Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY MŠ

5. února 2020
Myšky pracují s IPady

Děti ze třídy Myšek pracují s IPady. Pomocí aplikací rozvíjí logické myšlení, sestavují trojici obrázků nebo hrají pexeso. Tím procvičují také zrakovou paměť a rozvíjí zrakové vnímání.

J. Pospíšilová

  Práce s IPady ve třídě Myšek (5 obrázků) 

 
4. února 2020
3. A - Projektový den - Brambora
projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - šablona 2.II/19 Projektový den ve škole (pro ZŠ)V pondělí 3. února 2020 proběhl v rámci projektu Škola pro život projektový den s názvem „Brambora“. Program na celý vyučovací den pro žáky 3. A připravila paní Eva Krumlová s pomocí třídní učitelky Mgr. Martiny Turkové.

V úvodu se děti od paní Krumlové dozvěděly různé zajímavosti o bramborách. Velkým překvapením pro ně bylo, když se podařilo s pomocí brambor rozsvítit LED žárovku. Následovala praktická část, při které si každý zasadil bramboru do květináče a do záznamového archu si zapsal první krok z tříměsíčního pozorování růstu brambory. Další zajímavou činností byla výroba bramborových razítek, kterými děti ozdobily obrázek kuchaře. Nejvíce očekávanou částí byla příprava bramborového salátu. Pětičlenná porota po dokončení vybrala ten nejchutnější salát. Možnost hodnotit dostali i všichni žáci a jejich výsledek byl překvapivý: „Měli ho stejně dobrý jako my.“ Před závěrečným hodnocením dne a odměněním za poctivou práci děti v závěrečném testu dokázaly, co všechno si o bramborách zapamatovaly.

Mgr. M. Turková

  3A_projektový den Brambora (22 obrázků) 
 
3. února 2020
Práce s IPady v mateřské škole

projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - Šablona 2.I/11 Využití ICT ve vzdělávání MŠ
V rámci zapojení školy do projektu Škola pro život děti v mateřské škole (na fotografii třída Berušek) využívají iPad, se kterým pracují každý týden. Formou vzdělávacích aplikací se u dětí rozvíjí slovní zásoba, logické myšlení, předmatematické dovednosti, soustředěnost, paměť. Na fotografiích pracují děti se vzdělávací aplikací „Tobík”, kde skládají puzzle, třídí předměty podle určitých kritérií.

Bc. Lenka Řadová

  Práce s IPadem v mateřské škole (9 obrázků) 

3. února 2020
Badatelský klub - Mléčné mandaly
projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - šablona 2.II/17 Klub pro žáky ZŠNa jedné z posledních schůzek Badatelského klubu byli malí badatelé zasvěceni do světa "mandal".
Tvořili mandaly z mléka, do kterého pomocí štětce dávali připravené barvy rozpuštěné ve vodě. Pod jejich rukama tak vznikaly krásné barevné mandaly.

Mgr. R. Soukupová

  Badatelský klub - mléčné mandaly (15 obrázků) 
 
24. ledna 2020
3. B - Projektový den - Brambora

projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - šablona 2.II/19 Projektový den ve škole (pro ZŠ)Ve čtvrtek 23. ledna 2020 proběhl ve 3. B v rámci projektu Škola pro život projektový den s názvem "Brambora", který pro žáky připravily společně paní Eva Krumlová s třídní učitelkou Mgr. Hanou Svobodovou.
Projektový den začal teoretickou částí, při které se žáci od paní Krumlové dozvěděli různé zajímavosti o bramborách. Následovala praktická část, při které ve dvojicích sázeli bramboru do květináče, a tím zahájili dlouhodobý proces pozorování. Do připraveného protokolu zapsali datum sázení a stručně popsali svou činnost. Protokol budou v průběhu 3 měsíců doplňovat o konkrétní viditelné proměny a mohou tak sledovat růst rostliny. Po tomto úkolu přišla na řadu výtvarná činnost, na kterou si předchozí den v rámci VV nakreslili portrét kuchaře či kuchařky. Na připravený portrét otiskovali razítka, která si vyrobili z rozkrojené brambory. Předposlední fází byla příprava pokrmu – bramborového salátu. Po dokončení salátu porota vyhodnotila nejchutnější salát a všichni měli možnost ochutnat svá díla. Ohodnotili se navzájem a sdělovali si mezi sebou příslušné ingredience, kterými svůj salát vylepšili. Vše vyvrcholilo oceněním všech zúčastněných a společným úklidem. Závěrečnou činností byl kvíz, kde žáci uplatnili své získané znalosti. Při realizaci projektového dne žáci vzájemně spolupracovali a pomáhali si při všech činnostech.

Mgr. H. Svobodová

  3B_projektový den Brambora (14 obrázků)  
23. ledna 2020
Canisterapie v mateřské škole

Projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - 2.I/12 Projektový den ve škole (pro MŠ)Ve čtvrtek 23. ledna 2020 naši školku navštívili canisteraupetičtí pejsci HATCHIKO a KENAI s paničkou Martinou Bobkovou. V rámci projektového dne předvedli dětem cviky, které se se svou paničkou naučili. Děti získaly poznatky o péči a výchově pejska a naučily se, jak se k pejskům máme chovat. Děti si vyzkoušely povely a vyčesaly pejsky. Oba psí kamarádi měli u dětí veliký úspěch a za odměnu od dětí dostali balíčky pamlsků.

Mgr. Z. Černá, L. Kalakurová

  Canisterapie v mateřské škole (14 obrázků) 

Martina Bobková k návštěvě v naší MŠ: "Dnes jsme s kluky byly potěšit mnoho, velmi mnoho dětí do MŠ Benešov nad Ploučnicí! ❤️ Tohle na svých klukách miluji nejvíce, že dokážou být ve všem naprosto úžasný! Moc a moc děkujeme za hojné dárky pro kluky! ❤️ Hrozně moc jsme si to s vámi užili!"

 
22. ledna 2020
Berušky - Malí veterináři
V rámci týdne "Jak byl Zimniček nemocný" se ze třídy Berušek stala ordinace u lékaře. I zvířátka mohou být nemocná a tak se z děti stali malí doktoři, kteří léčili své plyšové pacienty.

Bc. L. Řadová

  Berušky - Malí veterináři (9 obrázků) 
20. ledna 2020
Žabky - Zimníčkův kamarád stůně
Děti ze třídy Žabek si vyprávěly o zdravém životním stylu, o tom, co se děje, když jsem nemocný. Společně si postavily ordinaci, čekárnu a zahrály si na doktora a nemocného. Dramatizací pohádky " Polámal se mraveneček " rozvíjely slovní zásobu. Seznámily se s péčí o zdraví, čistotou, aktivním pohybem a zdravou výživou.

M. Hrnčířová

  Žabky - Malí lékaři (5 obrázků) 
17. ledna 2020
Badatelský klub - leden 2020

projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - šablona 2.II/17 Klub pro žáky ZŠDo "Badatelského klubu" byly zakoupený mikroskopy, na které se všichni moc těšili. Malí badatelé měli již připravené vzorky k pozorování mikroskopem. Nejdříve zkoumali různé druhy čajových sáčků, zbytky látek, krystaly soli, ale i drobný hmyz. Poté si všichni zaznamenali vše do svých pracovních listů. Nadšení badatelé budou určitě ve svém zkoumání pokračovat.

Mgr. R. Soukupová

  Badatelský klub - mikroskopy (4 obrázky) 
18. prosince 2019
3. A - Výuka na iPadech

projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - Šablona 2.II/6 Využití ICT ve vzdělávání


V rámci zapojení školy do projektu Škola pro život žáci 3. A každý týden používají při výuce iPady. Nejen, že si na nich mohou procvičovat získané vědomosti, ale procvičují sluchovou a zrakovou percepci, učí se upravovat obrázky nebo mají možnost seznámit se s rozšířenou realitou. 

Mgr. M. Turková

  3A - Výuka na iPadech (6 obrázků)   

Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio