Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

23. února 2018
Jazykové olympiády 2018

Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce je určena žákům 8. a 9. ročníků. Ve školním kole soutěžící nejprve řešili mluvnický test a pak měli za úkol napsat volný slohový asi dvacetiřádkový útvar ve formě prózy na téma: „Stalo se to minulý týden“. Z šestnácti účastníků školního kola si se zadanými úkoly nejlépe poradila Denisa Schánělová, která si spolu s Kateřinou Matouškovou, vybojovala postup do lednového okresního kola.

 

Okresní kolo se uskutečnilo 30. ledna 2018 v Děčíně. V 1. kategorii se jí zúčastnilo 40 zástupců základních škol a víceletých gymnázií z okresu Děčín. Naše reprezentantka Denisa Schánělová předvedla velmi pěkné znalosti a vybojovala v okresním kole výborné 7. - 8. místo. Blahopřejeme!

M. Š.

 

 

 

Olympiáda v německém jazyce

 

Po návratu z vánočních prázdnin se uskutečnilo školní kolo Olympiády v německém jazyce. Ta proběhla ve dvou kategoriích - v kategorii 7. tříd se jí zúčastnilo 10 žáků a vítězem a postupujícím do okresního kola se stal Matěj Werner, druhou postupující je Nikola Zubčíková. V kategorii 8. a 9. tříd si své jazykové znalosti vyzkoušelo 23 žáků. Postupujícími jsou Kamila Mališová, která se umístila na 1. místě a druhá Barbora Brousilová.

 

Ve středu 7. února 2018 se v DDM Divišova ul., Děčín uskutečnilo okresní kolo. V mladší kategorii 7. tříd soutěžilo pouze 7 žáků a naši reprezentanti si vyzkoušeli bez výrazného umístění své jazykové znalosti. V kategorii pro žáky 8. a 9. tříd soutěžilo 15 účastníků - řešili soutěžní test, poslechovou úlohu a hovořili na vylosované téma. Naše reprezentantky Barbora Brousilová a Kamila Mališová se umístily na 7. a 8. místě. Blahopřejeme.

Mgr. M. Pilnáčková

 

Olympiáda v anglickém jazyce

Ve dnech 30. a  31. ledna 2018 se uskutečnilo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Soutěž byla vypsána ve dvou kategoriích, pro žáky 6. a 7. ročníků kategorie I. A a pro žáky 8. a 9. ročníků kategorie II. A. V letošním školním roce byla jednokolová, zaměřená na poslech a čtení s porozuměním. Obou kategorií se zúčastnili všichni žáci, kteří byli v těchto dnech přítomní. Vyhodnoceno bylo vždy 20 nejlepších z každé kategorie. Nejúspěšnějšími řešitelkami se stala v obou kategoriích děvčata - v kategorii IA se na prvním místě umístila Daniela Taichová, v kategorii IIA se nejúspěšnější řešitelkou stala Denisa Schánělová. Obě postupují do okresního kola, které se koná na konci února. Držme jim palce!

V úterý 27. února 2018 se v Děčíně uskutečnilo okresní kolo, kterého se zúčastnily obě vítězky školního kola. Úspěšnější byla Denisa Schánělová, která si v konkurenci 20 soutěžících angličtinářů, zástupců 8. a 9. ročníků základních škol z okresu, vybojovala velmi pěkné 8. místo. V mladší kategorii si své jazykové znalosti vyzkoušelo 15 žáků a Daniela Taichová se umístila na 10. místě. Oběma děvčatům děkujeme za reprezentaci školy. 

Mgr. M. Jansová

20. února 2018
Skřivánek 2018

Ve čtvrtek 25. ledna 2018 se na Bílé škole uskutečnilo školní kolo mladších žáků tradiční pěvecké soutěže „Skřivánek 2018“. Letos bojovalo 36 výherců třídních kol z 1. - 4. tříd o postup do městského kola.
Výkony byly vyrovnané, pěvecká příprava dětí na soutěž byla znát. Ve školním kole v 1. kategorii (1., 2. ročník) udělila porota 1. místo Emě Takáčové, 2. místo Ester Kleinové a 3. místo Kristýně Poludové.
Ve 2. kategorii (3., 4. ročník) si 1. místo vyzpívala Eliška Bubníková, 2. místo Marie Linzmayerová a 3. místo Samuel Feistner. Odměněni byli všichni aktivní účastníci soutěže malou sladkou odměnou. Nejmladší zpěváčci ještě dostali za odvahu omalovánky.

Vítězové obou kategorií si vyzpívali postup do městského kola.
 

Městské kolo pěvecké soutěže SKŘIVÁNEK

Ve čtvrtek 1. února 2018 se v aule ZŠ a MŠ v Benešově nad Ploučnicí konalo městské kolo soutěže v sólovém zpěvu "SKŘIVÁNEK 2018".
Do tohoto kola se probojovali postupující zpěváci z naší školy a také ze ZŠ Markvartice a ZŠ Dolní Habartice. Odborná porota složená ze zástupců všech tří zúčastněných škol neměla zejména v mladší kategorii jednoduché rozhodování.

1. kategorie, ve které zpívají žáci 1. - 5. tříd, byla velmi vyrovnaná. Soutěžilo celkem 11 zpěváků, porota ohodnotila jejich výkony a rozhodla, že na 1. místě se shodně umístili - Marie Linzmayerová, Šimon Donát (oba ZŠ Benešov n. Pl.) a Barbora Švihnosová (ZŠ Markvartice). Marii a Šimona vybrala porota k postupu do krajského kola do Děčína. Ostatní soutěžící byli oceněni čestným uznáním.
2. kategorii, určené žáků 2. stupně, soutěžilo jen 5 soutěžících, neboť další z důvodu velkého ostychu odstoupili ze soutěže. A tak porota měla rozhodování jednodušší. Nejvíce se líbila Lucie Pastorová (ZŠ Benešov n. Pl.), která pojede reprezentovat školu do krajského kola do Děčína.

Těšíme se na příští rok a budeme rádi, když se soutěže zúčastní také další školy v okolí.

Krajské kolo Ústecký skřivánek 2018

V úterý 20. února 2018 se v Děčíně konalo krajské kolo soutěže v sólovém zpěvu "ÚSTECKÝ SKŘIVÁNEK 2018". Naši školu reprezentovali tři soutěžící zpěváci - Marie Linzmayerová v kategorii A1,  Šimon Donát a Lucie Pastorová, oba v kategorii B1. Jak porota rozhodla? V kategorii A1 (mladší žáci) si Marie Linzmayerová vyzpívala výborné 2. místo s postupem do celorepublikové soutěže, která se koná v Karlových Varech. Všem účinkujícím děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
}

20. února 2018
Zeměpisná olympiáda
V závěru ledna se ve třech kategoriích uskutečnilo školní kolo ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY. Jako první si své zeměpisné znalosti a dovednosti ověřili v kategorii A žáci 6. tříd. Olympiády se zúčastnilo 13 žáků z obou šestých tříd a všichni účastníci předvedli velmi pěkné výkony. Nejlepší dovednosti a znalosti z témat planetární geografie a kartografie předvedli - na 1. místě Pavel Dobrovolný, 2. místo obsadila Adéla Dobrovolná a na 3. místě se umístila Lucie Leknerová. V kategorii B, určené žákům 7. tříd soutěžilo ve školním kole 12 žáků ze všech tří sedmých tříd. Ti prokazovali své znalosti a dovednosti z regionální geografie. Nejlépe si se soutěžními úlohami poradili - Matěj Werner, Jakub Martinec a Adéla Štecherová. V nejstarší kategorii C soutěží společně žáci 8. a 9. tříd, ve školním kole si soutěžní test z regionální geografie Evropy vyzkoušelo 20 žáků. Nejlepší výsledek získali Radek Heinzel a Barbora Brousilová, o vítězi musel rozhodnout dodatečný test geografických znalostí. S tím si lépe poradila Barbora Brousilová, 3. místo si vybojovala Klára Štěpánková. Všichni účastníci školního kola předvedli pěkné výkony a zaslouží si za účast pochvalu.
Postup do okresního kola, které se uskuteční 20. února 2018 v Děčíně, si vybojovali vítězové školního kola - Pavel Dobrovolný, Matěj Werner a Barbora Brousilová. Budeme jim držet palce.
Mgr. M. Šmídová

V úterý 20. února 2018 se v zasedacím sále děčínského magistrátu uskutečnilo okresní kolo Zeměpisné olympiády. Toho se spolu s našimi reprezentanty - Pavlem Dobrovolným, Matějem Wernerem a Barborou Brousilovou - zúčastnili ve třech kategoriích žáci - vítězové školních kol z 6. - 9. tříd základních škol a stejných ročníků víceletých gymnázií z celého okresu Děčín. Všichni postupně řešili nejprve test základních geografických znalostí, pak prokázali své dovednosti v práci s atlasem a na závěr předvedli své znalosti a dovednosti v praktické části. Z našich reprezentantů nejlepší znalosti a dovednosti předvedl v kategorii B (žáci 7. tříd) - Matěj Werner, který vybojoval krásné 2. místo, a tím si zajistil postup do březnového krajského kola. Nejmladší z našich reprezentantů Pavel Dobrovolný byl ve své kategorii úspěšným řešitelem (tj. získal alespoň 60% celkového bodového zisku). Všem našim soutěžícím žákům děkujeme za reprezentaci školy a Matějovi přejeme hodně úspěchů v krajském kole.
  Zeměpisná olympiáda (4 obrázky) 
Oficiální stránky: http://www.zemepisnaolympiada.cz/
Mgr. M. Šmídová

Ve středu 28. března 2018 se v Ústí nad Labem konalo krajské kolo Zeměpisné olympiády, do kterého si vybojoval postup Matěj Werner. V krajském kole soutěžilo v jeho kategorii B pro žáky 7. tříd ZŠ a stejného ročníku víceletých gymnázií celkem 14 soutěžících ze všech okresů Ústeckého kraje a Matěj se umístil na 9. místě. Děkujeme Matějovi za reprezentaci školy.
13. února 2018
Biologická olympiáda
V průběhu ledna se uskutečnila školní kola Biologické olympiády. V této předmětové soutěži ve znalostech z přírodopisu a biologie soutěží žáci základních škol a víceletých gymnázií ve dvou kategoriích: kategorie D je určena žákům 6. a 7. tříd a kategorie C pro žáky 8. a 9. tříd. V obou kategoriích absolvovali žáci teoretickou část, při které řešili připravený soutěžní test a praktickou část, při které prokazovali znalost rostlin, hub a živočichů a v učebně přírodopisu museli prokázat své dovednosti při laboratorní práci.
V kategorii D - 6. a 7. tříd soutěžilo celkem 13 žáků. Nejlepší výsledky dosáhli Jakub Martinec, na 2. místě se umístila Adéla Štecherová a 3. místo vybojoval Pavel Dobrovolný.
Ve starší kategorii C - žáků 8. a 9. tříd - soutěžilo také 13 žáků. Nejlépe si se zadáním školního kola poradili: Přemysl Inger, Vít Martínek a Barbora Brousilová.
Z obou kategorií si postup do okresního kola v České Kamenici a Děčíně vybojovali žáci, kteří se umístili na 1. a 2. místě. Gratulujeme.
Mgr. J. Novotná

Ve čtvrtek 12. dubna 2018 se na ZŠ T. G. Masaryka a gymnáziu v České Kamenici uskutečnilo okresní kolo Biologické olympiády pro kategorii D, žáky 6. a 7. ročníků základních škol a 1. a 2. ročníků osmiletých gymnázií. Toho se zúčastnilo 21 soutěžících, mezi kterými byli také naši reprezentanti Jakub Martinec a Adéla Štecherová. Žáci pro účast v okresním kole museli vypracovat vstupní úkol dle zadání 52. ročníku Biologické olympiády. Velmi pěkný výsledek dosáhl Jakub Martinec, který se umístil na 5. místě, a tím se stal náhradníkem pro krajské kolo. Blahopřejeme.
M. Š.
13. února 2018
Masopustní radovánky na Bílé škole
V týdnu od 5. do 9. února 2018 proběhly na Bílé škole MASOPUSTNÍ radovánky. Žáci se v rámci průřezového tématu multikulturní výchova seznamují s lidovými zvyky a tradicemi a při společně prožitých činnostech upevňují vzájemné vztahy. Nejprve vyzdobili školu obrázky s masopustními postavami, maskami, koláči, jitrnicemi apod. V průběhu celého týdne získavali informace o masopustu a masopustních maskách, četli masopustní říkačky či pranostiky a zpívali masopustní písně. Jednotlivé dny si zpestřili stejným oblečením nebo doplňky. V pátek 9. února masopust završili karnevalem, na který si s pomocí rodičů připravili různé kostýmy. Objevily se i tradiční masopustní masky, např. laufr, kominík, medvěd, kobyla nebo řezník. Karneval provázel Jiří Donát, který si pro žáky připravil program s písněmi a tancem. Žáci si karneval pořádně užili. Závěrem všichni dostali drobnou sladkou odměnu.
  Masopustní radovánky (28 obrázků) 
 
2. února 2018
Čtenářský klub na Bílé škole


V letošním školním roce měli žáci možnost navštěvovat čtenářský klub. Do této aktivity probíhající v rámci projektu Otevřená mysl se na Bílé škole přihlásilo 7 žáků z druhých a 8 žáků ze třetích tříd. Během celkem šestnácti devadesátiminutových lekcí, které se od 20. září 2017 uskutečňovaly vždy každou středu, si žáci čtením různých literárních děl zdokonalovali své čtenářské schopnosti a dovednosti. Ovšem zdaleka nejen to. Seznámili se s různými autory dětských knížek a pohádek, poznali některé literární žánry a prohlubovali svůj vztah k četbě a ke knihám vůbec. S Milošem Macourkem se pobavili a zasmáli nad jeho humornými pohádkami, s Astrid Lindgrenovou navštívili švédskou vesničku Bullerbyn a žasli nad dobrodružstvími malé Pipi Dlouhé punčochy. Čtením pohádek od Boženy Němcové nebo Karla Jaromíra Erbena zjistili, jaké znaky má právě tento žánr a společně přišli i na to, čím se vyznačuje třeba bajka. Vyzkoušeli si dramatizaci textu a svým spolužákům zahráli loutkové divadlo. Ani současní světoví autoři nezůstali nepovšimnuti a žáci nahlédli například do fantastického světa kouzel Harryho Pottera, který vznikl pod perem britské spisovatelky J. K. Rowlingové. Jednou z dalších náplní čtenářského klubu bylo také hraní různých her, jejichž účelem bylo především rozšíření slovní zásoby žáků a celkové zlepšení jejich komunikace mezi sebou. V průběhu celého projektu byla všem zúčastněným k dispozici školní knihovna, kde bylo možno půjčit si knihu dle vlastního výběru. Žáci si půjčovali knihy domů a při každé lekci vždy velmi rádi vyprávěli o tom, co si přečetli. Navštívili také místní městskou knihovnu, kde strávili příjemné chvilky čtením nebo prohlížením vybraných publikací. 

Takto strávená středeční odpoledne byla pro žáky velkým přínosem, obohatila je o nové poznatky a vědomosti a především, ve všech posílila chuť a touhu prožít mnoho dalších chvil právě ve společnosti knihy. 


Mgr. Martina Ondrejkovičová

30. ledna 2018
Děčínský laický záchranář 2018

V úterý 30. ledna 2018 se  v Obchodním centru Pivovar Děčín uskutečnil již 7. ročník soutěže v poskytování první pomoci „Děčínský laický záchranář“.

Čtyřčlenná družstva, která tvořili  žáci z 9. tříd, zde řešila modelové situace, se kterými se mohou setkat v běžném životě. Na čtyřech stanovištích poskytovali žáci první pomoc při závažných i drobnějších poraněních. Letos naši školu reprezentovali - Kamila Mališová a Nicola Kalakurová, Martin Pospíšil a Ondřej Krejčí. Šlo jim to výborně, protože se umístili ze sedmi škol na krásném 3. místě.

O soutěži psal také Děčínský deník: https://decinsky.denik.cz/zpravy_region/foto-video-soutez-zdravotniku-ovladla-zs-dr-miroslava-tyrse-20180131.html 

 

 

Gratulujeme k úspěšné reprezentaci.

Mgr. J. Novotná

23. ledna 2018
Klub vědců 2018
V 1. pololetí školního roku 2017/18 proběhl na Bílé škole Klub zábavné logiky a deskových her: „Klub vědců“ , který byl součástí projektu Otevřená mysl. Vybraní žáci z druhých a třetích ročníků se vždy ve středu scházeli od 13.00 do 14.30 h, aby poznávali a objevovali přírodní zákonitosti a nahlédli do zákoutí vědy a techniky. Také rozvíjeli své myšlení při hraní deskových a logických her. Vytvářeli si portfolio, ve kterém mají zaznamenány postupy a výsledky pokusů. Všichni „malí vědci“ byli velice šikovní a pracovali se zájmem. Klub byl pro ně velkým přínosem.
  Klub vědců 2018 (24 obrázků) 
 
19. ledna 2018
Informace z jednání školské rady
Ve středu 17. ledna 2018 se uskutečnilo ustavující zasedání nově zvolené školské rady. Jednání zahájila ředitelka školy Mgr. D. Tesarčíková, která přivítala všechny přítomné členy a předložila návrh programu jednání. Školská rada všemi přítomnými schválila program a zvolila předsedkyní školské rady Mgr. M. Šmídovou a zapisovatelkou Mgr. M. Jansovou. Školská rada schválila jednací řád pro období své činnosti. Ředitelka školy pak informovala členy školské rady o aktuálním dění ve škole. Následně jednohlasně školská rada schválila předložené žádosti zákonných zástupců o slovní nebo kombinované hodnocení žáků za 1. pololetí šk. roku 2017/18. ŠR ustanovila také svého zástupce do konkurzní komise pro konkurz na nového ředitele školy. V závěru členové školské rady prodiskutovali náměty k činnosti školy.
Mgr. M. Šmídová
17. ledna 2018
Představení Duhová pohádka
V pátek 12. ledna 2018 se žáci z přípravného roč., 1., 2. a 3. tříd zúčastnili představení Duhová pohádka, které žákům přijelo zahrát Divadlo KK vedené profesionálním hercem a režisérem Mgr. Kamilem Koulou. Představení bylo zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů dětí mladšího školního věku. Mělo tři části: jak sluníčko udělalo barvy, a měsíc si vytrucoval hvězdičky, jak vznikla kuřata a po nich slepice, a potom i všechna další zvířata. A hlavně, jak vznikl soucit, ochrana a péče a snaha udělat svět hezčím, což je moc dobře, protože jinak by tu nikdo nebyl rád…
Žákům se pohádka provázená písničkami velice líbila, interaktivně se do příběhu zapojili a pobavili se díky humorným scénám.
  Duhová pohádka (8 obrázků) 
 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio