Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

5. června 2018
Branný den
V pátek 25. května 2018 proběhl v areálu školy branný den v rámci přípravy občanů k obraně státu. Ten si pro žáky 4. – 9. tříd připravili pracovníci a spolupracovníci Muzea civilní obrany z Ústí nad Labem.

Na pěti stanovištích se žáci postupně seznámili s nebezpečnými chemikáliemi kolem nás, jak mohou ohrozit naše životy, jak se bránit při úniku chemikálií. Měli možnost si vyzkoušet plynové masky a protichemické obleky. Na dalším stanovišti se seznámili se střelnými zbraněmi bezpečnostních složek ČR, vyzkoušeli si střelbu na terč z airsoftových zbraní. Dalším tématem byla armáda - seznámení s historií armády ČR, jak má vypadat příprava občanů k obraně státu, jak se člověk může stát vojákem a co musí splňovat, jak vypadá voják ČR a jeho výstroj apod. Na dalším byla tématem evakuace - základní principy evakuace, jak člověk ovlivňuje životní prostředí, jaké katastrofy může způsobit, jak by mělo vypadat evakuační zavazadlo. Na posledním stanovišti v atriu školy byla zdravověda – od profesionálního záchranáře se dozvěděli základy první pomoci, umělé dýchání s pomocí figuríny, ale např. také jak má vypadat správný telefonát na linku záchranářů.

Pro žáky to byl určitě den plný zajímavých aktivit a věřím, že si z tohoto dne odnesli nejen nové zážitky, ale také spoustu zajímavých a důležitých informací.
Mgr. M. Šmídová
  Branný den (4 obrázky) 
 
18. května 2018
Škola v přírodě - Poslův mlýn
Žáci 1. A, 1. C a druhých tříd byli od 6. do 11. května 2018 ve škole v přírodě v Poslově Mlýně. Dopoledne žáci trávili čas se svými třídními učitelkami, psali pohled či dopis příbuzným, chodili na procházky do nedalekých Doks, hledali v místním parku skřítky a plnili různé úkoly. Procvičovali si počty při nakupování, poznávali rostliny a zvířata a rozvíjeli svou obratnost na dětských hřištích. Odpoledne měli program s vychovateli, jeho tématem byly Nové hry PANEMU. Žáci si čas trávený v přírodě užívali, vyšlo jim krásné slunečné počasí. Učili se týmové spolupráci, vzájemné komunikaci a měli příležitost lépe se poznat.
Více informací a fotografie z odpoledního programu naleznete zde: http://svp.packa.eu/6%20-11%205%20-p%20mlyn
Mgr. jana Soorová
  Škola v přírodě Poslův mlýn (32 obrázků) 
 
11. května 2018
Souboj čtenářů 2018
úspěšné finálové klání - Praha
V pátek 11. května 2018 proběhlo finálové kolo soutěže Souboj čtenářů, finále se konalo v rámci 24. mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy Praha 2018 v Pavilonu Rosteme s knihou. Do finále se probojovalo pět týmů šesťáků – ZŠ J. A. Komenského Kly, Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy, ZŠ Šumperk, ZŠ Zárubova v Praze a naši šesťáci.

Ve finálovém kole odpovídalo  10 vybraných soutěžících z každé školy na 25 soutěžních otázek (po pěti z každé soutěžní knihy). Oproti online kolu své odpovědi zapisovali po zadání otázky na omyvatelnou tabuli, kterou na výzvu moderátorky Báry Pavlovské zvedli tak, aby si ji mohla přečíst porota i učitel. Vybraný žák zároveň říkal odpověď třídy nahlas do mikrofonu tak, aby si odpovědi mohla zapsat také soutěžní porota. Doprovázející učitelky zapisovaly postupně odpovědi svých tříd, nesměly ale nijak zasahovat do soutěže – ani napovídat, ani radit.

Soutěže se zúčastnili také autoři jedné ze soutěžních knih - K. Smolíková a J. W. Procházka, kteří nejen sledovali odpovědi soutěžních týmů, ale na závěr soutěže odpověděli na zvídavé otázky moderátorky a také žákům podepsali jejich titul "Tajná dvojka A + B: Zločin mezi dinosaury".
  Souboj čtenářů (13 obrázků) 
Mezitím neměla porota vůbec lehkou úlohu při vyhodnocování odpovědí jednotlivých soutěžních týmů. Po této náročné práci byly vyhlášeny výsledky finálového kola. Pro naše šesťáky skončila soutěž velmi dobře – za vítězným týmem ZŠ Šumperk, vybojovali krásné 2. místo, na 3. místě se umístili žáci Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy. Všechny týmy si odvezly diplom a hlavně věcné ceny věnované organizátorem soutěže a jeho partnerem - zlínskou tiskárnou Graspo CZ. Mezi cenami nechyběly samozřejmě knihy, které obohatí naši školní knihovnu.
 

Všem našim soutěžícím blahopřejeme ke krásnému umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Poděkování si zaslouží také Mgr. Soňa Matysová, která žáky na soutěž připravovala.

Výsledky a soutěžní otázky: http://www.rostemesknihou.cz/nase-deti-cteni-bavi-aa3506/

4. května 2018
Naše bylinky

V pátek 4. května 2018 se žáci 6. A pustili do projektu „Naše bylinky“.  Během jednoho školního dne dokázali vyrobit přes 70 sirupů nejvyšší kvality. Byliny ze školního pozemku po důkladné úpravě a maceraci zakonzervovali a připravili si ji k prodeji na tradiční školní jarmark. Jako pedagogy nás velmi potěšila píle a pracovitost žáků, ale také jejich upřímná radost, kolik peněz mohou získat jejich prodejem do třídního fondu.  Prodejem smysluplného, kvalitního a zdravého produktu. My dospělí to nazýváme - výuka finanční gramotnosti prostřednictvím zážitkové pedagogiky. Hned po skončení akce bylo vidět, že někteří žáci již plánují, jak se sami pokusí získanou dovednost uplatnit v praxi.

Ukázka jedné z etiket: 

16. dubna 2018
Souboj čtenářů duben
V pondělí 16. dubna 2018 se někteří žáci - čtenáři ze 6. tříd zúčastnili celostátního online kola zajímavé literární soutěže "Souboj čtenářů 2018", kterou pořádá Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou.

Po velmi náročné dvouměsíční přípravě odpovídali na záludné otázky, které prověřovaly znalost přečtených knih a porozumění textu. Soutěže se zúčastnilo 105 tříd ze všech koutů České republiky, do finálového kola mohlo postoupit jen 5 nejlepších tříd. Žáci odpovídali na 25 otázek z pěti přečtených knížek. Za úplné a co nejpřesnější odpovědi mohli získat až 94 bodů Na odpovědi, které vyhledávali žáci pouze ve svých čtenářských denících, měli max. 30 minut. Naši žáci se na soutěž pod vedením Mgr. S. Matysové velmi dobře připravili a tuto přípravu zúročili i při samotném soutěžním klání. V silné konkurenci se nakonec umístili na výborném 4. místě a vybojovali si tak postup do celostátního finále, které proběhne v pátek 11. května 2018 od 13:00 do 14:50 hodin na 24. mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2018.

Všichni si zaslouží velikou pochvalu a ve finálovém kole jim budeme držet palce.

Otázky a odpovědi ze soutěžního klání na stránkách: http://www.rostemesknihou.cz/souboj-ctenaru-2018-vysledky-online-kola-a-finaliste-aa3500/

14. dubna 2018
Recitační soutěž 2018

V úterý 20. února 2018 se v zaplněné aule školy uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se ho 50 recitátorů ve čtyřech kategoriích. V jednotlivých kategoriích zvítězili a postup do městského kola v České Kamenici si vybojovali: v 1. kategorii (2. a 3. třídy) - Ema Takáčová, Jakub Doležal a Eliška Vojtěchovská; ve 2. kategorii (žáci 4. a 5. tříd) postupují - Aneta Bašistová, Petr Mališ a Klára Bartáčková. Ve 3. kategorii (6. a 7. tříd) zvítězili - Pavel Dobrovolný, Marie Neubauerová a Jakub Martinec, v nejstarší - 4. kategorii pro žáky 8. a 9. ročníků byly nejlepší - Nikola Štechmüllerová a Simona Petrová. Všem děkujeme za předvedené výkony a postupujícím držíme palce.

Ve středu 28. února 2018 se konalo městské kolo recitační soutěže, kde jsme byli velice úspěšní. Nejmladší kategorii vyhrál Jakub Doležal a druhé místo obsadila Ema Takáčová. Ve druhé kategorii jsme díky recitačnímu výkonu Petra Mališe obsadili výborné druhé místo. V této kategorii jsme získali také čestné uznání s básní Čas, kterou recitovala Klára Bartáčková. Nejstarší kategorie byla pro nás také úspěšná - druhé místo obsadila Nikola Štechmüllerová. Všichni jmenovaní postupují do okresního kola, které se bude konat 14. března 2018 v Děčíně. Všem děkujeme za reprezentaci školy a postupujícím přejeme úspěch v okresním kole.
  Recitační soutěž (2 obrázky) 

Okresní kolo

Ve středu 14. března 2018 se v Děčíně uskutečnilo okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna 2018. Do něj si postup vybojovali čtyři naši recitátoři - v nejmladší kategorii Jakub Doležal a Ema Takáčová., ve starší kategorii žáků 4. a 5. tříd - Petr Mališ a v nejstarší kategorii žáků 8. a 9. ročníků Nikola Štechmüllerová. Nejlépe si z našich reprezentantů vedl Jakub Doležal, který si svým umístěním vybojoval postup do krajské přehlídky v Lounech. Blahopřejeme.

13. dubna 2018
Matematické soutěže

Pangea, Matematický klokan, Pythagoriáda

V únoru soutěžilo 68 našich žáků od 4. po 9. třídy v 5. ročníku matematické soutěže Pangea. Celkově se soutěže zúčastnilo 44 913 soutěžících v republice, z toho 2 880 žáků v Ústeckém kraji. Po vyhodnocení jednotlivých soutěžních testů si nejlépe v jednotlivých kategoriích v naší škole vedli – Nikola Ušáková, Adam Bárta, který se se svým výsledkem umístil mezi páťáky v našem kraji na výborném 3. místě, Lucie Leknerová – mezi žáky 6. tříd v kraji na 25. místě, Jakub Dvořák na 22. místě mezi sedmáky v kraji, Nella Šimonová a Adam Werner a Kateřina Dvořáková. Bohužel se nikomu z nich nepodařilo postoupit do celorepublikového finále.

Druhou matematickou soutěží byl již tradiční 24. ročník soutěže Matematický klokan, ve kterém soutěží žáci od 2. po 9. třídy v kategoriích - Cvrček (2. a 3. ročníky), Klokánek (4. a 5. třídy), Benjamín (6. a 7. třídy) a Kadet (žáci 8. a 9. ročníků). Žáci v časovém limitu řeší matematické úlohy za 3, 4 a 5 bodů a kromě nejmladší kategorie Cvrček je zaznamenávají do karty odpovědí. Nejlépe si v jednotlivých kategoriích vedli: v kategorii Cvrček byl nejúspěšnější Ondřej Martinec, v kategorii Klokánek zvítězila Katka Vojtová, která byla nejúspěšnější školní řešitelkou, v kategorii Benjamín vyřešil úlohy nejlépe Jakub Martinec a v nejstarší kategorii Kadet získala nejvyšší bodový zisk Denisa Schánělová.

Poslední matematickou soutěží byl 41. ročník Pythagoriády. Ta je určena žákům 5. - 8. ročníků. Letošní školní kolo proběhlo ve dnech 5. a 6. dubna 2018. V naší škole řešilo patnáct soutěžních úloh 25 páťáků, 13 žáků šestých tříd a 11 sedmáků. Úspěšným řešitelem je žák, který získá alespoň deset bodů. To se podařilo dvěma páťákům - Matěji Bartáčkovi a Šimonu Donátovi, kteří si vybojovali postup do květnového okresního kola. Těsně postup utekl páťákům - K. Bartáčkové, P. Štípkovi, A. Bártovi a L. Malé; stejně jako nejlepšímu šesťákovi - P. Dobrovolnému a nejlepšímu sedmákovi J. Martincovi, kteří všichni získali 9 bodů. 

Po změně rozhodnutí okresní komise Pythagoriády a v souladu s propozicemi 41. ročníku postupují do květnového okresního kola: M. Bartáček, Š. Donát, K. Bartáčková, A. Bárta a L. Malá (5. třídy), P. Dobrovolný (6. třídy) a J. Martinec (7. třídy). Gratulujeme!

13. dubna 2018
Z průběhu zápisu do 1. ročníku
V pátek 6. dubna 2018 proběhl zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/19. Děti a jejich rodiče přivítala slavnostně vyzdobená Bílá škola. Zápis každý začal nejprve formální částí - podáním přihlášky k základnímu vzdělávání, její součástí byl podpis budoucího prvňáčka na pamětní listinu letošního zápisu. Poté už děti v zápisových třídách ukázaly, co vše se už naučily a co umí - recitovaly básničku nebo zazpívaly písničku, kreslily postavu, poznávaly tvary a barvy, vyprávěly podle obrázků a mnoho dalšího. Za to co budoucí prvňáci ukázali, si odnesli ručně vyráběné dárky od svých starších kamarádů, dárek od sponzorů a také pamětní list, který jim bude připomínat jejich zápis do základní školy. K zápisu do 1. tříd se v letošním roce dostavilo 49 dětí.
Mgr. M. Šmídová
  Z průběhu zápisu do 1.ročníku (12 obrázků) 
 
13. dubna 2018
Markvartická střela
Ve čtvrtek 5. dubna 2018 se ve sportovní hale v Markvarticích uskutečnil již 10. ročník turnaje ve florbalu "Markvartická střela". Turnaje se zúčastnilo 8 družstev žáků 4. a 5. tříd, nejdřív se hrály zápasy ve dvou skupinách. Naši reprezentanti svou skupinu vyhráli a probojovali se tak až do finále. V něm se utkali se ZŠ Huntířov, v normálním hracím čase remizovali a pak na nájezdy prohráli 1 : 2. V konečném pořadí se tak umístili na krásném 2. místě a vybojovali pohár, diplom a stříbrné medaile. Za jejich bojovnou hru a odvedený výkon jim patří veliká gratulace.
  Markvartická střela (20 obrázků) 
 
1. března 2018
Společné setkání
Ve čtvrtek 1. března 2018 se na naší škole uskutečnilo společné setkání zástupců a ředitelů mateřských škol z venkovského území správního obvodu Děčín s realizátory projektu MAP II. V rámci setkání byly podány informace o ukončeném projektu MAP pro SO ORP Děčín a navazujícím projektu MAP II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008611) financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jehož realizace probíhá na našem území od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2022, a do kterého je naše škola také zapojena. Přítomní zástupci byli informováni o vyhlášené Výzvě č. 02_18_063 – Šablony II. Součástí setkání byla také diskuze o otázkách inkluze v MŠ, dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a další otázky spolupráce mateřských škol.

Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio