Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

5. prosince 2019
Čerti ve 3. A


Všechny vyučovací hodiny měly dnes jedno společné téma „Čert a Mikuláš“. Při hodině českého jazyka žáci ve skupinách plnili čertí úkoly – vyhledávali vyjmenovaná slova, skládali slova z písmen, hledali rozdíly na obrázcích. Na hodinu matematiky si pro ně „čerti“ připravili barevné počítání a vymýšlení slovní úlohy. Jako odměnu za připravené úkoly si děti vyrobily při pracovních činnostech na památku papírové čerty. Čtení dětem zpříjemnily čertovské pohádky. Poslední hodinu si žáci připomněli význam adventu a všech důležitých dní tohoto krásného období. Domů si dnes odnášeli nejen malou nadílku, ale i zážitek z návštěvy čertů, andělů a Mikuláše z deváté třídy.

Mgr. M. Turková

  Čerti ve 3. A (13 obrázků) 
 
5. prosince 2019
Peklo v 1. B

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 i k prvňáčkům zavítali zástupci „Nebe a Pekla“. Jelikož se na ně děti hudebně i výtvarně připravily, tak i těm největším „hříšníkům“ bylo po „pokání“ na čertovské židli odpuštěno. Mikuláš přinesl prvním malým písařům pera na psaní do písanky, všichni byli sladce odměněni a strach z očí se proměnil na úsměv ve tváři.

Mgr. M. Rejmanová

  Peklo v 1B (9 obrázků) 
 
5. prosince 2019
3. C - Návštěva Mikuláše, andělů a čertů


I letos jako každý rok navštívil žáky 3. C ve čtvrtek 5. prosince 2019 Mikuláš s anděly a hlavně čerty. Děti měly z příchodu čertů obavy a tak měly nacvičené básničky a písničky, které jim předvedly.

Mgr. R. Soukupová

  Návštěva čertů, andělů a Mikuláše ve 3C (7 obrázků)    

4. prosince 2019
Pozvánka na vánoční jarmark - 10. 12. 2019
4. prosince 2019
Divadelní představení - Čert a Káča

V pondělí 2. prosince 2019 navštívili všichni žáci budovy BÍLÁ pohádkové představení „Čert a Káča“ v benešovském kině. Děj byl tak strhující a Káča měla tak ostrý jazyk, že se i děti spontánně hlasitě zapojovaly. Pohádka v sobě skrývala nejen mnohá poučení, ale děti se z děje dozvěděly i proč s Mikulášem chodí  čert.

Mgr. M. Rejmanová

  Divadelní představení Čert a Káča (6 obrázků) 


 
4. prosince 2019
Krajská odysea - krajské kolo v biologii a matematice

V pátek 22. listopadu 2019 se Jakub Martinec (9. C) s Tomem Tejmarem (9. A) zúčastnili v Teplicích krajského kola soutěže Krajská odysea v biologii, kam se nominovali už minulý školní rok. Soutěže se účastnilo 7 čtyřčlenných týmů, složených vždy složených vždy ze dvou zástupců ZŠ a dvou zástupců SŠ, ze všech okresů Ústeckého kraje. V rámci soutěže pozorovali mikroskopy mikroorganismy, dělali referáty na slavné české přírodovědce nebo určovali pokusem rozmístění chutí na jazyku. Soutěž byla hezky připravená a naši reprezentanti si vybojovali výborné 2. místo.

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 se naši zástupci Jakub Martinec a Jaroslav Kosmata (oba 9. C) zúčastnili v Litoměřicích krajského kola Krajské odysey v matematematice. Soutěž pro byla pro chlapce velmi poučná a zjistili, že matematika není jen nudné počítání vzorečků. Vyzkoušeli si matematické bingo, sestavování mnohostěnů či 3D pera. A v konkurenci sedmi týmů složených ze zástupců ZŠ a SŠ vybojovali výborné 3. místo, které podle jejich mínění ani neočekávali.

video ze soutěže: https://www.youtube.com/watch?v=w_aoYNostoM

Blahopřejeme k výborným výsledkům a vzorné reprezentace naší školy.

Mgr. M. Šmídová

4. prosince 2019
Veletrh Škola Děčín 2019 - Soutěž - Co víš o profesi svých rodičů
Ve čtvrtek 24. října 2019 se v obchodním centru Pivovar Děčín uskutečnil 23. ročník veletrhu vzdělávání VELETRH ŠKOLA DĚČÍN 2019. Veletrhu se zúčastnilo 1500 návštěvníků, včetně vycházejících žáků naší školy.
V průběhu veletrhu se 72 žáků zúčastnilo soutěže - "Co víš o profesi svých rodičů". Všichni návštěvníci si mohli prohlédnout soutěžní práce (letáky povolání) letošních deváťáků a hlasovat o nejlepším zpracování. Bylo vhozeno celkem 216 hlasovacích lístků. V úterý 3. prosince 2019 proběhlo na Úřadu práce ČR, Kontaktním pracovišti Děčín, slavnostní vyhodnocení a předání cen. Za naši školu byla za svůj příspěvek mezi 12 oceněnými žáky Karolína Srbová z 9. B. Blahopřejeme k úspěšné reprezentaci.

Mgr. M. Šmídová
3. prosince 2019
2. B - Putování za Večerníčkem
Třída 2. B se opět vypravila do městské knihovny. Tentokrát žáci poznávali nejznámější Večerníčky a pohádkové postavy z nich. Seznámili se s pojmy spisovatel a ilustrátor. Potom pracovali ve skupinách - hledali správného autora, ilustrátora a správný obrázek k dané ukázce z knihy. Všichni to zvládli na jedničku a byli odměněni.

Mgr. V. Becková

  2B - Putování za Večerníčkem (10 obrázků) 
 
3. prosince 2019
Okresní finále ve florbalu dívek

Ve středu 27. listopadu 2019 proběhl na půdě ZŠ Dr. Miroslava Tyrše v Děčíně okresní finále ve florbale žákyň 8. a 9. ročníků, kterého se zúčastnila naše děvčata D. Červeňaková (7A), K. Loosová, L. Leknerová, S. Cézová (všechny 8B), V. Havelcová, V. Špringlová, T. Vlasová (všechny 9A), K. Chejnová (9B), K. Bížová, K. Čechová a N. Zubčíková (všechny 9C).
Tým dívek se chopil utkání s notnou dávkou energie a díky neuvěřitelné týmové podpoře se jim podařilo vybojovat krásné 4. místo. Přestože děvčatům uniklo o pouhý bod umístění na 3. místě, má být i tak naše škola na co pyšná. Děvčata, byla jste skvělá, děkujeme!

 
Bc. K. Vašáková
2. prosince 2019
Rozšířená realita v 1. B
projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931)


I prvňáčci „jdou s dobou“. Při výuce využívají moderní techniku v podobě interaktivní tabule či iPadů. V pátek 29. listopadu 2019 nahlédli do světa rozšířené reality, kde si pomocí iPadu a aplikace „oživili“ maker vybarvený dle vlastní fantazie. Ten jim pak doslova „zobal z ruky“.  

Mgr. M. Rejmanová

  1B - Rozšířená realita (10 obrázků) 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio