Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY MŠ

3. února 2020
Práce s IPady v mateřské škole

projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - Šablona 2.I/11 Využití ICT ve vzdělávání MŠ
V rámci zapojení školy do projektu Škola pro život děti v mateřské škole (na fotografii třída Berušek) využívají iPad, se kterým pracují každý týden. Formou vzdělávacích aplikací se u dětí rozvíjí slovní zásoba, logické myšlení, předmatematické dovednosti, soustředěnost, paměť. Na fotografiích pracují děti se vzdělávací aplikací „Tobík”, kde skládají puzzle, třídí předměty podle určitých kritérií.

Bc. Lenka Řadová

  Práce s IPadem v mateřské škole (9 obrázků) 

3. února 2020
Badatelský klub - Mléčné mandaly
projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - šablona 2.II/17 Klub pro žáky ZŠNa jedné z posledních schůzek Badatelského klubu byli malí badatelé zasvěceni do světa "mandal".
Tvořili mandaly z mléka, do kterého pomocí štětce dávali připravené barvy rozpuštěné ve vodě. Pod jejich rukama tak vznikaly krásné barevné mandaly.

Mgr. R. Soukupová

  Badatelský klub - mléčné mandaly (15 obrázků) 
 
24. ledna 2020
3. B - Projektový den - Brambora

projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - šablona 2.II/19 Projektový den ve škole (pro ZŠ)Ve čtvrtek 23. ledna 2020 proběhl ve 3. B v rámci projektu Škola pro život projektový den s názvem "Brambora", který pro žáky připravily společně paní Eva Krumlová s třídní učitelkou Mgr. Hanou Svobodovou.
Projektový den začal teoretickou částí, při které se žáci od paní Krumlové dozvěděli různé zajímavosti o bramborách. Následovala praktická část, při které ve dvojicích sázeli bramboru do květináče, a tím zahájili dlouhodobý proces pozorování. Do připraveného protokolu zapsali datum sázení a stručně popsali svou činnost. Protokol budou v průběhu 3 měsíců doplňovat o konkrétní viditelné proměny a mohou tak sledovat růst rostliny. Po tomto úkolu přišla na řadu výtvarná činnost, na kterou si předchozí den v rámci VV nakreslili portrét kuchaře či kuchařky. Na připravený portrét otiskovali razítka, která si vyrobili z rozkrojené brambory. Předposlední fází byla příprava pokrmu – bramborového salátu. Po dokončení salátu porota vyhodnotila nejchutnější salát a všichni měli možnost ochutnat svá díla. Ohodnotili se navzájem a sdělovali si mezi sebou příslušné ingredience, kterými svůj salát vylepšili. Vše vyvrcholilo oceněním všech zúčastněných a společným úklidem. Závěrečnou činností byl kvíz, kde žáci uplatnili své získané znalosti. Při realizaci projektového dne žáci vzájemně spolupracovali a pomáhali si při všech činnostech.

Mgr. H. Svobodová

  3B_projektový den Brambora (14 obrázků)  
23. ledna 2020
Canisterapie v mateřské škole

Projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - 2.I/12 Projektový den ve škole (pro MŠ)Ve čtvrtek 23. ledna 2020 naši školku navštívili canisteraupetičtí pejsci HATCHIKO a KENAI s paničkou Martinou Bobkovou. V rámci projektového dne předvedli dětem cviky, které se se svou paničkou naučili. Děti získaly poznatky o péči a výchově pejska a naučily se, jak se k pejskům máme chovat. Děti si vyzkoušely povely a vyčesaly pejsky. Oba psí kamarádi měli u dětí veliký úspěch a za odměnu od dětí dostali balíčky pamlsků.

Mgr. Z. Černá, L. Kalakurová

  Canisterapie v mateřské škole (14 obrázků) 

Martina Bobková k návštěvě v naší MŠ: "Dnes jsme s kluky byly potěšit mnoho, velmi mnoho dětí do MŠ Benešov nad Ploučnicí! ❤️ Tohle na svých klukách miluji nejvíce, že dokážou být ve všem naprosto úžasný! Moc a moc děkujeme za hojné dárky pro kluky! ❤️ Hrozně moc jsme si to s vámi užili!"

 
22. ledna 2020
Berušky - Malí veterináři
V rámci týdne "Jak byl Zimniček nemocný" se ze třídy Berušek stala ordinace u lékaře. I zvířátka mohou být nemocná a tak se z děti stali malí doktoři, kteří léčili své plyšové pacienty.

Bc. L. Řadová

  Berušky - Malí veterináři (9 obrázků) 
20. ledna 2020
Žabky - Zimníčkův kamarád stůně
Děti ze třídy Žabek si vyprávěly o zdravém životním stylu, o tom, co se děje, když jsem nemocný. Společně si postavily ordinaci, čekárnu a zahrály si na doktora a nemocného. Dramatizací pohádky " Polámal se mraveneček " rozvíjely slovní zásobu. Seznámily se s péčí o zdraví, čistotou, aktivním pohybem a zdravou výživou.

M. Hrnčířová

  Žabky - Malí lékaři (5 obrázků) 
17. ledna 2020
Badatelský klub - leden 2020

projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - šablona 2.II/17 Klub pro žáky ZŠDo "Badatelského klubu" byly zakoupený mikroskopy, na které se všichni moc těšili. Malí badatelé měli již připravené vzorky k pozorování mikroskopem. Nejdříve zkoumali různé druhy čajových sáčků, zbytky látek, krystaly soli, ale i drobný hmyz. Poté si všichni zaznamenali vše do svých pracovních listů. Nadšení badatelé budou určitě ve svém zkoumání pokračovat.

Mgr. R. Soukupová

  Badatelský klub - mikroskopy (4 obrázky) 
18. prosince 2019
3. A - Výuka na iPadech

projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - Šablona 2.II/6 Využití ICT ve vzdělávání


V rámci zapojení školy do projektu Škola pro život žáci 3. A každý týden používají při výuce iPady. Nejen, že si na nich mohou procvičovat získané vědomosti, ale procvičují sluchovou a zrakovou percepci, učí se upravovat obrázky nebo mají možnost seznámit se s rozšířenou realitou. 

Mgr. M. Turková

  3A - Výuka na iPadech (6 obrázků)   

16. prosince 2019
PF 2020
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio