Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

30. srpna 2019
Informace k zahájení školního roku 2019-2020
Nový školní rok bude zahájen v pondělí 2. září 2019 v 8 hodin.
Na budově Bílá jsou umístěny přípravná třída a 1. - 3. třídy. Na budově Nova jsou umístěny 4. - 9. třídy.
Výuka bude v pondělí 2. září 2019 probíhat pro všechny žáky školy cca jednu vyučovací hodinu. V úterý 3. září 2019 bude výuka pro žáky 2. - 5. tříd končit v 11.40 h, pro žáky 6. - 9. tříd ve 12.35 h. Od středy 4. září 2019 bude výuka probíhat dle rozvrhu hodin (bez odpoledního vyučování).
Úprava vyučování pro děti přípravné třídy a žáky 1. tříd: v úterý 3. 9. a středu 4. 9. 2019 bude výuka ukončena v 9.40 h, ve čtvrtek 5. 9. a v pátek 6. 9. 2019 probíhá vyučování do 10.45 h. V následujícím týdnu pak bude výuka probíhat dle rozvrhu hodin. V době zkráceného vyučování bude dohled nad žáky zajištěn ve školní družině.
Úspěšné zahájení nového školního roku 2019/2020
Mgr. Jakub Zelený, ředitel školy
30. srpna 2019
Informace ZUŠ Žandov
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŽANDOV, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
Dlouhá 121, 471 07 Žandov, IČ: 70982112, e-mail: reditel@zuszandov.cz

Domluvy rozvrhu, přijímání žáků, informace pro zájemce

Hudební obor:

Losová Alena, dipl. um. - hra na zobcovou flétnu, sólový zpěv, HN
tel.: 736 159 248 úterý 3. 9., 14:00 – 16:00 hodin, uč. ZUŠ

Slavíková Michaela, DiS. - hra na klasickou kytaru
tel.: 775 859 798 úterý 3. 9., 14:00 – 16:00 hodin, uč. ZUŠ

Kout Martin - hra na bicí nástroje
tel.: 728 983 821
čtvrtek 5. 9., 11:30 – 14:30 hodin, uč. ZUŠ
pátek 6. 9., 11:30 – 16:00 hodin, uč. ZUŠ

Slámová Hana  - hra na zobcovou flétnu, hra na klavír
tel.: 723 386 601 pondělí 9. 9., 16:00 – 18:00 hodin, uč. HV

Výtvarný obor:

Becková Věra, Mgr. středa 4. 9., 14:00 – 17:00 hodin, učebna VO
tel.: 773 689 065 čtvrtek 5. 9., 14:00 – 17:00 hodin, učebna VO

Kubišová Lenka pondělí 9. 9., 13:20 – 16:00 hodin, učebna VO
tel.: 721 350 912

ZAHÁJENÍ VÝUKY V PONDĚLÍ 9. 9. 2019
PDF verze této informace
9. července 2019
Adaptační výlet 4A

Třída IV. A ve dnech 23. – 25. 6. 2019 podnikla adaptační výlet na Starou Olešku. Po namáhavější cestě lesem od vlaku byli žáci ubytováni ve dvou budovách. Během pobytu si žáci užili pěší túru do sportovního centra ve Veselém, vyzkoušeli si prolézačky a houpačky v areálu rybníka, občerstvili se v místním občerstvení, vykoupali se v bazénu a hlavně si zasportovali na pískovém hřišti. Na konci pobytu zvládli i obtížnou cestu zpět na vlakové nádraží.

Mgr. L. Ficencová
  Adaptační výlet 4A (12 obrázků) 
 

1. července 2019
Budoucí 4. třídy s patrony

aneb poznáváme budovu NOVA
 

Žáci 9. tříd budou od nového školního roku "patrony" čtvrťáků. Ve středu 26. června 2019 se uskutečnila jejich první společná akce. Letošní osmáci si pro své mladší spolužáky připravili akci na poznání prostředí, ve kterém se budou pohybovat od 1. září 2019. Patroni – osmáci si připravili zábavnou poznávací hru, v rámci které při plnění různých úkolů poznávaly děti prostředí budovy NOVA. Za absolvování poznávací cesty po budově NOVA s plněním různých úkolů dostali všichni drobné odměny. Celá akce patronů určitě pomůže mladším žákům překonat obavu z nového prostředí.
  Budoucí 4. třídy s patrony (24 obrázků) 

Mgr. M. Šmídová

28. června 2019
Slavnostní vyřazování 2019

Ve čtvrtek 27. června 2019 se ve slavnostně vyzdobeném benešovském kině se svou školní docházkou rozloučilo 35 vycházejících žáků obou devátých tříd. Po slavnostním zahájení a přivítání hostů moderátory Milanem Pospíšilem a Radkem Heinzelem, předvedli žáci úchvatné taneční vystoupení Andělé a démoni, které s nimi připravil V. Krejčí. Následovaly připravené prezentace obou tříd a po nich se se žáky rozloučil ředitel školy Mgr. Jakub Zelený a také starosta města pan Pavel Urx. Pak už vycházející žáci obdrželi z rukou svých třídních učitelek Mgr. Martiny Pilnáčkové (9A) a Mgr. Jaroslavy Novotné (9B) a vedení školy své závěrečné vysvědčení, pamětní list a od vedení města drobný dárek. Po té byli představeni žáci, kteří povinnou školní docházku ukončili s vyznamenáním – V. Martínek, K. Městková, P. Pongráczová, J. Soor, N. Štechmüllerová, N. Šimonová (všichni 9A), B. Brousilová, S. Petrová a R. Heinzel (9B), kteří si odnesli dárek od vedení školy. Na závěr absolventi naší školy poděkovali svým rodinám a kytkou také svým pedagogům. Poděkování za krásně strávené odpoledne patří všem, kteří letošní vyřazování připravili.
  Slavnostní vyřazování (16 obrázků) 
Všem našim letošním absolventům přejeme hodně úspěchů v jejich dalším životě.

Mgr. M. Šmídová

17. června 2019
Výlet 2A
V pondělí 17. 6. 2019 se žáci z 2. A vydali na dvoudenní školní výlet. První den se ubytovali v turistické ubytovně v České Kamenici. Po obědě si každý vyrobil na památku náramek. Zvládli si prohlédnout Kamenici a její okolí z věže Zámeckého vrchu a nakonec si opékali vuřty. Druhý den ráno se po výborné snídani v místní pekárně vydali vlakem na rozhlednu Jedlová. I když při zpáteční cestě vlakem byla na dětech vidět únava (za dva dny nachodily 34 km), výlet si pořádně užily a už se těší na ten příští.

Mgr. Martina Turková, Pavla Bašistová
  Výlet 2.A (5 obrázků) 
16. června 2019
Nohejbalový turnaj trojic

Ve čtvrtek 13. června 2019 se reprezentanti třídy 7. A a 8.B zúčastnili nohejbalového turnaje trojic v České Kamenici. Kvůli mokrému povrchu na venkovních kurtech probíhala soutěž v místní sportovní hale. Akci pořádal Nohejbalový oddíl Česká Kamenice, který pro všechny soutěžící vytvořil ideální podmínky pro hru i příjemnou atmosféru. Celkem se na místě sešlo 10 trojic složených ze žáků druhého stupně. Konkurence byla opravdu kvalitní, ale i přesto se oběma našim trojicím podařilo probojovat do čtvrtfinále, kde už bohužel nestačily na své soupeře. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
  Nohejbalový turnaj trojic (3 obrázky) 
Bc. Z. Miškovský

16. června 2019
Den otevřených dveří

v městské kotelně v Benešově nad Ploučnicí

Děti a žáci naší školy měli možnost ve čtvrtek 13. června 2019 navštívit v rámci Dne otevřených dveří nově instalovanou kogenerační jednotku v kotelně na benešovském sídlišti. Dozvěděli se o fungování místní teplárny, o výrobě a rozvodu tepla, o výhodách a nevýhodách tohoto zdroje a mnoho dalšího. Vše bylo přizpůsobeno věku návštěvníků. Načerpané informace využijí žáci např. v hodinách fyziky, ale i v běžném životě. Na závěr žáci soutěžili o zajímavé ceny od společnosti E.ON, která je investorem a provozovatelem zdroje.
  Den otevřených dveří (6 obrázků) 
A. Matajová, M. Lanč

13. června 2019
Interaktivní workshop pro žáky

Mediální výchova

Ve středu 12. června 2019 měli žáci 7. - 9. ročníků možnost zažít netradiční způsob výuky. Dvouhodinový interaktivní workshop na téma "Neztraťte se ve zpravodajství" si pro ně připravili žáci Gymnázia a Základní školy da Vinci z Dolních Břežan u Prahy. Skupina žáků namíchaných z různých ročníků - od 6. třídy ZŠ po 3. ročník gymnázia - pracovala na tématu Zdroje médií a jedním z jejich výstupů byl právě interaktivní workshop pro žáky základní školy. Naši žáci pod jejich vedením plnili různé druhy úkolů, při jejich řešení se rozhodovali sami za sebe, pracovali v týmech, vedli dialog, učili se argumentovat i přijímat názor protistrany. Naši žáci i žáci, kteří "vedli výuku", byli vzájemnou interakcí velmi mile překvapeni.
Přínos tohoto setkání byl oboustranný. Žáci z Břežan zjistili, že jsou schopni připravit zajímavou, netradiční práci pro své vrstevníky. Naše žáky tak inspirovali a ukázali jim, že týmová práce, sběr materiálu a především vytrvalost a umění komunikace přináší ovoce. Je možné, že tato příjemně navázaná spolupráce, tímto projektem nekončí.
  Interaktivní workshop pro žáky (4 obrázky) 
Mgr. Š. Leknerová

11. června 2019
Divadelní pohádka O pejskovi a kočičce
V pondělí 10. června 2019 shlédli žáci z přípravky a z 1. - 3. tříd hudebně pohádkové představení O pejskovi a kočičce. Vystoupení hereckého dua z Divadla KK ve zvířecích kostýmech děti provedlo čtyřmi pohádkami z dílny Josefa Čapka.
  O pejskovi a kočičce (8 obrázků) 
Mgr. Martina Rejmanová
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio