Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

12. dubna 2019
Z průběhu zápisu do 1. ročníku
V pátek 5. dubna 2019 přivítala slavnostně vyzdobená "Bílá" škola předškoláky a jejich rodiče, kteří se dostavili k zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020. Nejprve proběhla formální část zápisu, v té rodiče vyplnili žádost o přijetí a jejich děti se podepsaly na listině budoucích prvňáků. V zápisových třídách pak děti předvedly vše, co se zatím naučily - říkaly básničku, počítaly, poznávaly barvy a tvary, povídaly si se zapisujícími učitelkami nad obrázky s pohádkou a také kreslily postavu. Za odměnu si každé zapsané dítě odneslo pamětní list a malý dárek od starších spolužáků a sponzorů. K zápisu do 1. tříd se dostavilo celkem 63 dětí.

Mgr. M. Šmídová
  Z průběhu zápisu do 1.ročníku (11 obrázků) 
28. března 2019
Matematický klokan 2019

Tradiční březnovou akcí je účast našich žáků v mezinárodní soutěži – Matematický klokan. Soutěž je organizována Jednotou českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.
Soutěžící ze ZŠ jsou podle věku rozděleni do 4 kategorií: Cvrček (2. – 3. třídy), Klokánek (4. – 5. třídy), Benjamín (6. – 7. třídy) a Kadet (8. – 9. třídy). Soutěž je pořádána v jeden den a žáci tak řeší školní, oblastní, republikové a také mezinárodní kolo ve své lavici.  V každé kategorii řeší soubor testových úloh v časovém limitu. Soutěžící vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení, úlohy jsou rozdělené podle obtížnosti, za správnou odpověď žák získává 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou ztrácí 1 bod. Nikdo nemůže skončit na nule, protože do začátku soutěže získává tolik bodů, kolik v kategorii řeší úloh.
V letošním již 25. ročníku řešilo v pátek 22. března 2019 jeho úlohy celkem 300 žáků naší školy, zapojeni byli žáci od 2. po 9. třídy.

Nejlepší řešitelé jednotlivých kategorií:

kategorie CVRČEK (93 soutěžících) – Sofie Pejpková (3. A), Tereza Kadlecová (3. A), Vanessa Viktorie Vacková (3. B)

kategorie KLOKÁNEK (106 soutěžících) – Marie Linzmayerová (5. B), Ondřej Martinec (4. A), Jindřich Fiala (5. A), Ladislav Pongrácz (5. A)

kategorie BENJAMÍN (74 řešitelů) – Jiří Smejkal (7. A), Martina Koutová (6. A), Vilém Effenberger, Adéla Dobrovolná (oba 7. B)

kategorie KADET (27 řešitelů) – Barbora Brousilová (9. B), Matěj Werner (8. B), Klára Štěpánková (9. B)

Všem vítězům blahopřejeme.

Mgr. M. Šmídová

28. března 2019
Mléko do škol
doprovodná vzdělávací opatření

Naše škola je dlouhodobě zapojena do projektu Mléko do škol, v rámci kterého všichni naši žáci dostávají pravidelně 2x měsíčně dotované mléko a mléčné výrobky. Dodavatelem těchto výrobků pro naši školu je Laktea, o.p.s. Součástí projektu jsou Doprovodná vzdělávací opatření - programy, které jsou určeny pro všechny zapojené žáky. Jejich cílem je rozšířit vědomosti a dovednosti žáků o výrobě, zpracování a dalším využití mléka, přiblížit dětem význam konzumace mléka a především neochucených mléčných výrobků, seznámit je s uchováním, hygienickými pravidly, apod. Na základě objednávky obdrží škola Ochutnávkové koše pro jednotlivé třídy s celou řadou známých i méně známých mléčných výrobků. Jako první se do ochutnávkových košů zapojili děti a žáci na Bílé škole. Ve čtvrtek 21. března 2019 si společně prohlédli výrobky, které náš dodavatel - mlékárna Bohušovice nad Ohří vyrábí. Ochutnali různé druhy sýrů a jogurtů a někteří také vytvářeli výtvarné dílo na téma „Co se vyrábí z mléka“.

R. Bartošová
  Mléko do škol (19 obrázků) 
18. února 2019
Projekt Škola v pohybu
V pátek 15. února 2019 měli žáci 3. ročníků hodinu tělesné výchovy s Grassroots trenérem mládeže panem Miroslavem Zdražilem. Tyto hodiny jsou organizovány v rámci projektu fotbalové asociace "Můj první gól - Škola v pohybu", který je zaměřený na všeobecnou pohybovou průpravu dětí. Těchto hodin pohybu se v polovině listopadu zúčastnili také žáci 1 a 2. tříd. Pod vedením profesionálního trenéra si žáci vyzkoušeli nové hry na rozvoj postřehu a síly, ale také na výbušnost, rychlost a pohybovou zdatnost. Třeťáci rozvíjeli svou obratnost při překonávání překážkové dráhy. Hodiny byly velmi pěkně vedené, žáci byli po celou dobu dobře motivovaní a aktivní. Ukázkové hodiny byly pro zúčastněné pedagogy také inspirací pro hodiny tělesné výchovy. Na závěr se s trenérem všichni vyfotografovali a zájemci od něj dostali podpis.
Mgr. Jana Soorová
  Projekt Škola v pohybu (16 obrázků) 
16. února 2019
Beseda s policistou na Bílé škole
Ve dnech 7. – 8. 2. 2019 proběhly všechny třídy na Bílé škole, a také pro žáky 4. A a 7. B, besedy s bývalým dlouholetým příslušníkem Policie ČR panem Luďkem Frankem. Žáci byli seznámeni s bezpečností mimo školu, převážně na silnici a se základními prvky šikany. Byla představena práce Policie ČR, kdy žáci měli možnost vyzkoušet si zajištění stop. Seznámili se také s vybavením výstroje příslušníka Policie ČR. Jedním z témat bylo i chování v krizových situacích. Přednáška proběhla z části humornou formou, čímž byla pro mladší děti zajímavější a poutavější.
Děkujeme panu Frankovi za spolupráci a těšíme se na další společné besedy.
  Beseda s policistou na Bílé škole (13 obrázků) 
 
15. února 2019
Děčínský laický záchranář 2019

Ve středu 13. února 2019 probíhala v OD Korál Děčín soutěž v poskytování první pomoci - Děčínský laický záchranář. Soutěž každoročně pro čtyřčlenné týmy žáků základních škol pořádá Střední zdravotnická škola Děčín. Družstva z 9 základních škol okresu plnila úkoly na pěti stanovištích. Na čtyřech poskytovali žáci pod dohledem profesionálních záchranářů 1. pomoc při různých poraněních, ať vážných či drobných. Na posledním stanovišti museli prokázat také teoretické znalosti - odpovídali na 30 otázek v testu.
Letošní ročník byl velmi vyrovnaný, a tak rozhodovala i drobná zaváhání. Pouhé dva body rozhodovaly o vítězích. Vítězství si nakonec odnesli reprezentanti ze ZŠ Máchovka Děčín, druhé místo vybojovalo družstvo ZŠ Na Stráni Děčín a na 3. místě se umístili žáci ZŠ Varnsdorf. Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení - Radek Heinzel, Barbora Brousilová, Klára Štěpánková (všichni 9.B) a Pavlína Drahotová (9.A), náhradníkem týmu byl Tomáš Hlobil (9.B). Za krásné 4. místo si zaslouží velikou pochvalu.

Fotky ze soutěže z Děčínského deníku, na kterých jsou také naši reprezentanti při poskytování 1. pomoci - https://decinsky.denik.cz/galerie/decin-soutez-devataku-v-prvni-pomoci.html?mm=9529400&back=397811671-354-8&photo=4

Mgr. J. Novotná

11. února 2019
2A a 2B v Hopsáriu
Dne 11. 2. 2019 vyjely společně třídy 2. A a 2. B do Hopsária Děčín. Žáci se zúčastnili programu zaměřeného na dopravní výchovu. Po úvodní besedě společně plnili úkoly a otázky týkající se bezpečnosti chodců a cyklistů. Poznávali dopravní značky, učili se pravidla související s bezpečným pohybem a poté si užili a vyzkoušeli různé dopravní situace na dětském hřišti. Program byl zpestřen hodinou volné zábavy na atrakcích, které hopsárium nabízí. Hravé dopoledne zpestřilo jejich výuku a všichni žáci si ho užili.

Mgr. Hana Svobodová, Mgr. Martina Turková
asistentky pedagoga Jana Franclová, Pavla Bašistová
  2A a 2B v Hopsáriu (4 obrázky) 
 
10. února 2019
Biologická olympiáda 2019 školní kolo

školní kolo

V průběhu ledna se uskutečnilo školní kolo Biologické olympiády. Letošní, již 53. ročník, má téma "Příjem a výdej látek aneb něco dovnitř, něco ven". Olympiáda je pro žáky základních škol rozdělena do dvou kategorií - v kategorii D soutěží žáci 6. a 7. tříd, v kategorii C žáci 8. a 9. tříd.

V mladší kategorii D si své biologické vědomosti a dovednosti vyzkoušelo 18 žáků. Žáci  absolvovali  teoretický test, který obsahoval 17 otázek, v další praktické části A určovali podle obrázků 30 rostlin a živočichů, praktická část B byla zaměřena na dýchací soustavu. Nejdříve si měřili dechovou frekvenci v klidu a po námaze a odpovídali na otázky, potom přiřazovali dýchací orgány do siluet živočichů a rovněž odpovídali na otázky. Nejlepší výsledky dosáhli Lucie Greňová ze 7. A a Pavel Dobrovolný ze 7. B (oba na 1. místě), 3. místo si svými znalostmi a dovednostmi vybojovala Karolína Kounovská z 6. A. Všichni žáci si zaslouží velkou pochvalu.

V kategorii C soutěžilo 5 žáků se zájmem o biologii. Také oni nejdříve vyplňovali teoretický test, ten obsahoval 18 otázek, v další praktické části A určovali podle obrázků 30 rostlin a živočichů, v praktické části  B měli za úkol  vyrobit doma model dýchací soustavy a ve škole zjistit, jak pracují dýchací svaly. V posledním praktickém úkolu zjišťovali na spirometru svoji vitální kapacitu plic a odpovídali na otázky s tím související. Vítězem se v této kategorii stal Jakub Martinec z 8. C, na 2. místě se umístil Matěj Werner z 8. B a 3. místo získala Barbora Brousilová z 9. B. Soutěž vůbec nebyla jednoduchá, proto je potřeba ocenit snahu všech soutěžících a už jenom za účast a aktivitu si všichni zaslouží velkou pochvalu. 

V dubnovém okresním kole budou školu reprezentovat - Lucie Greňová, Pavel Dobrovolný, Jakub Martinec a Matěj Werner. Budeme jim držet palce.

 

Mgr. J. Novotná

9. února 2019
Projekt Škola pro život

Naše škola realizuje od 1. února 2019 projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931). Projekt je realizován v rámci výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP. Jeho realizace potrvá do 31. ledna 2021. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na kombinaci témat - personální podpora (školní kariérový poradce v ZŠ, chůva v MŠ, školní asistent v ŠD), společné vzdělávání dětí a žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit v MŠ a ZŠ (realizace klubů pro žáky - čtenářský klub, badatelský klub, klub komunikace v cizím jazyce, klub zábavné logiky a deskových her, klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení, realizace projektových dnů), osobnostně profesní rozvoj pedagogů MŠ, ZŠ a ŠD se zaměřením na aktuální potřeby školy (např. DVPP zaměřená na čtenářskou, matematickou pregramotnost a gramotnost, polytechnické vzdělávání v MŠ, osobnostně sociální rozvoj pedagogů, vzdělávání v oblasti ICT, rozvoj CLIL ve výuce nebo sdílení zkušeností pedagogů různých škol). Dále budou podpořeny aktivity rozvíjející ICT ve výuce, ale také aktivity zaměřené na spolupráci s rodiči dětí a žáků a spolupráci s veřejností.

Mgr. J. Zelený, Mgr. M. Šmídová

9. února 2019
Astronomická a zěměpisná olympiáda

výsledky okresního kola ZO

Žáci naší školy se zapojili do letošní Astronomické olympiády. Ve dvou kategoriích řešilo v multimediální učebně on-line soutěžní úlohy v časovém limitu 40 minut dvanáct žáků v kategorii 6. a 7. tříd a také jedenáct žáků v kategorii určené žákům 8. a 9. ročníků. V mladší kategorii předvedli nejlepší výsledky Oskar Šimon, na 2. – 3. místě Pavel Dobrovolný a Lucie Leknerová (všichni 7. B), všichni soutěžící v mladší kategorii splnili podmínky pro postup do dalšího kola. Ve starší kategorii se na 1. místě umístil Jakub Martinec (8. C), za ním se umístili Vít Martínek (9. A) a Barbora Brousilová (9. B), postup si vybojoval ještě Ondřej Fišer (8. B). Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů při řešení úloh krajského kola. Krajské kolo v obou kategoriích se uskuteční až v březnu 2019.

 
V posledním lednovém týdnu se uskutečnilo školní kolo 21. ročníku Zeměpisné olympiády. Zeměpisná olympiáda je pro základní školy a stejné ročníky víceletých gymnázií organizována ve třech kategoriích - kategorii A (žáci 6. tříd), kategorie B (žáci 7. tříd) a kategorii C (společně soutěží žáci 8. a 9. ročníků). Soutěž je určena pro všechny, které ve škole zajímá zeměpis, mají znalosti o přírodě i lidské společnosti a baví je sledovat dění ve světě i kolem sebe. Ve školním kole v kategorii 6. tříd soutěžilo 10 žáků, nejprve řešili test bez atlasu, v druhé části s atlasem úkoly zaměřené na otázky z kartografie, Země ve vesmíru a obecné fyzické geografie. Nejlepší výsledky dosáhli Karolína Kounovská z 6. A a Jan Sobotka z 6. B, na 3. místě se umístila Kateřina Horušická z 6. B. V kategorii žáků 7. tříd si úkoly školního kola vyzkoušelo 14 žáků, kteří v soutěžním testu řešili pomocí atlasu otázky ze zeměpisu světadílů. Nejlépe vyřešil soutěžní test Pavel Dobrovolný ze 7. B, na 2. místě se umístil Jiří Hruška ze 7.A, třetí místo získala Adéla Dobrovolná ze 7. B. V nejstarší kategorii se školního kola zúčastnilo 15 soutěžících, kteří řešili ze zeměpisu Evropy, kartografie a obecné fyzické geografie. Nejlepším řešitelem byl Jakub Martinec z 8. C, na 2. místě se umístil Matěj Werner, 3. místo získala Adéla Štecherová - oba z 8. B. Blahopřejeme všem řešitelům. Protože v předchozím roce postoupil Matěj Werner do krajského kola, postupují v každé kategorii do okresního kola dva nejlepší ze školního kola. V okresním kole, které se uskuteční 26. února v Děčíně, budou školu reprezentovat - K. Kounovská, J. Sobotka, P. Dobrovolný, J. Hruška, J. Martinec a M. Werner. Budeme jim držet palce.

Mgr. M. Šmídová

Okresní kolo Zeměpisné olympiády

Okresní kolo proběhlo 26. února 2019 v Děčíně, ve třech kategoriích soutěžilo více než 50 žáků ze ZŠ a stejných ročníků víceletých gymnázií okresu.  Žáci postupně řešili zeměpisné úlohy v testu geografických znalostí - bez atlasu, úlohy s atlasem a praktickou část. Naši reprezentanti – A. Dobrovolná (7B), která nahradila nemocného bratra, a J. Martinec vybojovali 7. místo, M. Werner byl na 8. místě a všichni tři se stali úspěšnými řešiteli ZO. Gratulujeme.

M. Š.

Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio