ZODPOVĚDNOST
RESPEKT
BEZPEČÍ
Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

11. února 2024
Masopustní průvod 2024

Poslední týden před jarními prázdninami slavili mladší žáci naší školy „VESELÝ TÝDEN“ - nechyběly Černobílé pondělí, Pruhované úterý, Den kostkovaných košil a šílených účesů, Den naruby a přípravy na Masopustní průvod při školních aktivitách. Celý masopustní týden pak završil pátek 9. února 2024, kdy i s aktivní účastí žáků a pedagogů 4., 5. a 6. ročníků vyrazily všechny „školní maškary“ do ulic. Přes ne úplnou přízeň počasí posílili naše řady i předškoláčci z mateřské školy. Masopustní průvod odstartoval v 9 hodin od budovy Bílá a pokračoval kolem MŠ na náměstí, kde pan starosta města Petr Jansa slavnostně předal masopustnímu průvodu klíč od města a dal svolení k masopustnímu řádění. Po tanečcích a zpěvech na náměstí pokračoval celý průvod pozdravit a dobrý rok popřát i na zámek, a ani odsud se neodešlo „s prázdnou“. Trasa pokračovala k hospodářství p. Krumlové, která si pro zajištění úrody a zdraví dobytka zatancovala se smečkou medvědí. Za tanec a zpívání průvod pohostila nejrůznějšími koláči a koláčky, nechyběly ani teplé či osvěžující nápoje. Při cestě zpět se nezapomnělo ani na ty, kdo dětem po školní výuce sytí bříška – maškarní průvod zavítal se zpěvy a tanečky před školní jídelnu. I tady se vykoledovala sladká masopustní dobrota pro každého účastníka masopustního veselí - tradiční koblížkové točenky.

  Masopustní průvod 2024 (36 obrázků) 
Video z přípravy a masopustního průvodu - zde

„Den plný společného veselí, zpěvu a tance rozsvítil nejednomu zamračený den a lidé kolemjdoucí odměňovali všechny svým úsměvem. TĚŠÍME SE, že tradici zachováme a napřesrok opět hlučně a v radosti naším městem se vydáme. My maškary školní – „HEJ!“

Mgr. M. Rejmanová, Mgr. I. Špačková
 
10. února 2024
Biologická olympiáda 2024
 

58. ročník biologické olympiády odstartoval 22. ledna 2024. Žáci se utkali ve dvou soutěžních kategoriích rozdělených podle ročníků. Stejně jako loni, byla olympiáda pro žáky velmi náročná, jelikož je čekaly 3 soutěžní oblasti - poznávání přírodnin, teoretická část a praktická laboratorní část.

  Biologická olympiáda 2024 (5 obrázků) 

V mladší kategorii D (6. a 7. tř.), kde soutěžilo 8 žáků, zvítězil Antonín Rejman, na 2. místě se umístil Josef Kruml (oba 7. C). V kategorii C (8. a 9. tř.) se olympiády zúčastnilo 33 žáků, nejlépe se dařilo Markétě Svobodové (8. C), za ní se umístily Zuzana Huberová a Sofie Pejpková (obě 8. B). Do okresního kola postoupili - A. Rejman, J. Kruml, M. Svobodová a Z. Huberová.

Všechny žáky moc chválím, za snahu a zápal, se kterým soutěžní úlohy řešili. Vítězům gratuluji a těším se, jak budou bodovat v okresním kole. 

Mgr. M. Šárová 

 

10. února 2024
7. třídy - Přírodopis - obratlovci

Že je ryba obratlovec, se přesvědčili žáci v 7. třídách, kde v uplynulém týdnu probíhala pitva ryby. Žáci si vytvářeli vlastní preparáty, které sledovali pod mikroskopem, např. cykloidní šupinu ryb. Přesvědčovali se o tom, co se již ve škole naučili a zároveň pracovali na svém týmovém duchovi. 

   

Mgr. M. Šárová
10. února 2024
9. B - Neseďme v lavicích, pojďme ven

Třída 9. B je proslulá svou rychlou chůzí a neúnavným temperamentem. Abychom trochu té energie upustili, udělali jsme si po vysvědčení ve čtvrtek 1. února 2024 turistickou procházku přes Pastýřskou stěnu. Zde jsme shlédli na Děčínský zámek a potkali další pěkné vyhlídky.  

       

                                                   

Mgr. M. Šárová, K. Vodrážková
 
4. února 2024
Přednáška o první pomoci
V pondělí 22. ledna 2024 přijeli do naší školy středoškoláci ze SPGŠ Litoměřice v čele s vedoucí skupiny Adélou Bzurovou s přednáškou a praktickou ukázkou první pomoci. Akce proběhla pro žáky 4. - 7. tříd a navázala na podobnou akci, která proběhla pro žáky na Bílé škole již v září 2023. 

Žáci se nejprve sešli v aule školy, kde v jedné vyučovací hodině proběhl výklad základů 1. pomoci a v druhé hodině v tělocvičně si pak žáci na jednotlivých stanovištích vyzkoušeli praktické poskytování první pomoci.

Jak akce probíhala je vidět na tomto videu - zde
.
Děkujeme Adéle Bzurové a jejím spolužákům za připravenou akci.

Mgr. I. Špačková

    
 
3. února 2024
​​​​​​​Projektová výuka třídy 6. C

Během podzimních měsíců se v 6.C podařilo tematicky propojit výuku napříč předměty přírodopisu, dějepisu a výtvarné výchovy v rámci právě probírané látky Vývoje planety Země a pravěkého období konkrétně Druhohor. Žáci měli možnost formou interaktivní výuky fixovat látku, vyhledávat nové informace v učebnicích, obrázkových a interaktivních knihách i na iPadech. Celé téma měli možnost kreativně zpracovat. Použili kombinaci mnoha technik, výtvarných materiálů i reálných přírodnin. Žáci tak zapojili pravou i levou hemisféru, fantazii, a především je práce velmi těšila. Vedlejším přínosem jejich práce jsou velkoformátová díla živočichů a rostlin doplněná o informace a zajímavosti. Zdobí tak chodbu nejen esteticky, ale také slouží žákům edukativně napříč ročníky. 

  6C - Projektová výuka  (15 obrázků) 

Bc. K. Martinko, Mgr. M. Zbela, Mgr. L. Sönlová
26. ledna 2024
ZUŠ Žandov - Informace o přijímání nových žáků
pobočka Benešov nad Ploučnicí

24. ledna 2024
ŠD - Zimní aktivity

Čekání na „Ježíška“ se vyplatilo – do všech oddělení školní družiny přinesl spousty nových her, hraček a stavebnic. Takže, Ježíšku, moc DĚKUJEME.
Nový rok 2024 jsme v ŠD přivítali tradicí Tří králů - děti je výtvarně ztvárnily. A protože je stále zima, naše zimní tvoření nekončí…         

  ŠD - Zimní aktivity (29 obrázků)     
                                                                                                                                              
Za ŠD Jana Kapková                                                         
 
22. ledna 2024
5. B - Den pro třídu - Bruslení

V pátek 19. ledna 2024 si 5. B udělala den pro sebe a v rámci pohybu vyjeli do Děčína na bruslení. Někteří žáci měli brusle poprvé na sobě. Od mantinelu se po chvilce odrazili a zanedlouho se naučili skvěle bruslit.

  5B - Bruslení v Děčíně (23 obrázků) 

Počasí nám přálo, bylo mrazivo a sluníčko přálo. Byl to krásný den.

Mgr. A. Špačková
 
20. ledna 2024
2. B - Stopovaná ke krmelci

Přes víkend nasněžilo a v okolí školy se objevila spousta zajímavých zvířecích stop. To byl důvod, proč se plavčíci v úterý 16. ledna 2024 vydali po zvířecích stopách ve sněhu až ke krmelci. Jelikož předchozí dny byly velmi mrazivé, bylo jasné, že se nemohou na cestu vypravit s prázdnou. Naplnili pytle, košíky a tašky dobrotami pro lesní zvěř a vyrazili za sněhovým dobrodružstvím.

  2B - Stopovaná ke krmelci (8 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová

 
20. ledna 2024
Zdravá Pětka na naší škole

V průběhu první poloviny ledna 2024 zavítala mezi naše žáky lektorka Zdravé Pětky paní Lenka Ludwigová. 


Zdravá
5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy, který je zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé stravy. Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem projektu je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu. Nadační fond Albert poskytuje školám vzdělávací program zcela zdarma.

Dvouhodinové programy jsou přizpůsobené věku účastníků a probíhají na 1. stupni ve třídě, pro 2. stupeň ve školní kuchyňce. Na naší škole si Zdravou 5 vyzkoušeli děti z přípravky a také žáci 1., 2., 4. 5. a 7. tříd. Všechny aktivity pod vedením lektorky byly pěkně provázané a spojené se soutěžením ve spolupráci celé skupiny. Děti se dozvěděly zajímavé informace o zdravé životosprávě a všechny si připravné aktivity užily.

  Zdravá Pětka na naší škole (15 obrázků) 

Chceme poděkovat Zdravé 5 a zejména paní Ludwigové za skvělou zábavně naučnou dvouhodinovku se Zdravou Pětkou.

Mgr. M. Rejmanová, Z. Pospíšilová

7. ledna 2024
2. B - Den Tříkrálový

V pátek 5. ledna 2024 si plavčíci 2B připomněli tradici TŘÍ KRÁLŮ nejrůznějšími aktivitami v podobě staročeských zvyků - věštěním ze sedmi hrnečků, tříkrálovou výpravou s dary pro ptactvo a lesní zvěř, … ale také obchůzkou, kterou coby „koledníci“ rozdávali radost nejen náhodným kolemjdoucím.

  2B - Den tříkrálový 2024 (30 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová
7. ledna 2024
Ptačí hodinka 2024

V pátek 5. ledna 2024 odpoledne se již jako tradičně sešli chtiví pozorovatelé ptactva na akci „Ptačí hodinka 2024“. Vybaveni dalekohledy a iPady se tak zúčastnili sčítání ptactva vyhlášené každoročně Českou společností ornitologickou.  Letos se zkušení zájemci z 5.B ujali benjamínků ze 2.B a zaučili je v pozorování ptáků na krmítku a okolí, seznámili je s formulářem na iPad pro zaznamenávání počtu zpozorovaných ptáků a strávili tak společně veselé chvilky při pozorování, kdy nechybělo ani drobné pohoštění.

  Ptačí hodinka 2024 (7 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová
 
5. ledna 2024
Vánoční tradice - akce žákovského parlamentu
 

Ve dnech 19. a 20. prosince 2023 si žákovský parlament připravil akci o vánočních tradicích a zvycích pro žáky od přípravky až do 7. třídy. Akce se konala v prvním podlaží budovy Nova.  

Žáci plnili úkoly na jednotlivých stanovištích, kde od členů ŽP získávali informace o různých vánočních tradicích. Zároveň byla většina stanovišť doprovázena ukázkou, například pouštění lodiček a házení střevíčkem. 

Na základě získaných informací žáci odpovídali na otázky a následně byli odměněni razítkem a písmenkem do tajenky. 

K ukázkám bylo vždy i zajímavé povídání o dané tradici. Žáci měli takto šanci dozvědět se něco nového a zároveň si ji mohli někdy i vyzkoušet, například balení dárků či zdobení perníčků.  


  ŽP - Vánoční zvyky a tradice (25 obrázků) 

Akce měla příjemnou vánoční atmosféru a obě strany, jak žáci, tak členové ŽP, si ji moc užili. Z vydařené akce odešli všichni s výbornou vánoční náladou. 

za ŽP Viktorie Malinovská

26. prosince 2023
1. A - Předvánoční procházka Benešovem nad Ploučnicí

V úterý 19. prosince 2023 obklopeni předvánoční pohodou a těšením se na Ježíška, se  celá 1. A vydala na procházku Benešovem. Naše kroky nás zavedly až na Ploučnickou vyhlídku. A i když se některým příliš nechtělo šlapat do kopce, tak ho nakonec zdolali všichni a statečně vylezli až nahoru.

  1A - Procházka Benešovem (6 obrázků) 

Ježíška jsme z té výšky sice neviděli, ale rozhled na celý Benešov byl kouzelný.  

Mgr. M. Turková a M. Krejčová 
21. prosince 2023
PF 2024

Vážení rodiče, milí žáci,

Vánoce jsou časem spojování a sdílení lásky. Přeji Vám, abyste mohli strávit tyto sváteční dny v objetí svých nejbližších, plni radosti a vánoční pohody. Ať každý váš okamžik je naplněn teplem domova a nezapomenutelnými chvílemi s těmi, které máte rádi.

S přicházejícím novým rokem přináším přání plné naděje, úspěchů a příjemných překvapení. Ať každý nový den nese s sebou šance k osobnímu růstu a společnému rozkvětu naší školní komunity.

Těším se na setkání s vámi v novém roce a na další společné zážitky. Přeji Vám Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2024!

S úctou,


Jakub Zelený
ředitel školy

15. prosince 2023
2. B - Advent u plavčíků

Plavčíci byli nedočkaví začátku adventu, a tak jej odstartovali světélkovým průvodem a puštěním rozsvícených lodiček za svitu úplňku již 26. listopadu 2023. Ve škole pak navázali tradicemi, legendami a pranostikami spojenými se svátky Sv. Ondřeje (30. 11.) a Sv. Barbory (4. 12.).  Adventní kouzlení a věštění pokračovalo svátkem Sv. Mikuláše, kdy v úterý 5. prosince 2023  navštívilo plavčíky „samotné nebe i peklo“. Naštěstí plavčíci byli dobře připraveni na jejich příchod = před ním se přiznali a svěřili do „knihy hříchů“, opravili čertovskému učiteli pekelný dokument s chybami, naučili se hrát číselný čertovský mariáš, nacvičili čertí rozcvičku, kterou čerty pěkně rozehřáli, a neopomněli ani na písničku pro Mikuláše a anděly. Dočkali se nejen mlsání od čertí babičky, se kterou se setkali v knížkách Ivy Geckové, ale i nadílky v ponožkách za okny - nechybělo ani uhlí, ani brambory ... Ve čtvrtek 7. prosince 2023 vypluli plavčíci za adventem do Benešovského zámku. Čekala je tu kouzelná hodina s vánočními tradicemi v doprovodu milé paní průvodkyně a v závěru prohlídky i ohřátí se v teple zámeckého pekla, kde koledou vysvobodili vánočního skřítka od pekelného trestu. K adventu patří i tradiční školní jarmark, kde měli plavčíci možnost zúročit svůj um ve vyšších počtech i se pochlubit svou zručností. Školní adventní čekání na Vánoce nám zpříjemnilo také připomenutí si svátku Sv. Lucie (13. 12.).  

  2B - Advent u plavčíků (29 obrázků) 

Ještě nás čekají vánoční tradice v podání členů žákovského parlamentu, vánoční zpívání na chodbě a třídní vánoční setkání. Takže je stále na co se těšit!

POHODOVÝ ZBYTEK ADVENTU a KOUZELNÉ VÁNOCE VŠEM
přejí plavčíci 2. B
 
14. prosince 2023
Zimní tvoření ve školní družině

Listopad i prosinec nám velmi rychle „utekly“. Zimní tvoření bylo v plném proudu. Připravovali jsme se na školní vánoční jarmark, kterého jsme se také zúčastnili. Na nějaký čas nám radost dělal napadaný sníh, kterého jsme využili ke sportovním sněhovým radovánkám. K Vánocům neodmyslitelně patří RODINA. I my jsme si o ní povídali a sestavovali svůj „rodokmen“. Nyní už se těšíme „na Ježíška“.     

  Zimní tvoření v ŠD (21 obrázků)  
                                                                                                                                                            
Za ŠD J. Kapková
 
13. prosince 2023
6. A, 6. B - Den pro třídu - zimní Jedlová

Žáci 6. A a 6. B se v pátek 8. prosince 2023 vydali vyzbrojeni teplým oblečením a boby, aby si užili krásný den se sněhem v okolí Jedlové. Dle jejich vyjádření to byl velmi krásný výlet, který si všichni na sněhu při bobování užili.

  6A, 6B - Zimní Jedlová (7 obrázků) 

Mgr. M. Jansová, Mgr. Š. Leknerová, K. Ondečková
8. prosince 2023
4. třídy - Vánoce na zámku

Ve čtvrtek 7. prosince 2023 navštívili naši čtvrťáci vánočně vyzdobený zámek v Benešově nad Ploučnicí. Dozvěděli se spoustu nových informací o vánočních tradicích u nás i o zámku samotném. Čekalo je zde i milé překvapení v podobě skřítka, který je dovedl do pekelného sklepení, ve kterém nechyběli ani čerti.

  4. tř. - Vánoce na zámku (13 obrázků) 
Video z akce - Vánoce na zámku

Akce se dětem velice líbila.

Mgr. I. Špačková, Mgr. B. Ušáková, Z. Pospíšilová a J. Pondělíčková


 
7. prosince 2023
Olympiáda v českém jazyce


V pátek 1. prosince 2023 se konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Zúčastnilo se ho 16 žáků z 8. a 9. tříd. Olympiáda se skládala ze 2 částí – gramatické a slohové. Obě byly zaměřeny na slovní zásobu. Tématem slohového úkolu bylo napsat volný slohový útvar Poprvé sám/sama…. Nakonec zvítězily, a to s velkým přehledem, žákyně 8. C – Markéta Svobodová a Viktorie Malinovská, které tak postupují do okresního kola. Děkujeme všem zúčastněným za snahu a chuť vyzkoušet si své jazykové dovednosti.

Mgr. Hana Fridrichová

V úterý 30. ledna 2024 proběhlo v Děčíně okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Naši školu velmi úspěšně reprezentovala Markéta Svobodová, která vybojovala výborné 2. místo a postup do krajského kola. Školu reprezentovala také Viktorie Malinovská.
Oběma dívkám děkujeme za reprezentaci školy a Markétě držíme palce do krajského kola.

Mgr. M. Šmídová

6. prosince 2023
3. A - Vánoce na zámku a návštěva Mikuláše

Kdy jindy se vydat na zámek, než v předvánočním čase,kdy padají vločky a ze zimy vás bez rukavic zebou ruce?
Užili jsme si adventní prohlídku benešovského zámku s milou a vlídnou paní průvodkyní. Čarovalo se hned při vstupu do první komnaty, a tím to vůbec nekončilo… Každá zámecká komnata byla plná vánočních zvyků a českých tradic, vánočních stromků a dobově prostřených stolů, hádanek a vtipných komentářů.
Nakonec dostali děti za úkol koledou vzbudit spícího vánočního skřítka, nejen díky nám si tedy užijte i letos vánoční pohodu, protože se nám to nakonec povedlo… Jako překvapení na konec prohlídky jsme se podívali do opravdového čertovského pekla. 
Pro nás měla i cesta zpátky ke škole vánoční atmosféru, protože si pro nás slečna asistentka přichystala "adventní stezku", při které jsme plnili úkoly a zpívali vánoční koledy.
Naše adventní dopoledne jsme uzavřeli vyluštěním tajenky ze splněných úkolů a hudebními a výtvarnými aktivitami k návštěvě Mikuláše u nás ve třídě 


Šťastné a Veselé přejí děti  ze 3.A, paní učitelka Mgr. H. Doležalová a slečna asistentka B. Pargačová

 
6. prosince 2023
Zástupci žákovského parlamentu - setkání na radnici

Ve středu 6. prosince 2023 se zástupci našeho žákovského parlamentu sešli na plánované schůzce s panem starostou Petrem Jansou. Schůzky se účastnila také paní místostarostka Bc. Kulíková. Hlavním tématem schůze bylo představení žákovského parlamentu a navázání spolupráce s městem. Žáci také předložili své dlouhodobé plány a projekty v rámci rozvoje školy. Dostali od vedení města několik rad, jak dále ve svých plánech pokračovat. Došlo ke vzájemné shodě ohledně pravidelných setkání ŽP a vedení města. Ze schůzky žáci odcházeli s nadšením a vědomím podpory v realizaci svých projektů.

  

Všem zúčastněným velmi děkuji za jejich aktivitu jsou to: Viktorie Malinovská, Laura Olbertová, Simona Zvěřinová, Ema Štrossová, Jakub Štork, Daniel Friš, Vanesa Čechová, Zuzana Zvěřinová a Tereza Kšandová, která na setkání upekla skvělou bábovku.   

Bc. M. Miňovská, koordinátorka ŽP
6. prosince 2023
Bobřík informatiky 2023

V první polovině listopadu proběhla na naší škole soutěžní kola 16. ročníku Informatické soutěže pro žáky základních a středních škol - Bobříka informatiky. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Vyplňují online test, v němž vybírají z několika odpovědí nebo přemisťují objekty na obrazovce. Na zpracování 12 úloh mají žáci časový limit 40 minut, v nejmladší kategorii 12 otázek za 30 minut. Úlohy jsou rozděleny do tří skupin: lehké, střední a těžké. V testu se nachází po třetině úloh od každé obtížnosti. Za správnou odpověď lze tak získat různý počet bodů, stejně tak za nesprávnou odpověď je různý počet bodů odebrán. U interaktivních a programovacích úloh se za nesprávnou odpověď body nestrhávají. Každý soutěžící začíná se startovním počtem 48 bodů. Úspěšným řešitelem je ten, kdo získá 120 bodů (u kategorie Mini v r. 2023 se startuje z 28 bodů a limit je kulatých 100 bodů). Na naší škole soutěží žáci od 4. tříd.

V kategorii Mini (žáci 4. tříd) - si své znalosti a dovednosti vyzkoušelo 30 žáků, z nichž 3 získali potřebný počet bodů a získali tak Bobříka informatiky. Byli to Anička Chu Yen Nhi, Alžběta Špičková a Jan Ušák, všichni ze 4. B.
V kategorii Benjamin (žáci 5. a 6. tříd) soutěžilo 71 žáků a 9 z nich získalo Bobříka informatiky - Alice Šeflová(5B), Adéla Huberová (5A), Martin Hora (6C), Michal Bardzák (5A), Daniel Okrouhlý, Jakub Jílek (oba 5B), Elmira Savchyn (6C) a Lukáš Major (B).
V kategorii Kadet (žáci 7. a 8. tříd) se do soutěže zapojilo 119 žáků, z nich 11 se stalo úspěšnými řešiteli - Sofie Pejpková (8B), Josef Kruml (7C), Tomáš Chlumský, Jan Horušický (oba 8A), Oliver Tomšík (7C), Jan Duda (8C), Jaroslav Němec (8A), Kryštof Mališ (7C), Rozárka Haklová (7C), Michaela Kalíšková (8C) a Aleš Urban (7A).
V kategorii Junior (žáci 9. tříd) si test vyzkoušelo 57 žáků, nikdo nezískal Bobříka informatiky, ten těsně unikl Vojtovi Seifovi a Tadeáši Šlechtovi (oba 9A).

Úspěšným řešitelům blahopřejeme.

Mgr. M. Šmídová, Bc. I. Schwarz


 
5. prosince 2023
4. a 5. tř. - Beseda s pracovníky městského útulku
 

V pondělí 4. prosince 2023 přijeli za našimi žáky čtvrtého a pátého ročníku zaměstnanci Městského útulku pro opuštěná a toulavá zvířata v Děčíně. Navázali tak na podobnou akci, která proběhla na budově Bílá v rámci Dne laskavosti v pondělí 13. listopadu 2023. V zajímavé besedě přiblížili dětem život v útulku i svou náročnou a velice potřebnou práci.

Žáci připravili pro zvířata spoustu vánočních dárků v podobě psích a kočičích pamlsků, hraček a dalších potřeb.

Beseda se jim velice líbila - jak je vidět zde a na fotkách:   Beseda s pracovníky útulku (19 obrázků)  a těší se na další akce.

Mgr. I. Špačková
 

29. listopadu 2023
Pozvánka na adventní program ZUŠ Žandov

                                                              

 
29. listopadu 2023
Zpěvačka A. Slováčková a herečka M. Dolinová bavily naše žáky etiketou

Základy slušného chování ve společnosti, jedním slovem etiketu, se s nadhledem a nementorsky učili žáci šestých a sedmých tříd naší školy v Městském divadle Děčín.

Komediální představení „Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej!“ s herci Michaelou Dolinovou a Ladislavem Ondřejem, které se uskutečnilo ve středu 29. listopadu 2023, bylo určeno pro žáky 2. stupně z několika základních škol na Děčínsku. Představení bylo obohaceno o pěvecké vystoupení Anny Julie Slováčkové a Nelly Řehořové. Nechyběla ani závěrečná autogramiáda účinkujících a mnozí žáci využili možnosti vyfotit se na památku se známými osobnostmi.

Dle bezprostředních reakcí našich žáků a žákyň se divadelní představení většině z nich líbilo; však také někteří z nich nepodcenili svůj zevnějšek, navzdory nezvykle mrazivému listopadovému počasí, které nebylo nošení společenských šatů příliš nakloněno. Závěr kulturního dopoledne strávily některé třídy v teple obchodního centra Pivovar, kde si šesťáci a jejich o rok zkušenější spolužáci mohli vyzkoušet etiketu stolování ve své oblíbené restauraci rychlého občerstvení.

Za třídní učitele 6. a 7. tříd - Mgr. M. Zbela
 
21. listopadu 2023
Pozvánka na vánoční jarmark
                                                         
21. listopadu 2023
Preventivní beseda - Trestní odpovědnost
 

V pondělí 20. listopadu 2023 navštívili v rámci prevence naši školu pan Ing. Lukáš Moudrý, Dis. z oddělení prevence kriminality Městské policie Děčín a paní Mgr. Pavlína Müllerová, soudkyně Okresního soudu v Děčíně. Pro žáky si připravili povídání o trestní odpovědnosti dětí a mladistvých, kterého se ve třech vyučovacích hodinách zúčastnili žáci 7. - 9. tříd. Ve vzájemném dialogu odbornější výklad prokládali reálnými příběhy a situacemi z policejního a soudního prostředí. Žáci měli možnosti doptávat se na cokoliv, co je zaujalo, diskutovat, a popsat své zkušenosti s přestupky. U devátého ročníku se v závěru přednášející vyjádřili i k tématu výběr povolání, motivovali děti k dalšímu studiu.

  

Beseda byla velmi přínosná a zajímavá jak pro děti, tak i pro dospělé.

Mgr. K. Procházková

20. listopadu 2023
6. B - Jak jsme prožili LASKAVÝ PODZIM
 

Od půlky září do půlky listopadu jsme se snažili být milí, pozorní a laskaví nejen k sobě ve třídě, ale i ke svým blízkým v rodině, ke kamarádům i k cizím lidem.

Přihlásili jsme se do projektu Jsem Laskavec a pod přezdívkou Dobráci Dlouháci jsme během podzimních měsíců:

  • Plnili úkoly z Laskavého kalendáře
  • Uklízeli jsme město od odpadků
  • Snažili jsme se být k sobě hodní
  • Upekli jsme bábovky a darovali je lidem ze Služeb města, kteří udržují naše město pěkné a čisté
  • Rozdávali jsme vlastnoručně nakreslené úsměvy na kartičkách obyvatelům našeho města, aby měli „Krásný den s úsměvem!“
  • Těšili se z úžasných reakcí lidí
  • Užili jsme si příjemné chvíle mimo školní třídu
  •   6B - Jak jsme prožili laskavý podzim (12 obrázků) 

Co nám to dalo? Radost z radosti druhých 

třída 6. B

17. listopadu 2023
Hudební vystoupení

Ve středu 14. listopadu 2023 navštívil naši školu v rámci projektu Hudba do škol skvělý kytarista Jiří Válek se svým hudebním seskupením. Projekt Hudba do škol vznikl v roce 2017 a jeho cílem je podpořit výuku hudební výchovy na školách. Na naší škole vystoupil během dopoledne v aule školy ve třech vystoupeních. Spolu s hudebníky si zazpívali nebo doprovodili hudebníky při známých lidových i umělých, zejména muzikálových, písních nejmladší - děti z přípravky až po nejstarší žáky 8. tříd.
Žákům přibližuje hudbu velmi zábavným a inspirativním způsobem, jak se můžete přesvědčit ve videu - zde.

Mgr. I. Špačková
 
14. listopadu 2023
PODZIM ve školní družině

Podzim je v plném proudu a skýtá nám bohatou inspiraci ke tvoření.

  Podzim v ŠD (21 obrázků) 

V každém oddělení školní družiny se vytváří krásné obrázky či výrobky.  

za ŠD J. Kapková
 
12. listopadu 2023
Preventivní akce - Nebuď oběť

Od úterý 7. listopadu do pátku 10. listopadu 2023 se žáci všech tříd druhého stupně zúčastnili preventivní akce Nebuť oběť. Program ve dvouhodinové lekci seznámil žáky s riziky internetu a komunikačních technologií, seznámil je s pojmy kyberšikana, sexting, kybergrooming, netholismus a dalšími riziky sociálních sítí. Základem bylo prožití příběhu oběti kyberšikany, sextingu a šikany – Amandy Todd. Po rozboru příběhu, do kterého byli ve skupinách zapojeni samotní žáci, byly stanoveny základní body prevence, řešení i pomoc při útoky kyberagresora.
Všechny žáky program velmi zaujal, byli aktivní, odpovídali na otázky otevřeně a bez ostychu. Na reálném příběhu si žáci uvědomili, jaké dopady a rizika přináší bezmyšlenkovité užívání komunikačních technologií. 
Děkujeme lektorovi Mgr. L. Látalovi, který žákům podal prevenci zábavnou formou, žáky zaujal a vtáhl je do příběhu Amandy. Věříme, že žákům program pomohl v prevenci nebezpečí a rizik, která používání internetu přináší.

Mgr. M. Šmídová
 
11. listopadu 2023
Bowlingový turnaj 7. ročníků


V pondělí 6. listopadu 2023 se uskutečnil 1. bowlingový turnaj 7. ročníků, který žákům zorganizovaly paní třídní učitelky. Akce se konala v S-centru v Děčíně. Pro některé hráče to bylo první setkání s bowlingem vůbec, první hod bowlingovou koulí.  

Žáci si vytvořili své týmy, hráli o poháry a medaile. Celkem bylo 8 týmů po 6-7 hráčích. Turnajová hra trvala 60 minut, po ní pak následovalo vyhodnocení týmů a také se vyhlašovala nejlepší hráčka a nejlepší hráč. Nejlepším týmem byli: Liane Hudiová, Vanesa Hudiová, Natálie Zemanová, Drahomíra Gažiová, Marie Kuncová a Radek Hanko. Nejlepší hráčkou turnaje se stala Drahomíra Gažiová a nejlepším hráčem se stal Vít Kofroň. Gratulujeme jim k úspěchu. 

                                           

Žákům se tato akce líbila a my se už těšíme na pokračování tohoto podzimního turnaje v bowlingu, který bychom chtěly zopakovat příští rok – tentokrát tedy pro 8. ročníky.

Bc. E. Ácsová, Mgr. S. Matysová, Bc. L. Čermáková

9. listopadu 2023
8. C v divadle
 

Ve středu 8. listopadu 2023 navštívila třída 8. C Městské divadlo Děčín a zhlédla divadelní představení Kytice, což bylo završením loňské dlouhodobé práce s tímto literárním dílem Karla Jaromíra Erbena.

Představení bylo velmi působivé a naši žáci si určitě odnesli příjemný zážitek z celého dne. A všem to moc slušelo! 

                                                                             

Mgr. S. Matysová

8. listopadu 2023
Pozvánka na třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky, které proběhnou v pondělí 20. listopadu 2023 v kmenových třídách následovně:

1. stupeň - společně od 16 h

2. stupeň - společně od 16.30 h

Následovat budou individuální schůzky do 18.30 h, na kterých Vás učitelé jednotlivých předmětů seznámí s prospěchem a chováním vašeho dítěte.

Těšíme se na setkání s Vámi

Mgr. J. Zelený, ředitel školy


Společná třídní schůzka pro III.A proběhne mimořádně ve středu 22. listopadu 2023 v 16 h.

8. listopadu 2023
Rozvíjíme vzdělávání na Děčínsku


Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro SO ORP Děčín se věnuje tématu rozvoje vzdělávání na Děčínsku. Tyto projekty, realizované organizací MAS Labské skály, z.s., které probíhají v území již od roku 2016, mají za cíl zlepšit kvalitu vzdělávání dětí a žáků v této oblasti. Jedním z hlavních cílů MAP III je zachování kontinuity strategického plánování v oblasti vzdělávání. Na základě dohody v území byla v současné době podána žádost o podporu na navazující projekt MAP IV, aby byla zachována stabilita a pokračovalo se v posilování vzdělávacího systému. V současné době jsou realizovány především aktivity pro rozvoj, aktualizaci a evaluaci procesu místního akčního plánování.

V průběhu letních měsíců bylo provedeno důkladné šetření s cílem aktualizovat Strategický rámec MAP do roku 2025 a definovat akční plány pro roky 2024 a 2025. Tyto dokumenty slouží také jako podklad pro zacílení výzev pro školy a školská zařízení v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. Jednou z důležitých rolí aktualizovaného Strategického rámce je sloužit jako podklad pro určení výzev IROP, a tím se otevírá možnost čerpání dotací do infrastruktury, což může přinést další finanční podporu pro rozvoj vzdělávání na Děčínsku. Tyto dokumenty vycházejí z reálných potřeb území a stanovují směr, jakým se bude vzdělávání na Děčínsku vyvíjet v následujících letech. Aktualizovaný Strategický rámec ve verzi 10 byl již schválen členy Řídicího výboru MAP III dne 31. srpna 2023. Dokument je nyní zveřejněn na Územní dimenzi MMR České republiky.

Hana Blažková, manažerka projektu MAP III pro SO ORP Děčín, poznamenala: "Dlouhodobým cílem našich projektů MAP je nastavit vhodnou strategii pro rozvoj vzdělávání v území, a tím chceme podpořit aktivity, které budou mít v oblasti pozitivní a dlouhodobý dopad."

Více informací o projektu MAP III naleznete na www.mapls.cz.
 
Hana Blažková, projektová manažerka
 
6. listopadu 2023
Halloweenské vyučování ve třídě 4. B

V úterý 31. října 2023 proběhlo halloweenské vyučování ve třídě 4. B - jak celý den probíhal je možné vidět zde.

Mgr. I. Špačková
5. listopadu 2023
Zapal svíčku, rozsviť duši

V podvečer 2. listopadu 2023 se před kostelem Narození Panny Marie sešlo přes 60 zájemců z řad žáků 1. – 5. ročníků naší školy a jejich rodičů, aby si společně připomněli podstatu svátku Památky zesnulých – „Dušiček“. V úvodu se dozvěděli něco málo z historie benešovského hřbitova - hřbitovů. Poté zašli „na slovíčko“ s panem farářem do kostela Narození Panny Marie. Vyvrcholením celé akce byl průvod na hřbitov, který již byl zahalen tmou jen se září zapálených svíček. Úkolem zde bylo rozsvítit, odnést a položit nejednu zapálenou svíčku na opuštěný hrob a rozsvítit tak co nejvíce míst posledního odpočinku našich příbuzných, předků známých i neznámých.

  Zapal svíčku, rozsviť duši (8 obrázků) 

Atmosféra večerního rozzáření hřbitovního ticha byla pro všechny úžasným zážitkem. Někteří se ještě na závěr odhodlali k výpravě na obhlídku osvětleného hřbitova z Táborského vrchu.

Mgr. M. Rejmanová
 
5. listopadu 2023
1. A, 1. C - Halloween

V úterý 31. října 2023 si děti ze třídy 1.A a 1.C ve strašidelných maskách užily Halloweenské dopoledne. Vyrobily si kostlivce z papíru, zatančily na diskotéce, naučily se písničku a samozřejmě byly připraveny i soutěže.

  1A, 1C - Halloween (19 obrázků) 

Mgr. M. a D. Turkovi
 
4. listopadu 2023
2. B - Cesta za pokladem podzimního skřítka

Ve čtvrtek 2. listopadu 2023 zúročili plavčíci 2. B své znalosti z prvouky a českého jazyka v terénu. Ve dvojicích si zorientovali mapu a s nápovědou ve verších, které měli doplnit poznáním listnatých a jehličnatých stromů, jejich plodů a listů, se dostali až k místu pokladu podzimního skřítka. Pak už zbývalo nasadit své detektivní schopnosti a poklad najít. A našli!

  2B - Cesta za pokladem podzimního skřítka (19 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová

 
3. listopadu 2023
9. A, 9. B - Beseda s Evou Erbenovou
 

V pondělí 30. října 2023 proběhla velmi zajímavá akce se žáky devátých ročníků - beseda s paní Evou Erbenovou. Měli jsme radost, že máme možnost setkat se osobně s paní Evou Erbenovou – rodačkou z Děčína; pamětnicí, která zažila Terezín, Osvětim a přežila pochod smrti. Paní Erbenová žije se svou rodinou v Izraeli. V současné nelehké době přijala nabídku české vlády a tráví čas v ČR. Tato jedinečná vzdělávací akce proběhla navíc v krásném prostředí děčínského zámku.  

Paní Erbenová nám zprostředkovala její vnímání současné situace v Izraeli, pověděla nám o svém krásném dětství v Děčíně, zavzpomínala na nelehké situace v Terezíně a vypověděla jaká náhoda jí tehdy během pochodu smrti zachránila život. To vše nám předala s nebývalou pozitivní energií a příkladem toho, jak se radovat ze života. 

Další den jsme na téma navázali během hodiny dějepisu. O paní Evě vyhledali další informace a poslechli si její další nelehké vzpomínky. 

Mgr. K. Adámková 

2. listopadu 2023
Půlden pro žákovský parlament

Ve středu 1. listopadu 2023 si žákovský parlament uspořádal ve třech vyučovacích hodinách svůj půlden. Žáci si první hodinu připravili občerstvení, kdy si navzájem pomáhali. Měli tak možnost intenzivní komunikace mezi sebou. Byla to radost, pozorovat jejich přátelskou kooperaci. Vedení školy si toto setkání nenechalo ujít a žáky společně navštívil pan ředitel Mgr. J. Zelený a obě naše zástupkyně ředitele Mgr. M. Šmídová a Ing. H. Brňáková. V druhé půlce programu se parlament vrhl pod vedením Julie Benešové z 9. A do práce. Plánovali první letošní akci pro všechny žáky. Jeden názor střídal druhý, nápady se to hemžilo ze všech koutů společného stolu. Členům žákovského parlamentu se na konci setkání přišel představit také školní terapeut pan Přemek Holeš.

  Půlden pro žákovský parlament (11 obrázků) 

Tímto bych chtěla všechny velmi pochválit za aktivitu a zodpovědný přístup. Budeme držet palce, ať se letošní první akce našeho parlamentu vyvede dle očekávání. 

Bc. M. Miňovská, koordinátorka žákovského parlamentu

 
2. listopadu 2023
Halloween ve 2. A

Poslední říjnový den připadl na oslavy svátku Halloween, a my jsme se moc rádi do této aktivity zapojili. Někteří spolužáci byli vybaveni strašidelnými maskami, ze kterých šla hrůza, jiní zůstali nohama na zemi a měli jen pomalovaný obličej. Den jsme zahájili halloweenskou doplňovačkou, a  poté přišly na řadu strašidelné výpočty. Ze třídy jsme si odskočili do tělocvičny, abychom vyřešili etapovku s tajenkou a na závěr jsme si vyrobili papírovou dýni. Paní učitelka s paní asistentkou nám připravily den plný zábavy a společně jsme si ho moc užili.

za žáky 2A - Bc. D. Raková a M. Šimonková
 
30. října 2023
5. A, 5. B - Den pro třídu na hradě Ostrý
 
V pátek 13. října 2023 si třídy 5.A a 5. B udělaly den pro sebe. Po cestě na Ostrý vrch řešily drobné přírodovědné úkoly, pozorovaly město a jeho okolí a určovaly jednotlivé části města. Na hřišti nad Františkovem jsme se všichni částečně nasvačili a děti si zasportovaly. Poté jsme vyrazili ke zřícenině hradu Ostrý, kde se nám podařilo rozdělat vlastním přičiněním oheň a děti si opekly vuřty.

  
                                                                                    
Tento den hodnotíme jako vydařený a pro velký úspěch si na jaře výlet zopakujeme.

Mgr. L. Tesarczyková, Mgr. A. Špačková
 
30. října 2023
5. B - Podzimní výzdoba ve třídě
Třída 5. B se připravila na podzim a vyzdobila si prostředí třídy svými výtvory 

Mgr. A. Špačková

 
28. října 2023
6. A, 6. B - Jsem laskavec - úklid okolí školy
 

V úterý 24. října 2023 se žáci 6. A a 6. B zúčastnili akce s názvem "Jsem laskavec", v rámci které uklízeli okolí Benešova nad Ploučnicí. Sraz byl na škvárovém hřišti u budovy školy, odkud se vydali na Ovesnou, Malou Veleň a po cyklostezce zpět ke koupališti v Benešově, kde byla akce ukončena. Technické služby města poskytly žákům pytle na odpad. Žáci skoro všechny poskytnuté pytle naplnili sesbíraným odpadem.

  6A, 6B - Jsem laskavec - úklid (11 obrázků) 

Za svou snahu a píli byli žáci nejen pochváleni, ale i odměněni dobrým pocitem z čistějšího města. 

Za žáky Václav Zvolánek, 6. B

 

24. října 2023
Šesťáci na zámecké Cestě malého dobrodruha
 

Spojení historie a adrenalinové zábavy ve skalnatém terénu zámeckého areálu v Děčíně si vyzkoušeli v pondělí 23. října 2023 žáci šestých tříd s pedagogickým doprovodem. Na pokladně zámku obdrželi pracovní list s mapkou zámku a přilehlých zahrad, kde následně objevovali nejrůznější zajímavosti této kulturní památky. I když původně se soutěž Cesta malého dobrodruha aneb Zámek plný překvapení zdála jako příjemná podzimní „procházka růžovou zahradou“, hledání označených bodů v mapce a zodpovězení správných otázek, potažmo vyluštění celé tajenky, dalo mnohým žákům pořádně zabrat.

  Šesťáci - Cesta malého dobrodruha (40 obrázků) 

Všichni se však se zadanými úkoly víceméně úspěšně poprali a na konci každý obdržel neobvyklé osvědčení od „dětí hraběte z Thunu“ a nepostradatelnou sladkou odměnu.

Mgr. M. Jansová (6. A), Mgr. Š. Leknerová (6. B) a Mgr. M. Zbela (6. C)
 

20. října 2023
2. B - Projektový den „LES“ v ZOO Děčín
V pátek 20. října 2023 nabrali plavčíci 2. B vítr do plachet, a i přes nepřízeň počasí si užili neobyčejně zajímavé dopoledne v děčínské ZOO s programem „LES“, kdy se dostali i do míst, kam běžní návštěvníci ZOO nevkročí. Program byl zaměřen především na lesní živočichy žijící u nás v Čechách. Spousty informací se interaktivně dozvěděli nejen o lišce, veverce, jezevci …, ale i o vydře, rysu a vlkovi.

  2B - Výukový program Les v ZOO Děčín (21 obrázků) 

Na závěr je čekala odměna v podobě návštěvy ZOO školy, kde si mohli pohladit užovku červenou, a taky návštěvy „Rajských ostrovů“.

Mgr. M. Rejmanová

 
20. října 2023
Přírodovědný klokan 2023

Ve středu 11. října 2023 se 48 žáků z 8. a 9. tříd zúčastnilo v aule školního kola nepostupové soutěže v přírodovědných oborech - soutěže Přírodovědný klokan 2023Jejími společnými zakladateli a organizátory jsou Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Přírodovědný klokan je v kategorii Kadet určen pro žáky 8. a 9. tříd a stejných ročníků víceletých gymnázií. Soutěžící žáci řeší v časovém limitu 24 soutěžních úloh z přírodovědných oborů - fyziky, chemie, zeměpisu, matematiky a biologie s výběrem jedné správné odpovědi z pěti nabídek. Úlohy jsou rozděleny podle obtížnosti za 3, 4 a 5 bodů.Nejlépe si s jednotlivými úlohami poradila Markéta Svobodová z 8. C, na druhém místě se umístila Tereza Kadlecová z 8. A a na třetím místě Jan Duda z 8. C. Blahopřejeme

Mgr. M. Šmídová
19. října 2023
ŠD - Podzimní tvoření

I když už je podzim a počasí je všelijaké, nám to náladu nezkazí.

  Podzimní tvoření v ŠD (9 obrázků) 

„S úsměvem jde všechno líp!“

J. Kapková
 
15. října 2023
6. B - Vyučování venku – projekt Ježek
 

V pátek 13. října 2023 se třída 6. B učila tak trochu jinak. Děti na celý den opustily svou kmenovou učebnu, oblékly si sportovní oblečení a po ranním zvonění vyrazily na školní zahradu. Zde první dvě vyučovací hodiny plnily úkoly z matematiky a českého jazyka. Každý obdržel svou osobní kartu, na které měl vyobrazeného ježka. Za správné plnění úkolů získávaly děti pro „svého ježečka“ hmyzí potravu. Správným řešením tak krmily ježka, aby byl dostatečně připravený na přicházející zimu. 

V dalších třech hodinách děti střídavě vařily ve školní kuchyňce a ve skupinách tvořily myšlenkovou mapu, v níž zúročily všechny nabyté informace o životě ježka západního, které získaly během ranních úkolů.

  6B - Vyučování venku - projekt Ježek (13 obrázků) 

Všichni si vyučování mimo třídu moc užili, spolupracovali při úkolech, vhodně se doplňovali, navzájem si pomáhali. 

Hodnotíme den jako velmi povedený a přínosný i pro formování třídního kolektivu. Určitě to nebyl náš poslední den vyučování mimo třídu. 

Mgr. Š. Leknerová a K. Ondečková 

14. října 2023
72 hodin pro druhotné opylovače

Ve čtvrtek 12. října a v pátek 13. října 2023 vyvrcholily veškeré přípravy na 12. ročník celostátní dobrovolnické akce 72 hodinletos zaměřené na druhotné opylovače. Své síly a chuť vytvářet pro dobrou věc spojili jak mladší, tak starší žáci naší školy. Ti starší v rámci praktických činností zhotovili mladším k dotvoření hmyzí hotel a beruščí domečky. Vykopali jámy k výsadbě motýlích keřů a připravili motýlí záhon k zasetí i s jeho ohraničením. Mladší žáci zaseli, zasadili, dotvořili a nyní už se těší na hmyzí hosty a obyvatele, které budou moci pozorovat pěkně zblízka.

  72 hodin pro druhotné opylovače (30 obrázků) 

Bez materiálu by to však nešlo – děkujeme tedy městu za materiální podporu, taktéž za sponzorský dar pile Vrbáci a pile ve Františkově nad Ploučnicí.
Děkujeme p. Schwarzovi za ochotu jít „do toho“ s námi.
VELKÝ DÍK za akční spolupráci a materiální podporu patří p. Zichové a p. Špičkovi. DĚKUJEME.

Mgr. M. Rejmanová
 
14. října 2023
2. B - Projekt Opylovači

V rámci 12. ročníku celostátní dobrovolnické akce „72 hodin“ prožili plavčíci 2 vyučovací dny „mezi opylovači rostlin“. S tématikou opylovačů se setkávali nejen v prvouce, ale i v matematických slovních úlohách, při psaní vět, při četbě z knížek O Medovníčkovi. Seznámili se s knihami O. Sekory, s hudební skladbou Let čmeláka od N. R. Korsakova…, a protože i počasí přálo, mohli chvilky strávit přímo s nimi při jejich pozorování na školní zahradě. 

  2B - Projekt Opylovači (14 obrázků) 

V průběhu 2 dnů tak nasbírali spousty informací ze světa hmyzu, ze života včel, a byli pilní jako včelky.

Mgr. M. Rejmanová
 
14. října 2023
4. A - Den pro třídu v Děčíně

Žáci 4. A se v rámci svého Dne pro třídu vydali ve čtvrtek 12. října 2023 do děčínského OC Pivovar, kde nejprve navštívili straíšidelnou galerii a pak si užili všechny atrakce v Hopsáriu. Tady si vyzkoušeli znalost dopravních předpisů na dopravním hřišti, a také všechny zábavné atrakce, které jim prostory Hopsária nabídly.

  4A - Den pro třídu v Děčíně (10 obrázků) 

Všichni si užili den plný zábavy.

Mgr. B. Ušáková, Z. Pospíšilová

 
13. října 2023
2. A - Projekt 72 hodin

STAČÍ MÁLO, ABYCHOM SPOLEČNĚ DOKÁZALI MNOHO


Naše třída 2.A se zapojila v říjnu do projektu 72 hodin“, což je dobrovolnická aktivita, při které se pomáhá přírodě a našemu okolí. Společnými silami jsme uklízeli okolí naší školy a školního hřiště. Během dvou hodin jsme nasbírali velký pytel plný odpadků. Ani jsme nevěřili, že jsou mezi námi lidé, kteří takto znečišťují přírodu.

  2A - Projekt 72 hodin (9 obrázků) 

Díky této akci jsme se naučili vnímat lépe svět kolem sebe. Na konci naší práce bylo mnoho úsměvů, radosti a dobrých pocitů z vykonané práce.  

Mgr. J. Janoušková
12. října 2023
4. B - Den pro třídu - Ostrý

V pátek 6. října 2023 za krásného podzimního počasí vyrazila třída IV.B na výlet na hrad Ostrý. Žáci poznávali malebné okolí svého města a utužovali kolektiv třídy formou zábavných her v přírodě. Nechybělo ani občerstvení ve stánku u fotbalového hřiště a velká třídní svatba. Jak se nám výlet vydařil - můžete vidět zde.

Akce se vydařila. A všichni se těšíme na další společné zážitky.

Mgr. I. Špačková
11. října 2023
8. A, 8. B - Den pro třídu v Jump aréně

V úterý 3. října 2023 se třída 8.A a 8.B účastnily dne pro třídu v JUMP aréně v Ústí nad Labem – Střekov.

Jedná se o velké zábavné trampolínové centrum s důrazem na sportovní vyžití a bezpečnost návštěvníků. Jump aréna má pět závodních trampolín a jednu freestylovou závodní trampolínu, která je největší v ČR. Dále jsou zde BASIC trampolíny pro začátečníky i pokročilé, kterým je nastavena optimální skákavost pro bezpečnost žáků.

Dopadová jáma pro trénink skokových prvků, která obsahuje bag s řízeným tlakem vzduchu a umožňující dopad několika osob najednou. Jump aréna má celkem 55 trampolín, 4 gymnastické a parkour konstrukci. Žáci zde měli možnost občerstvení s posezením a výhledem do celé arény.

  

Skladba prvků trampolinového centra je navržena pro zábavu a svobodu dětí. Obsahuje prvky pohybové, balanční, zábavné, ale i odpočinkové a relaxační.

Akce se dětem velice líbila a těší se na další.

Bc. P. Švecová, Mgr. K. Adámková, Mgr. O. Stínilová

8. října 2023
Září v 1. A

Máme za sebou jen dvacetpět dní ve škole, ale už jsme udělali velký kus práce. Pokud se chcete podívat na pár okamžiků z výuky, klikněte na odkaz - Září v 1. A 

Mgr. M. Turková
 
30. září 2023
2. B, 5. B - Podzimní víla

V úterý 26. září 2023 se opět pod šikovnýma rukama žáků 5. B a za sběračského přispění plavčíků  2.B probudili strážci školní zahrady = Víla  oděná do podzimního šatu se svými dýňovými skřítky. Ti jsou samozřejmě kouzelní – v průběhu roku mění svou podobu podle ročních období.

  2B, 5B - Podzimní víla (17 obrázků) 

VELKÉ DÍKY patří p. Zichové a p. Krumlové za jejich ochotu a štědrost. DĚKUJEME.

Mgr. M. Rejmanová
 
30. září 2023
2. B - Námořní bitva

V pondělí 25. září 2023 vypluli plavčíci 2. B na širé moře, aby se skupinově utkali v češtinářské bitvě. V ní si procvičili nejen učivo českého jazyka s tématem PÍSMENO – SLABIKA - SLOVO – VĚTA formou syntézy a analýzy, ale i komunikaci a spolupráci se spolužáky a strategické schopnosti. „To byla jízda!“

  2B - Námořní bitva (10 obrázků) 

Mgr. M. Rejmanová
 
11. září 2023
Informace k aktuálnímu dění ve škole

V Benešově nad Ploučnicí dne 11. 9. 2023


Vážení rodiče,
 
obracím se na Vás v návaznosti na velmi závažný incident, ke kterému došlo na konci letních prázdnin. Chceme Vás informovat, že jsme ihned po zjištění této události začali intenzivně spolupracovat s Policií ČR. Incident, který se stal, byl velmi brutálního charakteru a byl zveřejněn ve formě videa na sociálních sítích. Domníváme se, že toto video mají také někteří žáci ve svých mobilech a nyní je k dispozici i na stránkách médií. Naší prioritou je vždy zajistit bezpečnost všech našich žáků, a proto jsme okamžitě podnikli kroky, které pomohou Policii ČR s vyšetřením tohoto případu. Současně také ve spolupráci se školním poradenským pracovištěm připravujeme preventivní workshopy pro žáky 2. stupně ZŠ.
Vedení školy, třídní učitelé i členové školního poradenského pracoviště jsou Vám k dispozici pro jakoukoli podporu, kterou by Vaše děti mohly potřebovat.
 
S úctou
 
Mgr. Jakub Zelený
ředitel školy
 
7. září 2023
Šesťáci se adaptovali v Lužický horách
 

Neobvyklý start školního roku prožili žáci nových šestých tříd naší školy. Po prvním zvonění na II. stupni totiž místo aktovek zabalili cestovní batohy a se svými třídními učiteli vyrazili na třídenní adaptační pobyt do malebných Lužických hor. S výpravou pomohly i asistentky pedagogů – další nové tváře šestých ročníků.

Cílem pobytu bylo Rekreační středisko Netopýr v Jiřetíně pod Jedlovou, tedy v samém srdci pohoří. S netopýry jsme se v osadě nesetkali, zato králíků, morčat, exotických papoušků či koz zde bylo k radosti dětí hned několik. Smyslem kurzu bylo zejména se vzájemně poznat (v případě nových spolužáků a třídních učitelů), ale také stmelit čerstvě vytvořené kolektivy žáků, což se kurzem jistě podařilo nastartovat. Příležitostí pro to byla celá řada: sportovní aktivity (fotbal, badminton, karty či šachová partie), turistické výpravy na Jedlovou a Křížovou horu, ale i vychutnání italské zmrzliny v jiřetínské cukrárně. Významným bodem programu byla také dopolední lesní hra člověče, nezlob se, ve které jednotlivá družstva procházela neobvyklými zkouškami. Ta nejúspěšnější obdržela od svých třídních diplom.

Prosluněné dny byly večer završeny bohatou večeří, a hlavně pak kruhovým setkáním v tanečním sále, kde si žáci pod vedením pedagogů zábavnou formou předávali prožité zkušenosti z pobytu. K posílení pozitivních sociálních vztahů v „šestkách“ posloužila i hra „kdo je to?“, ve které se žáci vzájemně charakterizovali.

  6. tř. - Adaptační pobyt v Jiřetíně pod Jedlovou (27 obrázků) 

Zářijový adapťák šesťáků se tedy určitě povedl a žákům tak přinejmenším usnadnil jejich vstup do zatím nepoznané druhé etapy základního vzdělávání, kde se již bude (budou) rozhodovat o své profesní dráze. Ale nepředbíhejme, jsme teprve pár dnů za startovní čarou. V rámci chystaných třídních aktivit se už těšíme na žáky a žákyně, kteří se nemohli k adaptačnímu pobytu připojit.

 

Třídní učitelé: Mgr. M. Jansová (6. A), Mgr. Š. Leknerová (6. B) a Mgr. M. Zbela (6. C)
 

2. září 2023
Informace ZUŠ Žandov - školní rok 2023/2024

    
 
25. srpna 2023
Informace k zahájení školního roku 2023 - 2024
Nový školní rok bude zahájen v pondělí 4. září 2023 v 8 hodin.
Na budově Bílá jsou umístěny přípravná třída a 1. - 3. třídy. Na budově Nova jsou umístěny 4. - 9. třídy.

Výuka bude v pondělí 4. září 2023 probíhat pro všechny žáky školy cca jednu vyučovací hodinu. Žáky 1. tříd, 4. tříd a 6. tříd si před školou vyzvednou třídní učitelé. 

V úterý 5. září 2023 bude výuka pro všechny žáky 1. st. (mimo přípravnou třídu a 1. třídy) končit v 11.40 h, 2. stupeň (bez 6. ročníků) ukončí výuku ve 12 h.
Od 6. září do 8. září 2023 bude výuka probíhat dle rozvrhu (bez odpoledního vyučování).

Úprava vyučování pro děti přípravné třídy a žáky 1. tříd - v úterý 5. září 2023 bude výuka ukončena v 9.40 h, ve středu 6. září 2023 probíhá vyučování do 10 h, ve čtvrtek a pátek 8. a 9. září 2023 bude výuka do 10.45 h, od pondělí 11. září 2023 bude probíhat výuka dle rozvrhu. V době zkráceného vyučování bude dohled nad žáky zajištěn ve školní družině.

Informace k personálnímu zajištění jednotlivých tříd naleznete ZDE.

Na závěr si Vám dovoluji s radostí oznámit, že naše škola má od 1. 8. 2023 druhého zástupce ředitele školy, paní Ing. Hanu Brňákovou. Zástupkyně ředitele školy bude mít nově na starosti 2. stupeň ZŠ a bude se také věnovat pedagogice a wellbeingu.

Úspěšné zahájení nového školního roku 2023/2024

Mgr. Jakub Zelený, ředitel školy
 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace
Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Mgr. Jakub Zelený
Ředitel školy
Mgr. Miroslava Šmídová
Statutární zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 1. st. ZŠ a zájmového vzdělávání
Ing. Hana Brňáková
Zástupkyně útvaru základního vzdělávání pro 2. st. ZŠ
Mgr. Zdeňka Černá
Zástupkyně útvaru předškolního vzdělávání a školního stravování

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

Nastavení cookies | Povinně zveřejňované informace | GDPR
K.A.H. Studio