Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

20. října 2019
1. B - Cesta kolem světa za 7 dní
Třídní projekt k výuce písmene „A“

V týdnu 10. - 17. října 2019 žáci 1. B v rámci výuky písmene „A“ procestovali všechny kontinenty světa. Seznámili se s reáliemi země, naučili se ke každému kontinentu říkanku, která vystihuje jeho základní rysy a pozdrav „AHOJ“ v několika jazycích. Celý týden se cestování prolínalo všemi předměty. V závěru „cestovatelského projektu“ si s novým písmenem „L“ koupili letenku a lentilky a odletěli  letadlem z Afriky zpět na letiště do 1.B.

Mgr. M. Rejmanová

  1. B - Cesta kolem světa za 7 dní (4 obrázky) 
 
19. října 2019
Den s knihou v 6.C

V pátek 18. října 2019 prožili žáci VI. C den s knihou.

Žáci nejprve navštívili Městskou knihovnu v Benešově nad Ploučnicí, kde se dozvěděli vše o práci paní knihovnice a fungování knihovny. Byli překvapeni tím, že v městské knihovně se dnes nachází přes 25 000 knižních titulů. Posléze si prošli všechna oddělení knihovny a usadili se v čítárně dětského oddělení s vybranou knihou a na chvíli se do ní začetli.

V druhé části se přemístili do školní školní knihovny, kde každý povyprávěl o své oblíbené knize, kterou si přinesl z domova.

Cílem tohoto dne bylo přivést děti zpět ke knize a ukázat jim, že je fajn se začíst do příběhu a prožívat s jeho hrdiny to, co v běžném životě není možné, že četba přináší nevšední prožitky, rozvíjí fantazii, obohacuje slovní zásobu, a že s dobře vybranou knihou se dá strávit příjemný čas.

Mgr. Š. Leknerová

  6. C_Den s knihou (11 obrázků) 

 

17. října 2019
Žákovský parlament má nové vedení
Na druhé schůzce žákovského parlamentu, která se konala ve středu 16. října 2019, bylo zvoleno nové vedení žákovské samosprávy.
Předsedou ŽP byl zvolen s celkovým počtem 17 HLASŮ: OSKAR ŠIMON.
Místopředsedy byli zvoleni: MATĚJ WERNER A MARTIN VERNER.
Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů ve Vaší práci.
 
11. října 2019
Díla 1.B v pořadu ČT Déčko
V úterý 1. října 2019 žáci 1. B v rámci projektového dne k písmenům O, S, B vytvořili kombinovanou technikou svá výtvarná dílka, o které projevila zájem ČT Déčko. Posíláme je tedy do Prahy a těšíme se, že je ve vysílání ČT-D spatříme jako námět v přestávkách mezi dětskými pořady.
Mgr. Martina Rejmanová
  Díla 1.B v pořadu ČT Déčko (3 obrázky) 
7. října 2019
Život na farmě
V pátek 27. září 2019 si žáci 3. B v rámci projektového dne „Život na farmě“ vyzkoušeli jednu z podzimních prací - sbírali brambory na farmě u Krumlů. Touto akcí se jednak seznámili se životem zemědělské farmy a také poděkovali za celoroční bezplatné zásobování ovocem a zeleninou.
Mgr. H. Svobodová
  Život na farmě (10 obrázků) 
7. října 2019
Bubny do škol
Děti a žáci naší školy se ve středu 25. září 2019 zúčastnili v tělocvičně školy speciálního programu pro školy - interaktivního bubenického workshopu pořádaného v rámci programu Bubny do škol. Jeho cílem je podpora vzájemné komunikace, uvolnění, prevence agrese a šikany, ale také rozvíjení uměleckého potenciálu u všech dětí. Pod vedením zkušeného moderátora vytvořili všichni přítomní hudební orchestr se stovkami různých bubnů a perkusních nástrojů.
Mgr. M. Šmídová

  Bubny do škol (4 obrázky) 
2. října 2019
Informace z jednání školské rady
V pondělí 16. září 2019 se na svém 7. jednání sešla školská rada. Na úvod jednání byla přivítána nová členka ŠR z řad pedagogických pracovníků - Mgr. Martina Ondrejkovičová, která svým zvolením na jednání pedagogické rady dne 2. 9. 2019 nahradila pana Víta Fouse. Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018-2019. Dalším bodem jednání bylo projednání aktualizace Školního řádu, včetně pravidel pro hodnocení. Po diskuzi schválila ŠR aktualizaci Školní řádu. Oba dokumenty jsou k nahlédnutí uloženy na webu školy v sekci Dokumenty. Ředitel školy Mgr. J. Zelený seznámil členy školské rady s aktuálními informacemi z činnosti školy - aktuálními počty dětí a žáků, personálními změnami v pedagogickém sboru. Představil členům ŠR nové logo školy, hovořil o realizaci projektů pro školní rok 2019/2020 a také o činnosti žákovského parlamentu. Na závěr proběhla diskuze členů ŠR - týkala se chování některých žáků v době mimo vyučování a také problematiky kariérového poradenství pro vycházející žáky. Příští jednání ŠR je plánováno na leden 2020.
Mgr. M. Šmídová, předsedkyně školské rady
1. října 2019
Stmelovací pobyt žáků 8.A
Ve dnech 23.9 až 25.9. se žáci 8. A zúčastnili stmelovacího pobytu v Penzionu U Skály v obci Kytlice.
Vzhledem k výluce na železniční trati bylo cestování zpočátku trochu dobrodružné, ale počasí nám dopřávalo lepší náladu. Ubytování, areál penzionu a také ochotný personál přispěl k celkové pohodě pobytu.
Užili jsme si společně strávený čas plný legrace, povídání, sportu a dětmi oblíbených stmelovacích aktivit a procházek. 
Ing. Hana Brňáková, Miloš Lanč
23. září 2019
Ukliďme Česko
Třída 8. B se v pátek 20. září 2019 zúčastnila celorepublikové akce Ukliďme Česko. Vybaveni rukavicemi a odpadkovými pytli vyrazili na turistickou stezku z Benešova nad Ploučnicí směrem k hradu Ostrý a zpět podél řeky Ploučnice. Nešli samozřejmě jen po cestě, ale i z přilehlých travin a roští  směle tahali staré pneumatiky, matraci a jiné věci. O odvoz odpadků se pak postaraly Služby města Benešov nad Ploučnicí.
Celé dopoledne se neslo v duchu hezky stráveného společného času, úsměvů a pohody.
Mgr. S. Matysová
  Ukliďme česko (7 obrázků) 
8. září 2019
Adaptační výlet 6.B a 6.C
V pátek 6. září 2019 proběhl v rámci vyučování adaptační výlet třídy 6.B zaměřený především na budování pozitivních vztahů ve třídě. Během výletu žáci navštívili zříceninu hradu Ostrý, zahráli si několik stmelovacích her na městském hřišti ve Františkově nad Ploučnicí a po návratu zpět do areálu školy si na ohni opekli buřty.
  Adaptační výlet 6.B (2 obrázky) 
Bc. Z. Miškovský, TU

V pátek 6. září 2019 se v rámci vyučování uskutečnil také adaptační výlet třídy 6.C. Den byl zaměřený především na seznámení se a zapojení většího množství nově příchozích žáků do kolektivu, dále na budování pozitivních vztahů ve třídě. Děti cestou na Ostrý vrch plnily různé sportovní úkoly a zahrály si několik stmelovacích her, při kterých lépe poznaly své nové spolužáky.
  Adaptační výlet 6.C (4 obrázky) 
Mgr. Š. Leknerová, TU
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio