Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

16. června 2019
Nohejbalový turnaj trojic

Ve čtvrtek 13. června 2019 se reprezentanti třídy 7. A a 8.B zúčastnili nohejbalového turnaje trojic v České Kamenici. Kvůli mokrému povrchu na venkovních kurtech probíhala soutěž v místní sportovní hale. Akci pořádal Nohejbalový oddíl Česká Kamenice, který pro všechny soutěžící vytvořil ideální podmínky pro hru i příjemnou atmosféru. Celkem se na místě sešlo 10 trojic složených ze žáků druhého stupně. Konkurence byla opravdu kvalitní, ale i přesto se oběma našim trojicím podařilo probojovat do čtvrtfinále, kde už bohužel nestačily na své soupeře. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
  Nohejbalový turnaj trojic (3 obrázky) 
Bc. Z. Miškovský

16. června 2019
Den otevřených dveří

v městské kotelně v Benešově nad Ploučnicí

Děti a žáci naší školy měli možnost ve čtvrtek 13. června 2019 navštívit v rámci Dne otevřených dveří nově instalovanou kogenerační jednotku v kotelně na benešovském sídlišti. Dozvěděli se o fungování místní teplárny, o výrobě a rozvodu tepla, o výhodách a nevýhodách tohoto zdroje a mnoho dalšího. Vše bylo přizpůsobeno věku návštěvníků. Načerpané informace využijí žáci např. v hodinách fyziky, ale i v běžném životě. Na závěr žáci soutěžili o zajímavé ceny od společnosti E.ON, která je investorem a provozovatelem zdroje.
  Den otevřených dveří (6 obrázků) 
A. Matajová, M. Lanč

13. června 2019
Interaktivní workshop pro žáky

Mediální výchova

Ve středu 12. června 2019 měli žáci 7. - 9. ročníků možnost zažít netradiční způsob výuky. Dvouhodinový interaktivní workshop na téma "Neztraťte se ve zpravodajství" si pro ně připravili žáci Gymnázia a Základní školy da Vinci z Dolních Břežan u Prahy. Skupina žáků namíchaných z různých ročníků - od 6. třídy ZŠ po 3. ročník gymnázia - pracovala na tématu Zdroje médií a jedním z jejich výstupů byl právě interaktivní workshop pro žáky základní školy. Naši žáci pod jejich vedením plnili různé druhy úkolů, při jejich řešení se rozhodovali sami za sebe, pracovali v týmech, vedli dialog, učili se argumentovat i přijímat názor protistrany. Naši žáci i žáci, kteří "vedli výuku", byli vzájemnou interakcí velmi mile překvapeni.
Přínos tohoto setkání byl oboustranný. Žáci z Břežan zjistili, že jsou schopni připravit zajímavou, netradiční práci pro své vrstevníky. Naše žáky tak inspirovali a ukázali jim, že týmová práce, sběr materiálu a především vytrvalost a umění komunikace přináší ovoce. Je možné, že tato příjemně navázaná spolupráce, tímto projektem nekončí.
  Interaktivní workshop pro žáky (4 obrázky) 
Mgr. Š. Leknerová

11. června 2019
Divadelní pohádka O pejskovi a kočičce
V pondělí 10. června 2019 shlédli žáci z přípravky a z 1. - 3. tříd hudebně pohádkové představení O pejskovi a kočičce. Vystoupení hereckého dua z Divadla KK ve zvířecích kostýmech děti provedlo čtyřmi pohádkami z dílny Josefa Čapka.
  O pejskovi a kočičce (8 obrázků) 
Mgr. Martina Rejmanová
9. června 2019
Koncert žáků ZUŠ
Ve čtvrtek 6. června 2019 se v aule budovy NOVA konal koncert žáků ZUŠ Žandov. Žáci předvedli svým spolužákům, co se v tomto školním roce naučili a jaké udělali hudební pokroky. Zazněly zde flétny, kytara, klavír i sólový zpěv. Nejvíce však posluchače zaujala hra na bubny. Někteří si odnášeli přihlášku na další školní rok. Přejeme současným i budoucím hudebníkům mnoho úspěchů.
  Koncert žáků ZUŠ (15 obrázků) 
Mgr. Jana Soorová
6. června 2019
Škola v přírodě
3. třídy - Jiřetín pod Jedlovou
 
Třetí třídy zavítaly do loupežnického kraje - tolštejnského panství. Ve dnech 26. až 31. května 2019 plnily úkoly, které jim zadal loupežník Vilda. Žáci navštívili štolu sv. Jana Evangelisty, křížovou cestu, kozí farmu Žofín, rozhlednu na Jedlové a hrad Tolštejn. Zdolali lanový park, zvládli orientační běh, stezku odvahy, naučili se nové hry a dozvěděli se mnoho zajímavých informací o zdejším kraji. Za všechny úkoly dostávali mince a indície, které je zavedly k pokladu. Nakonec je loupežník Vilda pasoval do stavu poddanského. Žáci si školu v přírodě pořádně užili a své zážitky si pečlivě zapisovali do deníku.
  Škola v přírodě (24 obrázků) 
Mgr. Jana Soorová
1. června 2019
Den dětí pro 2. stupeň
V pátek 31. května 2019 se uskutečnil Den dětí pro žáky druhého stupně. Zúčastnili se ho žáci 6.A, 7.A, 8.A a 8.B, kteří byli rozděleni do šesti družstev (6.B a 8.C organizovaly den dětí pro I. st. a MŠ, 7.B byla na exkurzi v IQ landii a deváťáci nacvičovali na vyřazování). Školní akce proběhla formou sportovně-soutěžních aktivit a skládala se ze čtyř částí - turnaje ve vybíjené, testu sportovních znalostí, závodu motokár a skoku do dálky. V tělocvičně vládla po celé dopoledne pohodová nálada, všichni se snažili dosáhnout co nejlepšího výsledku pro svůj tým a nezapomínali se vzájemně povzbuzovat. A ačkoliv zvítězit mohl jen jeden tým, po vyhodnocení výsledků čekaly pro všechna družstva diplomy a drobné ceny.
  Den dětí pro 2. stupeň (20 obrázků) 
 
22. května 2019
Klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení
V rámci projektu Škola pro život pracují naši žáci v klubu občanského vzdělávání a demokratického myšlení, klub pracuje pod vedením Mgr. Šárky Leknerové. Jeho činnost je zaměřena na získání znalostí a dovedností pro demokratické občanství, udržitelný rozvoj, občanskou aktivitu, iniciativu a participaci - zapojování do věcí veřejných, posílení přesvědčení o vlastním vlivu a pocitu odpovědnosti za věci veřejné. Klub navštěvují žáci - členové žákovského parlamentu, kteří tak získávají zkušenosti pro svou práci.Ve středu 22. května 2019 navštívili žáci v rámci demokratického klubu Městský úřad.
Provázel je místostarosta, pan Petr Jansa. Ukázal jim skoro všechny odbory a prostory úřadu. Všichni, kteří žákům o své práci vyprávěli, byli velice vstřícní a milí a bylo vidět, že své práci rozumí. Na závěr se setkali také se starostou města panem Pavlem Urxem, se kterým probírali různá témata, která se týkají našeho města a školy. Dozvěděli se mnoho informací o chodu a správě města. Návštěvu si všichni užili a velice se jim líbila.
  Klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení (6 obrázků) 

Za všechny přítomné chceme poděkovat panu Jansovi, který byl výborným průvodcem. 

N. Zubčíková, 8C

20. května 2019
Charitativní sbírka pro azylový dům
Děti pomáhají dětem
Žákyně Natálka Šindelářová se svými spolužáky z 5. A s třídní učitelkou Mgr. Blankou Ušákovou přišla s nápadem pomoci matkám s dětmi žijícím v Domově svaté Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou. Žákovskému parlamentu se nápad velice líbil a na schůzce 24. dubna 2019 projednal zapojení žáků celé školy do této charitativní sbírky. Protože našim žákům nikdy není lhostejný osud dětí a jejich maminek, zapojili se s plnou vervou do pomoci. V pondělí 13. května 2019 si vše převzali zástupci azylového domu.
Poděkování a velký dík pro všechny, kteří se do akce zapojili.
Natálka Šindelářová se svými spolužáky a členové žákovského parlamentu
  Charitativní sbírka pro azylový dům (4 obrázky) 
 
19. května 2019
Beseda se spisovatelkou dětských knížek
Mezi žáky 3. a 4. tříd zavítala v úterý a ve středu 14. a 15. května 2019 spisovatelka dětských knih paní Jitka Vítová. Vyprávěla dětem jak vzniká knížka, kdy a proč začala psát a jak vybírala hlavní hrdiny svých knížek. Ukázala jim, jak vlastní knížka vzniká, co vše je potřeba, než se knížka dostane mezi čtenáře. Nejednalo se vždy jen o výklad, ale sami žáci pracovali s ukázkou z knížky, vyhledávali v textu a plnili další jednoduché čtenářské úkoly. Nejlepší byli odměněni černobílými obrázky z autorčiných knížek. Stejné besedy čekají také žáky zbývajících tříd 1. stupně.
M. Š.
  Beseda se spisovatelkou (16 obrázků) 
 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio