Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

13. května 2019
Výlet do Jiřetína pod Jedlovou

přípravka a 2. B

Ve dnech 13. – 15. května 2019 vyjela 2. B společně s dětmi z přípravné třídy na školní výlet do Jiřetína pod Jedlovou. Počasí nebylo ideální, ale nikdo si tento aktivní pobyt nenechal zkazit. Hned první den druháci vyrazili do adrenalinového parku, ve kterém zažili mnoho odvážných chvil. Začali obří houpačkou, poté zdolali rychlou chůzí sjezdovku až na vrchol, kde pokračovali téměř dvouhodinovým lezením ve výškách lanového centra. Děti z přípravné třídy prozkoumávaly okolí a blízké lesní cesty, kde hrály hry v přírodě. Úterý bylo zaměřené více na tvořivost, všechny děti společně vyráběly dárky z korálků. Odpoledne nechyběla oblíbená cesta za hledáním pokladu a večer byl zakončen pyžamovou diskotékou. Středeční cestu z chalupy na nádraží ztížilo sněžení, ale i přes nepřízeň počasí všechny děti skvěle zvládly náročnější túru a šťastně se vrátily zpět ke svým rodičům.

Mgr. H. Svobodová
  Výlet do Jiřetína pod Jedlovou (8 obrázků) 
 

12. května 2019
Souboj čtenářů 2019
10. ročník soutěže - aktuálně z finále v Praze

Finále v Praze


V pátek 10. května 2019 se uskutečnilo na 25. mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2019 finálové kolo soutěže Souboj čtenářů. Finále se zúčastnilo 5 nejlepších týmů z online kola - finále se zúčastnili žáci 6. tříd a stejných ročníků víceletých gymnázií ze ZŠ Šumperk, ZŠ a MŠ Karviná, Mendelova gymnázia Opava, Gymnázia a SOŠ Rokycany a desetičlenný tým našich šesťáků. Na rozdíl od online kola odpovídali soutěžící na otázky ze soutěžních knih přímo, v časovém limitu museli napsat odpověď na tabulku a následně ji přečíst porotě, která odpovědi soutěžících zaznamenávala.

Před vyhodnocením vítězů proběhla krátká beseda a autogramiáda s autorkou jedné ze soutěžních knížek "Kdo zabil Snížka" Petrou Soukupovou.

Porota na závěr spočítala body za správné odpovědi, vítězem se stalo družstvo Základní školy Šumperk. Naši žáci se i přes velkou snahu a připravenost umístili v celostátním finále na krásném 4. místě. Děkujeme za vzornou reprezentaci a předvedené výkony.
M. Š.
  Souboj čtenářů 2019 (10 obrázků) 
 

Online kolo

Žáci našich šestých tříd se pod vedením svých češtinářek - Mgr. Soni Matysové a Mgr. Šárky Leknerové - zúčastnili letošního jubilejního 10. ročníku projektu "Souboj čtenářů". Soutěž pod záštitou Svazu českých knihkupců a nakladatelů realizuje společnost Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně Rosteme s knihou.

V rámci třídního kolektivu měli žáci za úkol přečíst od února do online kola některou z 5 zadaných knih, připravovat se na online kolo soutěže Souboj čtenářů a pak hlavně zúročit své znalosti v samotném online soutěžním kole. V něm v pondělí 15. dubna 2019 organizátoři prověřili v 25 zadaných otázkách jejich porozumění textu, schopnost psát si poznámkový blok z četby a vyhledávat v něm, dovednost spolupracovat v malé čtenářské skupině i v rámci celého třídního kolektivu. Pečlivá příprava se vyplatila, naši šesťáci získali za své odpovědi výborné 1. místo ze 120 soutěžících kolektivů a vybojovali si postup do finále, které proběhne 10. května 2019 na 25. mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2019 a bude v něm soutěžit pět nejlepších týmů. Blahopřejeme soutěžícím žákům a jejich učitelkám a budeme jim ve velkém finále držet palce.

Zajímají vás, které knihy byly soutěžní, otázky, na které soutěžní třídy odpovídaly, kdo jsou další finalisté? Odpovědi na tyto otázky a další informace k soutěži jsou na stránkách http://www.rostemesknihou.cz/cz/o-kampani/souboj-ctenaru/.
10. května 2019
Škola Zdravé 5

ve 2. A a 2. B

V pátek 10. května 2019 proběhl ve 2. A a 2. B program zaměřený na zdravou výživu s názvem "Škola zdravé 5", program, který školám poskytuje zdarma Nadační fond Albert. Pod vedením lektorky Zdravé 5 paní Věry Bittnerové se děti seznámily se správnou skladbou jídelníčku, vybíraly vhodné potraviny, soutěžily a spolupracovaly ve skupinách. Na závěr programu proběhla ochutnávka zeleniny a ocenění nejlepší skupiny.

Mgr. H. Svobodová
  Škola Zdravé 5 (2 obrázky) 
 

4. května 2019
Turnaj Vladimíra Šmicera
Ve čtvrtek 2. května 2019 se naše škola zúčastnila 17. ročníku fotbalového halového turnaje Vladimíra Šmicera, který již tradičně pořádá ZŠ Verneřice. Na sportovní akci dorazilo celkem 6 družstev z okolních základních škol. Organizace turnaje byla na vysoké úrovni, celou dobu ho provázela přátelská atmosféra, a dokonce se na místě objevil i sám zakladatel - Vladimír Šmicer. Naše fotbalové družstvo se skládalo z žáků 7., 8., a 9. ročníku. Zpočátku se chlapcům dařilo, ale poté přišla nemilá rána v podobě výronu kotníku našeho kapitána. I přesto se našemu týmu podařilo umístit na 3. místě za vítěznými Verneřicemi a druhou Horní Policí, přivézt domu bronzový pohár a fotbalový míč podepsaný legendou českého fotbalu.

Bc. Z. Miškovský   Turnaj Vladimíra Šmicera (8 obrázků) 
25. dubna 2019
Okresní finále - malá kopaná
Ve čtvrtek 25. dubna 2019 odehráli chlapci okresní finále v malé kopané ve III. kategorii (ročníky narození 2005 a mladší). Turnaj se za pěkného počasí uskutečnil na fotbalovém hřišti FK Junior Děčín. Konkurence byla velká, turnaje se zúčastnilo 9 družstev z okresu Děčín. Naši chlapci odehráli dle vyjádření Bc. Zdeňka Miškovského pěkné zápasy a předváděli zejména ve druhé polovině turnaje pěkný fotbal, v konečném pořadí se umístili na 6. místě. Děkujeme za reprezentaci naší školy.

M. Š.
  Okresní finále malá kopaná (4 obrázky) 
23. dubna 2019
Pedagogové ve školních lavicích
vzdělávání pedagogického sboru

„Třídní učitel jako lídr“ bylo téma společného vzdělávání pedagogických pracovníků naší školy. V úterý 23. dubna 2019 toto téma představil pedagogům lektor Mgr. Miloslav Hubatka. Pedagogové se zabývali tématem moderní dobré školy, její nezastupitelnosti při výchově a vzdělávání, lektor je seznámil s organizačně profesními rolemi třídního učitele. Hovořilo se o pravidlech školy a třídy, ale také o organizaci a významu třídnických hodin při budování klimatu třídního kolektivu. Nedílnou součástí byl praktický výcvik v rozpoznávání šikany, jejím řešení a prevenci. Pedagogové získali řadu inspirací a námětů pro činnost třídního učitele, všechny získané poznatky využijeme ve zkvalitňování práce naší školy.
Mgr. M. Šmídová
  Pedagogove ve školní lavici (7 obrázků) 
23. dubna 2019
Hejtmanův pohár 2019
Žáci naší školy se letos poprvé zapojili do již 5. ročníku školní sportovní soutěže Hejtmanův pohár. Soutěž spočívá v překonávání tzv. opičí dráhy, dráhy, plné kreativních překážek, které prověří všestranné sportovní nadání zapojených žáků. Dráha je pro všechny zapojené školy stejná, liší se pouze v kategoriích pro mladší a starší žáky. Na naší škole ji pro žáky připravili učitelé TV – Mgr. Jaroslava Novotná, Bc. Ivan Schwarz a Bc. Zdeněk Miškovský, spolu se žáky 9. tříd zorganizovali sportovní den ve třech dubnových dnech. V pátek 12. dubna 2019 soutěžili mezi sebou žáci 1. – 3. tříd, v pondělí 15. dubna 2019 proběhla soutěž pro žáky 4. – 6. tříd a ve středu 17. dubna 2019 soutěžili žáci 7. – 9. tříd. Hodnotil se vždy výkon celé třídy. Nejrychleji si s opičí dráhou poradili: v kategorii žáků 1. - 3. tříd byly nejrychlejší žáci 3. A, mezi 4. a 5. třídami zvítězili žáci 4. A, mezi šesťáky a sedmáky zvítězila 7. A, z 8. a 9. tříd byli nejrychlejší žáci z 9. B. Celkově z 1. stupně bylo pořadí - 4. A, 5. A a 3. A, v kategorii žáků 2. stupně byli nejlepší žáci 9. B, 8. C a 8. B. Bylo velmi příjemné sledovat, jak se všichni žáci snažili dosáhnout co nejlepšího výsledku a přitom se vzájemně povzbuzovali. Pochvalu si zasloužili všichni, kteří se do soutěže zapojili. Poděkování patří také všem organizátorům.

Mgr. J. Novotná
  Hejtmanův pohár 2019 (13 obrázků) 
20. dubna 2019
Velikonoční jarmark na Bílé škole
Ve čtvrtek 11. dubna 2019 oslavili žáci 1. - 5. tříd, jejich učitelé, rodiče a přátelé školy JARO Velikonočním jarmarkem. Návštěvníci jarmarku odměnili píli a šikovnost dětí finančním příspěvkem. Někteří zde nákupem doplnili svou velikonoční výzdobu do svých domovů. Jiní se i aktivně zapojili a probudili svou chuť tvořit nebo se něco nového přiučit ve tvořivých dílnách, kde naši kolegové a přátelé školy barvili sádrová vajíčka a pletli pomlázky. Domů pak všichni odcházeli s jarní náladou a spokojeným úsměvem.
A to bylo hlavním přáním nás všech - krásné svátky jara - VELIKONOCE
Mgr. Martina Rejmanová
  Velikonoční jarmark na Bílé škole (24 obrázků) 
17. dubna 2019
Sportovní aktuality
McDonald’s Cup 2018 / 2019

Dva týmy mladších žáků - žáci 1. - 3. tříd a 4. - 5. tříd - odehrály zápasy v okrskových kolech letošního 22. ročníku McDonald´s Cupu, která proběhla 4. dubna 2019 (týmy 1. - 3. třídy) a 11. dubna 2019 (týmy 4. - 5. tříd) v Markvarticích. Obě družstva odehrála velmi dobré turnaje a vybojovala postup do květnových okresních finále. Blahopřejeme.

Okresní kolo - vybíjená 2019

Žáci 5. tříd se ve dnech 9. a 10. dubna 2019 zúčastnili okresního finále ve vybíjené, které se uskutečnilo na hřištích ZŠ Dr. M. Tyrše v Děčíně. Nejprve se odehrál turnaj v otevřené kategorii, do kterého se přihlásilo 15 družstev ze základních škol okresu Děčín. Naši chlapci vybojovali v otevřené kategorii v této konkurenci krásné 3. místo. Druhý den proběhl stejný turnaj v kategorii dívek, našim dívkám se v konkurenci 8 týmů i přes velkou snahu nepodařilo vybojovat přední umístění. Děkujeme všem za reprezentaci naší školy.

M. Š.
  Sportovní aktuality (6 obrázků) 
16. dubna 2019
V srdci Děčína, Děčín v srdci
13. ročník literární soutěže

Deset žáků naší školy se zúčastnilo 13. ročníku literární soutěže "V srdci Děčína, Děčín v srdci", kterou každoročně vyhlašuje Skautské středisko SOJČÁCI Děčín spolu s Městským divadlem Děčín. Letošního tématu "Pomsta je sladká" se velmi dobře zhostila Aneta Bašistová z 6. B, která se v kategorii 10 - 14 let umístila na krásném 2. místě. Její vtipná povídka se stejným názvem "Pomsta je sladká" pobavila nejen porotu, ale také všechny účastníky slavnostního vyhodnocení v děčínském divadle. Anetě blahopřejeme a těšíme se na další literární počiny Anety i dalších našich mladých literátů.
Anetina vítězná povídka
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio