Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

21. listopadu 2018
Beseda s pracovníky městského útulku v Děčíně
V úterý 13. listopadu 2018 proběhla na Bílé škole beseda s pracovníky městského útulku Děčín. Žáci se dověděli, jak se zachovat při setkání s neznámým psem a viděli ukázku odchytu některých zvířat. V průběhu besedy si děti mohly pohladit pejska, kterého pracovníci útulku zachránili. Závěrem si dobrovolníci pohladili hada. Aby žáci pomohli opuštěným zvířatům, která žijí v útulku, přinesli různé pamlsky, kapsičky, granule pro psy a kočky, staré deky, froté ručníky, polštářky apod.
Všem za příspěvky útulku velice děkujeme.
  Beseda s pracovníky útulku Děčín (8 obrázků) 
 
19. listopadu 2018
Bobřík informatiky 2018

informatická soutěž pro žáky základních a středních škol

V 11. ročníku soutěže Bobřík  informatiky soutěžilo 108 žáků naší školy, kteří se učí informatiku. Soutěže se v celé republice zúčastnilo 79 988 soutěžících z 648 škol z celé republiky. Soutěž si klade za cíl seznamovat žáky a jejich učitele s tím, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěž probíhá v počítačových učebnách školy, soutěžící žáci odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Test vyplňují online, v něm vybírají z několika odpovědí nebo přemísťují objekty na obrazovce. Na zpracování 15 otázek testu je dáno 40 minut, v kategorii Mini (u nás žáci 5. tříd) mají na vyřešení 12 otázek časový limit 30 minut. Úlohy jsou rozděleny do tří skupin: lehké, střední a těžké. V testu se nachází třetina úloh od každé obtížnosti. Za správnou odpověď lze tak získat různý počet bodů, stejně tak za nesprávnou odpověď je různý počet bodů odebrán. Více o soutěži na https://www.ibobr.cz/.


V kategorii Mini určené žáků 1. stupně soutěžilo 48 žáků z obou pátých tříd. Úspěšným řešitelem je každý žák, který získá více než 120 bodů. Z našich soutěžících získalo potřebný počet bodů celkem 12 žáků, kteří tak v letošním roce získali Bobříka informatiky. Nejlepší výsledky dosáhli - Katka Vojtová z 5.A, která získala 177 ze 192 bodů, za ní se umístili Marie Linzmayerová (5.B) a Vojta Lahodný (5.A). Bobříka informatiky získali také Ladislav Pongrácz, David Blata, Michal Verner, Růžena Kosinová, Nelly Diringerová, Nela Vosáhlová, Viktorie Manželová, Nikola Ušáková a Natálie Valušáková.

V kategorii Benjamin si soutěž vyzkoušelo 32 žáků šestých tříd. V této kategorii nebyl žádný úspěšný řešitel. Nejlépe si se soutěžními úlohami poradily tři dívky - Amálie Procházková (6.B), Nicol Schánělová  a Marie Mundziková (obě 6.A).

V kategorii Kadet řešilo soutěžní úkoly 28 žáků devátých tříd. Úspěšným řešitelem - držitelem Bobříka informatiky je každý, kdo získá alespoň 150 bodů. Z našich deváťáků se to podařilo pouze 1 řešitelce - Nelle Šimonové z 9.A. Těsně za ziskem Bobříka se umístili Vít Martínek (9.A) a Barbora Brousilová (9.B).

Blahopřejeme všem našim letošním držitelům Bobříka informatiky 2018.

Mgr. M. Šmídová

13. listopadu 2018
Beseda se strážníkem Městské policie Děčín
Žáci a žákyně 5. a 6. tříd se zúčastnili v pátek 2. listopadu 2018 v multimediální učebně preventivní přednášky pana Ing. Lukáše Moudrého, DiS., strážníka MP Děčín, na téma „Bezpečí na internetu“. Dozvěděli se mimo jiné také o kyberšikaně, o stahování a sdílení souborů, o úskalí sociálních sítí a komunikačních kanálů jako je třeba e-mail, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram a další. Žáci byli seznámeni nejen s trestně právními dopady, ale byli informováni také o dalších úskalích a nebezpečí, které sociální sítě sebou mohou přinášet. V rámci besedy pokládali žáci řadu dotazů k této problematice. Pan Moudrý svým výkladem a odpověďmi na položené otázky zaujal všechny přítomné. Patří mu tímto velký dík a budeme se těšit na další setkání se zajímavými tématy.
  Beseda se strážníkem MP (2 obrázky) 
 
13. listopadu 2018
Exkurze do Škody Mladá Boleslav
exkurze v rámci volby povolání
V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín (č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008611), Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány se ve čtvrtek 1. listopadu 2018 uskutečnila exkurze do muzea a závodu Škoda a.s. Mladá Boleslav.

Exkurze do Mladé Boleslavi se zúčastnilo spolu s třídními učiteli 67 žáků osmých a devátých tříd ze ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p. o., ZŠ a MŠ Markvartice, p. o. a ZŠ a MŠ Verneřice, p. o..
Po příjezdu do Mladé Boleslavi odjeli žáci spolu s průvodcem panem Lukášem Lvem, vybaveni výstražnou vestou a sluchátky, na prohlídku dvou výrobních hal – lisovny a montážní haly. Měli možnost vidět, jak z obrovské role pozinkovaného plechu postupně vznikají jednotlivé díly vozu, od velkých částí, jako kapoty, střechy, podlahy až po nejmenší částečky. Žáky zaujala také skutečnost, že u výrobních linek pracují mladší lidé a většinou 3 roky, neboť práce je velmi namáhavá. Pracují zde v třísměnném provozu a ve směně si po hodině práce vyměňují místa, aby byli schopni pracovat na lince na všech pozicích a práce nebyla tak monotónní. V halách jsou informační tabule s displejem jako na nádraží, které informují o počtu vyrobených dílů, typu vozu apod. Všechny překvapila velikost výrobních hal, neuvěřitelné množství plně automatizovaných výrobních linek a poměrně velká hlučnost provozu.

Druhá část exkurze započala procházkou minulostí výroby této automobilky – v muzeu, které se nachází v bývalých výrobních halách, ve kterých se až do roku 1928 vyráběly automobily. Žáci si prohlédli nejstarší exponáty – jízdní kola, motocykly, tříkolky a automobily. Dozvěděli se spoustu zajímavostí jako např., kteří z našich prezidentů jezdili Škodovkami, které modely automobilů Škoda vyhrály různé světově proslulé rallye, které typy aut objely celé kontinenty, jak vznikaly názvy aut, historii znaku Škoda, která auta se proslavila v různých filmech apod. Součástí prohlídky byl také sál, ve kterém mohli vidět restaurované staré vozy – veterány.

Celá exkurze byla pro všechny velice příjemným a obohacujícím zážitkem, na který jen tak nezapomenou. Tato akce byla financována z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín. Poděkování si zaslouží všichni, kteří exkurzi pro žáky zorganizovali. Mgr. J. Novotná, Mgr. M. Pilnáčková
  Exkurze do Škody Mladá Boleslav (8 obrázků) 
 
4. listopadu 2018
Říjnové soutěže a olympiády
Přírodovědný klokan, Logická olympiáda
V průběhu října se někteří naši žáci zapojili do vědomostních soutěží.

Nejprve si 16 žáků vyzkoušelo své znalosti z přírodovědných předmětů v tradičním Přírodovědném klokanovi. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Žáci v časovém limitu hledají a zaznamenávají odpovědi na jednorázový test s 24 otázkami z matematiky, biologie, fyziky, chemie a zeměpisu. Otázky jsou rozděleny podle složitosti za 3, 4 a 5 bodů a soutěžící vybírají jednu odpověď z nabízených pěti možností. Soutěž v kategorii Kadet je určena žákům 8. a 9. tříd a stejných ročníků víceletých gymnázií, z našich soutěžících se nejlépe dařilo Jakubovi Martincovi a Květě Bížové, oba z 8. C.

Druhou soutěží byla Logická olympiáda, v té ze školy soutěžilo 31 soutěžících od dětí MŠ po žáky devátých tříd. Je to unikátní soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na řešení logických úloh. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Soutěž probíhá v kategoriích rozdělených podle věku soutěžících - samostatně řeší úlohy děti z MŠ, ve dvou kategoriích soutěží žáci 1. a 2. tříd, další kategorie je určena žákům 3. - 5. tříd a v nejstarší kategorii ZŠ žáci 6. - 9. ročníků. Na řešení mají soutěžící časový limit, úlohy řeší prostřednictvím počítače. Registraci do soutěže provádí žáci spolu se svými rodiči. V kategorii žáků 3. - 5. tříd soutěžilo republikově celkem 11 616 řešitelů, z toho v našem kraji 620, mezi nimi našich 15 žáků a nejlepší výsledek dosáhl Tomáš Chlumský z 3. A. Ve starší kategorii řešilo soutěžní úlohy v republice 17 156 řešitelů, z toho v našem kraji 1 211. U nás se do soutěže přihlásilo 10 žáků a nejlepším řešitelem byl Pavel Dobrovolný ze 7. B. V posledním říjnovém týdnu soutěžili nejmladší - v kategorii MŠ za naši školu jediný reprezentant - Matěj Doležal, celkem v této předškolní kategorii soutěžilo 941 řešitelů. V kategorii žáků 2. tříd soutěžilo 2 614 soutěžících, z toho v našem kraji 135 žáků. Z pěti našich soutěžících byla nejlepší Natálie Machutová z 2. C. Pochvalu za účast v soutěži si zaslouží všichni naši soutěžící.
Mgr. M. Šmídová
4. listopadu 2018
Sběr žaludů a kaštanů na Bílé škole
V říjnu jako každý rok sbíraly děti na Bílé škole žaludy a kaštany. Celkem bylo sebráno 831 kg kaštanů a žaludů. Nejlepší sběrači jsou ve 3. A, kteří sebrali 140 kg, hned za nimi jsou se 132 kg děti ze 3. B a na třetím místě malí sběrači z 2. C se 106 kg.
Děkujeme všem dětem a jejich rodičům, kteří se sběru zúčastnili. Sebrané žaludy a kaštany si odvezli lesníci a jejich píli jistě v zimě ocení lesní zvířátka.
R. Bartošová
19. října 2018
Vybudování IT učebny pro rozvoj klíčových kompetencí včetně vybavení - ZŠ

Naše škola realizuje projekt - Vybudování IT učebny pro rozvoj klíčových kompetencí včetně vybavení – ZŠ (CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006117)

Hlavním cílem projektu je nákup vybavení v oblasti IT technologií (předmět informatika) pro narůstající počet žáků školy. Bude vybavena multimediální učebna pro 25 žáků.

Učebna bude následně využívána pro teoretickou a praktickou výuku v návaznosti na předepsané kompetence školy, dle Školního vzdělávacího programu školy a navazuje na klíčové kompetence IROP.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

Projekt byl vybrán v rámci 1. Výzvy MAS Labské skály ke spolufinancování z alokace SCLLD Programového  rámce IROP

23. září 2018
Informace z jednání školské rady
Ve středu 12. září 2018 se na svém 3. jednání sešla školská rada. Členům školské rady byl představen nově zvolený člen školské rady za pedagogické pracovníky - pan Vít Fous, který nahradil Mgr. J. Zeleného. Školská rada za přítomnosti ředitele školy Mgr. Jakuba Zeleného projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/18, projednala a schválila doplnění Školního řádu o bod č. 5 - Povinnosti pedagogických pracovníků v souladu se zákonem o GDPR. Ředitel školy seznámil členy školské rady s aktuálními informacemi o činnosti školy - realizaci projektu Vybudování IT učebny pro rozvoj klíčových kompetenci, provedené kontrole stavu budov, včetně potřebných investic. Dále představil nový způsob prezentace činnosti jednotlivých tříd, seznámil členy ŠR s přípravami zavedení žákovského parlamentu a dalšími aktualitami ze školy.
Mgr. M. Šmídová, předsedkyně školské rady
23. září 2018
Hokejisté na Bílé škole
V pondělí 17. září 2018 na Bílou školu přijeli hokejisté z HC Děčín, aby namotivovali chlapce z 1. až 3. tříd k hraní hokeje. Ukázali jim výzbroj brankáře a seznámili je, kdy a kam mohou přijít na nábor. Každý žák dostal letáček s informacemi a zábavnými úkoly. Na závěr se všichni naučili hokejistický pokřik.
30. června 2018
Informace z 2. jednání školské rady
Ve čtvrtek 21. června 2018 se na žádost člena školské rady uskutečnilo 2. zasedání školské rady k reakci ŠR na článek v Benešovských novinách po jednání zastupitelstva města a po jmenování nového ředitele školy. Přítomní členové ŠR požádali starostu města - člena ŠR k objasnění důvodů, kterého ho vedly ke zveřejnění anonymu v BN dne 8. 6. 2018 bez ověření skutečností u ředitelky školy, případně školské rady. K danému tématu proběhla bohatá diskuse a na jejím základě ŠR přijala Usnesení č. 5/2018 (8 – přítomných pro, pan starosta nehlasoval).

Usnesení č. 5/2018:
ŠR projednala záležitost zveřejnění anonymního dopisu v Benešovských novinách starostou Filipem Ušákem a konstatuje: zveřejněním bylo poškozeno dobré jméno školy a pedagogů a zaměstnanců školy. Nebyla dána žádná možnost k vyjádření se vedení školy a ani školské rady.
Na základě evaluace klimatu školy nebyly zjištěny žádné skutečnosti potvrzující obsah dopisu.

Na žádost člena ŠR z řad zákonných zástupců bude informace z jednání zveřejněna v Benešovských novinách v červenci 2018. Zápis ověřili pověření členové ŠR.
Mgr. M. Šmídová, předsedkyně ŠR
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio