Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

21. listopadu 2019
9. A - IT slot


Žáci 9. A se zúčastnili 10. ročníku vědomostní soutěže v informatice IT-SLOT pro žáky 8. a 9. ročníků  a Jakub Dvořák (9. A) se probojoval do celostátního finále, ve kterém se o hodnotné ceny utká 50 nejlepších z nominačního kola. Soutěže se zúčastnilo 3 860 žáků ze 115 škol v republice, v 1. nominačním kole se naše škola umístila na 26. místě. Blahopřejeme Jakubovi a budeme mu ve finále držet palce.

Bc. I. Schwarz

20. listopadu 2019
8. A - Projektový den Sametová revoluce


V úterý 19. listopadu 2019 si žáci 8. A prostřednictvím projektového dne připomněli 30. výročí Sametové revoluce. Diskutovali o listopadových dnech, vyslechli si vzpomínky pamětníků. Vyhledávali informace, které následně zpracovali do plakátů. Výsledky skupinové práce byly vystaveny v prostorách chodby ke galerii. Den si žáci užili tvořivou činností, dozvěděli se mnoho nových informací z nedávné historie našeho státu, které jim pomohou pochopit historické souvislosti našich dějin.

Ing. H. Brňáková, M. Lanč

  8A - Projektový den Sametová revoluce (5 obrázků) 

20. listopadu 2019
9. C - Projektový den k 17. listopadu 1989


V úterý 19. listopadu 2019 jsme se zúčastnili projektového dne, který se vztahoval k 30. výročí sametové revoluce. Seznámili jsme se s dřívějším režimem a zahráli si několik her, např. Akce svoboda. Poslechli si písničky té doby a poznali významné osobnosti revolučního období roku 1989. Akce pro nás byla poučná a pěkně jsme si ji užili.

Žáci 9.C

  9C - Projektový den - 17. listopad (11 obrázků) 

19. listopadu 2019
Měsíc filmů na školách 2019

Naše škola se zapojila do letošního Měsíce filmů na školách - do jeho 15. revolučního roku - věnovaného 30 letům pádu železné opony. Žáci si prostřednictvím filmů i doprovodných materiálů připomněli 30. výročí konce komunistického režimu nejen u nás, ale i v okolních státech. V prostorách školy si mohli prohlédnout plakáty výstavy 1989 – Rok zázraků, výstavy, která pojednává o pádu komunistického režimu v Československu a za pomoci ikonických fotografií a plakátů ilustruje kontext tehdejších událostí a postojů. Dobové plakáty jsou doplněny faktografií, tehdejším tiskem či vzpomínkami aktérů. Součástí jsou také interaktivní plakáty doplněné vzpomínkami rodičů, prarodičů našich žáků a dalších osob na události listopadu 1989 a také výstavka dobových artefaktů z období před 30 lety. Na závěr všech školních i třídních aktivit proběhla v aule školy beseda žáků 8. a 9. ročníků s MUDr. Antonínem Zamykalem, pamětníkem listopadových událostí roku 1989. Ten žákům vyprávěl o období před samotným listopadem 1989, o náladách tehdejší společnosti, ale také o svých osobních zážitcích z listopadu 1989. MUDr. Zamykal odpověděl na dotazy přítomných a připomněl všem žákům nutnost vzdělávat se a přemýšlet o svém jednání a konání v současném složitém světě. Beseda s pamětníkem listopadových událostí 1989 byla pozitivní zkušeností pro všechny přítomné žáky.

Mgr. M. Šmídová

  Měsíc filmů na školách 2019 - beseda s pamětníkem a výstava (7 obrázků) 
 
18. listopadu 2019
Oslavy výročí Sametové revoluce

projektový den pro žáky 4. - 9. ročníků


Také naše škola se v pondělí 18. listopadu 2019 připojila k celorepublikovým oslavám 30. výročí Sametové revoluce. V rámci projektového dne, který připravili členové Demokratického klubu a Žákovského parlamentu, získávali žáci 4. - 9. ročníků do svých skupinových občanských průkazů razítka a body za plnění mnohdy velice náročných úkolů.

Mgr. Š. Leknerová, Mgr. M. Pilnáčková

Názory žáků na akci k památce 17. listopadu:

  • Nejvíc se mi líbil výslech u policie. – žák 4A
  • Líbilo se mi stanoviště v galerii, kde jsme měli ošetřovat zraněného, bylo to hezky připravené a měli hezké kostýmy. – žák 5B
  • Celá akce byla úžasná, děkujeme. – žáci 6. tříd
  • Jako organizátor jsem si to užil. – žák 7B
  • Velice jsem si užil výslech a vžil jsem se do role příslušníka VB – organizátor 8B
  • Líbila se mi atmosféra a celkově se mi akce líbila, ráda jsem pomohla a líbila se mi akce organizátora. – žák 9A
Akce připravená žákovským parlamentem se žákům velmi líbila a byli z ní nadšeni. Líbilo se jim, že si mohli připomenout Sametovou revoluci zábavnější formou a zasoutěžit si mezi sebou o dobové ceny pro výherce (Vitacit a žvýkačky Pedro).

J. Martinec

  Oslavy 17. listopadu 1989 v naší škole (14 obrázků) 

18. listopadu 2019
2. B oslavuje 30. výročí sametové revoluce

Třída 2. B si připomněla 30. výročí sametové revoluce. Ráno už děti přišly do třídy v barevném triku a paní asistentka připevnila každému trikolóru. Žáci shlédli kreslený dokument o 17. listopadu 1989.
Někteří dokonce vyprávěli, co slyšeli od svých rodičů a prarodičů, jak to tehdy vypadalo, když jsme nebyli ještě svobodným národem. Nakonec se všichni společně vyfotili a zazpívali naši státní hymnu.

Mgr. V, Becková                                                 
 
16. listopadu 2019
1. B - Den laskavosti

Žáci 1.B si v pátek 8.listopadu 2019 v rámci Dne laskavosti po úvodním “kruhu přátelství“ a kontaktních hrách vyrobili svého anděla „LASKAVCE“, kterého věnovali svému třídnímu kamarádovi coby opatrovatele, pomocníka a třídního ochránce.

Mgr. M. Rejmanová

  1B - Den laskavosti (8 obrázků) 

 
16. listopadu 2019
6. C - Den laskavosti


V 6. C si žáci prožili Den laskavosti v příjemné atmosféře. Žáci si ozdobně napsali své křestní jméno, spolužáci, pokud chtěli, k němu připsali něco milého, pozitivní vlastnost dané osoby, či přikreslili obrázek.

Práce nejsou dokončené, ale podstatné je to, že zapomněli na sváry a lámali si hlavičky, aby vymysleli tu nejlepší a nejnápaditější kladnou vlastnost. 

Mgr. Š. Leknerová

  6C - Den laskavosti (5 obrázků) 

16. listopadu 2019
7. B - Den laskavosti - dárek


V rámci Dne laskavosti zařadili žáci ze VII. B aktivitu v hodině VOZ, která je měla pozitivně naladit nejen na celý den, ale celé nadcházející sychravé podzimní počasí.

Snažili se vymyslet pro kamaráda dárek, který by ho potěšil. Možnosti byly neomezené, šlo totiž o dárek imaginární.

Žáci si uvědomili, koho a jak dobře znají a někteří z nich litovali, že nešlo o dárek skutečný, protože jim zrovna “padl do noty“.

Mgr. M. Jansová

16. listopadu 2019
7. A - Den laskavosti

Jaký byl Den laskavosti v 7. A? Žáci se rozdělili do skupin. Ve skupinách se měli rozhodnout na základě modelové situace, jak se zachovat co nejlépe a nejšetrněji. Řešili, co správné udělat, když jde stará babička přes přechod, jak pomoci vozíčkáři v MHD nebo co dělat, když někoho přistihnou při krádeži. Žáky hraní rolí velice bavilo a horlivě o možných řešeních diskutovali.

Mgr. K. Procházková

  7A - Den laskavosti (3 obrázky) 

 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio