Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY MŠ

19. ledna 2018
Informace z jednání školské rady
Ve středu 17. ledna 2018 se uskutečnilo ustavující zasedání nově zvolené školské rady. Jednání zahájila ředitelka školy Mgr. D. Tesarčíková, která přivítala všechny přítomné členy a předložila návrh programu jednání. Školská rada všemi přítomnými schválila program a zvolila předsedkyní školské rady Mgr. M. Šmídovou a zapisovatelkou Mgr. M. Jansovou. Školská rada schválila jednací řád pro období své činnosti. Ředitelka školy pak informovala členy školské rady o aktuálním dění ve škole. Následně jednohlasně školská rada schválila předložené žádosti zákonných zástupců o slovní nebo kombinované hodnocení žáků za 1. pololetí šk. roku 2017/18. ŠR ustanovila také svého zástupce do konkurzní komise pro konkurz na nového ředitele školy. V závěru členové školské rady prodiskutovali náměty k činnosti školy.
Mgr. M. Šmídová
17. ledna 2018
Představení Duhová pohádka
V pátek 12. ledna 2018 se žáci z přípravného roč., 1., 2. a 3. tříd zúčastnili představení Duhová pohádka, které žákům přijelo zahrát Divadlo KK vedené profesionálním hercem a režisérem Mgr. Kamilem Koulou. Představení bylo zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů dětí mladšího školního věku. Mělo tři části: jak sluníčko udělalo barvy, a měsíc si vytrucoval hvězdičky, jak vznikla kuřata a po nich slepice, a potom i všechna další zvířata. A hlavně, jak vznikl soucit, ochrana a péče a snaha udělat svět hezčím, což je moc dobře, protože jinak by tu nikdo nebyl rád…
Žákům se pohádka provázená písničkami velice líbila, interaktivně se do příběhu zapojili a pobavili se díky humorným scénám.
  Duhová pohádka (8 obrázků) 
 
20. prosince 2017
Vánoční jarmark
Ve čtvrtek 14. prosince 2017 se slavnostně vyzdobená budova Nova přiblížila nadcházejícím vánočním svátkům. V jejích prostorách se uskutečnil tradiční vánoční jarmark. Stánky jednotlivých tříd lákaly k nákupu vánočních dekorací, ozdob, drobných dárků, cukroví, sladkého i slaného občerstvení. To vše si pro návštěvníky jarmarku připravili žáci se svými pedagogy a některými rodiči. V galerii školy byl pro návštěvníky připraveno posezení u kávy, čaje nebo svařeného vína. Vánoční jarmark byl malým pozastavením v předvánočním shonu a určitě příjemným naladěním na nadcházející vánoční svátky.
  Vánoční jarmark (16 obrázků) 
 
19. prosince 2017
Představení Studia Karavana
Ve středu 6. prosince 2017 se žáci 1. stupně zúčastnili představení Tajemná Afrika, které je součástí projektu VŠICHNI JSME TU DOMA, jehož cílem je zábavnou a hravou formou pochopit rozdílnost a barevnost různých kultur světa. Představení žákům zahrála divadelní společnost Studio Karavana z Rakovníka. Žáci se aktivně zapojili do představení formou interaktivních vstupů, soutěží, hádanek a osobních zkušeností. Na závěr se naučili písničku Ať si ten anebo ten, zeměkoule patří všem.
  Studio Karavana (20 obrázků) 
 
1. prosince 2017
Pozvání na předvánoční akce školy a školky
Ve středu 6. prosince 2017 se od 16 h v benešovském kině koná vánoční slavnost mateřské školy spojená s jarmarkem.
Školní jarmark se uskuteční ve čtvrtek 14. prosince 2017 od 14 h do 17 h v prostorách budovy NOVA.
Přijďte se s námi naladit na vánoční atmosféru. Těšíme se na setkání s Vámi
kolektiv ZŠ a MŠ
23. listopadu 2017
Hudební představení
Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 se žáci 1. i 2. stupně zúčastnili hudebního pořadu, který si pro ně připravilo profesionální sdružení umělců s názvem Hudba školám. Na baskytaru žákům zahrál a zazpíval muzikant Jiří Válek, na piano zahrál Zdeněk Dočekal a na bicí Miloš Pohl. Jejich cílem bylo obohatit mladé posluchače o informace a profesionální přednes hudby, kterou jsou obklopeny celé generace a plně předvést možnosti nástrojů, na které hrají. Pro mladší žáky zahráli a zazpívali mnoho lidových písní v rámci pořadu Česká a moravská lidová píseň. Žáci se do vystoupení aktivně zapojili, zpívali na podiu u mikrofonů, tleskali a naučili se novou píseň. Starší žáci se účastnili pořadu Fenomén jménem SeMaFor. Získali informace o bohaté historii SeMaForu a společně si zazpívali dnes již zlidovělé šlágry, např. Honky-Tonky Blues, Pramínek vlasů, Kočka na okně, Klementajn, Zčervená....
Oba pořady se žákům velice líbily, atmosféra celého vystoupení byla báječná.
  Hudební představení (11 obrázků) 
 
18. října 2017
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Děčín

Vážení rodiče,

naše škola je zapojena do tvorby místních akčních plánů pro oblast školství. Vzájemnou spoluprací vznikl dokument "Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro správní obvod obce s rozšířenou působností Děčín na období 2017-2023". Je to strategický dokument o možném budoucím směru rozvoje vzdělávání v ORP Děčín, který Vám předkládáme k připomínkování.

Dokument je možné připomínkovat v období do 3. 11. 2017 prostřednictvím přiloženého formuláře -  nebo prostřednictvím google formuláře na odkazu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeChQy8c6tpH8WHFfHSGs7AYiM8bCtaI-3HPzHX_hoyRXCPUA/viewform

 

Zároveň Vás zveme na veřejné projednávání tohoto dokumentu, které se uskuteční ve středu 1. 11. 2017 od 16 h ve velkém sále Magistrátu města Děčín, 28. října 1155/2, Děčín I - viz přiložená pozvánka: http://www.zsbnpl.cz//doc/pozvanka-na-verejne-projednani.pdf

Děkujeme za spolupráci

Mgr. D. Tesarčíková, Mgr. M. Šmídová

17. října 2017
Beseda se strážníkem MP Děčín
V pátek 6. října 2017 se v multimediální učebně na budově Nova v osmých a devátých ročnících uskutečnila beseda se strážníkem Ing. Lukášem Moudrým, DiS., z Městské policie Děčín.

Besedy pana Moudrého se dotýkaly právní způsobilosti, problematiky drog a jiných návykových látek, šikany, nutné obrany a krajní nouze či problematik zneužívání sociálních sítí. Hlavním cílem bylo zapojení žáků do uvedené problematiky. Žáci mohli otevřeně mluvit o svých zkušenostech, nejednalo se pouze o přednášku ze strany policie, ale o vzájemnou komunikaci. Z tohoto důvodu takové besedy obsahují morální a právní pohled na danou problematiku. Žáci byli seznámeni s tím, že určité jednání může být protiprávní a při jeho odhalení může následovat příslušný postih, ale i také to, že jednání jednotlivce se promítá do celé společnosti. Někteří žáci využili i možnosti individuální konzultace. Pan Moudrý ochotně odpovídal a reagoval na uvedené dotazy. Díky přednáškám získali účastníci základní právní povědomí, které jim často chybí,ale i důležité informace o trestné činnosti, přestupcích, úkolech státní a městské policie apod.
Mgr. H. Svobodová, metodik primární prevence
  Beseda se strážníkem MP (1 obrázek) 
 
17. září 2017
Slavnostní zahájení školního roku
V pondělí 4. září 2017 proběhlo slavnostní zahájení nového školního roku. První školní den bývá významný zejména pro prvňáčky, ale také jejich rodiče a prarodiče. V letošním roce poprvé usedlo do školních lavic 59 prvňáčků rozdělených do třech tříd pod vedením třídních učitelek Mgr. Martiny Turkové (1. A), Mgr. Hany Svobodové (1. B) a Mgr. Veroniky Netíkové (1. C). Jako každý rok v tento slavnostní den do školy zavítal také pan starosta Filip Ušák, který společně s paní ředitelkou Mgr. Dagmar Tesarčíkovou prvňáčky náležitě přivítal. Ve slavnostně vyzdobených třídách čekalo na každého žáka malé překvapení v podobě několika dárků. Společně s prvňáčky usedly poprvé do lavic také děti přípravné třídy v čele s třídní učitelkou Radkou Bartošovou.
Přejeme všem úspěšný start do nového školního roku!
  Slavnostní zahájení (11 obrázků) 
 
21. června 2017
Čtenářský klub v mateřské školce
Pondělní odpoledne, 12. června, navštívili čtenáři z druhého stupně mateřskou školku. Žáci podle vlastních scénářů nacvičili a dětem zahráli dvě pohádky s názvy "O třech sudičkách a Bořivojovi" a "Babiččina zvířátka". Obě představení se i přes menší chybičky a velkou trému velice povedla, a proto byli herci po skončení her odměněni lízátky. Ale co pro nás všechny bylo skutečnou odměnou, byla radost všech dětiček, které pozorně naslouchaly a rády se místy zapojovaly. Herci na oplátku obdarovali děti vlastnoručně vyrobenými loutkami, aby si také mohly zahrát svou vlastní pohádku.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem učitelkám a dětem, které se s námi podíleli na přípravě a samotném představení a zvláště pak paním učitelkám Mgr. Šárce Leknerové a Bc. Lence Řadové za jejich trpělivost a ochotu zrealizovat s námi tento projekt.
Za čtenářský klub Tereza Havránková
  Čtenářský klub v MŠ (8 obrázků) 
 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio