Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY MŠ

19. února 2020
Motýlci - Přišel k nám pan Karneval

Masopustní týden od 10. do 14. února 2020 měli Motýlci plný barev, soutěží, tance a dobré nálady.
Vše bylo ukončeno karnevalem všech dětí mateřské školy.

A. Matajová

  Motýlci - Masopustní týden (14 obrázků) 
17. února 2020
Motýlci pracují s IPady

V rámci tématu „Zimníček zkoumá planetu Zemi a její proměny“ si děti ze třídy Motýlků vyzkoušely vzdělávací hru Teleskop za pomoci IPadů. Děti si procvičily jemnou motoriku a soustředění při poznávání vesmíru. Děkujeme Bětušce a její mamince, které děti na tuto úžasnou činnost přivedly.

K. Tošovská

  Motýlci pracují s IPady (4 obrázky) 
15. února 2020
Berušky - Masopustní týden

V rámci veselého masopustního týdne se třída Berušek seznámila s tradicí masopustních veselic. Děti se naučily nové písničky, vyrobily si barevné brýle, veselého klauna a barevné balónky. Veselý týden jsme zakončili společným maškarním karnevalem.

Mgr. Z. Černá

  Berušky - Masopustní týden (9 obrázků) 
11. února 2020
Projektový den - Canisterapie

Projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - 2.I/12 Projektový den ve škole (pro MŠ)Další skupina dětí se opět setkala s našimi známými psími kamarády - pejsky Hatchikem a Kenaiem. Děti si pod vedením jejich paničky Martiny Bobkové vyzkoušely povely, mohly si pohladit pejsky a vyzkoušet jejich trpělivost. Dokonce se vydaly s pejsky i na procházku do okolí školky. Paní Martina jim ukázala všechny jejich dovednosti a k čemu je canisterapie potřebná. Přátelství a pomoc psa s člověkem jsou velmi poučné a zajímavé. Pejsky jsme odměnili dobrotami a těšíme se na další setkání.

Mgr. Z. Černá

  Projektový den v MŠ - Canisterapie (23 obrázků) 

 
7. února 2020
2. A - Projektový den s farmářkou
projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - šablona 2.II/19 Projektový den ve škole (pro ZŠ)V rámci projektu Škola pro život proběhl ve 2. A projektový den. V úterý 4. února navštívila děti paní Eva Krumlová. Povídala a ukazovala, jak se pěstují brambory. Děti si vyzkoušely sázení brambor do květináčů, zábavu s razítky a připravily si bramborový salát. Květináče budou děti pozorovat po dobu 3 měsíců a zaznamenávat proces růstu. Čas rychle utekl a děti si celý den s farmářkou užily.


Mgr. J. Chvojková
7. února 2020
Klub zábavné logiky a deskových her
projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - šablona 2.II/17 Klub pro žáky ZŠ


 

V letošním školním roce proběhl další z klubů zařazených do projektu Škola pro život - „Klub zábavné logiky a deskových her“. Celkově bylo zapsáno 7 žáků z pátých a šestých tříd, kteří se v týdenních intervalech scházeli celé první pololetí. Náplní bylo zábavnou formou rozvíjet logické myšlení a seznámit se s různými formami her, které toto logické myšlení podporují. Pro velký zájem dětí bude klub pokračovat v této činnosti i v druhém pololetí letošního školního roku a tentokrát budou žáci logické myšlení rozvíjet i formou základů programování.

Bc. I. Schwarz

6. února 2020
Kluby konverzace v anglickém jazyce

projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - šablona 2.II/17 Klub pro žáky ZŠV rámci projektu Škola pro život se tento školní rok v prvním pololetí díky velkému zájmu konaly hned dva Kluby konverzace v anglickém jazyce. Kluby, kde si žáci zdokonalili své znalosti anglického jazyka a zároveň se pomocí her naučili novou slovní zásobu. Kluby však nebyly pouze místem pro výuku jazyků, ale sloužily také jako brána pro nahlédnutí do zvyklostí a kultury anglicky mluvících zemí. Na posledním společném setkání v úterý se smažily americké lívance a ve středu irská scones. Děti bavila jak příprava, tak především jejich konzumace. Po zhodnocení uplynulého půlroku se účastníci shodli na tom, že jim společná setkávání s angličtinou budou chybět.

M. Hudečková a Mgr. K. Procházková

  Kluby konverzace v anglickém jazyce (8 obrázků) 
 
6. února 2020
Broučci se učí s IPady

Také nejmladší děti ze třídy Broučků se seznamují s ICT. Na IPadech hrají aplikaci "Tobík uklízí". Rozvíjí jemnou motoriku při pohybu prstem na obrazovce.

Z. Vyhnálková
 
  Broučci se učí s IPady (7 obrázků) 
5. února 2020
Myšky pracují s IPady

Děti ze třídy Myšek pracují s IPady. Pomocí aplikací rozvíjí logické myšlení, sestavují trojici obrázků nebo hrají pexeso. Tím procvičují také zrakovou paměť a rozvíjí zrakové vnímání.

J. Pospíšilová

  Práce s IPady ve třídě Myšek (5 obrázků) 

 
4. února 2020
3. A - Projektový den - Brambora
projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - šablona 2.II/19 Projektový den ve škole (pro ZŠ)V pondělí 3. února 2020 proběhl v rámci projektu Škola pro život projektový den s názvem „Brambora“. Program na celý vyučovací den pro žáky 3. A připravila paní Eva Krumlová s pomocí třídní učitelky Mgr. Martiny Turkové.

V úvodu se děti od paní Krumlové dozvěděly různé zajímavosti o bramborách. Velkým překvapením pro ně bylo, když se podařilo s pomocí brambor rozsvítit LED žárovku. Následovala praktická část, při které si každý zasadil bramboru do květináče a do záznamového archu si zapsal první krok z tříměsíčního pozorování růstu brambory. Další zajímavou činností byla výroba bramborových razítek, kterými děti ozdobily obrázek kuchaře. Nejvíce očekávanou částí byla příprava bramborového salátu. Pětičlenná porota po dokončení vybrala ten nejchutnější salát. Možnost hodnotit dostali i všichni žáci a jejich výsledek byl překvapivý: „Měli ho stejně dobrý jako my.“ Před závěrečným hodnocením dne a odměněním za poctivou práci děti v závěrečném testu dokázaly, co všechno si o bramborách zapamatovaly.

Mgr. M. Turková

  3A_projektový den Brambora (22 obrázků) 
 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio