarné tvoření

Třída 4. B se připravila na podzim a vytvořila si při hodinách výtvarné výchovy a pracovních činnostech "PODZIMNÍ VÍLU". Žáci si při práci obkreslovali ruce, vybarvovali je podzimními tóny barev a na závěr přilepovali. Závěrečné sestavování víly bylo velice zajímavé a děti práce bavila.

                                                             

Mgr. A. Špačková

 
29. září 2020
6. B - Laboratorní práce

Ve čtvrtek 24. září 2020 se žáci 6.B v rámci hodiny přírodopisu účastnili laboratorních prací. V hodině se učili připravovat preparáty různých objektů (svlečka hada, křídlo hmyzu, cibule,..), které následně sledovali pod mikroskopem. Někteří žáci byli velmi kreativní a vytvořili si například preparát vlasu. 

                                 

Bc. M. Šárová
 
 
25. září 2020
Hodina s fotbalem

Ve čtvrtek 24. září 2020 proběhla na fotbalovém hřišti MSK Benešov nad Ploučnicí „Hodina s fotbalem“. Děti z Bílé školy, od nejmladších z přípravky po třeťáky, si v rámci akce „Měsíc náborů – Můj první gól“ vyzkoušely pod vedením fotbalových trenérů MSK Benešov nad Ploučnicí ve spolupráci s Grassroots trenérem mládeže FAČR panem Miroslavem Zdražilem, různá cvičení s míčem i bez míče. Cílem bylo představit dětem fotbalové i všeobecné sportovní disciplíny a najít další mladé fotbalisty. Chvíle strávené na hřišti se dětem líbily, za sportování si každý odnesl na krku zlatou medaili.

Mgr. J. Chvojková

  Hodina s fotbalem (18 obrázků) 
 
25. září 2020
2.B - Týden s dopravou
tematický týden od 17. do 25. 9. 2020

Žáci 2. B v půli září vyrazili do ulic, aby si vyzkoušeli své dovednosti a znalosti z oblasti dopravní výchovy v roli chodců. Další informace pak získávali v průběhu týdne i ve školních lavicích ve všech vyučovacích předmětech. Naučili se pojmenovat dopravní prostředky při pracovních činnostech a v českém jazyce, rozpoznávat dopravní značky ve výtvarné a hudební výchově, znát jejich význam. Volat důležitá čísla 150, 155, 158, 112 a řešit dopravní situace při práci s textem…apod.
Na závěr tematického týdne všichni úspěšně složili „dopravní zkoušku“. 

Mgr. M. Rejmanová

  2B - Týden s dopravou (10 obrázků) 

 
24. září 2020
Výtvarné tvoření z přírodnin

Měsíc září se pro třídu 6. B nese v hodinách výtvarné výchovy ve znamení fantastických zvířat. V první fázi žáci tvořili existující fantastická zvířata (z fantazy ságy Harry Potter) volnou technikou. V druhé fázi si žáci vyzkoušeli práci uhlem, kdy sami vymýšleli nová fantastická zvířata. Na třetí fázi se přesunuli ven, na čerstvý vzduch a tvořili ve skupinách fantastická zvířata z přírodnin. Kromě posledních záchvěvů tepla a možnosti pobýt chvíli bez roušky, umožnila skupinová práce žákům si vyzkoušet důležitost kooperace pro zdárný cíl.

Mgr. M. Pilnáčková

  Výtvarné tvoření v 6. B (6 obrázků) 

 
24. září 2020
8.A - Výtvarka v přírodě


Žáci z 8. A strávili odpolední vyučování na hřišti u školy. Zde kreslili na téma části lidského těla, konkrétně lidské oko a ruku. Důležitá byla snaha zachytit detaily a obrázek vystínovat. Kromě tvoření si děti mohly na čerstvém vzduchu popovídat se spolužáky a dokonce si čas zpříjemnily také dalším druhem umění – hudbou. Výtvory se všem povedly.

Mgr. K. Procházková


  8A - Výtvarka v přírodě (4 obrázky) 

22. září 2020
Škola v přírodě - RS Lubenec

I přes nepříznivou situaci v předchozím školním roce s uzavíráním škol kvůli nemoci covid-19 se podařilo žákům 7. a 9. ročníků vyrazit na školu v přírodě s agenturou HAUL. Ve dnech 11. - 18. září 2020 si užili pobyt ve stylu westernu v RS Lubenec. Celý tento týden si užívali dobrodružství v přírodě, které doprovázelo velmi příjemné počasí. Ubytováni byli v menších chatkách, které spolu sdíleli čtyři žáci. Jejich týdenní program byl opravdu nabitý, plný her a aktivit, při nichž se dělili na družstva dle svých školních tříd. Na své si přišli nejen milovníci záhad a dobrodružství, ale i příznivci tvořivých aktivit, zábavy ve stylu tanců, naučných, leč vtipných her a mnoha dalšího. Strava byla pestrá a jídla bylo dostatek, každý si přišel na své. Během pobytu čekala samozřejmě žáky i výuka, která probíhala zejména formou edukativních her a kvízů.

  
                                                                      
Nejdůležitějším aspektem školy v přírodě bylo sblížení žáků ve třídách i napříč ročníky, což se povedlo na plné čáře! Vyvrcholením celého pobytu bylo závěrečné vyhlášení soutěží a diskotéka s vychovateli i učiteli. Věříme, že na celý týden budou rádi vzpomínat jak děti, tak naši pedagogové.

M. Hudečková
 
Fotky z průběhu školy v přírodě od agentury Haul jsou k dispozici na https://svphaul.rajce.idnes.cz/Svp_Lubenec_11.-18.9./
 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio