Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY MŠ

17. června 2020
Myšky - Cesta za Benešovským pokladem
V úterý 16. června 2020 se děti ze třídy Myšek vydaly na cestu za Benešovským pokladem. Děti při této aktivitě posilují přirozené poznávací city (zvídavost, radost z objevování), při hledání indicií a splnění úkolů děti nacházejí poklad ukrytý v písku.

  Myšky - Cesta za benešovským pokladem (13 obrázků) 

Mgr. Z. Černá
 
16. června 2020
Berušky - Hry s vodou
Zahradní aktivity Berušek - hry s vodou - poznávání vlastností vody, jednoduché pokusy (odhady množství vody v různých nádobách), vaření čarodějných lektvarů.

  Berušky - hry s vodou (12 obrázků) 

Mgr. Z. Černá
 
11. června 2020
Berušky - Zahradníci
Novinky od Berušek - zahradní aktivity za každého počasí (nejsme z cukru, déšť nám nevadí) - tentokrát zahradničíme. Už teď se těšíme, až naše kytičky pokvetou.

  Berušky zahradničí (18 obrázků) 

Mgr. Z. Černá

 
2. června 2020
Květů plná loučka pro každého broučka
25. – 29. 5. 2020

Během tohoto tématu se děti seznámily s lučními květinami – naučily se básničku s pohybem a vyzkoušely si „kouzlo“ s papírovými květinami. Dětem se tato činnost moc líbila, a pomohla jim pochopit procesy probíhající v rostlinách.
Zde je návod na vyzkoušení doma: https://www.youtube.com/watch?v=K4UkYPoxsz8.
Ke květinám neodmyslitelně patří hmyz. Povídali jsme si především o hmyzu, který pomáhá s opylováním rostlin a tudíž je potřeba ho chránit. Rozvíjeli jsme čich hledáním voňavých kytiček, kreslili jsme si louku s broučky, naučili jsme se novou písničku „Slunéčko“ a také hráli hry s padákem.
Děti si pod vedením paní učitelky vyrobily skládanou berušku - chcete to také vyzkoušet? Zde je návod: https://farnicek.estranky.cz/clanky/tvorenicko/beruska-z-papiru.html.
Chcete se s dětmi naučit kreslit berušku? Říkejte si společně tuto básničku a jistě se Vám to povede jako dětem ve školce: https://bystre-deti.cz/blog-malovani-s-basnickou/

K. Vrbská

  Květů plná loučka (5 obrázků) 


 
6. května 2020
Znovuotevření MŠ 18. 5. 2020
Vážení rodiče,
 
rádi bychom Vás informovali, že v současné době velmi intenzivně pracujeme na otevření mateřské školy k 18. květnu 2020. V sobotu 2. května jsme konečně obdrželi očekávané materiály MŠMT, které jsou pro školy i rodiče důležité v tom, že stanovují podmínky pro obnovení docházky do MŠ v omezeném režimu. Během tohoto týdne se nám podařilo na základě tohoto manuálu, a s přihlédnutím ke specifikům naší školky, připravit zvýšená hygienická opatření související s obnovením provozu. Jak jsme Vás informovali již dříve, vše bude nastavené tak, abychom ochránili zdraví vašich dětí a zaměstnanců mateřské školy. Je možné, že se tato kritéria budou ještě aktualizovat, proto prosíme, abyste sledovali naše webové stránky www.zsbnpl.cz.
 
„Konkrétní zvýšená hygienické opatření související s obnovením provozu MŠ“ naleznete ZDE.
Manuál z MŠMT „Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020“ najdete ZDE.
„Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění naleznete“ ZDE.
Před nástupem dětí do MŠ se prosím s výše uvedenými dokumenty pečlivě seznamte. Děkujeme.

V období 5. – 7. května 2020  budou pedagogičtí pracovníci školky poptávat zájem rodičů o docházku jejich dětí do MŠ od 18. 5. 2020. Výsledky této dotazníkové akce pro nás budou velmi důležité s ohledem na nastavení konkrétního provozu MŠ se zajištěním zvýšených hygienických opatření.

Informace o úplatě za vzdělávání (školném)
  • předpokládáme snížené školné za měsíc březen a květen 2020, za měsíc duben bude výše školného 0 Kč
  • bližší informace ke školnému obdržíte v květnu po obnovení provozu MŠ
 
Pokud budete potřebovat konkrétní informaci či službu, kontaktujte vedení školy prostřednictvím emailu: infozsbnpl@zsbnpl.cz nebo na telefonu 412 586 366 nebo 606 646 292.
 
Děkujeme za pochopení a spolupráci
 
Všem přejeme pevné zdraví a vyřiďte prosím, vašim dětem pozdravy s tím, že se na všechny již moc a moc těšíme.
 
Za kolektiv MŠ a ZŠ
Mgr. Jakub Zelený
 
16. dubna 2020
Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

  
Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

proběhne v termínu 4. 5. - 15. 5. 2020


Vážení rodiče,
zápis v naší mateřské škole proběhne bez přítomnosti dětí a převážně elektronickou formou, bez nutné osobní účasti.
Všechny informace o potřebných dokumentech a o postupu naleznete zde:
 
Průběh zápisu:

Děti budou do mateřské školy přijímány na základě následujících kritérií, která si pečlivě pročtěte (vloženo 20. 4. 2020 v 19 h).
 
Dokumenty, které k zápisu dokládáte:
  1. kompletně vyplněná žádost (žádost možné vytisknout ze souboru, který naleznete níže, případně si ji můžete vyzvednout od pondělí 4. 5. 2020 v papírové podobě u vchodu pro žáky do budovy NOVA v ulici Opletalova 699, každý všední den od 7 do 13 h), vzhledem k datu příjmu žádostí je nutné, aby na žádosti bylo uvedeno datum nejdřív 4. 5. 2020,
  2. potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování (toto potvrzení nemusí dokládat děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tzn. děti, které ke dni 31. 8. 2020 dovrší pět let), pro potvrzení volejte praktického lékaře (s MUDr. Antonínem Zamykalem a MUDr. Karlem Krátkým je vše předjednáno) telefonicky předem a domluvte si konkrétní termín vyzvednutí (potvrzení možné vytisknout ze souboru, který naleznete níže, dále si ho můžete vyzvednout od pondělí 4. 5. 2020 v papírové podobě u vchodu pro žáky do budovy NOVA v ulici Opletalova 699, každý všední den od 7 do 13 h, případně ho budou mít k dispozici také výše uvedení lékaři),
  3. kopie občanského průkazu zákonného zástupce dítěte,
  4. kopie rodného listu dítěte.
Pozn.: v případě potřeby vytvořit kopii rodného listu a občanského průkazu je možné využít služby Podatelny MÚ Benešov nad Ploučnicí (PO 8 – 11 h, ST 13 – 16 h, umístění  - přízemí budovy MÚ dv. č. 17).
 
 
Tyto dokumenty doručte nejpozději do 15. 5. 2020 jedním z těchto způsobů:
  1. datovou schránkou (ID datové schránky: rj4mbeg),
  2. elektronicky (s elektronickým podpisem na email: infozsbnpl@zsbnpl.cz),
  3. doporučeně poštou na adresu ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, Opletalova 699, 407 22 Benešov nad Ploučnicí,
  4. osobně – vhozením obálky s potřebnými doklady do schránky označené „Zápis do MŠ“ umístěné na hlavní budově školy v ulici Opletalova 699 (vedle vchodu pro návštěvníky školy).
 
Po obdržení všech žádostí zašleme všem rodičům registrační číslo, pod kterým bude dítě při zápisu evidováno. Ředitel školy vydá do 30 dní od podání žádosti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte.
Výsledky zápisu budou podle těchto registračních čísel vyvěšené ve škole a na úřední desce webových stránek MŠ nejpozději do 2. 6. 2020; poštou obdrží rozhodnutí jen ti, kteří nebyli přijati. Zveřejnění na webových stránkách se u přijatých dětí považuje za doručené.
 
 
Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (žádost vložena 3. 5. ve 12.25 hod.)
Potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování


V Benešově nad Ploučnicí dne 16. dubna 2020
Mgr. Jakub Zelený, ředitel školy

Zde je možné vyzvednout potřebné dokumenty - budova NOVA, Opletalova 699, Benešov nad Ploučnicí

               
 
Pozn.: Pro další informace nás neváhejte kontaktovat na emailu: infozsbnpl@zsbnpl.cz nebo ve všední dny od 7 do 13 h zanechte dotaz na telefonu 412 586 366 nebo 606 646 292, ozveme se Vám zpět.

V případě, že si rodiče nejsou jistí nástupem jejich dítěte do mateřské školy a mají možnost být s dítětem ještě další rok doma, prosím, zvažte docházku vašeho dítěte do mateřské školy. Dítě je pro MŠ zralé nejdříve ve 3 letech, některé děti až ve 4 letech. Předpokladem je, že bude dítě zvládat sebeobslužné návyky (do MŠ již není možné chodit s plenkami).
 
12. března 2020
Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy od 16. března 2020 do odvolání

Aktualizace ze dne 16. 4. 2020

Pro OSVČ je níže vložen nový dokument v rámci podávání žádostí o ošetřovné ("Potvrzení o uzavření MŠ pro OSVČ").


Aktualizace ze dne 2. 4. 2020

Náměty pro aktivity s dětmi v době přerušení provozu MŠ


Společnost NovaDida, spol. s r.o. vydala ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou e-book "Chystáme se do 1. třídy"který vám pomůže zvládnout přípravu vašeho dítěte na vstup do 1. třídy. Chcete si ho přečíst nebo stáhnout, klikněte na název Chystáme se do 1. třídyNa jejich stránkách https://www.novadida.cz/poradna-skolni-zralost/ najdete také poradnu pro rodiče.

Další náměty pro činnost s dětmi najdete na odkazech:
http://www.predskolaci.cz/
http://www.napadyproanicku.cz/
http://www.sikovny-cvrcek.cz/
případně https://dum.rvp.cz/ - předškolní vzdělávání


Aktualizace ze dne 24. 3. 2020

Informace o placení školného v době nouzového stavu

Vážení rodiče,
v době uzavření MŠ z důvodu nouzového stavu od 16. 3. 2020, bude školné kráceno dle doby otevření MŠ  (bod 2) Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ v průběhu roku 2019/2020, č. j. ZSBnPl 85/2019 MŠ). Veškeré nesrovnalosti vyřešíme při vyúčtování, přeplatky převedeme do dalšího školního roku, případně vrátíme při ročním vyúčtování.


Aktualizace ze dne 16. 3. 2020

S ohledem na vyhlášenou karanténu minimalizujeme provoz školy. Z tohoto důvodu budou všechny budovy školy od 17. března 2020 zcela uzavřeny pro veřejnost. Pokud budete ve škole potřebovat cokoli vyřídit (např. žádost o ošetřovné), kontaktujte prosím tajemnici školy na telefonním čísle 412 586 366 nebo 606 646 292 (od 7.00 do 13.00 h), kde se individuálně domluvíte, abychom případné návštěvy co nejvíce rozložili.

Děkujeme za pochopení


12. 3. 2020

Vážení rodiče,

dne 10. 3. 2020 přijalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se s účinností od 11. 3. 2020 uzavřely všechny základní, střední a vyšší odborné školy v ČR. Toto rozhodnutí se mateřských škol primárně netýká, ale v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 ve světě i v ČR, považujeme za systémové, aby stejné opatření bylo přijato i vůči dětem v naší mateřské škole.  Druh školy není v této situaci rozhodujícím kritériem. Je pro nás velice důležité minimalizovat riziko přenosu onemocnění vzhledem ke kumulaci osob. Množství dětí ve třídě základní nebo mateřské školy je srovnatelné, věkový rozdíl mezi dětmi a žáky je mnohdy minimální.

S ohledem na závažný epidemiologický stav, personální situaci a po projednání se zřizovatelem jsem rozhodl v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů o přerušení provozu Mateřské školy při ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p. o. s účinností od pondělí 16. března 2020 do odvolání.
O dalším vývoji Vás budeme včas informovat.

Vážení rodiče, pevně věřím, že budete vnímat toto opatření jako důležitý preventivní krok k minimalizaci rizika k přenosu onemocnění. Velice Vám děkuji za pochopení.

Mgr. Jakub Zelený
ředitel školy

Ošetřovné:
Pokud potřebujete potvrzenou žádost o ošetřovné pro svého zaměstnavatele, stačí se zastavit v kanceláři školy, kde jsou pro Vás Žádosti připravené a potvrzené k převzetí, stačí zde do formuláře vyplnit jméno, rodné číslo žáka a datum převzetí. Upozorňujeme, že rodič má nárok pouze na 9 dní ošetřování (rodiče se mohou vystřídat, pak potřebujete formulář 2x), rodiče samoživitelé pak až na 16 dní.
K vyzvednutí v kanceláři tajemnice školy (budova Opletalova 699) od pátku 12. března 2020 od 7.00 do 15.00 h.

Důležité dokumenty:
Mimořádné opatření ministra zdravotnictví
Informace ČSSZ k ošetřovnému pro rodiče žáků do 10 let
Žádost o ošetřovné
Kalkulačka ošetřovného
Potvrzení o uzavření MŠ pro OSVČ

 
28. února 2020
Projektový den v MŠ - Ptactvo kolem nás

Projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - 2.I/12 Projektový den ve škole (pro MŠ)V rámci projektu Škola pro život proběhl v MŠ ve čvrtek 30. ledna 2020 projektový den, který byl věnován tématu „Ptactvo kolem nás“, jeho cílem bylo seznámit děti s životem ptactva v lokalitě řeky Ploučnice a v okolí mateřské školy. Projektovým dnem provázeli děti pan Ota Dračka a Antonín Vorel, ochránci a strážci přírody. Na úvod si děti prohlédly uniformy strážců a seznámily se s jejich prací na úseku ochrany přírody. Po přestávce se rozdělily do pracovních skupin, kde tvořily dle své fantazie ptáčky a budky a diskutovaly s panem Dračkou nad exponáty. Po další přestávce děti hádaly, soutěžily, skládaly obrázky a věnovaly se praktickým činnostem. Procvičovaly si jemnou motoriku, paměť, špetkový úchop, určovaly odlišnosti a rozvíjely si sluch. Následovala vycházka do okolí mateřské školy, kde sídlí poštolka. Tam sledovaly přelety ptáků a jejich zvuky. Děti byly poučeny, co mohou dávat na krmítko a jak si vyrobit jednoduše ptačí koule.
Projektový den pomohl zvýšit povědomí dětí o životě ptactva a je účinným prostředkem ke zvýšení efektivity přírodovědného vzdělávání dětí v mateřské škole.

Mgr. Z. Černá

  Projektový den v MŠ - Ptactvo kolem nás (14 obrázků) 
25. února 2020
Žabky - Týdenní tematické bloky v MŠ

V průběhu února se ve třídě Žabek děti účastnily různých aktivit. Jeden týden se děti učily barvy a přišly do školky každý den v jiné barvě oblečení. V pátek si užily karneval a druhý týden byl ve stylu proužků, klobouků, brýlí, kšiltovek, knírků, … Mimo jiné bylo plánované téma "zimní sporty a radovánky". Děti poznávaly zimní sporty, soutěžily, lyžovaly v herně na koberci, hrály hokej, bruslily a vozily se na bobech. Vybarvovaly omalovánky, vyplňovaly pracovní listy se zimní tematikou, naučily se souhře a spolupráci ve družstvech. Nahlas si fandily a i prohru či neúspěch vzaly „sportovně“ a nikdo neplakal.

M. Hrnčířová

  Žabky - Únorové tematické bloky (12 obrázků) 
20. února 2020
3. C - Projektový den - Brambora

projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - šablona 2.II/19 Projektový den ve škole (pro ZŠ)V rámci projektu Škola pro život proběhl ve 3.C projektový den. Ve středu 19. února 2020 navštívila žáky paní Krumlová, která je seznámila s historií, pěstováním a průmyslovým zpracováním brambor. Každý si zasadil bramboru do připravených květináčů a během 3 měsíců bude zaznamenávat do archu růstové fáze brambory. Zábavu si všichni užili u výroby bramborového tiskárna, kterým zdobili připravenou čtvrtku s traktorem. Obrovským překvapením pro žáky byla ukázka svítící diody vzniklá propojením pozinkovaných a měděných drátků zapíchnutých v bramborách. Nejvíce se všichni těšili na výrobu bramborového salátu. Žáci pracovali ve skupinách a nakonec proběhlo vyhodnocení a sladká odměna. Na závěr si ověřili získané znalosti vyplněním pracovního listu. Projektový den se vydařil a žáci si odnesli domů malou ochutnávku vynikajícího bramborového salátu.

Mgr. R. Soukupová

  3C - Projektový den - Brambora (17 obrázků) 
 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio