Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

16. května 2019
Biologická olympiáda 2019 výsledky

aktuálně z krajského kola BiO

 

Krajské kolo

Ve čtvrtek 16. května 2019 proběhlo na Gymnáziu v Teplicích krajské kolo Biologické olympiády, kterého se zúčastnilo 26 soutěžících žáků z 8. a 9. tříd a stejných ročníků víceletých gymnázií. Naši školu reprezentoval Jakub Martinec (8. C), který se v této konkurenci umístil na krásném 9. místě. Blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů.

M. Š.

Okresní kolo

V úterý 16. dubna 2019 proběhlo na Gymnáziu Děčín okresní kolo Biologické olympiády v kategorii C žáků 8. - 9. tříd a stejných ročníků víceletých gymnázií. Naši školu reprezentovali Matěj Werner z 8. B a Jakub Martinec z 8. C. Pro účast v okresním kole museli soutěžící vypracovat vstupní úkol, bez kterého nebyla účast možná. V okresním kole se dařilo Jakubovi Martincovi, který za své znalosti a dovednosti v testu biologických vědomostí nebo určování přírodnin a vstupní úkol získal výborné 2. místo a tím postup do krajského kola, které se uskuteční 16. května 2019. Blahopřejeme.

  Biologická olympiáda 2019 (2 obrázky) 
Jakub Martinec se zúčastnil také krajského kola Astronomické olympiády 2019. Jakub získal krásné 5. místo a bodovým ziskem se stal jejím úspěšným řešitelem. Gratulujeme.
 
15. května 2019
Pohádkové odpoledne ve 3A
Žáci  3. A si pro své rodiče a sourozence připravili loutkovou pohádku. Naučili se texty, připravili kulisy a naučili se pracovat s loutkami. Ve středu 15. května 2019 odehrály dvě skupiny malých loutkoherců pohádku, ve které nechyběli kašpárek, princezna, král, myslivec a drak. Za pohádku byli malí herci odměněni velkým potleskem. Od své třídní učitelky Mgr. Jany Soorové dostal každý z herců osvědčení o získání základních hereckých dovedností. Bylo to příjemně strávené odpoledne s úsměvnou pohádkou.

  Pohádkové odpoledne 3A (8 obrázků) 
 
15. května 2019
Exkurze do planetária v Praze

Žáci 9. tříd se v úterý 14. května 2019 zúčastnili v rámci výuky fyziky exkurze do Planetária v Praze. Ve fyzice se v současné době probírá téma Země a vesmír, proto byla zvolena vzdělávací akce "Naše bouřlivá planeta". V rámci projekce v digitálním planetáriu zaznělo téma vznik kontinentů a katastrofický zánik měst. Dále se žáci seznámili se strukturou zemského povrchu, ale také s geologickou činností Země, pohyby litosférických desek, zemětřesením, sopečnou činností a vlnami tsunami. Látka tak doplnila nejen učivo fyziky, ale také přírodopisu.
V. Fous

14. května 2019
Pozvánka na polytechnickou konferenci

Zveme Vás na polytechnickou konferenci, která se bude konat dne 10. června 2019 od 9 do 16 h v kulturním a konferenčním centru a na Hradě v Litoměřicích. Na účastníky čeká bohatý dopolední i odpolední program s přednáškami, workshopy a praktickými ukázkami z oboru polytechniky - roboti, 3D tiskárny, lego, modely a spoustu dalšího. Přijďte se podívat a přesvědčit, že polytechnika, která táhne, baví žáky i učitele. Konference s názvem "POLYTECHNIKA, KTERÁ TÁHNE" je připravena v rámci  spolupráce projektů MAP II pro SO ORP Děčín, MAP ORP Litoměřice II, MAP ORP Roudnice nad Labem II a NIDV. Partneři akce jsou: OHK Litoměřice, OHK Děčín, DDM Rozmarýn Litoměřice, TKM Litoměřice. Více informací o akci naleznete v přiloženém plakátu nebo na facebookových stránkách Polytechnika, která táhne. Na viděnou se s Vámi těší organizátoři a partneři akce.

Realizační tým MAP II pro SO ORP Děčín

13. května 2019
Výlet do Jiřetína pod Jedlovou

přípravka a 2. B

Ve dnech 13. – 15. května 2019 vyjela 2. B společně s dětmi z přípravné třídy na školní výlet do Jiřetína pod Jedlovou. Počasí nebylo ideální, ale nikdo si tento aktivní pobyt nenechal zkazit. Hned první den druháci vyrazili do adrenalinového parku, ve kterém zažili mnoho odvážných chvil. Začali obří houpačkou, poté zdolali rychlou chůzí sjezdovku až na vrchol, kde pokračovali téměř dvouhodinovým lezením ve výškách lanového centra. Děti z přípravné třídy prozkoumávaly okolí a blízké lesní cesty, kde hrály hry v přírodě. Úterý bylo zaměřené více na tvořivost, všechny děti společně vyráběly dárky z korálků. Odpoledne nechyběla oblíbená cesta za hledáním pokladu a večer byl zakončen pyžamovou diskotékou. Středeční cestu z chalupy na nádraží ztížilo sněžení, ale i přes nepřízeň počasí všechny děti skvěle zvládly náročnější túru a šťastně se vrátily zpět ke svým rodičům.

Mgr. H. Svobodová
  Výlet do Jiřetína pod Jedlovou (8 obrázků) 
 

12. května 2019
Souboj čtenářů 2019
10. ročník soutěže - aktuálně z finále v Praze

Finále v Praze


V pátek 10. května 2019 se uskutečnilo na 25. mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2019 finálové kolo soutěže Souboj čtenářů. Finále se zúčastnilo 5 nejlepších týmů z online kola - finále se zúčastnili žáci 6. tříd a stejných ročníků víceletých gymnázií ze ZŠ Šumperk, ZŠ a MŠ Karviná, Mendelova gymnázia Opava, Gymnázia a SOŠ Rokycany a desetičlenný tým našich šesťáků. Na rozdíl od online kola odpovídali soutěžící na otázky ze soutěžních knih přímo, v časovém limitu museli napsat odpověď na tabulku a následně ji přečíst porotě, která odpovědi soutěžících zaznamenávala.

Před vyhodnocením vítězů proběhla krátká beseda a autogramiáda s autorkou jedné ze soutěžních knížek "Kdo zabil Snížka" Petrou Soukupovou.

Porota na závěr spočítala body za správné odpovědi, vítězem se stalo družstvo Základní školy Šumperk. Naši žáci se i přes velkou snahu a připravenost umístili v celostátním finále na krásném 4. místě. Děkujeme za vzornou reprezentaci a předvedené výkony.
M. Š.
  Souboj čtenářů 2019 (10 obrázků) 
 

Online kolo

Žáci našich šestých tříd se pod vedením svých češtinářek - Mgr. Soni Matysové a Mgr. Šárky Leknerové - zúčastnili letošního jubilejního 10. ročníku projektu "Souboj čtenářů". Soutěž pod záštitou Svazu českých knihkupců a nakladatelů realizuje společnost Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně Rosteme s knihou.

V rámci třídního kolektivu měli žáci za úkol přečíst od února do online kola některou z 5 zadaných knih, připravovat se na online kolo soutěže Souboj čtenářů a pak hlavně zúročit své znalosti v samotném online soutěžním kole. V něm v pondělí 15. dubna 2019 organizátoři prověřili v 25 zadaných otázkách jejich porozumění textu, schopnost psát si poznámkový blok z četby a vyhledávat v něm, dovednost spolupracovat v malé čtenářské skupině i v rámci celého třídního kolektivu. Pečlivá příprava se vyplatila, naši šesťáci získali za své odpovědi výborné 1. místo ze 120 soutěžících kolektivů a vybojovali si postup do finále, které proběhne 10. května 2019 na 25. mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2019 a bude v něm soutěžit pět nejlepších týmů. Blahopřejeme soutěžícím žákům a jejich učitelkám a budeme jim ve velkém finále držet palce.

Zajímají vás, které knihy byly soutěžní, otázky, na které soutěžní třídy odpovídaly, kdo jsou další finalisté? Odpovědi na tyto otázky a další informace k soutěži jsou na stránkách http://www.rostemesknihou.cz/cz/o-kampani/souboj-ctenaru/.
10. května 2019
Škola Zdravé 5

ve 2. A a 2. B

V pátek 10. května 2019 proběhl ve 2. A a 2. B program zaměřený na zdravou výživu s názvem "Škola zdravé 5", program, který školám poskytuje zdarma Nadační fond Albert. Pod vedením lektorky Zdravé 5 paní Věry Bittnerové se děti seznámily se správnou skladbou jídelníčku, vybíraly vhodné potraviny, soutěžily a spolupracovaly ve skupinách. Na závěr programu proběhla ochutnávka zeleniny a ocenění nejlepší skupiny.

Mgr. H. Svobodová
  Škola Zdravé 5 (2 obrázky) 
 

4. května 2019
Turnaj Vladimíra Šmicera
Ve čtvrtek 2. května 2019 se naše škola zúčastnila 17. ročníku fotbalového halového turnaje Vladimíra Šmicera, který již tradičně pořádá ZŠ Verneřice. Na sportovní akci dorazilo celkem 6 družstev z okolních základních škol. Organizace turnaje byla na vysoké úrovni, celou dobu ho provázela přátelská atmosféra, a dokonce se na místě objevil i sám zakladatel - Vladimír Šmicer. Naše fotbalové družstvo se skládalo z žáků 7., 8., a 9. ročníku. Zpočátku se chlapcům dařilo, ale poté přišla nemilá rána v podobě výronu kotníku našeho kapitána. I přesto se našemu týmu podařilo umístit na 3. místě za vítěznými Verneřicemi a druhou Horní Policí, přivézt domu bronzový pohár a fotbalový míč podepsaný legendou českého fotbalu.

Bc. Z. Miškovský   Turnaj Vladimíra Šmicera (8 obrázků) 
25. dubna 2019
Okresní finále - malá kopaná
Ve čtvrtek 25. dubna 2019 odehráli chlapci okresní finále v malé kopané ve III. kategorii (ročníky narození 2005 a mladší). Turnaj se za pěkného počasí uskutečnil na fotbalovém hřišti FK Junior Děčín. Konkurence byla velká, turnaje se zúčastnilo 9 družstev z okresu Děčín. Naši chlapci odehráli dle vyjádření Bc. Zdeňka Miškovského pěkné zápasy a předváděli zejména ve druhé polovině turnaje pěkný fotbal, v konečném pořadí se umístili na 6. místě. Děkujeme za reprezentaci naší školy.

M. Š.
  Okresní finále malá kopaná (4 obrázky) 
23. dubna 2019
Pedagogové ve školních lavicích
vzdělávání pedagogického sboru

„Třídní učitel jako lídr“ bylo téma společného vzdělávání pedagogických pracovníků naší školy. V úterý 23. dubna 2019 toto téma představil pedagogům lektor Mgr. Miloslav Hubatka. Pedagogové se zabývali tématem moderní dobré školy, její nezastupitelnosti při výchově a vzdělávání, lektor je seznámil s organizačně profesními rolemi třídního učitele. Hovořilo se o pravidlech školy a třídy, ale také o organizaci a významu třídnických hodin při budování klimatu třídního kolektivu. Nedílnou součástí byl praktický výcvik v rozpoznávání šikany, jejím řešení a prevenci. Pedagogové získali řadu inspirací a námětů pro činnost třídního učitele, všechny získané poznatky využijeme ve zkvalitňování práce naší školy.
Mgr. M. Šmídová
  Pedagogove ve školní lavici (7 obrázků) 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio