Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

11. října 2019
Díla 1.B v pořadu ČT Déčko
V úterý 1. října 2019 žáci 1. B v rámci projektového dne k písmenům O, S, B vytvořili kombinovanou technikou svá výtvarná dílka, o které projevila zájem ČT Déčko. Posíláme je tedy do Prahy a těšíme se, že je ve vysílání ČT-D spatříme jako námět v přestávkách mezi dětskými pořady.
Mgr. Martina Rejmanová
  Díla 1.B v pořadu ČT Déčko (3 obrázky) 
7. října 2019
Život na farmě
V pátek 27. září 2019 si žáci 3. B v rámci projektového dne „Život na farmě“ vyzkoušeli jednu z podzimních prací - sbírali brambory na farmě u Krumlů. Touto akcí se jednak seznámili se životem zemědělské farmy a také poděkovali za celoroční bezplatné zásobování ovocem a zeleninou.
Mgr. H. Svobodová
  Život na farmě (10 obrázků) 
7. října 2019
Bubny do škol
Děti a žáci naší školy se ve středu 25. září 2019 zúčastnili v tělocvičně školy speciálního programu pro školy - interaktivního bubenického workshopu pořádaného v rámci programu Bubny do škol. Jeho cílem je podpora vzájemné komunikace, uvolnění, prevence agrese a šikany, ale také rozvíjení uměleckého potenciálu u všech dětí. Pod vedením zkušeného moderátora vytvořili všichni přítomní hudební orchestr se stovkami různých bubnů a perkusních nástrojů.
Mgr. M. Šmídová

  Bubny do škol (4 obrázky) 
2. října 2019
Informace z jednání školské rady
V pondělí 16. září 2019 se na svém 7. jednání sešla školská rada. Na úvod jednání byla přivítána nová členka ŠR z řad pedagogických pracovníků - Mgr. Martina Ondrejkovičová, která svým zvolením na jednání pedagogické rady dne 2. 9. 2019 nahradila pana Víta Fouse. Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2018-2019. Dalším bodem jednání bylo projednání aktualizace Školního řádu, včetně pravidel pro hodnocení. Po diskuzi schválila ŠR aktualizaci Školní řádu. Oba dokumenty jsou k nahlédnutí uloženy na webu školy v sekci Dokumenty. Ředitel školy Mgr. J. Zelený seznámil členy školské rady s aktuálními informacemi z činnosti školy - aktuálními počty dětí a žáků, personálními změnami v pedagogickém sboru. Představil členům ŠR nové logo školy, hovořil o realizaci projektů pro školní rok 2019/2020 a také o činnosti žákovského parlamentu. Na závěr proběhla diskuze členů ŠR - týkala se chování některých žáků v době mimo vyučování a také problematiky kariérového poradenství pro vycházející žáky. Příští jednání ŠR je plánováno na leden 2020.
Mgr. M. Šmídová, předsedkyně školské rady
1. října 2019
Stmelovací pobyt žáků 8.A
Ve dnech 23.9 až 25.9. se žáci 8. A zúčastnili stmelovacího pobytu v Penzionu U Skály v obci Kytlice.
Vzhledem k výluce na železniční trati bylo cestování zpočátku trochu dobrodružné, ale počasí nám dopřávalo lepší náladu. Ubytování, areál penzionu a také ochotný personál přispěl k celkové pohodě pobytu.
Užili jsme si společně strávený čas plný legrace, povídání, sportu a dětmi oblíbených stmelovacích aktivit a procházek. 
Ing. Hana Brňáková, Miloš Lanč
23. září 2019
Ukliďme Česko
Třída 8. B se v pátek 20. září 2019 zúčastnila celorepublikové akce Ukliďme Česko. Vybaveni rukavicemi a odpadkovými pytli vyrazili na turistickou stezku z Benešova nad Ploučnicí směrem k hradu Ostrý a zpět podél řeky Ploučnice. Nešli samozřejmě jen po cestě, ale i z přilehlých travin a roští  směle tahali staré pneumatiky, matraci a jiné věci. O odvoz odpadků se pak postaraly Služby města Benešov nad Ploučnicí.
Celé dopoledne se neslo v duchu hezky stráveného společného času, úsměvů a pohody.
Mgr. S. Matysová
  Ukliďme česko (7 obrázků) 
8. září 2019
Adaptační výlet 6.B a 6.C
V pátek 6. září 2019 proběhl v rámci vyučování adaptační výlet třídy 6.B zaměřený především na budování pozitivních vztahů ve třídě. Během výletu žáci navštívili zříceninu hradu Ostrý, zahráli si několik stmelovacích her na městském hřišti ve Františkově nad Ploučnicí a po návratu zpět do areálu školy si na ohni opekli buřty.
  Adaptační výlet 6.B (2 obrázky) 
Bc. Z. Miškovský, TU

V pátek 6. září 2019 se v rámci vyučování uskutečnil také adaptační výlet třídy 6.C. Den byl zaměřený především na seznámení se a zapojení většího množství nově příchozích žáků do kolektivu, dále na budování pozitivních vztahů ve třídě. Děti cestou na Ostrý vrch plnily různé sportovní úkoly a zahrály si několik stmelovacích her, při kterých lépe poznaly své nové spolužáky.
  Adaptační výlet 6.C (2 obrázky) 
Mgr. Š. Leknerová, TU
30. srpna 2019
Informace k zahájení školního roku 2019-2020
Nový školní rok bude zahájen v pondělí 2. září 2019 v 8 hodin.
Na budově Bílá jsou umístěny přípravná třída a 1. - 3. třídy. Na budově Nova jsou umístěny 4. - 9. třídy.
Výuka bude v pondělí 2. září 2019 probíhat pro všechny žáky školy cca jednu vyučovací hodinu. V úterý 3. září 2019 bude výuka pro žáky 2. - 5. tříd končit v 11.40 h, pro žáky 6. - 9. tříd ve 12.35 h. Od středy 4. září 2019 bude výuka probíhat dle rozvrhu hodin (bez odpoledního vyučování).
Úprava vyučování pro děti přípravné třídy a žáky 1. tříd: v úterý 3. 9. a středu 4. 9. 2019 bude výuka ukončena v 9.40 h, ve čtvrtek 5. 9. a v pátek 6. 9. 2019 probíhá vyučování do 10.45 h. V následujícím týdnu pak bude výuka probíhat dle rozvrhu hodin. V době zkráceného vyučování bude dohled nad žáky zajištěn ve školní družině.
Úspěšné zahájení nového školního roku 2019/2020
Mgr. Jakub Zelený, ředitel školy
30. srpna 2019
Informace ZUŠ Žandov
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŽANDOV, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
Dlouhá 121, 471 07 Žandov, IČ: 70982112, e-mail: reditel@zuszandov.cz

Domluvy rozvrhu, přijímání žáků, informace pro zájemce

Hudební obor:

Losová Alena, dipl. um. - hra na zobcovou flétnu, sólový zpěv, HN
tel.: 736 159 248 úterý 3. 9., 14:00 – 16:00 hodin, uč. ZUŠ

Slavíková Michaela, DiS. - hra na klasickou kytaru
tel.: 775 859 798 úterý 3. 9., 14:00 – 16:00 hodin, uč. ZUŠ

Kout Martin - hra na bicí nástroje
tel.: 728 983 821
čtvrtek 5. 9., 11:30 – 14:30 hodin, uč. ZUŠ
pátek 6. 9., 11:30 – 16:00 hodin, uč. ZUŠ

Slámová Hana  - hra na zobcovou flétnu, hra na klavír
tel.: 723 386 601 pondělí 9. 9., 16:00 – 18:00 hodin, uč. HV

Výtvarný obor:

Becková Věra, Mgr. středa 4. 9., 14:00 – 17:00 hodin, učebna VO
tel.: 773 689 065 čtvrtek 5. 9., 14:00 – 17:00 hodin, učebna VO

Kubišová Lenka pondělí 9. 9., 13:20 – 16:00 hodin, učebna VO
tel.: 721 350 912

ZAHÁJENÍ VÝUKY V PONDĚLÍ 9. 9. 2019
PDF verze této informace
9. července 2019
Adaptační výlet 4A

Třída IV. A ve dnech 23. – 25. 6. 2019 podnikla adaptační výlet na Starou Olešku. Po namáhavější cestě lesem od vlaku byli žáci ubytováni ve dvou budovách. Během pobytu si žáci užili pěší túru do sportovního centra ve Veselém, vyzkoušeli si prolézačky a houpačky v areálu rybníka, občerstvili se v místním občerstvení, vykoupali se v bazénu a hlavně si zasportovali na pískovém hřišti. Na konci pobytu zvládli i obtížnou cestu zpět na vlakové nádraží.

Mgr. L. Ficencová
  Adaptační výlet 4A (12 obrázků) 
 

Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, mobil: 773 748 842

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 602 144 563

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

K.A.H. Studio