Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

12. dubna 2021
Informace k návratu žáků od pondělí 19.4.2021

Aktualizováno dne 17. 4. 2021 v 20 h


V pondělí 19. dubna 2021 se již těšíme na návrat do školy našich dětí z přípravné třídy a žáků 1. A, 3. A, 3. B, 4. A, 4. B a 4. C.
Ve škole je také zřízena jedna třída pro děti rodičů IZS a vybraných profesí.

Ostatní třídy pokračují v distanční výuce podle rozvrhů v e-ŽK.


Všechny potřebné informace najdete na elektronických nástěnkách pod článkem z 12. 4. 2021.Aktualizováno dne 12. 4. 2021 v 11.20 h
 

Informace k návratu žáků od pondělí 19. 4. 2021


Milí rodiče a milí žáci,
zveřejňujeme informace k otevření školy a k povinnému testování žáků od pondělí 19. 4. 2021. Z důvodu obrovského množství těchto informací jsme se rozhodli vám je zprostředkovat s využitím elektronické nástěnky, kde najdete veškeré nejdůležitější informace, které potřebujete. Nástěnka je pravidelně aktualizována.  Pokud byste měli jakékoli další dotazy, na které nedostanete odpověď ani v odkazech, ozvěte se, rádi vám odpovíme.
Díky našemu skvělému týmu ZŠ a MŠ Benešov n. Pl. a díky Vám to jistě zvládneme a vše "pofrčí", i když na začátku může dojít k různým organizačním šumům. Dokážeme ledacos, ale za tak málo dní vše dokonale nachystat opravdu nelze. K dokonalosti budeme vše ladit v průběhu tohoto týdne.

 Děkujeme za pochopení, spolupráci a trpělivost
Moc se na naše žáky již těšíme
 
S pozdravem
Tým ZŠ a MŠ Benešov n. Pl.
 
Informace k provozu školy od 19. 4. 2021 naleznete ZDE

 
Informace k povinnému testování naleznete ZDE

 


Aktualizováno dne 10. 4. 2021 v 18.20 h


Rozhodnuto - školy na Děčínsku se otevřou až od pondělí 19. dubna 2021


Vážení rodiče,
z důvodů nepříznivého epidemiologického vývoje v okrese Děčín bylo rozhodnuto o posunu otevření škol na pondělí 19. 4. 2021. I v příštím týdnu se bude tedy celá škola vzdělávat distančním způsobem. Informace k organizaci nástupu žáků a k jejich testování nyní upravujeme v souvislosti se změnou termínu návratu a zveřejníme je na webových stránkách školy nejpozději v pondělí 12. 4. 2021. Tyto informace obdržíte i od třídních učitelů prostřednictvím zprávy v e-ŽK.

Děkujeme za trpělivost a pochopení

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem č. 1/2021 - zde
 
Od pondělí 12. 4. 2021 bude zajištěn provoz družiny ZŠ a MŠ pro děti IZS.
 
Pro žáky prvního stupně, jejichž rodiče doloží škole zaměstnání v níže uvedené profesi. Žáci budou ve škole testováni. Škola žákům obědy nezajišťuje. 
 
Rodiče, kterých se tato výjimka týká, prosíme o informaci minimálně den předem, zda této možnosti využijí (informace zasílejte třídním učitelům, případně na email: zeleny@zsbnpl.cz). Příslušnost k vybraným profesím je třeba škole doložit potvrzením zaměstnavatele.

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:
 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Obědy je třeba si zařídit individuálně přímo ve školní jídelně ul.: https://sj.benesovnpl.cz/.
Testování bude prováděno testy LEPU. Informace k testování najdete na webu Edu.cz


 

Aktualizováno dne 8. 4. 2021 v 11.20 h


Informace k návratu žáků do školy od pondělí 12. dubna 2021


Vážení rodiče,
v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo rozhodnuto, že se od pondělí 12. dubna 2021 vrátí do školy k prezenční formě výuky žáci přípravného ročníku a děti předškolního věku v MŠ (ve skupinách max. do 15. dětí). Žáci 1. stupně ZŠ (1. – 5. ročník) se budou po týdnu střídat v tzv. rotační výuce. V současné chvíli pro Vás připravujeme veškeré informace k organizaci návratu a také k povinnému testování žáků. Veškeré potřebné informace budou zveřejněny na webových stránkách školy nejpozději v pátek 9. dubna 2021. Současně vám budou tyto informace zaslány také prostřednictvím zprávy v e-ŽK.

Nyní však stále čekáme na vyjádření ministerstva, zda se otevřou školy od pondělí 12. 4. 2021 také v okrese Děčín. Dle informací z médií by se mohl návrat žáků v okrese Děčín z důvodů nepříznivého epidemiologického vývoje odložit o jeden týden (tedy na pondělí 19. dubna). Jakmile budeme vědět, okamžitě vás budeme informovat.

Děkuji za pochopení a trpělivost

S pozdravem

Mgr. Jakub Zelený
 

 

4. dubna 2021
Badatelé ze 2. B

V březnu při probíhající distanční výuce se žáci 2. B stali přírodovědnými badateli. Absolvovali tři přírodovědné experimenty, v nichž si vlastním pozorováním vybádali a ověřili závislost života a vývoje rostliny na okolních podmínkách.
Vyzkoušeli postupně: 1. pokus se šiškami /reakce na teplo a vlhko/, 2. pokus se sedmikráskami a sněženkami /zbarvení po přidání barviva do vody/, 3. pokus rychlení klíčení mungo-fazolí /ve tmě x na světle/.
Také si sami vypěstovali velikonoční osení. Všechny své poznatky zdokumentovali a v podobě fotografií a popisků vkládali na Jamboardové tabule. A v bádání pokračují dál!! 

  2B - Badatelé (12 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová
31. března 2021
Hygienická a organizační opatření - COVID 19

 

Aktualizováno dne 31. 3. 2021 v 10.15h
 

SCÉNÁŘ PRO OTEVŘENÍ ŠKOL

 

Vážení rodiče,
jak to bude vypadat při znovuotevření škol? Zatím všechny informace míří k datu 12.4.2021, zda a kdy se školy skutečně otevřou, to se teprve dozvíme, každopádně scénář k otevření škol máme již od MŠMT k dispozici ZDE.


 
Aktualizováno dne 29. 3. 2021 v 13.30 h

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021.

Do 11. dubna 2021 se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

 
Aktualizováno dne 22. 3. 2021 v 08.30 h

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021.

Do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

 

Aktualizováno dne 18. 3. 2021 v 10.30 h


Nabídka podpory a konzultace - Služba vzdálené podpory Prev-Centrum, z.ú., Programy primární prevence, která vznikla již v loňském roce v reakci na pandemii COVID 19. 

V rámci služby nabízí konzultace a podporu dětem, rodičům i pedagogům.

Děti se na ně mohou obrátit například v případě, že:

·         Potřebují pomoc s doučováním či s přípravou na distanční i běžnou výuku

·         Je trápí situace ve škole či v distanční výuce a nevědí, komu se svěřit

·         Se nudí a hledají možnosti trávení volného času

Rodiče a pedagogové se na ně mohou obrátit například v případě, že:

·         Jejich děti/žáci jsou ohroženi rizikovým chováním (v online i v běžném prostředí)

·         Jejich děti/žáci mají potíže se zvládáním distanční výuky

·         Potřebují pro své děti/žáky nalézt zdravou formu trávení volného času

·         Potřebují zkonzultovat realizaci třídnických hodin či možnosti interaktivní činnosti v rámci distanční výuky

Další informace o službě naleznete v přiloženém letáku či na našich webových stránkách: Služba vzdálené podpory – Prev-Centrum
 
Aktualizováno dne 27. 2. 2021 v 16.55 h


UZAVŘENÍ ŠKOL


Na základě usnesení Vlády ČR o přijetí krizových opatření ze dne 26. února 2021 dochází k uzavření provozu škol. Z přiloženého usnesení Vlády ČR vyplývá, že se zakazuje osobní přítomnost dětí mateřských škol a žáků základních škol ve školách. Toto usnesení platí do 21. 3. 2021. Další informace budeme aktualizovat dle informaci z MŠMT. 

Za tým ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí Mgr. Jakub Zelený, ředitel školy


Soubory ke stažení:
Usnesení vlády ČR č. 200 ze dne 26. 02. 2021
MŠMT - Pokyny k provozu od 27. 02. do 21. 03. 2021


 
Aktualizováno dne 26. 2. 2021 v 12.15 h

V týdnu od 1. 3. do 5. 3. 2021 neprobíhá výuka - v tomto týdnu jsou v našem okrese jarní prázdniny. 
V tuto chvíli nikdo nevíme, v jakém režimu bude škola fungovat od 8. března 2021, sledujte prosím stránky školy a zprávy v elektronické ŽK.

Děkujeme Vám za dosavadní práci. Přejeme všem pohodové dny.

vedení školy


Aktualizováno dne 24. 2. 2021 v 8.30 h


Roušky od 25. 2. 2021


1. Všem osobám se od 25. 2. 2021 nařizuje mít ve všech

 • vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),
 • ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry,

na nose a ústech ochranný prostředek, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

2. Jinými slovy jsou tedy všechny osoby ve školách (žáci, pedagogové i nepedagogové) povinni při pobytu uvnitř budovy školy nosit buď respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek splňující uvedené požadavky. Za obdobný prostředek se nepovažuje látková rouška.

3. Nadále platí, že ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů. V mimořádném opatření sice nejsou výslovně zmíněny v tomto kontextu mateřské školy („aby dítě vidělo na ústa učitele“), ale podle našeho názoru se tato výjimka vztahuje i na ně.

4. Ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo ochranného prostředku dýchacích cest uvedeného výše (tj. respirátor, zdravotnická rouška nebo obdobný prostředek splňující uvedené podmínky) používat ve vnitřních prostorech budov i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének. Tedy i látkovou roušku.

5. V prostředcích veřejné dopravy a v čekárně/nástupišti atd. mají od 25. února mladiství od 2 do 15 let povinnost nosit stejný ochranný prostředek jako je uvedený v bodě 1. Starší osoba musí v prostředích veřejné dopravy nosit od 25. února (bez přechodné období v bodě 4.) respirátor nebo obdobný prostředek FFP 2 nebo dvě zdravotnické roušky přes sebe.

6.  Povinnost nosit ochranný prostředek (tedy zcela bez ochrany úst a nosu atd.) se nevztahuje dle mimořádného opatření tyto osoby

 • děti do dvou let věku,
 • děti v mateřské škole a děti v dětské skupině,
 • žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
 • ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže,
 • děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,
 • školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
 • žáky a studenty ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, žáky přípravného stupně základní školy speciální a žáky oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, a žáky a studenty, pokud jsou účastníky zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu v oddělení nebo skupině určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty,
 • děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • strávníky školního stravování v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu.

Ostatní podmínky pro nošení ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu a další výjimky z této povinnosti stanoví dané mimořádné opatření.

 
Aktualizováno dne 16. 2. 2021

Na základě Metodického pokynu Hlavní hygieničky České republiky ze dne 8. února 2021:
 

Dochází ke změně – zpřísnění definice rizikového kontaktu, nyní jdou do karantény také žáci, kteří sedí v lavici s C+ žákem a také před a za ním.

Individuálně se posuzuje, zda žáci skutečně po celou dobu pobytu ve škole nosili roušku (taktéž v družině), resp. zda dodrželi při krátkodobém sejmutí roušky vzdálenost větší než 2 metry.

Posuzování se tedy již neřídí kontaktem do 15 minut, jak to bylo doposud. Nově se také posuzují rizikové kontakty v případě, kdy u C+ osoby bylo vysloveno podezření na mutaci (britskou či jinou) – v takových situacích se bude zpravidla týkat karanténa celé třídy bez ohledu na užívání ochranných pomůcek.

Při kontaktu s C+ osobou je nyní povinnost sledovat svůj zdravotní stav minimálně po dobu 14 dnů od posledního úzkého kontaktu s pozitivní osobou, a že v případě klinických obtíží je povinna osoba ihned kontaktovat svého registrujícího lékaře, a sdělit mu, že byla v úzkém kontaktu s osobou, u které byla prokázána přítomnost SARS-CoV-2.

 • velmi zásadní změnou je, že látková rouška se již nepovažuje za náležitou ochranu nosu a úst – prosíme a doporučujeme tedy zákonným zástupcům žáků, aby dětem opatřili jednorázové roušky nebo respirátory, a to v dostatečném počtu na každý den
 • doporučujeme také používání pouze jednorázových papírových kapesníků
 • v platnosti zůstávají pokyny z předchozího období
 Aktualizováno dne 10. 2. 2021

8 tipů pro rodiče při distanční výuce


  Aktualizováno dne 28. 01. 2021 v 20.20 h

PROVOZ ŠKOLY OD 01. 02. 2021


Vážení rodiče a milí žáci,

od pondělí 1. února 2021 se režim chodu školy nemění - další ročníky nenastupují. Ve 3. - 9. ročnících tak i nadále probíhá distanční výuka.

S pozdravem

J. Z.
 
Aktualizováno dne 18. 01. 2021 v 13.45 h


Informace k hodnocení žáků za 1. pololetí šk. roku 2020/2021

Hodnocení žáků se řídí Školním řádem platným od 1. 9. 2020 a materiálem MŠMT: „Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí školního roku“.

Žáci budou primárně hodnoceni známkou (případně v kombinaci se slovním hodnocením).

Hodnocení žáků bude probíhat dle běžných pravidel jako v předchozích letech, zároveň je však třeba zohlednit specifickou situaci a přizpůsobit hodnocení podmínkám jednotlivého žáka.

Celkový průměr uvedený v e-ŽK za jednotlivé předměty není rozhodujícím faktorem k závěrečné známce na vysvědčení.

Podklady pro hodnocení – žáka lze hodnotit i na základě menšího počtu známek, testů a dalších druhů podkladů než je obvyklé v běžném školním roce.
Do hodnocení žáka bude zahrnuto:
- hodnocení žáka za období prezenční výuky
- hodnocení za období distanční výuky - účast, aktivita, plnění zadaných úkolů (včasnost, kvalita, ale i tvořivost apod.), osvojení si nových digitálních kompetencí, řešení problémů spojených s distanční výukou, schopnost organizovat si čas a učení, schopnost komunikace v prostředí MS Teams
- sebehodnocení žáka (platí zejména pro žáky 2. stupně)
- hodnocení na základě dlouhodobých výsledků žáka

V případě, kdy z objektivních závažných důvodů nemá vyučující dostatek podkladů pro hodnocení konkrétního předmětu u konkrétního žáka, se stanoví náhradní termín pro hodnocení do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Pokud ani v náhradním termínu nelze žáka hodnotit, tak žák nebude v daném předmětu hodnocen. Tento postup nehodnocení za 1. pololetí by však měl být volen pouze v mimořádných případech.

 Předávání výpisu z vysvědčení
Pokud nebude možné předat žákům výpis z vysvědčení dne 28. 1. 2021, TU sdělí prokazatelným způsobem (seznam jmen s uvedeným způsobem sdělení informace) v tento den (nejpozději do 14 h) obsah výpisu z vysvědčení žákovi a zákonným zástupcům prostřednictvím e-ŽK (www.dmsoftware.cz).
Výpis vysvědčení bude následně předán žákovi při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání.
Předání vysvědčení nelze organizovat způsobem, který by odporoval aktuálně platným krizovým a mimořádným opatřením (např. zákaz přítomnosti žáků na vzdělávání ve škole, pravidla pro shromažďování, vstup třetích osob do budovy školy atp.).

Mgr. J. Zelený, ředitel školyAktualizováno dne  07. 01. 2021 v 19.15 h

PROVOZ ŠKOLY OD 11. 01. DO 22. 01. 2021

Vážení rodiče a milí žáci,

na základě dnešního jednání Vlády ČR došlo k prodloužení aktuálně platných opatření v oblasti školství až do 22. ledna 2021. Informace k provozu školy nalaznete ZDE (jedná se o dokument: "Informace k provozu školy a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021").

 • prezenční výuka (ve škole): žáci přípravného ročníku a žáci 1. a 2. ročníků
 • distanční výuka (z domova): žáci 3. - 9. ročníků
 • školní družina v provozu: od 6.00 do 16.00 h. pouze pro žáky přípravného ročníku, 1. a 2. ročníků
 • ve škole i nadále platí všechna zavedená hygienická opatření (homogenita jednotlivých tříd a oddělení, roušky ve třídě, ve společných prostorech i v družině, časté větrání, dezinfekce atd.)
 • výuka bez TV a HV

Přeji všem mnoho zdraví a pevné nervy

J. Z.

 Aktualizováno dne  28. 12. 2020 v 12.30 h

 

AKTUÁLNÍ STUPEŇ POHOTOVOSTI: 5

 

Tabulku PES naleznete ZDE.
Index rizika naleznete ZDE.

Opatření PES pro oblast školství naleznete ZDE

 

PROVOZ ŠKOLY OD 04. 01. DO 10. 01. 2021


Vážení rodiče a milí žáci,

na základě usnesení vlády č. 1377 ze dne 23. 12. 2020 se v pondělí 4. ledna 2021 do školy vrátí pouze žáci přípravného ročníku, 1. ročníků a 2. ročníků. Bude fungovat i školní družina v upraveném režimu (z důvodů nutnosti zachování homogenity jendotlivých tříd). Žáci budou muset mít nasazenou roušku ve třídě, společných prostorách i v družině. Doporučujeme minimálně 3 roušky na den. Bude nutné zajistit dostatečné větrání školních prostor. Doporučujeme, aby se žáci teple oblékali

Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu, bez TV = procházky, HV = poslech + dohánění potřebného.

Školní družina bude v provozu od pondělí 4. 1. 2021 od 6.00 do 16.00 h. pouze pro žáky přípravného ročníku, 1. a 2. ročníků.

Zbývající žáci 3. až 9. ročníků se budou vzdělávat distančně dle rozvrhů uvedených v E‑ŽK.
 

 

Aktualizováno dne  16. 12. 2020 v 8.37 h

 

Vážení rodiče, vážení žáci,
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo pro základní školy 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny pro žáky. Na základě výše uvedeného rozhodnutí tak byly prodlouženy vánoční prázdniny a žáci jdou naposledy do školy tento pátek 18. prosince 2020. Do konce tohoto týdne tedy budeme dodržovat stávající režim vzdělávání.

V tuto chvíli nikdo nevíme, v jakém režimu bude škola fungovat od 4. ledna 2021. Pokud budeme pokračovat v nastavených pravidlech, budou první školní týden v lednu do školy chodit žáci prvního stupně, žáci devátých ročníků a třídy: 6. A, 6. B, 6. C a 8. B. 
 Aktualizováno dne  07. 12. 2020 v 7.30 h

 

AKTUÁLNÍ STUPEŇ POHOTOVOSTI: 3

 

Tabulku PES naleznete ZDE.
Index rizika naleznete ZDE.

Opatření PES pro oblast školství naleznete ZDE.

 


Aktualizováno dne  30. 11. 2020 v 19 h

Informace MŠMT - JAK TENTO ROK PROBĚHNOU PŘIJÍMACÍ A MATURITNÍ ZKOUŠKY? (proklikem se otevřou informace z webu MŠMT ČR)
 


Aktualizováno dne  30. 11. 2020 v 11.25 h
 

AKTUÁLNÍ STUPEŇ POHOTOVOSTI: 4

Přesun do 3. stupně se pro školy plánuje od pondělí 7. 12. 2020. Pro ZŠ se nic nemění, opatření zůstávají stejná.
 

Tabulku PES naleznete ZDE.
Index rizika naleznete ZDE.

Opatření PES pro oblast školství naleznete ZDE.

 


Aktualizováno dne  27. 11. 2020 v 08.25 h

Pokyny k organizaci příchodu a odchodu žáků

Platné od pondělí 30. 11. 2020
 
Základní pravidla: dodržovat homogenitu tříd, organizace příchodu a odchodu žáků tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky různých tříd, po příchodu nezapomenout na dezinfekci rukou
 
Organizace:
 1. Budova Bílá (Komenského 274)
  1. VCHOD U ŠATEN
   • žáci 2. A + 2. B + 3. A + 3. B
  2. HLAVNÍ VCHOD
   • žáci přípravného ročníku, 1. A + 1. B
  3. PŘÍCHOD ŽÁKŮ DO ŠKOLY
   • žáky si vyzvedávají v době od 7.45 do 7.55 h třídní učitelé (případně AP) před budovou školy
  4. ODCHOD ŽÁKŮ ZE ŠKOLY
   • žáky odvádějí do šaten třídní učitelé (případně AP) tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky různých tříd
 2. Budova NOVA (Opletalova 699)
  1. VCHOD A (u šaten)
   • po celou dobu - 4. A + 4. B + 4. C
   • týden 30. 11. – 4. 12. - 6. A + 6. B + 6. C,
   • týden 7. 12. – 11. 12 - 7. A + 7. B + 7. C
  2. VCHOD B (vchod pro dospělé se zvonkem)
   • po celou dobu žáci 5. A + 5. B + 5. C
   • týden 30. 11. – 4. 12. - 8. A
   • týden 7. 12. – 11. 12. - 8. B
  3. VCHOD C (zadní vchod do ZUŠ, u učebny HV)
   • žáci 9. A + 9. B
  4. PŘÍCHOD ŽÁKŮ DO ŠKOLY
   • žáky si před jednotlivými vchody do budovy školy vyzvedávají v době od 7. 45 do 7.55 h vyučující 1. hodiny (případně po dohodě AP)
   • žáci vstupují do školy po jednotlivých třídách (nutné zachovávat homogenitu) do šaten
  5. ODCHOD ŽÁKŮ ZE ŠKOLY
   • žáky odvádějí do šaten vyučující poslední hodiny (případně po dohodě AP) tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky různých tříd
 


Aktualizováno dne  25. 11. 2020 v 13.45 h
Informace k provozu školy od pondělí 30. 11. 2020

Žáci 1. stupně ZŠ a 9. ročníky ZŠ se od pondělí 30. listopadu 2020 vrací do školy k pravidelné prezenční výuce. Žáci 6., 7. a 8. ročníků ZŠ se po týdnu střídají v prezenční a distanční výuce.
 
 • 1. stupeň ZŠ: celý 1. stupeň - prezenční výuka.
 • 2. stupeň ZŠ: 9. ročníky – prezenční výuka.
 • 2. stupeň ZŠ: 6. - 8. ročníky – rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech).
 
Rozpis rotační výuky pro 6., 7. a 8. ročníky
30. 11. – 4. 12. 2020
 • prezenční výuka (ve škole): 7. A, 7. B, 7. C a 8. A
 • distanční výuka (doma): 6. A, 6. B, 6. C a 8. B
7. 12. – 11. 12. 2020
 • prezenční výuka (ve škole): 6. A, 6. B, 6. C a 8. B
 • distanční výuka (doma): 7. A, 7. B, 7. C a 8. A
 
 1. třídy s prezenční výukou (ve škole) jsou vzdělávány podle platného rozvrhu hodin uvedeného v e-ŽK
 2. třídy s distanční výukou (doma) jsou vzdělávány podle aktuálního rozvrhu hodin pro distanční výuku (dle rozvrhu v e-ŽK)
 
Škola se nadále řídí platnými hygienickými a protiepidemickými pokyny odpovědných státních orgánů.
Základní pravidla k 30. 11.:
 • zákaz vstupu do školy všem osobám s příznaky infekčního onemocnění,
 • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole,
 • každý žák musí mít s sebou na den dostatek roušek a sáčky na jejich hygienické uložení,
 • žáci dodržují rozestupy a dbají na hygienu rukou, ve třídě dodržují pravidlo 3R (roušky, ruce, rozestupy)
 • zákonní zástupci žáků a další osoby vstupují do budov školy pouze v nejnutnějších případech,
 • nutno dodržovat homogenity skupin,
 • při vzdělávání je nadále zakázán zpěv a sportovní činnosti.
 
Školní klub
Z důvodů zachování homogenity skupin a z personálních důvodů nebude školní klub od pondělí 30. 11. 2020 v provozu!
 
Školní družina
Od pondělí 30. 11. 2020 je ŠD v plném provozu (od 6.00 do 16.00 h), pouze pro děti z přípravné třídy a žáky 1. – 4. tříd. Do každého oddělení budou zařazeni žáci jednoho ročníku.

Školní jídelna
Obědy v jídelně si musí každý v současné době objednat sám. Popřípadě zavolat nebo napsat na e-mail a šablona se doplní podle potřeb.
 
Děkujeme za pochopení
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Děkujeme za spolupráci.
 


Aktualizováno dne  23. 11. 2020 v 07.30 h
 
AKTUÁLNĚ:

AKTUÁLNÍ STUPEŇ POHOTOVOSTI: 4


Další změny v nastavených proticovidových opatřeních se budou řídit dle tabulky PES (Protiepidemický systém) a hodnoty indexu rizika.

Tabulku PES naleznete ZDE.
Index rizika naleznete ZDE.

Opatření PES pro oblast školství naleznete ZDE.
Aktualizováno dne  20. 11. 2020 v 12.30 h

Vážení rodiče, milí žáci,

pondělí 30. 11. 2020 se do školy vrátí i zbývající žáci naší školy. Dle systému PES bude naše republika od příštího týdne ve 4. stupni pohotovosti. Pro oblast školství to znamená následující: zbývající žáci 1. st. ZŠ (žáci 3. - 5. ročníků) se vrátí k prezenční výuce. Na 2. stupni ZŠ bude situace jiná: prezenční výuku budou mít pouze žáci 9. ročníků, ostatní žáci 6., 7. a 8. ročníků přechází na rotační prezenční výuku (polovina z poču tříd bude mít prezenční výuku ve škole, druhá polovina distanční výuku, po týdnu se vystřídají).
Toto rozdělení je platné i pro 3. stupeň PSA, takže pokud nestoupneme zpět na pátý, bude tato forma trvat minimálně 14 dní, spíše další měsíc. Bližší informace obdržíte prostřednictvím zprávy v e-ŽK, případně také na webových stránkách.

Informace MŠMT k provozu škol od pondělí  30. 11. 2020 naleznete ZDE.

 


Aktualizováno dne  17. 11. 2020 v 16.45 h

AKTUÁLNĚ:

AKTUÁLNÍ STUPEŇ POHOTOVOSTI: 5


Další změny v nastavených proticovidových opatřeních se budou řídit dle tabulky PES (Protiepidemický systém) a hodnoty indexu rizika.

Tabulku PES naleznete ZDE.
Index rizika naleznete ZDE.

Opatření PES pro oblast školství naleznete ZDE.

 

Aktuálně platné usnesení vlády č. 1191 o přijetí krizových opatření ze dne 16. listopadu 2020 naleznete ZDE.

Aktuálně platné mimořádné opatření MZČR ze 16. listopadu 2020 k povinnosti nosit roušky naleznete ZDE.
 


 
Aktualizováno dne  13. 11. 2020 v 14.15 h

PROVOZ ŠKOLY OD 18. 11. 2020


Vážení rodiče a milí žáci,

ve středu 18. 11. 2020 se do školy vrátí žáci přípravného ročníku, 1. ročníků a 2. ročníků. Bude fungovat i školní družina v upraveném režimu (z důvodů homogenity jendotlivých tříd). Žáci budou muset mít nasazenou roušku ve třídě, společných prostorách i v družině. Doporučujeme minimálně 3 roušky na den. Bude nutné zajistit dostatečné větrání školních prostor. Doporučujeme, aby se žáci teple oblékali. Třídy musí být homogenní. 

Výuka bude probíhat podle běžného rozvrhu, bez TV = procházky, HV = poslech + dohánění potřebného.

Školní družina bude v provozu od 6.00 do 16.00 h. (Aktualizováno 13. 11. ve 14.06 h)

Současně budou také umožněny individuální konzultace (1 na 1) pro žáky, kteří potřebují a nemají doma pro distanční výuku dostatečné podmínky.
Bližší informace Vám sdělí třídní učitelé ve zprávě v e-ŽK.

Podrobněji viz "Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020" ZDE.

 
 
Aktualizováno dne 31. 10. 2020 v 19.55 h

PROVOZ ŠKOLY OD 2. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě usnesení vlády č. 1112 ze dne 30. října 2020 (naleznete ZDE) Vás informuji o nadále pokračujícím omezení provozu naší školy od pondělí 2. 11. do pátku 20. 11. 2020. Škola se tedy pro žáky v pondělí 2. 11. 2020 NEOTEVŘE! Na I. a II. stupni ZŠ budeme tedy i nadále pokračovat ve vzdělávání distančním způsobem dle aktuálních rozvrhů v e-ŽK.


PROVOZ KANCELÁŘE ŠKOLY PRO VEŘEJNOST (Opletalova 699 - budova NOVA)

Provoz kanceláře školy v období od 2. 11. 2020

PO-PÁ: 7.00 - 13.00 h

 


Aktualizováno dne 30. 10. 2020 v 14.30 h

OŠETŘOVNÉ

Vážení rodiče,
přinášíme aktuální informace k ošetřovnému v době uzavření škol:
1) ošetřovné pro osoby OSVČ - viz odkaz
2) ošetřovné pro zaměstnance - viz odkaz
3) ošetřovné v době 26. - 31. října - viz odkaz.

14. 10. 2020: Vzhledem k připravované změně zákona, nebudete potřebovat potvrzení o uzavření školy, ministerstvo vydá nový formulář pro ošetřovné, který si každý sám vyplní a odevzdá ho svému zaměstnavateli. Ošetřovné se bude vyplácet vždy až po uplynutí daného měsíce.
Informace k této věci naleznete na tomto odkaze.


DESATERO PRO RODIČE V DOBĚ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Vážení rodiče,
přikládáme užitečné Desatero nejen pro rodiče dětí s SVP. Všem může pomoci.
Děkujeme za podporu Vašich dětí, která je nyní nezbytná!
 


Aktualizováno dne 27. 10. 2020 v 14.30 h

Vážení rodiče, milí žáci,

dnes na tiskové konferenci po jednání vlády ministr zdravotnictví Roman Prymula oznámil, že se školy k 2. listopadu 2020 NEOTEVŘOU! V pátek 30. 10. 2020 bude představen rozvolňovací plán. Naše škola tak bude od pondělí 2. 11. 2020 na I. a II. stupni ZŠ i nadále pokračovat ve vzdělávání distančním způsobem dle aktuálních rozvrhů v e-ŽK.

 


Aktualizováno dne 22. 10. 2020 v 17.45 h


Ve dnech 26. 10. a 27. 10. 2020 - volný den pro žáky v souladu s Opatřením MŠMT č. j.: MSMT-39185/2020-1 - zde
Ve dnech 29. 10. a 30. 10. 2020 - podzimní prázdniny

Jak prožít tyto podzimní prázdniny, které budou úplně jiné ...

   

                      Aktualizováno dne 21. 10. 2020 v 08.45 h

PROVOZ KANCELÁŘE ŠKOLY PRO VEŘEJNOST (Opletalova 699 - budova NOVA)

Provoz kanceláře školy v období od 26. 10. do 30. 10. 2020
PO: 7.00 - 13.00 h
ÚT: 7.00 - 13.00 h
ST: 28. října 2020 (státní svátek)
ČT: uzavřena
PÁ: uzavřena

 


Aktualizováno dne 13. 10. 2020 v 07.16 h

DŮLEŽITÁ INFORMACE

Od středy 14. 10. 2020 (včetně) budou uzavřeny všechny ZŠ na území ČR. 
K uzavření školy dojde na základě rozhodnutí vlády v rámci nouzového stavu. Škola tak přechází na distanční způsob vzdělávání prostřednictvím platformy MS Teams. Očekáváný (čili přislíbený) návrat žáků, alespoň 1. stupně, je 2. 11. 2020.

Sledujte prosím především tyto stránky a e-ŽK pro nejnovější informace. 
 

Ošetřovné:
Informace z MPSV ze dne 12. 10. Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče dítěte mladšího 10 let. Podpůrčí doba činí nejdéle 9 kalendářních dnů, nebo 16 kalendářních dnů, jde-li samoživitele/samoživitelku. Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu. Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 - zde

 


Aktualizováno dne 11. 10. 2020 v 13.26 h

Vážení rodiče, milí žáci,


dne 8. 10. 2020 představil ministr zdravotnictví společně s ministrem školství nová opatření související s epidemií Covid-19, která se dotknou od pondělí 12. 10. 2020 zejména provozu na 2. st. ZŠ. Níže Vám zasíláme konkrétní informace o provozu školy v následujících týdnech.
 
 1. I. st. ZŠ: provoz beze změn, s výjimkou zpěvu při HV. Plavecký výcvik pro žáky 3. a 4. ročníků nebude probíhat od 9. 10. do 25. 10. 2020 – aktualizovaný rozvrh v e-ŽK (3., 4. tř.)
 2. ŠD: provoz beze změn s pravidly nastavenými od 1. 9. 2020.
 3. ŠK: provoz bude přerušen od pondělí 12. 10. do 25. 10. 2020.
 4. II. st. ZŠ: žáci 6. – 9. ročníků budou docházet do školy po týdnech:
  1. týden od 12. do 16. 10. 2020:
   • výuka ve škole: žáci 6. a 8. ročníků, dle rozvrhu v e-ŽK
   • výuka distanční (z domova): žáci 7. a 9. ročníků, výuka bude probíhat v prostředí Microsoft Teams, dle rozvrhu v e-ŽK (online hodiny oznámí jednotliví vyučující)
  2. týden od 19. do 23. 10. 2020:
   • výuka ve škole: žáci 7. a 9. ročníků, dle rozvrhu v e-ŽK
   • výuka distanční (z domova): žáci 6. a 8. ročníků, výuka bude probíhat online v prostředí Microsoft Teams, dle rozvrhu v e-ŽK (online hodiny oznámí jednotliví vyučující)
  3. týden od 26. 10. do 30. 10. 2020:
   • 26. a 27. 10. 2020: dny volna vyhlášené MŠMT
   • 28. 10. 2020: státní svátek
   • 29. a 30. 10. 2020: podzimní prázdniny
   • v těchto dnech bude uzavřena celá škola (I. a II. st. ZŠ, ŠD, ŠK)
  4. Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky, při ní v míře odpovídající okolnostem.
  5. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, jak při prezenční výuce, tak při distančním vzdělávání (emailem, telefonicky třídnímu učiteli, prostřednictvím e-ŽK).

Děkujeme za spolupráci a pochopení

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY (aktualizace 11. 10. 2020 v 14.28 h):
 1. Pravidla pro distanční vzdělávání
 2. Usnesení vlády Hromadné akce I
 3. Usnesení vlády Hromadné akce II
 4. Provoz škol
 

Vážení rodiče,
na základě nových opatření vlády a pokynů ministerstva zdravotnictví přinášíme aktuální informace k provozu školy od pondělí 5. 10. 2020. Od pondělí, po vyhlášení nouzového stavu, se ve školách do neděle 18. 10. 2020 nesmí zpívat (platí pro I. i II. stupeň ZŠ) a také provozovat tělocvik (platí pouze pro II. stupeň ZŠ). Ve vydaných legislativních opatřeních je zmiňován především maximální počet účastníků akcí uvnitř budov do 10 osob a ve venkovních prostorách do 20 osob. Opět nemáme prakticky žádný čas na přípravu. Níže uvádíme velice stručně informace k provozu školy:

1) Práce na I. stupni ZŠ beze změn, vyučující pouze upraví náplň hudební výchovy.
2) Práce na II. stupni ZŠ se změní opět v náplni hudebních výchov, ale také tělocviků.
3) Školní družina a školní klub je beze změn.
                                            
Důležité dokumenty:
1) Usnesení vlády od 5. 10. 2020
                Nouzový stav
                Krizové opatření
2) Aktuální nařízení KHS od 5. 10. 2020
                Nařízení KHS
                Informace o nařízení KHS

Děkujeme za přečtení

 

Aktualizováno dne 17. 9. 2020 v 15 h

Od pátku 18. září 2020 je na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR MZDR č. j. 15757/2020-35/MIN/KAN zavedena celostátně povinnost nosit roušky i ve třídách 2. st. ZŠ (6. až 9. ročník).

Prosíme rodiče, aby žáky vybavili dostatečným množstvím roušek - minimálně 3 ks, z toho 2 bude mít žák uložené v igelitovém sáčku. Druhý sáček bude mít žák na použité roušky.

Děkujeme za spolupráci

 

Aktualizováno: 9. 9. 2020 ve 20.15 hod.

 

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální situaci zařazuji na úvodní stranu opět přímé informace, které se týkají provozu naší školy s ohledem na hygienické a bezpečnostně-organizační opatření při vzdělávání v době mimořádných opatření.

 1. Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci budou roušky na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - č. j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN od čtvrtka 10. 9. 2020 povinné ve všech společných prostorách školy (chodby, šatny, toalety). Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch apeluje na dodržování pravidla 3 R - roušky, rozestupy, ruce.
 2. Prosíme, aby rodiče vybavili své dítě 2 rouškami, 1 roušku bude mít žák při vstupu do školy, druhou v igelitovém sáčku.

Sledujte prosím stránky školy, kde najdete aktuální informace.  

Děkujeme za spolupráci

 

29. března 2021
Družina - inspirace na aktivity
Vážení rodiče, milé děti,

na přiložené elektronické nástěnce Aktivity školní družiny (proklikem se vám otevře připravený nápadník), Vám přinášíme nápady a náměty pro aktivity.Věříme, že náměty vyzkoušíte a podělíte se s námi o vaše zážitky přidáním příspěvku na padletovou nástěnku v posledních dvou sloupečcích. 

 
28. března 2021
2. B - Cesta za Amosovým pokladem

V pátek 26. března 2021 si zvídaví žáci 2. B sami „odemkli flipitty zámečky“, které ukrývaly 9 indicií určujících, co – kdy – kde hledat. Za „Amosovým pokladem“ vyrazili v Den narození J. A. Komenského. Indicie je zavedly na známé místo, kde děti musely najít Amosovu zprávu. Ta jim prozradila, jak pokračovat ke stromu se zlatými klíči. Tím však hledání pokladu neskončilo. Zlatý klíč jim odemkl poslední stránku v Amosově Jamboardu, aby zjistili, na co a kde zlatý klíč použít. …
Hledání tedy ještě neskončilo. Nyní budou malí detektivové potřebovat ještě chvíli trpělivosti a klíč u sebe dobře uschovat na dobu, kdy se vrátí tam, kde „Amos na obraze přebývá – tam totiž svůj poklad ukrývá a jen za zlatý klíč jej nálezcům vydá“.
A všichni už se těší, aby to bylo brzo! 

  2B - Cesta za Amosovým pokladem (8 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová                                                                                      
25. března 2021
Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku

 

Zápis do 1. ročníku proběhne v termínu od 12. 4. – 23. 4. 2021 včetně. 


Podrobnější informace naleznete v sekci NEPŘEHLÉDNĚTE v záložce Informace k zápisu do 1. tříd.

Potřebné dokumenty si lze stáhnout z webových stránek, případně jsou všechny formuláře (včetně připravených obálek) připravené k vyzvednutí u vchodu A do budovy NOVA (ul. Opletalova 699). Místo k vyzvednutí viz přiložené fotografie.25. března 2021
Online exkurze do elektráren


V rámci výuky fyziky se v úterý 23. března 2021 žáci obou 9. ročníků zúčastnili virtuální prohlídky jaderné elektrárny Dukovany. Exkurze, v druhé největší jaderné elektrárně ČR, byla vedena paní Marcelou Moravcovou (průvodkyní v JE Dukovany) a umožnila žákům nahlédnout do míst, která by během exkurze naživo neměli možnost navštívit. S využitím virtuálních map a 3D modelů bylo žákům vysvětleno nejenom to, jak jaderná elektrárna funguje, ale i kolik množství energie v ČR JE Dukovany vyrobí, kde se v ČR skladuje jaderný odpad a co do něj vlastně patří. Žáci měli možnost klást otázky a být interaktivní, i díky tomu si na konci exkurze mohli zasoutěžit a vyhrát upomínkový předmět z ČEZ. Ten se podařilo získat J. Hegerovi, J. Ferkovi a E. Dereninové (z 9A) a také P. Dobrovolnému, K. Loosové, A. Dobrovolné, V. Effenbergerovi a O. Šimonovi (z 9B).


   

Na obdobnou online exkurzi se ve čtvrtek 25. března 2021 vydali také žáci 8. ročníků, kteří se zúčastnili virtuální prohlídky tepelné elektrárny Ledvice. Exkurze, v jedné z největších tepelných elektráren ČR, byla vedena paní Danou Daňkovou (průvodkyní v TE Ledvice) a umožnila žákům nahlédnout do vnitřku tepelné elektrárny s využitím 3D modelů a virtuálních map. Žáci se dozvěděli o tom, jak tepelná elektrárna funguje, odkud bere TE Ledvice uhlí a vodu na svůj provoz a co se dělá s odpadem ze spalování. Zároveň byli pozváni na nejvyšší rozhlednu v ČR, která se v TE Ledvice nachází. Aktivní žáci - M. Hlobil a M. Koutová (z 8A) a F. Stínil, M. Maťátko a P. Kolovecký (všichni z 8B) - byli odměněni upomínkovým předmětem.


   
   

Zdroje obrázků a další informace na: http://virtualniprohlidky.cez.cz/, www.svetenergie.cz

MSc. L. Tomsová

 

25. března 2021
3. B - Online velikonoční vyrábění

Blížící se Svátky jara byly podnětem pro práci žáků 3.B. Po domluvě s třídní učitelkou si zpestřili online výuku. Vyráběli nejen z barevného papíru, ale i z odpadového materiálu. Žáci dostávali přesné informace o pracovním postupu přes grafický tablet prostřednictvím oline vyučovací hodiny v MS Teams. Všechny tvoření moc bavilo. Velikonoční výrobky již zdobí jejich domovy a všichni se těší na další takové hodiny.

  3B - Velikonoční vyrábění (10 obrázků) 

Mgr. R. Soukupová
 
25. března 2021
1. B - Aktivity dětí během distančního vzdělávání

Touto cestou bych chtěla poděkovat všem rodičům a jejich dětem za aktivitu nejen během online hodin, ale především za plnění různých úkolů nad rámec výuky. Během naší jarní DV jsme vytvořili společně s paní asistentkou A. Fialovou „Třídní herbář“, do kterého žáci sdílí jarní květiny ze svých procházek. Také máme vytvořený soubor „Odpoledních aktivit“, do kterých posílají své sportovní a jiné pohybové či pracovní činnosti. Děti se snaží každý den trávit chvíli „na vzduchu“, protože naše hodiny začínají písní J. Uhlíře a Z. Svěráka – Hlavně, že jsme na vzduchu.
   

Velice si vážím spolupráce všech, kteří našim žákům pomáhají zvládnout tuto formu výuky.
                                                                             
Mgr. H. Svobodová
 
21. března 2021
Když děti dělají radost!
(distanční výuka v 1. A)

Máme za sebou dva týdny distanční výuky ve druhém pololetí prvního školního roku. Děti se pravidelně připojují na hodiny a s nadšením čtou, píšou, počítají, řeší hádanky, soutěží, sbírají smajlíky a učí se i nové věci na počítači. Nepracují ale jen online, plní úkoly i samostatně pod dohledem nebo s malou pomocí rodičů, malují, vyrábějí a hodně času tráví i venku. 
Ve videu (https://youtu.be/Zb5b_xkKT5g) se můžete podívat, čím mi děti dělají radost a proč je radost s nimi pracovat!

Mgr. M. Turková


 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio