Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

19. prosince 2019
Vánoční BINGO

společná akce 4. C a patronů z 9. A

Ve středu 18. prosince 2019 pozvala 4. C své patrony z 9. A na vánoční bingo. Děti si hru společně užily a v závěru hodiny si předaly dárky. 

Mgr. D. Turek

  Vánoční bingo (10 obrázků)   
18. prosince 2019
Astronomická olympiáda

V úterý 17. prosince 2019 proběhlo v multimediální učebně školní kolo 17. ročníku Astronomické olympiády, kterého se ve dvou kategoriích zúčastnilo 8 soutěžících. Soutěž je určena zájemcům o přírodní vědy, o astronomii, o soutěžení, prostě všem s chutí poměřit si svoje znalosti. Astronomická olympiáda probíhá tříkolově: 1. Školní kolo probíhá ve škole, trvá 40 minut a během školního kola lze používat libovolné pomůcky kromě nápovědy spolužáka/učitele/přítele na telefonu. 2. krajské kolo řeší úspěšní řešitelé školního kola doma a ve škole. 3. kolo - nejlepší řešitelé z krajského kola postupují do celostátního finále.

   
https://olympiada.astro.cz/https://www.astro.cz/

V kategorii GH určené žákům 6. a 7. tříd si své znalosti a dovednosti z astronomie vyzkoušelo 5 chlapců, ve starší kategorii EF pro 8. a 9. třídy soutěžili 3 chlapci. Soutěžící řešili většinu úloh elektronicky, v každé kategorii jednu početní úlohu na papír jako klasickou písemnou práci. Komise AO určila pro postup do dalšího krajského kola limit 20 bodů z 50 možných. Postup si v mladší kategorii vybojovali Jan Sobotka, Vojta Loos a Petr Kolovecký (všichni 7B), nejúspěšnějším řešitelem byl Jan Sobotka. Ve starší kategorii postoupili všichni tři řešitelé, nejlepší byl Jakub Martinec (9C) a dále Pavel Dobrovolný a Oskar Šimon (oba 8B). Blahopřejeme všem postupujícím.

Mgr. M. Šmídová, M. Lanč
18. prosince 2019
Ježíšek v přípravné třídě

Ve středu 18. prosince 2019 přišel dlouho očekávaný Ježíšek do přípravné třídy. Nejprve si děti připravily stoly, které vánočně vyzdobily svíčkami a cukrovím. Potom nastala dlouho očekávaná nadílka. Předškoláci dostali do třídy různé hračky, se kterými se hned potěšili a zároveň si rozdali dárky, které přinesli pro své kamarády. Na závěr si společně zazpívali koledy.

R. Bartošová
 
18. prosince 2019
3. A - Výuka na iPadech

projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - Šablona 2.II/6 Využití ICT ve vzdělávání


V rámci zapojení školy do projektu Škola pro život žáci 3. A každý týden používají při výuce iPady. Nejen, že si na nich mohou procvičovat získané vědomosti, ale procvičují sluchovou a zrakovou percepci, učí se upravovat obrázky nebo mají možnost seznámit se s rozšířenou realitou. 

Mgr. M. Turková

  3A - Výuka na iPadech (6 obrázků)   

18. prosince 2019
Nemyslíme jen na sebe!

Před Vánocemi děti píší dopis Ježíškovi a sdělují, jaký dárek by chtěly najít pod stromečkem. Žáci 1. stupně naší školy ale nemyslí jen na sebe! To dokázali, když se s obrovským nadšením pustili do vyrábění vánočních přání pro klienty Domova pro seniory v České Kamenici. Paní učitelky R. Bartošová a J. Janoušková darovaly knihy a CD, a proto děti namalovaly i balicí papír. Každý senior tak pod stromečkem najde dárek s přáníčkem.

                                                      
Děkujeme paní Zichové za nápad obdarovat seniory vánočními přáními, věříme, že udělají seniorům radost.

Mgr. M. Turková
 
18. prosince 2019
8. B - Vánoční Praha
 

Ve středu 18. prosince 2019 se žáci 8. B vypravili do Prahy na Staroměstské náměstí, aby nasáli předvánoční atmosféru a nakoupili nějaké drobnosti či něco na zub. Pro zahřátí pak návštěvu Prahy zakončili v OC Palladium. Všichni byli spokojeni a příjemně unaveni.

Mgr. S. Matysová, M. Miňovská

  8B - Vánoční Praha (4 obrázky) 

17. prosince 2019
Vánoční pohybová soutěž


Žákyně 5. – 9. tříd se zúčastnily vánoční pohybové soutěže v aerobiku, která se konala 16. prosince 2019 v Děčíně ve sportovní hale v Maroldově ulici. Všichni účastníci cvičili na podporu nadace Andělé bez křídel  - Pro Verunku.  Pořadateli byly organizace ZŠ Kamenická Děčín, oddíl FAJJN Aerobic Děčín a ASŠK. Na soutěži se sešlo více než 300 dětí v 5 věkových kategoriích. Naši školu reprezentovalo 27 žákyň. V kategorii 5. a 6. tříd postoupily do semifinále Agnesa Ferková, Jana Kalabisová (obě 5A), Pavlína Rabová (5B) a Kristýna Zahálková (6A). V  kategorii 8. a 9. tříd postoupily Květa Bížová, Nikola Zubčíková a Karolína Kleinová (všechny 9C) do finální skupiny. Aerobik pod vedením zkušených lektorek si všichni užili, na medailové pozice zatím děvčata nedosáhla. Všem cvičenkám děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

Mgr. Š. Doležalová   

  Vánoční pohybová soutěž (7 obrázků)                                                                                                                                                                                              

16. prosince 2019
PF 2020
16. prosince 2019
5. C - Proč slavíme vánoce?


Proč vlastně pořád slavíme vánoce? Jaký mají smysl? Abychom si odpočinuli od školy, dobře se najedli a dostali dárky? Nebo abychom si na sebe navzájem udělali čas, nejen brali, ale také dávali? Abychom si alespoň někdy řekli, že se máme rádi? Nad těmito a dalšími otázkami se zamýšlely děti z 5. C. Vzpomínaly a psaly si na papír, co všechno pro ně dělají například rodiče. Pěkně dlouhé sloupce to byly! A tak, kromě krásných přání, pro ně vyrobily anděly, které rodiče dostanou pod stromeček místo zrcadla.

Mgr. Z. Hubáčková

15. prosince 2019
8. A - Vánoční Praha


Ve čtvrtek 12. prosince 2019 podnikli žáci 8. A tradiční exkurzi do vánoční Prahy. Během procházky historickým centrem navštívili místa spojená se Sametovou revolucí, zapálili svíčku u pamětní desky událostí 17. listopadu, užili si vánoční atmosféru na Staroměstském náměstí a někteří také využili čas k nákupu vánočních dárků. Exkurzí zakončili oslavu 30 let od Sametové revoluce.

Ing. H. Brňáková, M. Lanč

  8A - Vánoční Praha (4 obrázky) 

Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio