Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

23. listopadu 2020
Výsledky dotazníkového šetření - listopad 2020

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za vyplnění ankety k distanční výuce, kterou jsme Vám předložili na začátku listopadu.
Velice si vážíme času, který jste věnovali jejímu vyplnění. Zpět se nám vrátilo téměř 270 odpovědí napříč všemi třídami naší školy.

Na 1. otázku, ve které jsme se ptali na denní počet hodin distanční výuky, odpovědělo 75 % z vás, že jste s jejich počtem spokojeni, 10 % považuje počet hodin málo, ale nechce navyšovat. necelých 14 % by uvítalo vyšší denní počet hodin a necelé 1 % označilo počet hodin jako mnoho, ale nechce jejich počet snižovat. Ve 2. otázce jsme se dotazovali na týdenní počet hodin, zde 75 % odpovědělo, že počet hodin vyhovuje, 9 % označilo počet hodin jako málo, ale nenavyšovalo by a téměř 16 % by uvítalo zvýšení týdenního počtu hodin.

Velmi si vážíme vašich vyjádření k distanční výuce. Jsme rádi, za všechna milá slova k zavedenému systému distanční výuky a zejména k práci našich pedagogů. Stejně tak jsme rádi za vaše podněty a připomínky, které jste nám v anketě předali. Již nyní se jimi zabýváme, na některé konkrétní podněty Vám odpoví třídní učitelé při online třídních schůzkách.

Děkujeme za Vaši práci, moc si jí v této nelehké době vážíme. 
Přejeme Vám všem pohodové dny a hlavně hodně zdraví Vám i vašim rodinám

Mgr. J. Zelený, ředitel školy
Mgr. M. Šmídová, zástupkyně ředitele
 
14. listopadu 2020
2. B - Cesta za pokladem
V pátek 13. 11. 2020 se žákům 2B otevřela „CESTA  ZA POKLADEM“, kterou v této době distanční absolvovali pouze za doprovodu rodičů a sourozenců. Někteří nemohli dospat rána, a tak se vydali za pokladem již v brzkých ranních hodinách, a že počasí přálo. K dispozici měli mapu a listinu s nápovědami (každý ji našel v MS Teams), které pomocí poznávání listnatých a jehličnatých stromů a keřů museli doplnit formou rýmů do veršované zprávy. Úspěšní nálezci byli odměněni částí z pokladu a svůj nález potvrdili svým podpisem.

  2B - Cesta za pokladem (13 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová
 
17. října 2020
DŮLEŽITÁ INFORMACE!!!

 

Aktualizace: 18. 10. 2020 v 12.20 h


Vážení rodiče,

dnes jsem obdržel e-mail od paní PhDr. Plaché, vedoucí protiepidemického oddělení KHS v Ústí nad Labem, s následujícími informacemi:
„Krajská hygienická stanice nebude nařizovat ŽÁDNÁ DALŠÍ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ. Je třeba, bez ohledu na pozitivního zaměstnance, nepřijímat do školky děti s respiračními či jinými potížemi. Zaměstnancům MŠ bylo doporučeno nosit roušky či respirátory, přestože to není oficiálně nařízeno, i mimo předávání dětí."

Naše mateřská škola tedy zůstává v provozu se zvýšenými hygienickými opatřeními. Žádáme rodiče o spolupráci při dodržování hygienických opatření.
 

Aktualizace: 17. 10. 2020 v 19.25 h


Vážení rodiče,

je mou povinností Vás informovat o současné situaci v naší mateřské škole: u jednoho z pedagogů byl potvrzen POZITIVNÍ nález na koronavirus. Na základě tohoto zjištění se v současné době snažíme všemožnými způsoby kontaktovat krajskou hygienickou stanici a získat konkrétní informace o dalším postupu. O dalších krocích Vás budeme informovat na webových stránkách, případně Vás kontaktuje zaměstnanec školy.

Mgr. J. Zelený
ředitel školy
12. října 2020
4. C - Život v pravěku
Při hodině vlastivědy si žáci ze 4. C vyzkoušeli, jaké to bylo žít v pravěku a jak pravěcí lidé lovili mamuty. Převlékli se do kostýmů pravěkých lidí, vyrobili si nástroje a zbraně, které se v pravěku používaly, ozdobili se pravěkými šperky a malovali mamuty. Také si vyzkoušeli dorozumívání se posuňkovou řeči a na závěr si prohlédli knížky E. Štorcha a Velkou knihu o pravěku. Všichni si hodinu náramně užili a touto zábavnou formou si učivo zopakovali.

Mgr. L. Ficencová

  4C - Život v pravěku (11 obrázků) 
 
11. října 2020
2. B - Mapování podzimních plodů v okolí školy

Ve středu  7. října 2020  se žáci 2. B vypravili s mapkami do terénu, aby v rámci prvouky zmapovali, co na podzim v okolí školy dozrálo, a co poslouží nejen lidem jako zásoby v době „až se zima zeptá…“
Děti se tak učily orientaci v jednoduché mapě a na chvíli se staly bedlivými pozorovateli. Velmi se na závěr bádání podivovaly tomu, co vše jim uniklo, co vše „normálně nevidí“.

Mgr. M. Rejmanová

  2B - Mapování (5 obrázků) 
 
7. října 2020
Přípravka - projektový den Naše tělo

V úterý 6. října 2020 pracovaly děti z přípravné třídy na projektu "Naše tělo". Nejprve si děti samy ukazovaly části těla na kamarádovi, a pak už přišla samotná práce, která se  prolínala všemi předměty. Během poslední hodiny se děti pokusily sestavit postavu pomocí stavebnice. Dětem se aktivity velmi líbily.

Radka Bartošová

  Přípravka - Naše tělo (5 obrázků) 

6. října 2020
Adaptační výlet 6. C

Ve středu 30. září 2020 se žáci VI. C zúčastnili adaptačního výletu podél řeky Ploučnice. Cílem byl původně hrad Ostrý, ale díky zabahněné trase nakonec splav nedaleko Františkova nad Ploučnicí. Atmosféra panovala fantastická. Žáci vytvořili dvě soutěžní skupiny, cestou se hrály hry, nechybělo ani hledání pokladu ani opékání buřtů. Výlet se povedl a všichni, ač v závěru notně unaveni, si ho výborně užili.

Bc. K. Vašáková, D. Mudrová

  6C - adaptační výlet (12 obrázků) 
4. října 2020
1. A - První měsíc ve škole

1. září jsem ve třídě přivítala dvacet dva nových žáků – prvňáků. Už během prvního měsíce se děti učily počítat a číst. Při výtvarné výchově a praktických činnostech předvedly, že umí pracovat s pastelkami, vodovkami i nůžkami. Nejvíce se ale určitě pobavily během hodin tělesné a hudební výchovy. 
Krátké video jako vzpomínku na první měsíc ve škole můžete i Vy shlédnout zde: https://youtu.be/fHsUQ_udVaA

Mgr. M. Turková

 
2. října 2020
Informace ZUŠ Žandov k výuce v Benešově nad Ploučnicí
                                            

                                                           

    ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŽANDOV     
                                           okres Česká Lípa, příspěvková organizace

                                           Dlouhá 121, 471 07 Žandov, IČ: 70982112, e-mail: reditel@zuszandov.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
INFORMACE K VÝUCE V BENEŠOVĚ NAD PLOUČNICÍ
 
na základě Nařízení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje č. 3/2020  se s účinností od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 dochází na celém území Ústeckého kraje k omezení provozu základních uměleckých škol, spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků v základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole.
 
Výuka všech oborů na pobočce v Benešově nad Ploučnicí bude probíhat distančně.
 
Během pátku 2. 10. 2020 vás budou kontaktovat vyučující hudebního a výtvarného oboru, kteří vás seznámí s průběhem výuky a domluví „distanční“ rozvrh.
 
Aktuální informace naleznete na www.zuszandov.cz

Děkujeme za pochopení
Alena Losová, dipl. um.
ředitelka školy
 
 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio