Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY MŠ

5. ledna 2019
Čertovská návštěva
Za dětmi do školky přišel Mikuláš s krásnými anděly a skupinou čertů. Mikulášské představení si pro děti připravili jejich starší spolužáci z 9. B se svou třídní učitelkou Mgr. Jaroslavou Novotnou. Návštěvu si všichni společně užili.
  Čertovská návštěva (11 obrázků) 
 
25. prosince 2018
Muzikanti - koledníci ze III. C
V posledním školním týdnu roku 2018 se malí muzikanti ze III. C vydali školou jako koledníci s hudebním přáním a s dřevěným betlémem za svými kamarády a pedagogy. Hrajíce a zpívajíce vánoční koledy na nástroje doby současné i minulé, popřáli všem radostné prožití vánočních svátků, ZDRAVÍ a šťastné vykročení do nového roku.
  Muzikanti, koledníci ze III C (6 obrázků) 
 
23. prosince 2018
Vánoční koncert žáků ZUŠ Žandov
Žáci ZUŠ Žandov, kteří jsou zároveň žáky naší školy, uspořádali v aule školy v pátek 14. prosince 2018 svým spolužákům a pedagogům malý vánoční koncert. Diváci měli možnost vidět hudební pokrok všech účinkujících. Zazněly tu klavírní úpravy melodií z pohádky Mrazík, flétnová sóla, sourozenecká dua, ale i skladbičky pro 2 a 4 flétny. Společně hudebníci zazpívali píseň z pohádky „Kouzla králů“. Svým programem posluchače krásně naladili v adventně-vánočním čase a opět ukázali, jak se se svou hudební pílí posunuli o muzikantskou míli.
  Vánoční koncert žáků ZUŠ Žandov (8 obrázků) 
 
22. prosince 2018
Vánoční zpívání na Bílé škole
Na Bílé škole je před Vánoci tradicí společné zpívání koled a písní. Tentokrát se konalo v pátek 21. prosince 2018. Na chodbě v prvním patře se sešli žáci z přípravného ročníku, z 1., 2. a 3. tříd. Na klávesy je doprovázela paní učitelka Mgr. Zdena Černá. Po vánočním zpívání se žáci rozešli do svých tříd, kde měli společnou vánoční besídku.
  Vánoční zpívání na Bílé škole (10 obrázků) 
 
18. prosince 2018
Vánoční jarmark
Slavnostně vyzdobená budova Nova se v úterý 11. prosince 2018 přiblížila nadcházejícím vánočním svátkům. V jejích prostorách se uskutečnil tradiční vánoční jarmark - ten letošní byl vyvrcholením oslav 100. výročí vzniku republiky na naší škole. Součástí jarmarku byla v I. podlaží instalovaná výstava "Tady nová republika", kterou připravilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze ke 100. výročí vzniku ČSR, výstava, která na deseti panelech shrnuje základní informace o meziválečném Československu.

Ve dvou podlažích školní budovy si své stánky s výrobky připravili žáci jednotlivých tříd se svými pedagogy. Stánky nabízely vlastnoručně vyrobené vánoční ozdoby a dekorace, ale také drobné dárky, vánoční perníčky a cukroví, sladké i slané občerstvení. V přízemí byly připraveny také malé tvůrčí dílny, ve kterých si návštěvníci mohli vyrobit vánoční dekoraci nebo si vlastnoručně namalovat vánoční ozdoby. V galerii školy pak návštěvníci mohli posedět u kávy, čaje nebo svařeného vína, zastavit se v předvánočním shonu a naladit se na nadcházející vánoční svátky.

Poděkování si zaslouží všichni, kteří se na vánočním jarmarku podíleli - děti, jejich rodiče a pedagogové a samozřejmě všichni návštěvníci našeho jarmarku.
  Vánoční jarmark (24 obrázků) 
 
17. prosince 2018
Mikuláš, čerti a andělé
Ve středu 5. prosince 2018 zaznělo na chodbách školy řinčení řetězů a podivné bouchání. Žáci napjatě očekávali příchod Mikuláše, čertů a andělů. Tetokrát přišli do školy z 9. A. Postupně obešli všechny třídy, vyslechli si básně a písničky, které si pro ně žáci připravili, pokárali hříšníky a hodné děti podarovali malou sladkou odměnou. Mikuláš si vždy vybral zástupce třídy, který za ostatní slíbil, že se budou chovat slušně a budou dodržovat školní řád. Školku navštívil Mikuláš se svou družinou z 9. B. Za pěkně připravený program si žáci 9. tříd zaslouží pochvalu.
  Mikuláš, čerti a andělé (14 obrázků) 
 
21. listopadu 2018
Beseda s pracovníky městského útulku v Děčíně
V úterý 13. listopadu 2018 proběhla na Bílé škole beseda s pracovníky městského útulku Děčín. Žáci se dověděli, jak se zachovat při setkání s neznámým psem a viděli ukázku odchytu některých zvířat. V průběhu besedy si děti mohly pohladit pejska, kterého pracovníci útulku zachránili. Závěrem si dobrovolníci pohladili hada. Aby žáci pomohli opuštěným zvířatům, která žijí v útulku, přinesli různé pamlsky, kapsičky, granule pro psy a kočky, staré deky, froté ručníky, polštářky apod.
Všem za příspěvky útulku velice děkujeme.
  Beseda s pracovníky útulku Děčín (8 obrázků) 
 
13. listopadu 2018
Beseda se strážníkem Městské policie Děčín
Žáci a žákyně 5. a 6. tříd se zúčastnili v pátek 2. listopadu 2018 v multimediální učebně preventivní přednášky pana Ing. Lukáše Moudrého, DiS., strážníka MP Děčín, na téma „Bezpečí na internetu“. Dozvěděli se mimo jiné také o kyberšikaně, o stahování a sdílení souborů, o úskalí sociálních sítí a komunikačních kanálů jako je třeba e-mail, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram a další. Žáci byli seznámeni nejen s trestně právními dopady, ale byli informováni také o dalších úskalích a nebezpečí, které sociální sítě sebou mohou přinášet. V rámci besedy pokládali žáci řadu dotazů k této problematice. Pan Moudrý svým výkladem a odpověďmi na položené otázky zaujal všechny přítomné. Patří mu tímto velký dík a budeme se těšit na další setkání se zajímavými tématy.
  Beseda se strážníkem MP (2 obrázky) 
 
13. listopadu 2018
Exkurze do Škody Mladá Boleslav
exkurze v rámci volby povolání
V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín (č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008611), Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány se ve čtvrtek 1. listopadu 2018 uskutečnila exkurze do muzea a závodu Škoda a.s. Mladá Boleslav.

Exkurze do Mladé Boleslavi se zúčastnilo spolu s třídními učiteli 67 žáků osmých a devátých tříd ze ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p. o., ZŠ a MŠ Markvartice, p. o. a ZŠ a MŠ Verneřice, p. o..
Po příjezdu do Mladé Boleslavi odjeli žáci spolu s průvodcem panem Lukášem Lvem, vybaveni výstražnou vestou a sluchátky, na prohlídku dvou výrobních hal – lisovny a montážní haly. Měli možnost vidět, jak z obrovské role pozinkovaného plechu postupně vznikají jednotlivé díly vozu, od velkých částí, jako kapoty, střechy, podlahy až po nejmenší částečky. Žáky zaujala také skutečnost, že u výrobních linek pracují mladší lidé a většinou 3 roky, neboť práce je velmi namáhavá. Pracují zde v třísměnném provozu a ve směně si po hodině práce vyměňují místa, aby byli schopni pracovat na lince na všech pozicích a práce nebyla tak monotónní. V halách jsou informační tabule s displejem jako na nádraží, které informují o počtu vyrobených dílů, typu vozu apod. Všechny překvapila velikost výrobních hal, neuvěřitelné množství plně automatizovaných výrobních linek a poměrně velká hlučnost provozu.

Druhá část exkurze započala procházkou minulostí výroby této automobilky – v muzeu, které se nachází v bývalých výrobních halách, ve kterých se až do roku 1928 vyráběly automobily. Žáci si prohlédli nejstarší exponáty – jízdní kola, motocykly, tříkolky a automobily. Dozvěděli se spoustu zajímavostí jako např., kteří z našich prezidentů jezdili Škodovkami, které modely automobilů Škoda vyhrály různé světově proslulé rallye, které typy aut objely celé kontinenty, jak vznikaly názvy aut, historii znaku Škoda, která auta se proslavila v různých filmech apod. Součástí prohlídky byl také sál, ve kterém mohli vidět restaurované staré vozy – veterány.

Celá exkurze byla pro všechny velice příjemným a obohacujícím zážitkem, na který jen tak nezapomenou. Tato akce byla financována z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín. Poděkování si zaslouží všichni, kteří exkurzi pro žáky zorganizovali. Mgr. J. Novotná, Mgr. M. Pilnáčková
  Exkurze do Škody Mladá Boleslav (8 obrázků) 
 
4. listopadu 2018
Sběr žaludů a kaštanů na Bílé škole
V říjnu jako každý rok sbíraly děti na Bílé škole žaludy a kaštany. Celkem bylo sebráno 831 kg kaštanů a žaludů. Nejlepší sběrači jsou ve 3. A, kteří sebrali 140 kg, hned za nimi jsou se 132 kg děti ze 3. B a na třetím místě malí sběrači z 2. C se 106 kg.
Děkujeme všem dětem a jejich rodičům, kteří se sběru zúčastnili. Sebrané žaludy a kaštany si odvezli lesníci a jejich píli jistě v zimě ocení lesní zvířátka.
R. Bartošová
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio