Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

2. února 2012
EU - peníze školám Projekt Škola hrou
V průběhu 1. pololetí školního roku 2011/12 probíhala ve škole realizace projektu EU peníze školám - Škola hrou (CZ.1.07/1.4.00/21.0759). Žáci 5. - 9. tříd se do projektu zapojili v rámci výuky povinných i volitelných předmětů. V projektu Malý Einstein - pracují v 5. třídách tři skupiny žáků, jejich cílem je individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků. Stejným tématem, přírodovědnou garmotností, se zabývají také žáci 7. - 9. ročníků ve volitelném předmětu Seminář a praktika z přírodovědných předmětů, kde si pod vedením Ing. Rybáře a Mgr. Špičky v přírodovědné laboratoři ověřují teoretické znalosti praktickými činnostmi. Žáci 5., 6. a 9. tříd jsou v projektu zapojeni projektem Babylon, kde vybraní žáci prostřednictvím ICT rozvíjejí také své jazykové znalosti.

Učitelé školy vytvářejí pro zkvalitnění a inovaci výuky digitální učební materiály, které přímo ověřují ve vyučovacích hodinách jednotlivých předmětů. K dispozici jsou v současné době tyto sady: Německý jazyk pro 8. r. (slovesa, příslovce, spojky, příslovce, číslovky, přídavná jména...); Anglický jazyk pro 6. r. (slovesa, tvoření otázek, psaní číslic, předložky, abeceda, křížovky...); Německý jazyk pro 9. r. (názvosloví zemí, obyvatel, národů, zeměpisná příd. jm., trpný rod, předložkové vazby...) - Mgr. Milana Vokatého (kontakt: vokaty@zsbnpl.cz), Český jazyk - vyjmenovaná slova - Mgr. Aleny Špačkové (kontakt: spackova@zsbnpl.cz).
Mgr. M. Šmídová
30. září 2010
Projekty a granty 2009-2011
Pro školní roky 2009/2010 a 2010/2011 škola získala:
- dotaci na uspořádání vzdělávacího kurzu techniky vitráž tiffany od Ústeckého kraje v rámci projektu Zlaté české ručičky
- dotace z Česko-německého fondu budoucnosti byla uznána v rámci projektu Duhový svět; tento projekt je složen z několika vzdělávacích kurzů a výměnných pobytů žáků i učitelů z Benešova nad Ploučnicí a Heidenau
- dotace EU peníze školám - projekt Škola hrou (CZ.1.07/1.4.00/21.0759)
14. března 2006
Projekty v rámci mezinárodní spolupráce v roce 2007-2009
Ve školním roce 2007/2008 a 2008/2009 čerpá škola finanční příspěvek z Česko-německého fondu budoucnosti
Název projektu: Ateliér výchov uměním
V rámci tohoto projektu probíhá
- 4 denní kurz v keramické dílně,
- 4 denní výměnný pobyt žáků Benešov n. Pl. - Heidenau (průřezové téma :Multikulturní výchova)
- dvoudenní kurz prostorové tvorby a závěrečná vernisáž výstavy (k 28. říjnu - státnímu svátku ČR)
Vernisáž výstavy ukončí celý projekt, předpokládá se účast starostů měst Benešova n. Pl a Heidenau, představitelů UJEP Ústí n. L. a dalších hostů z partnerské školy v Heidenau.
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio