Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

27. října 2020
Hygienická a organizační opatření - COVID 19


Hygienická a organizační opatření - COVID 19


Aktualizováno dne 27. 10. 2020 v 14.30 h

Vážení rodiče, milí žáci,

dnes na tiskové konferenci po jednání vlády ministr zdravotnictví Roman Prymula oznámil, že se školy k 2. listopadu 2020 NEOTEVŘOU! V pátek 30. 10. 2020 bude představen rozvolňovací plán. Naše škola tak bude od pondělí 2. 11. 2020 na I. a II. stupni ZŠ i nadále pokračovat ve vzdělávání distančním způsobem dle aktuálních rozvrhů v e-ŽK.

 


Aktualizováno dne 22. 10. 2020 v 17.45 h


Ve dnech 26. 10. a 27. 10. 2020 - volný den pro žáky v souladu s Opatřením MŠMT č. j.: MSMT-39185/2020-1 - zde
Ve dnech 29. 10. a 30. 10. 2020 - podzimní prázdniny

Jak prožít tyto podzimní prázdniny, které budou úplně jiné ...

   

                      Aktualizováno dne 21. 10. 2020 v 08.45 h

PROVOZ KANCELÁŘE ŠKOLY PRO VEŘEJNOST (Opletalova 699 - budova NOVA)

Provoz kanceláře školy v období od 26. 10. do 30. 10. 2020
PO: 7.00 - 13.00 h
ÚT: 7.00 - 13.00 h
ST: 28. října 2020 (státní svátek)
ČT: uzavřena
PÁ: uzavřena

 


Aktualizováno dne 13. 10. 2020 v 07.16 h

DŮLEŽITÁ INFORMACE

Od středy 14. 10. 2020 (včetně) budou uzavřeny všechny ZŠ na území ČR. 
K uzavření školy dojde na základě rozhodnutí vlády v rámci nouzového stavu. Škola tak přechází na distanční způsob vzdělávání prostřednictvím platformy MS Teams. Očekáváný (čili přislíbený) návrat žáků, alespoň 1. stupně, je 2. 11. 2020.

Sledujte prosím především tyto stránky a e-ŽK pro nejnovější informace. 
 

Ošetřovné:
Informace z MPSV ze dne 12. 10. Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče dítěte mladšího 10 let. Podpůrčí doba činí nejdéle 9 kalendářních dnů, nebo 16 kalendářních dnů, jde-li samoživitele/samoživitelku. Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu. Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 - zde

 


Aktualizováno dne 11. 10. 2020 v 13.26 h

Vážení rodiče, milí žáci,


dne 8. 10. 2020 představil ministr zdravotnictví společně s ministrem školství nová opatření související s epidemií Covid-19, která se dotknou od pondělí 12. 10. 2020 zejména provozu na 2. st. ZŠ. Níže Vám zasíláme konkrétní informace o provozu školy v následujících týdnech.
 
 1. I. st. ZŠ: provoz beze změn, s výjimkou zpěvu při HV. Plavecký výcvik pro žáky 3. a 4. ročníků nebude probíhat od 9. 10. do 25. 10. 2020 – aktualizovaný rozvrh v e-ŽK (3., 4. tř.)
 2. ŠD: provoz beze změn s pravidly nastavenými od 1. 9. 2020.
 3. ŠK: provoz bude přerušen od pondělí 12. 10. do 25. 10. 2020.
 4. II. st. ZŠ: žáci 6. – 9. ročníků budou docházet do školy po týdnech:
  1. týden od 12. do 16. 10. 2020:
   • výuka ve škole: žáci 6. a 8. ročníků, dle rozvrhu v e-ŽK
   • výuka distanční (z domova): žáci 7. a 9. ročníků, výuka bude probíhat v prostředí Microsoft Teams, dle rozvrhu v e-ŽK (online hodiny oznámí jednotliví vyučující)
  2. týden od 19. do 23. 10. 2020:
   • výuka ve škole: žáci 7. a 9. ročníků, dle rozvrhu v e-ŽK
   • výuka distanční (z domova): žáci 6. a 8. ročníků, výuka bude probíhat online v prostředí Microsoft Teams, dle rozvrhu v e-ŽK (online hodiny oznámí jednotliví vyučující)
  3. týden od 26. 10. do 30. 10. 2020:
   • 26. a 27. 10. 2020: dny volna vyhlášené MŠMT
   • 28. 10. 2020: státní svátek
   • 29. a 30. 10. 2020: podzimní prázdniny
   • v těchto dnech bude uzavřena celá škola (I. a II. st. ZŠ, ŠD, ŠK)
  4. Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky, při ní v míře odpovídající okolnostem.
  5. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, jak při prezenční výuce, tak při distančním vzdělávání (emailem, telefonicky třídnímu učiteli, prostřednictvím e-ŽK).

Děkujeme za spolupráci a pochopení

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY (aktualizace 11. 10. 2020 v 14.28 h):
 1. Pravidla pro distanční vzdělávání
 2. Usnesení vlády Hromadné akce I
 3. Usnesení vlády Hromadné akce II
 4. Provoz škol
 

Vážení rodiče,
na základě nových opatření vlády a pokynů ministerstva zdravotnictví přinášíme aktuální informace k provozu školy od pondělí 5. 10. 2020. Od pondělí, po vyhlášení nouzového stavu, se ve školách do neděle 18. 10. 2020 nesmí zpívat (platí pro I. i II. stupeň ZŠ) a také provozovat tělocvik (platí pouze pro II. stupeň ZŠ). Ve vydaných legislativních opatřeních je zmiňován především maximální počet účastníků akcí uvnitř budov do 10 osob a ve venkovních prostorách do 20 osob. Opět nemáme prakticky žádný čas na přípravu. Níže uvádíme velice stručně informace k provozu školy:

1) Práce na I. stupni ZŠ beze změn, vyučující pouze upraví náplň hudební výchovy.
2) Práce na II. stupni ZŠ se změní opět v náplni hudebních výchov, ale také tělocviků.
3) Školní družina a školní klub je beze změn.
                                            
Důležité dokumenty:
1) Usnesení vlády od 5. 10. 2020
                Nouzový stav
                Krizové opatření
2) Aktuální nařízení KHS od 5. 10. 2020
                Nařízení KHS
                Informace o nařízení KHS

Děkujeme za přečtení

 

Aktualizováno dne 17. 9. 2020 v 15 h

Od pátku 18. září 2020 je na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR MZDR č. j. 15757/2020-35/MIN/KAN zavedena celostátně povinnost nosit roušky i ve třídách 2. st. ZŠ (6. až 9. ročník).

Prosíme rodiče, aby žáky vybavili dostatečným množstvím roušek - minimálně 3 ks, z toho 2 bude mít žák uložené v igelitovém sáčku. Druhý sáček bude mít žák na použité roušky.

Děkujeme za spolupráci

 

Aktualizováno: 9. 9. 2020 ve 20.15 hod.

 

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální situaci zařazuji na úvodní stranu opět přímé informace, které se týkají provozu naší školy s ohledem na hygienické a bezpečnostně-organizační opatření při vzdělávání v době mimořádných opatření.

 1. Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci budou roušky na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - č. j.: MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN od čtvrtka 10. 9. 2020 povinné ve všech společných prostorách školy (chodby, šatny, toalety). Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch apeluje na dodržování pravidla 3 R - roušky, rozestupy, ruce.
 2. Prosíme, aby rodiče vybavili své dítě 2 rouškami, 1 roušku bude mít žák při vstupu do školy, druhou v igelitovém sáčku.

Sledujte prosím stránky školy, kde najdete aktuální informace.  

Děkujeme za spolupráci

 

17. října 2020
DŮLEŽITÁ INFORMACE!!!

 

Aktualizace: 18. 10. 2020 v 12.20 h


Vážení rodiče,

dnes jsem obdržel e-mail od paní PhDr. Plaché, vedoucí protiepidemického oddělení KHS v Ústí nad Labem, s následujícími informacemi:
„Krajská hygienická stanice nebude nařizovat ŽÁDNÁ DALŠÍ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ. Je třeba, bez ohledu na pozitivního zaměstnance, nepřijímat do školky děti s respiračními či jinými potížemi. Zaměstnancům MŠ bylo doporučeno nosit roušky či respirátory, přestože to není oficiálně nařízeno, i mimo předávání dětí."

Naše mateřská škola tedy zůstává v provozu se zvýšenými hygienickými opatřeními. Žádáme rodiče o spolupráci při dodržování hygienických opatření.
 

Aktualizace: 17. 10. 2020 v 19.25 h


Vážení rodiče,

je mou povinností Vás informovat o současné situaci v naší mateřské škole: u jednoho z pedagogů byl potvrzen POZITIVNÍ nález na koronavirus. Na základě tohoto zjištění se v současné době snažíme všemožnými způsoby kontaktovat krajskou hygienickou stanici a získat konkrétní informace o dalším postupu. O dalších krocích Vás budeme informovat na webových stránkách, případně Vás kontaktuje zaměstnanec školy.

Mgr. J. Zelený
ředitel školy
12. října 2020
4C - Život v pravěku
Při hodině vlastivědy si žáci ze 4. C vyzkoušeli, jaké to bylo žít v pravěku a jak pravěcí lidé lovili mamuty. Převlékli se do kostýmů pravěkých lidí, vyrobili si nástroje a zbraně, které se v pravěku používaly, ozdobili se pravěkými šperky a malovali mamuty. Také si vyzkoušeli dorozumívání se posuňkovou řeči a na závěr si prohlédli knížky E. Štorcha a Velkou knihu o pravěku. Všichni si hodinu náramně užili a touto zábavnou formou si učivo zopakovali.

Mgr. L. Ficencová

  4C - Život v pravěku (11 obrázků) 
 
11. října 2020
2. B - Mapování podzimních plodů v okolí školy

Ve středu  7. října 2020  se žáci 2. B vypravili s mapkami do terénu, aby v rámci prvouky zmapovali, co na podzim v okolí školy dozrálo, a co poslouží nejen lidem jako zásoby v době „až se zima zeptá…“
Děti se tak učily orientaci v jednoduché mapě a na chvíli se staly bedlivými pozorovateli. Velmi se na závěr bádání podivovaly tomu, co vše jim uniklo, co vše „normálně nevidí“.

Mgr. M. Rejmanová

  2B - Mapování (5 obrázků) 
 
7. října 2020
Přípravka - projektový den Naše tělo

V úterý 6. října 2020 pracovaly děti z přípravné třídy na projektu "Naše tělo". Nejprve si děti samy ukazovaly části těla na kamarádovi, a pak už přišla samotná práce, která se  prolínala všemi předměty. Během poslední hodiny se děti pokusily sestavit postavu pomocí stavebnice. Dětem se aktivity velmi líbily.

Radka Bartošová

  Přípravka - Naše tělo (5 obrázků) 

6. října 2020
Adaptační výlet 6. C

Ve středu 30. září 2020 se žáci VI. C zúčastnili adaptačního výletu podél řeky Ploučnice. Cílem byl původně hrad Ostrý, ale díky zabahněné trase nakonec splav nedaleko Františkova nad Ploučnicí. Atmosféra panovala fantastická. Žáci vytvořili dvě soutěžní skupiny, cestou se hrály hry, nechybělo ani hledání pokladu ani opékání buřtů. Výlet se povedl a všichni, ač v závěru notně unaveni, si ho výborně užili.

Bc. K. Vašáková, D. Mudrová

  6C - adaptační výlet (12 obrázků) 
4. října 2020
1. A - První měsíc ve škole

1. září jsem ve třídě přivítala dvacet dva nových žáků – prvňáků. Už během prvního měsíce se děti učily počítat a číst. Při výtvarné výchově a praktických činnostech předvedly, že umí pracovat s pastelkami, vodovkami i nůžkami. Nejvíce se ale určitě pobavily během hodin tělesné a hudební výchovy. 
Krátké video jako vzpomínku na první měsíc ve škole můžete i Vy shlédnout zde: https://youtu.be/fHsUQ_udVaA

Mgr. M. Turková

 
2. října 2020
Informace ZUŠ Žandov k výuce v Benešově nad Ploučnicí
                                            

                                                           

    ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŽANDOV     
                                           okres Česká Lípa, příspěvková organizace

                                           Dlouhá 121, 471 07 Žandov, IČ: 70982112, e-mail: reditel@zuszandov.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
INFORMACE K VÝUCE V BENEŠOVĚ NAD PLOUČNICÍ
 
na základě Nařízení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje č. 3/2020  se s účinností od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 dochází na celém území Ústeckého kraje k omezení provozu základních uměleckých škol, spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků v základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole.
 
Výuka všech oborů na pobočce v Benešově nad Ploučnicí bude probíhat distančně.
 
Během pátku 2. 10. 2020 vás budou kontaktovat vyučující hudebního a výtvarného oboru, kteří vás seznámí s průběhem výuky a domluví „distanční“ rozvrh.
 
Aktuální informace naleznete na www.zuszandov.cz

Děkujeme za pochopení
Alena Losová, dipl. um.
ředitelka školy
 
 
1. října 2020
Zkoumáme neživou přírodu

Přírodopisnou náplní žáků v posledních ročnících základní školy je zkoumání minerálů, hornin nebo činitelů jako jsou voda, vítr nebo třeba sopečná činnost. V rámci seznámení se se základními minerály a horninami, žáci ve čtvrtek 8. září 2020 posuzovali fyzikální vlastnosti nerostů. Sledovali a diskutovali nad vlastnostmi jako je lesk, propustnost světla, vodivost, barva a pevnost. Nejvíce žáky zaujaly minerály jako třeba krásná krystalická forma soli kamenné, lesklá slída nebo magnetovec, který je pověstný svým magnetismem.

     

Bc. M. Šárová

Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio