Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

9. června 2019
Koncert žáků ZUŠ
Ve čtvrtek 6. června 2019 se v aule budovy NOVA konal koncert žáků ZUŠ Žandov. Žáci předvedli svým spolužákům, co se v tomto školním roce naučili a jaké udělali hudební pokroky. Zazněly zde flétny, kytara, klavír i sólový zpěv. Nejvíce však posluchače zaujala hra na bubny. Někteří si odnášeli přihlášku na další školní rok. Přejeme současným i budoucím hudebníkům mnoho úspěchů.
  Koncert žáků ZUŠ (15 obrázků) 
Mgr. Jana Soorová
6. června 2019
Škola v přírodě
3. třídy - Jiřetín pod Jedlovou
 
Třetí třídy zavítaly do loupežnického kraje - tolštejnského panství. Ve dnech 26. až 31. května 2019 plnily úkoly, které jim zadal loupežník Vilda. Žáci navštívili štolu sv. Jana Evangelisty, křížovou cestu, kozí farmu Žofín, rozhlednu na Jedlové a hrad Tolštejn. Zdolali lanový park, zvládli orientační běh, stezku odvahy, naučili se nové hry a dozvěděli se mnoho zajímavých informací o zdejším kraji. Za všechny úkoly dostávali mince a indície, které je zavedly k pokladu. Nakonec je loupežník Vilda pasoval do stavu poddanského. Žáci si školu v přírodě pořádně užili a své zážitky si pečlivě zapisovali do deníku.
  Škola v přírodě (24 obrázků) 
Mgr. Jana Soorová
1. června 2019
Den dětí pro 2. stupeň
V pátek 31. května 2019 se uskutečnil Den dětí pro žáky druhého stupně. Zúčastnili se ho žáci 6.A, 7.A, 8.A a 8.B, kteří byli rozděleni do šesti družstev (6.B a 8.C organizovaly den dětí pro I. st. a MŠ, 7.B byla na exkurzi v IQ landii a deváťáci nacvičovali na vyřazování). Školní akce proběhla formou sportovně-soutěžních aktivit a skládala se ze čtyř částí - turnaje ve vybíjené, testu sportovních znalostí, závodu motokár a skoku do dálky. V tělocvičně vládla po celé dopoledne pohodová nálada, všichni se snažili dosáhnout co nejlepšího výsledku pro svůj tým a nezapomínali se vzájemně povzbuzovat. A ačkoliv zvítězit mohl jen jeden tým, po vyhodnocení výsledků čekaly pro všechna družstva diplomy a drobné ceny.
  Den dětí pro 2. stupeň (20 obrázků) 
 
22. května 2019
Klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení
V rámci projektu Škola pro život pracují naši žáci v klubu občanského vzdělávání a demokratického myšlení, klub pracuje pod vedením Mgr. Šárky Leknerové. Jeho činnost je zaměřena na získání znalostí a dovedností pro demokratické občanství, udržitelný rozvoj, občanskou aktivitu, iniciativu a participaci - zapojování do věcí veřejných, posílení přesvědčení o vlastním vlivu a pocitu odpovědnosti za věci veřejné. Klub navštěvují žáci - členové žákovského parlamentu, kteří tak získávají zkušenosti pro svou práci.Ve středu 22. května 2019 navštívili žáci v rámci demokratického klubu Městský úřad.
Provázel je místostarosta, pan Petr Jansa. Ukázal jim skoro všechny odbory a prostory úřadu. Všichni, kteří žákům o své práci vyprávěli, byli velice vstřícní a milí a bylo vidět, že své práci rozumí. Na závěr se setkali také se starostou města panem Pavlem Urxem, se kterým probírali různá témata, která se týkají našeho města a školy. Dozvěděli se mnoho informací o chodu a správě města. Návštěvu si všichni užili a velice se jim líbila.
  Klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení (6 obrázků) 

Za všechny přítomné chceme poděkovat panu Jansovi, který byl výborným průvodcem. 

N. Zubčíková, 8C

20. května 2019
Charitativní sbírka pro azylový dům
Děti pomáhají dětem
Žákyně Natálka Šindelářová se svými spolužáky z 5. A s třídní učitelkou Mgr. Blankou Ušákovou přišla s nápadem pomoci matkám s dětmi žijícím v Domově svaté Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou. Žákovskému parlamentu se nápad velice líbil a na schůzce 24. dubna 2019 projednal zapojení žáků celé školy do této charitativní sbírky. Protože našim žákům nikdy není lhostejný osud dětí a jejich maminek, zapojili se s plnou vervou do pomoci. V pondělí 13. května 2019 si vše převzali zástupci azylového domu.
Poděkování a velký dík pro všechny, kteří se do akce zapojili.
Natálka Šindelářová se svými spolužáky a členové žákovského parlamentu
  Charitativní sbírka pro azylový dům (4 obrázky) 
 
19. května 2019
Beseda se spisovatelkou dětských knížek
Mezi žáky 3. a 4. tříd zavítala v úterý a ve středu 14. a 15. května 2019 spisovatelka dětských knih paní Jitka Vítová. Vyprávěla dětem jak vzniká knížka, kdy a proč začala psát a jak vybírala hlavní hrdiny svých knížek. Ukázala jim, jak vlastní knížka vzniká, co vše je potřeba, než se knížka dostane mezi čtenáře. Nejednalo se vždy jen o výklad, ale sami žáci pracovali s ukázkou z knížky, vyhledávali v textu a plnili další jednoduché čtenářské úkoly. Nejlepší byli odměněni černobílými obrázky z autorčiných knížek. Stejné besedy čekají také žáky zbývajících tříd 1. stupně.
M. Š.
  Beseda se spisovatelkou (16 obrázků) 
 
16. května 2019
Biologická olympiáda 2019 výsledky

aktuálně z krajského kola BiO

 

Krajské kolo

Ve čtvrtek 16. května 2019 proběhlo na Gymnáziu v Teplicích krajské kolo Biologické olympiády, kterého se zúčastnilo 26 soutěžících žáků z 8. a 9. tříd a stejných ročníků víceletých gymnázií. Naši školu reprezentoval Jakub Martinec (8. C), který se v této konkurenci umístil na krásném 9. místě. Blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů.

M. Š.

Okresní kolo

V úterý 16. dubna 2019 proběhlo na Gymnáziu Děčín okresní kolo Biologické olympiády v kategorii C žáků 8. - 9. tříd a stejných ročníků víceletých gymnázií. Naši školu reprezentovali Matěj Werner z 8. B a Jakub Martinec z 8. C. Pro účast v okresním kole museli soutěžící vypracovat vstupní úkol, bez kterého nebyla účast možná. V okresním kole se dařilo Jakubovi Martincovi, který za své znalosti a dovednosti v testu biologických vědomostí nebo určování přírodnin a vstupní úkol získal výborné 2. místo a tím postup do krajského kola, které se uskuteční 16. května 2019. Blahopřejeme.

  Biologická olympiáda 2019 (2 obrázky) 
Jakub Martinec se zúčastnil také krajského kola Astronomické olympiády 2019. Jakub získal krásné 5. místo a bodovým ziskem se stal jejím úspěšným řešitelem. Gratulujeme.
 
15. května 2019
Pohádkové odpoledne ve 3A
Žáci  3. A si pro své rodiče a sourozence připravili loutkovou pohádku. Naučili se texty, připravili kulisy a naučili se pracovat s loutkami. Ve středu 15. května 2019 odehrály dvě skupiny malých loutkoherců pohádku, ve které nechyběli kašpárek, princezna, král, myslivec a drak. Za pohádku byli malí herci odměněni velkým potleskem. Od své třídní učitelky Mgr. Jany Soorové dostal každý z herců osvědčení o získání základních hereckých dovedností. Bylo to příjemně strávené odpoledne s úsměvnou pohádkou.

  Pohádkové odpoledne 3A (8 obrázků) 
 
15. května 2019
Exkurze do planetária v Praze

Žáci 9. tříd se v úterý 14. května 2019 zúčastnili v rámci výuky fyziky exkurze do Planetária v Praze. Ve fyzice se v současné době probírá téma Země a vesmír, proto byla zvolena vzdělávací akce "Naše bouřlivá planeta". V rámci projekce v digitálním planetáriu zaznělo téma vznik kontinentů a katastrofický zánik měst. Dále se žáci seznámili se strukturou zemského povrchu, ale také s geologickou činností Země, pohyby litosférických desek, zemětřesením, sopečnou činností a vlnami tsunami. Látka tak doplnila nejen učivo fyziky, ale také přírodopisu.
V. Fous

14. května 2019
Pozvánka na polytechnickou konferenci

Zveme Vás na polytechnickou konferenci, která se bude konat dne 10. června 2019 od 9 do 16 h v kulturním a konferenčním centru a na Hradě v Litoměřicích. Na účastníky čeká bohatý dopolední i odpolední program s přednáškami, workshopy a praktickými ukázkami z oboru polytechniky - roboti, 3D tiskárny, lego, modely a spoustu dalšího. Přijďte se podívat a přesvědčit, že polytechnika, která táhne, baví žáky i učitele. Konference s názvem "POLYTECHNIKA, KTERÁ TÁHNE" je připravena v rámci  spolupráce projektů MAP II pro SO ORP Děčín, MAP ORP Litoměřice II, MAP ORP Roudnice nad Labem II a NIDV. Partneři akce jsou: OHK Litoměřice, OHK Děčín, DDM Rozmarýn Litoměřice, TKM Litoměřice. Více informací o akci naleznete v přiloženém plakátu nebo na facebookových stránkách Polytechnika, která táhne. Na viděnou se s Vámi těší organizátoři a partneři akce.

Realizační tým MAP II pro SO ORP Děčín

Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio