Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

8. listopadu 2019
1. A - Projektový den Co uvařil podzim


Poslední zářijový den zahájila třída 1. A vycházkou do okolí školy, při které pozorovala přírodu a sbírala přírodní materiál. Ve třídě následně děti četly písmenka napsaná na listech, rozdělovaly je do skupin – malé x velké a naučily se básničku o podzimu. V matematice listy počítaly, řadily listy jednoho druhu podle velikosti, odhadovaly počet, procvičovaly vztahy více x méně, rovná se. Podle čísel zapsaných na listech sestavovaly číselné řady a k příkladům hledaly výsledky. Prvouku propojily s tělesnou a hudební výchovou – zkoumaly listy, přiřazovaly k nim plody, semena. Nosily listy na hlavě, sbíraly je bosou nohou, foukaly do nich a poslouchaly písničku Září. Celý den zakončily malováním obrázku hrnce, ve kterém vaří podzim (zapouštění podzimních barev).   

Mgr. J. Janoušková

7. listopadu 2019
Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy

Pedagogové školy se ve dnech 31. 10. a 1. 11. 2019 zúčastnili akreditovaného kurzu „Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy“. Kurzem prováděly pedagogy lektorky vzdělávací instituce PMeduca - Mgr. Pavlína Miltová a Mgr. Lenka Chlupová.  V rámci vzdělávací akce probíhala teoretická příprava (vybavení lékárničky, pravidla podávání léků ve škole, komunikace s rodiči v případě úrazu dítěte, ....), ale zejména praktický nácvik poskytování resuscitace a první pomoci při různých nemocech, úrazech či poraněních. 

Mgr. M. Šmídová

  Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy (11 obrázků) 
 
6. listopadu 2019
Podpora stávky
Část pedagogického sboru mateřské a základní školy se rozhodla symbolicky podpořit stávku vyhlášenou Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství na středu 6. 11. 2019. V tento den bude oznámena podpora stávky na vchodových dveřích našich objektů a na webových stránkách školy. Pedagogové budou oděni do smuteční černé barvy.
 
Za 36 podporujících pedagogů Mgr. Martin Mika
 
5. listopadu 2019
Přípravka - Hraní s POMPO

Naše přípravná třída byla vybrána firmou Laktea pro propagační akci - „Hraní s POMPO“.

Nejprve třída obdržela vzdělávací interaktivní hru Gimme Five, hru Král OZO a vánoční katalogy Pompo. Děti si hru pod vedením paní učitelky několikrát zahrály a potom výtvarně ztvárnily. Hra děti velmi bavila. Obrázky a fotografie byly odeslány do firmy Laktea. Za to, že hru třída zhodnotila, dostaly děti jako odměnu možnost vybrat si další hru.

R. Bartošová 

4. listopadu 2019
Sportovně-branný den
společná akce patronů z 9. A a žáků 4.C

V pátek 25. října 2019 proběhl sportovně-branný den, který pro 4.C připravili žáci 9.A. Celé dopoledne děti ve skupinkách soutěžily v okolí školy a plnily různé úkoly na sedmi stanovištích. Na závěr pak společně s deváťáky vyráběly zvířátka z kaštanů. Na dětech bylo vidět, jak je celé dopoledne bavilo, a proto patronům z 9.A patří velké poděkování. Dík patří také panu učiteli Ivanu Schwarzovi a paní asistentce Evě Kračmarové za velkou pomoc při realizaci akce.

Mgr. D. Turek

  Sportovně branný den (9 obrázků) 
4. listopadu 2019
5. C - návštěva divadla

V úterý 22. října 2019 se žáci 5. C vypravili do divadla v Děčíně. Obě cesty absolvovali vlakem a byli pochváleni nejen průvodčím, ale i spolucestujícími za slušné chování. Představení, které si děti vybraly, sice nesplnilo do puntíku jejich očekávání – některým se zdálo, že bylo vhodné spíše pro menší děti, ale při představení se bavili všichni.

Mgr. Z. Hubáčková
 
27. října 2019
Přírodovědný klokan 2019

Ve středu 16. října 2019 se uskutečnil již 14. ročník Přírodovědného klokana, soutěže, jejímž cílem je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné předměty. Soutěž je v kategorii Kadet určena žákům 8. a 9. ročníků a stejných ročníků víceletých gymnázií. Jedná se o nepostupovou soutěž. Soutěžící v celé republice řeší ve stejný den jednorázový test, který obsahuje 24 úloh rozdělených podle náročnosti za 3, 4 a 5 bodů, přičemž pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Za správnou odpověď získá soutěžící příslušný počet bodů, za špatnou naopak ztrácí 1 bod, za neřešenou úlohu body ani nezíská, ani neztrácí. V naší škole se do soutěže zapojilo 31 žáků (14 žáků 8. tříd, 17 žáků 9. tříd). Nejlepší výsledek dosáhl Jakub Martinec z 9. C, na 2. místě se umístil Jakub Scháněl z 9. B, třetí místo získal Petr Fleischer z 9. C. Nejlepší z osmáků byl Pavel Dobrovolný z 8. B (celkově na 5. místě). Blahopřejeme.

Mgr. M. Šmídová
 
27. října 2019
Logická olympiáda 2019

V průběhu října se v několika termínech podle jednotlivých kategorií uskutečnilo základní kolo Logické olympiády 2019 (oficiální stránky: https://www.logickaolympiada.cz/). Je to soutěž pořádaná Mensou České republiky, kde nerozhodují naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. V základním kole řešili soutěžící krátký on-line test. Do soutěže se přihlásilo 13 našich žáků ve třech kategoriích. Jako první soutěžili žáci 3. – 5. tříd. V této kategorii soutěžilo 13 843 řešitelů, z toho v našem kraji 700, z naší školy 5 žáků. Nejlépe si s úlohami poradila Sofie Pejpková ze 4. B (v kraji na 172. – 176. místě). Po nich se do soutěže zapojili žáci 6. – 9. tříd, v této kategorii se zapojilo 20 188 řešitelů, z toho v našem kraji 1 535, z naší školy 6 soutěžích žáků. Nejlepší výsledek dosáhla Lucie Leknerová z 8. B (v kraji na 204. - 213. místě). V nejmladší kategorii soutěžili žáci 2. tříd, mezi nimi 2 dívky z 2. B, v této kategorii se do soutěže zapojilo 2 771 řešitelů, z toho ve našem kraji 170 a lepší výsledek z našich nejmladších reprezentantů dosáhla Anežka Pacinová z 2. B. 
                                                              
Všem našim reprezentantům děkujeme za zapojení a dosažené výsledky.

Mgr. M. Šmídová
 
26. října 2019
1. B - PODZIM všemi smysly
říjen 2019 - třídní projekt

Žáci 1. B v průběhu jednoho říjnového týdne „ochutnali“ podzim všemi smysly. Zavařovali jej do sklenice, tvořili listové skřítky. Pozorovali změny v přírodě, což využili při výtvarných činnostech ve škole. Ochutnávali podzimní zeleninu a ovoce z Krumlovy zahrady, kterou dostali darem. Sbírali lesní plody s využitím pro lesní zvířátka i k dalším tvůrčím činnostem, k určování do výuky prvouky. Užili jsme si tak pro tělo aktivně a pro mozek výživně pár posledních slunných dní před nastávajícím chladným listopadem.

Mgr. M. Rejmanová

  1B - Podzim všemi smysly (11 obrázků) 
26. října 2019
5. A - Rubikova kostka

Žáci z V. A si zpříjemňují vyučování sestavováním Rubikovy kostky. V absolutně nejkratším čase dokáže kostku sestavit Tadeáš Šlechta. Blahopřejeme.

Mgr. L. Ficencova
 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio