Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

23. dubna 2019
Hejtmanův pohár 2019
Žáci naší školy se letos poprvé zapojili do již 5. ročníku školní sportovní soutěže Hejtmanův pohár. Soutěž spočívá v překonávání tzv. opičí dráhy, dráhy, plné kreativních překážek, které prověří všestranné sportovní nadání zapojených žáků. Dráha je pro všechny zapojené školy stejná, liší se pouze v kategoriích pro mladší a starší žáky. Na naší škole ji pro žáky připravili učitelé TV – Mgr. Jaroslava Novotná, Bc. Ivan Schwarz a Bc. Zdeněk Miškovský, spolu se žáky 9. tříd zorganizovali sportovní den ve třech dubnových dnech. V pátek 12. dubna 2019 soutěžili mezi sebou žáci 1. – 3. tříd, v pondělí 15. dubna 2019 proběhla soutěž pro žáky 4. – 6. tříd a ve středu 17. dubna 2019 soutěžili žáci 7. – 9. tříd. Hodnotil se vždy výkon celé třídy. Nejrychleji si s opičí dráhou poradili: v kategorii žáků 1. - 3. tříd byly nejrychlejší žáci 3. A, mezi 4. a 5. třídami zvítězili žáci 4. A, mezi šesťáky a sedmáky zvítězila 7. A, z 8. a 9. tříd byli nejrychlejší žáci z 9. B. Celkově z 1. stupně bylo pořadí - 4. A, 5. A a 3. A, v kategorii žáků 2. stupně byli nejlepší žáci 9. B, 8. C a 8. B. Bylo velmi příjemné sledovat, jak se všichni žáci snažili dosáhnout co nejlepšího výsledku a přitom se vzájemně povzbuzovali. Pochvalu si zasloužili všichni, kteří se do soutěže zapojili. Poděkování patří také všem organizátorům.

Mgr. J. Novotná
  Hejtmanův pohár 2019 (13 obrázků) 
20. dubna 2019
Velikonoční jarmark na Bílé škole
Ve čtvrtek 11. dubna 2019 oslavili žáci 1. - 5. tříd, jejich učitelé, rodiče a přátelé školy JARO Velikonočním jarmarkem. Návštěvníci jarmarku odměnili píli a šikovnost dětí finančním příspěvkem. Někteří zde nákupem doplnili svou velikonoční výzdobu do svých domovů. Jiní se i aktivně zapojili a probudili svou chuť tvořit nebo se něco nového přiučit ve tvořivých dílnách, kde naši kolegové a přátelé školy barvili sádrová vajíčka a pletli pomlázky. Domů pak všichni odcházeli s jarní náladou a spokojeným úsměvem.
A to bylo hlavním přáním nás všech - krásné svátky jara - VELIKONOCE
Mgr. Martina Rejmanová
  Velikonoční jarmark na Bílé škole (24 obrázků) 
17. dubna 2019
Sportovní aktuality
McDonald’s Cup 2018 / 2019

Dva týmy mladších žáků - žáci 1. - 3. tříd a 4. - 5. tříd - odehrály zápasy v okrskových kolech letošního 22. ročníku McDonald´s Cupu, která proběhla 4. dubna 2019 (týmy 1. - 3. třídy) a 11. dubna 2019 (týmy 4. - 5. tříd) v Markvarticích. Obě družstva odehrála velmi dobré turnaje a vybojovala postup do květnových okresních finále. Blahopřejeme.

Okresní kolo - vybíjená 2019

Žáci 5. tříd se ve dnech 9. a 10. dubna 2019 zúčastnili okresního finále ve vybíjené, které se uskutečnilo na hřištích ZŠ Dr. M. Tyrše v Děčíně. Nejprve se odehrál turnaj v otevřené kategorii, do kterého se přihlásilo 15 družstev ze základních škol okresu Děčín. Naši chlapci vybojovali v otevřené kategorii v této konkurenci krásné 3. místo. Druhý den proběhl stejný turnaj v kategorii dívek, našim dívkám se v konkurenci 8 týmů i přes velkou snahu nepodařilo vybojovat přední umístění. Děkujeme všem za reprezentaci naší školy.

M. Š.
  Sportovní aktuality (6 obrázků) 
16. dubna 2019
V srdci Děčína, Děčín v srdci
13. ročník literární soutěže

Deset žáků naší školy se zúčastnilo 13. ročníku literární soutěže "V srdci Děčína, Děčín v srdci", kterou každoročně vyhlašuje Skautské středisko SOJČÁCI Děčín spolu s Městským divadlem Děčín. Letošního tématu "Pomsta je sladká" se velmi dobře zhostila Aneta Bašistová z 6. B, která se v kategorii 10 - 14 let umístila na krásném 2. místě. Její vtipná povídka se stejným názvem "Pomsta je sladká" pobavila nejen porotu, ale také všechny účastníky slavnostního vyhodnocení v děčínském divadle. Anetě blahopřejeme a těšíme se na další literární počiny Anety i dalších našich mladých literátů.
Anetina vítězná povídka
12. dubna 2019
Z průběhu zápisu do 1. ročníku
V pátek 5. dubna 2019 přivítala slavnostně vyzdobená "Bílá" škola předškoláky a jejich rodiče, kteří se dostavili k zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020. Nejprve proběhla formální část zápisu, v té rodiče vyplnili žádost o přijetí a jejich děti se podepsaly na listině budoucích prvňáků. V zápisových třídách pak děti předvedly vše, co se zatím naučily - říkaly básničku, počítaly, poznávaly barvy a tvary, povídaly si se zapisujícími učitelkami nad obrázky s pohádkou a také kreslily postavu. Za odměnu si každé zapsané dítě odneslo pamětní list a malý dárek od starších spolužáků a sponzorů. K zápisu do 1. tříd se dostavilo celkem 63 dětí.

Mgr. M. Šmídová
  Z průběhu zápisu do 1.ročníku (11 obrázků) 
28. března 2019
Matematický klokan 2019

Tradiční březnovou akcí je účast našich žáků v mezinárodní soutěži – Matematický klokan. Soutěž je organizována Jednotou českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.
Soutěžící ze ZŠ jsou podle věku rozděleni do 4 kategorií: Cvrček (2. – 3. třídy), Klokánek (4. – 5. třídy), Benjamín (6. – 7. třídy) a Kadet (8. – 9. třídy). Soutěž je pořádána v jeden den a žáci tak řeší školní, oblastní, republikové a také mezinárodní kolo ve své lavici.  V každé kategorii řeší soubor testových úloh v časovém limitu. Soutěžící vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení, úlohy jsou rozdělené podle obtížnosti, za správnou odpověď žák získává 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou ztrácí 1 bod. Nikdo nemůže skončit na nule, protože do začátku soutěže získává tolik bodů, kolik v kategorii řeší úloh.
V letošním již 25. ročníku řešilo v pátek 22. března 2019 jeho úlohy celkem 300 žáků naší školy, zapojeni byli žáci od 2. po 9. třídy.

Nejlepší řešitelé jednotlivých kategorií:

kategorie CVRČEK (93 soutěžících) – Sofie Pejpková (3. A), Tereza Kadlecová (3. A), Vanessa Viktorie Vacková (3. B)

kategorie KLOKÁNEK (106 soutěžících) – Marie Linzmayerová (5. B), Ondřej Martinec (4. A), Jindřich Fiala (5. A), Ladislav Pongrácz (5. A)

kategorie BENJAMÍN (74 řešitelů) – Jiří Smejkal (7. A), Martina Koutová (6. A), Vilém Effenberger, Adéla Dobrovolná (oba 7. B)

kategorie KADET (27 řešitelů) – Barbora Brousilová (9. B), Matěj Werner (8. B), Klára Štěpánková (9. B)

Všem vítězům blahopřejeme.

Mgr. M. Šmídová

28. března 2019
Mléko do škol
doprovodná vzdělávací opatření

Naše škola je dlouhodobě zapojena do projektu Mléko do škol, v rámci kterého všichni naši žáci dostávají pravidelně 2x měsíčně dotované mléko a mléčné výrobky. Dodavatelem těchto výrobků pro naši školu je Laktea, o.p.s. Součástí projektu jsou Doprovodná vzdělávací opatření - programy, které jsou určeny pro všechny zapojené žáky. Jejich cílem je rozšířit vědomosti a dovednosti žáků o výrobě, zpracování a dalším využití mléka, přiblížit dětem význam konzumace mléka a především neochucených mléčných výrobků, seznámit je s uchováním, hygienickými pravidly, apod. Na základě objednávky obdrží škola Ochutnávkové koše pro jednotlivé třídy s celou řadou známých i méně známých mléčných výrobků. Jako první se do ochutnávkových košů zapojili děti a žáci na Bílé škole. Ve čtvrtek 21. března 2019 si společně prohlédli výrobky, které náš dodavatel - mlékárna Bohušovice nad Ohří vyrábí. Ochutnali různé druhy sýrů a jogurtů a někteří také vytvářeli výtvarné dílo na téma „Co se vyrábí z mléka“.

R. Bartošová
  Mléko do škol (19 obrázků) 
18. února 2019
Projekt Škola v pohybu
V pátek 15. února 2019 měli žáci 3. ročníků hodinu tělesné výchovy s Grassroots trenérem mládeže panem Miroslavem Zdražilem. Tyto hodiny jsou organizovány v rámci projektu fotbalové asociace "Můj první gól - Škola v pohybu", který je zaměřený na všeobecnou pohybovou průpravu dětí. Těchto hodin pohybu se v polovině listopadu zúčastnili také žáci 1 a 2. tříd. Pod vedením profesionálního trenéra si žáci vyzkoušeli nové hry na rozvoj postřehu a síly, ale také na výbušnost, rychlost a pohybovou zdatnost. Třeťáci rozvíjeli svou obratnost při překonávání překážkové dráhy. Hodiny byly velmi pěkně vedené, žáci byli po celou dobu dobře motivovaní a aktivní. Ukázkové hodiny byly pro zúčastněné pedagogy také inspirací pro hodiny tělesné výchovy. Na závěr se s trenérem všichni vyfotografovali a zájemci od něj dostali podpis.
Mgr. Jana Soorová
  Projekt Škola v pohybu (16 obrázků) 
16. února 2019
Beseda s policistou na Bílé škole
Ve dnech 7. – 8. 2. 2019 proběhly všechny třídy na Bílé škole, a také pro žáky 4. A a 7. B, besedy s bývalým dlouholetým příslušníkem Policie ČR panem Luďkem Frankem. Žáci byli seznámeni s bezpečností mimo školu, převážně na silnici a se základními prvky šikany. Byla představena práce Policie ČR, kdy žáci měli možnost vyzkoušet si zajištění stop. Seznámili se také s vybavením výstroje příslušníka Policie ČR. Jedním z témat bylo i chování v krizových situacích. Přednáška proběhla z části humornou formou, čímž byla pro mladší děti zajímavější a poutavější.
Děkujeme panu Frankovi za spolupráci a těšíme se na další společné besedy.
  Beseda s policistou na Bílé škole (13 obrázků) 
 
15. února 2019
Děčínský laický záchranář 2019

Ve středu 13. února 2019 probíhala v OD Korál Děčín soutěž v poskytování první pomoci - Děčínský laický záchranář. Soutěž každoročně pro čtyřčlenné týmy žáků základních škol pořádá Střední zdravotnická škola Děčín. Družstva z 9 základních škol okresu plnila úkoly na pěti stanovištích. Na čtyřech poskytovali žáci pod dohledem profesionálních záchranářů 1. pomoc při různých poraněních, ať vážných či drobných. Na posledním stanovišti museli prokázat také teoretické znalosti - odpovídali na 30 otázek v testu.
Letošní ročník byl velmi vyrovnaný, a tak rozhodovala i drobná zaváhání. Pouhé dva body rozhodovaly o vítězích. Vítězství si nakonec odnesli reprezentanti ze ZŠ Máchovka Děčín, druhé místo vybojovalo družstvo ZŠ Na Stráni Děčín a na 3. místě se umístili žáci ZŠ Varnsdorf. Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení - Radek Heinzel, Barbora Brousilová, Klára Štěpánková (všichni 9.B) a Pavlína Drahotová (9.A), náhradníkem týmu byl Tomáš Hlobil (9.B). Za krásné 4. místo si zaslouží velikou pochvalu.

Fotky ze soutěže z Děčínského deníku, na kterých jsou také naši reprezentanti při poskytování 1. pomoci - https://decinsky.denik.cz/galerie/decin-soutez-devataku-v-prvni-pomoci.html?mm=9529400&back=397811671-354-8&photo=4

Mgr. J. Novotná

Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio