Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

2. října 2019
Informace z jednání školské rady
V pondělí 16. září 2019 se na svém 7. jednání sešla školská rada. Na úvod jednání byla přivítána nová členka ŠR z řad pedagogických pracovníků - Mgr. Martina Ondrejkovičová, která svým zvolením na jednání pedagogické rady dne 2. 9. 2019 nahradila pana Víta Fouse. Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018-2019. Dalším bodem jednání bylo projednání aktualizace Školního řádu, včetně pravidel pro hodnocení. Po diskuzi schválila ŠR aktualizaci Školní řádu. Oba dokumenty jsou k nahlédnutí uloženy na webu školy v sekci Dokumenty. Ředitel školy Mgr. J. Zelený seznámil členy školské rady s aktuálními informacemi z činnosti školy - aktuálními počty dětí a žáků, personálními změnami v pedagogickém sboru. Představil členům ŠR nové logo školy, hovořil o realizaci projektů pro školní rok 2019/2020 a také o činnosti žákovského parlamentu. Na závěr proběhla diskuze členů ŠR - týkala se chování některých žáků v době mimo vyučování a také problematiky kariérového poradenství pro vycházející žáky. Příští jednání ŠR je plánováno na leden 2020.
Mgr. M. Šmídová, předsedkyně školské rady
1. října 2019
Stmelovací pobyt žáků 8.A
Ve dnech 23.9 až 25.9. se žáci 8. A zúčastnili stmelovacího pobytu v Penzionu U Skály v obci Kytlice.
Vzhledem k výluce na železniční trati bylo cestování zpočátku trochu dobrodružné, ale počasí nám dopřávalo lepší náladu. Ubytování, areál penzionu a také ochotný personál přispěl k celkové pohodě pobytu.
Užili jsme si společně strávený čas plný legrace, povídání, sportu a dětmi oblíbených stmelovacích aktivit a procházek. 
Ing. Hana Brňáková, Miloš Lanč
23. září 2019
Ukliďme Česko
Třída 8. B se v pátek 20. září 2019 zúčastnila celorepublikové akce Ukliďme Česko. Vybaveni rukavicemi a odpadkovými pytli vyrazili na turistickou stezku z Benešova nad Ploučnicí směrem k hradu Ostrý a zpět podél řeky Ploučnice. Nešli samozřejmě jen po cestě, ale i z přilehlých travin a roští  směle tahali staré pneumatiky, matraci a jiné věci. O odvoz odpadků se pak postaraly Služby města Benešov nad Ploučnicí.
Celé dopoledne se neslo v duchu hezky stráveného společného času, úsměvů a pohody.
Mgr. S. Matysová
  Ukliďme česko (7 obrázků) 
8. září 2019
Adaptační výlet 6.B a 6.C
V pátek 6. září 2019 proběhl v rámci vyučování adaptační výlet třídy 6.B zaměřený především na budování pozitivních vztahů ve třídě. Během výletu žáci navštívili zříceninu hradu Ostrý, zahráli si několik stmelovacích her na městském hřišti ve Františkově nad Ploučnicí a po návratu zpět do areálu školy si na ohni opekli buřty.
  Adaptační výlet 6.B (2 obrázky) 
Bc. Z. Miškovský, TU

V pátek 6. září 2019 se v rámci vyučování uskutečnil také adaptační výlet třídy 6.C. Den byl zaměřený především na seznámení se a zapojení většího množství nově příchozích žáků do kolektivu, dále na budování pozitivních vztahů ve třídě. Děti cestou na Ostrý vrch plnily různé sportovní úkoly a zahrály si několik stmelovacích her, při kterých lépe poznaly své nové spolužáky.
  Adaptační výlet 6.C (4 obrázky) 
Mgr. Š. Leknerová, TU
30. srpna 2019
Informace k zahájení školního roku 2019-2020
Nový školní rok bude zahájen v pondělí 2. září 2019 v 8 hodin.
Na budově Bílá jsou umístěny přípravná třída a 1. - 3. třídy. Na budově Nova jsou umístěny 4. - 9. třídy.
Výuka bude v pondělí 2. září 2019 probíhat pro všechny žáky školy cca jednu vyučovací hodinu. V úterý 3. září 2019 bude výuka pro žáky 2. - 5. tříd končit v 11.40 h, pro žáky 6. - 9. tříd ve 12.35 h. Od středy 4. září 2019 bude výuka probíhat dle rozvrhu hodin (bez odpoledního vyučování).
Úprava vyučování pro děti přípravné třídy a žáky 1. tříd: v úterý 3. 9. a středu 4. 9. 2019 bude výuka ukončena v 9.40 h, ve čtvrtek 5. 9. a v pátek 6. 9. 2019 probíhá vyučování do 10.45 h. V následujícím týdnu pak bude výuka probíhat dle rozvrhu hodin. V době zkráceného vyučování bude dohled nad žáky zajištěn ve školní družině.
Úspěšné zahájení nového školního roku 2019/2020
Mgr. Jakub Zelený, ředitel školy
30. srpna 2019
Informace ZUŠ Žandov
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŽANDOV, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
Dlouhá 121, 471 07 Žandov, IČ: 70982112, e-mail: reditel@zuszandov.cz

Domluvy rozvrhu, přijímání žáků, informace pro zájemce

Hudební obor:

Losová Alena, dipl. um. - hra na zobcovou flétnu, sólový zpěv, HN
tel.: 736 159 248 úterý 3. 9., 14:00 – 16:00 hodin, uč. ZUŠ

Slavíková Michaela, DiS. - hra na klasickou kytaru
tel.: 775 859 798 úterý 3. 9., 14:00 – 16:00 hodin, uč. ZUŠ

Kout Martin - hra na bicí nástroje
tel.: 728 983 821
čtvrtek 5. 9., 11:30 – 14:30 hodin, uč. ZUŠ
pátek 6. 9., 11:30 – 16:00 hodin, uč. ZUŠ

Slámová Hana  - hra na zobcovou flétnu, hra na klavír
tel.: 723 386 601 pondělí 9. 9., 16:00 – 18:00 hodin, uč. HV

Výtvarný obor:

Becková Věra, Mgr. středa 4. 9., 14:00 – 17:00 hodin, učebna VO
tel.: 773 689 065 čtvrtek 5. 9., 14:00 – 17:00 hodin, učebna VO

Kubišová Lenka pondělí 9. 9., 13:20 – 16:00 hodin, učebna VO
tel.: 721 350 912

ZAHÁJENÍ VÝUKY V PONDĚLÍ 9. 9. 2019
PDF verze této informace
9. července 2019
Adaptační výlet 4A

Třída IV. A ve dnech 23. – 25. 6. 2019 podnikla adaptační výlet na Starou Olešku. Po namáhavější cestě lesem od vlaku byli žáci ubytováni ve dvou budovách. Během pobytu si žáci užili pěší túru do sportovního centra ve Veselém, vyzkoušeli si prolézačky a houpačky v areálu rybníka, občerstvili se v místním občerstvení, vykoupali se v bazénu a hlavně si zasportovali na pískovém hřišti. Na konci pobytu zvládli i obtížnou cestu zpět na vlakové nádraží.

Mgr. L. Ficencová
  Adaptační výlet 4A (12 obrázků) 
 

1. července 2019
Budoucí 4. třídy s patrony

aneb poznáváme budovu NOVA
 

Žáci 9. tříd budou od nového školního roku "patrony" čtvrťáků. Ve středu 26. června 2019 se uskutečnila jejich první společná akce. Letošní osmáci si pro své mladší spolužáky připravili akci na poznání prostředí, ve kterém se budou pohybovat od 1. září 2019. Patroni – osmáci si připravili zábavnou poznávací hru, v rámci které při plnění různých úkolů poznávaly děti prostředí budovy NOVA. Za absolvování poznávací cesty po budově NOVA s plněním různých úkolů dostali všichni drobné odměny. Celá akce patronů určitě pomůže mladším žákům překonat obavu z nového prostředí.
  Budoucí 4. třídy s patrony (24 obrázků) 

Mgr. M. Šmídová

28. června 2019
Slavnostní vyřazování 2019

Ve čtvrtek 27. června 2019 se ve slavnostně vyzdobeném benešovském kině se svou školní docházkou rozloučilo 35 vycházejících žáků obou devátých tříd. Po slavnostním zahájení a přivítání hostů moderátory Milanem Pospíšilem a Radkem Heinzelem, předvedli žáci úchvatné taneční vystoupení Andělé a démoni, které s nimi připravil V. Krejčí. Následovaly připravené prezentace obou tříd a po nich se se žáky rozloučil ředitel školy Mgr. Jakub Zelený a také starosta města pan Pavel Urx. Pak už vycházející žáci obdrželi z rukou svých třídních učitelek Mgr. Martiny Pilnáčkové (9A) a Mgr. Jaroslavy Novotné (9B) a vedení školy své závěrečné vysvědčení, pamětní list a od vedení města drobný dárek. Po té byli představeni žáci, kteří povinnou školní docházku ukončili s vyznamenáním – V. Martínek, K. Městková, P. Pongráczová, J. Soor, N. Štechmüllerová, N. Šimonová (všichni 9A), B. Brousilová, S. Petrová a R. Heinzel (9B), kteří si odnesli dárek od vedení školy. Na závěr absolventi naší školy poděkovali svým rodinám a kytkou také svým pedagogům. Poděkování za krásně strávené odpoledne patří všem, kteří letošní vyřazování připravili.
  Slavnostní vyřazování (16 obrázků) 
Všem našim letošním absolventům přejeme hodně úspěchů v jejich dalším životě.

Mgr. M. Šmídová

17. června 2019
Výlet 2A
V pondělí 17. 6. 2019 se žáci z 2. A vydali na dvoudenní školní výlet. První den se ubytovali v turistické ubytovně v České Kamenici. Po obědě si každý vyrobil na památku náramek. Zvládli si prohlédnout Kamenici a její okolí z věže Zámeckého vrchu a nakonec si opékali vuřty. Druhý den ráno se po výborné snídani v místní pekárně vydali vlakem na rozhlednu Jedlová. I když při zpáteční cestě vlakem byla na dětech vidět únava (za dva dny nachodily 34 km), výlet si pořádně užily a už se těší na ten příští.

Mgr. Martina Turková, Pavla Bašistová
  Výlet 2.A (5 obrázků) 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio