Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY MŠ

16. února 2021
Upozornění pro rodiče - karanténní opatření v MŠ

Aktualizováno dne 19. 02. 2021 v 16.30 h


Upozornění pro rodiče - prodloužení karanténních opatření ve třídě Žabky


Vážení rodiče,
 
vzhledem k dalšímu výskytu pozitivně testovaných osob na přítomnost viru SARS – CoV-2, který způsobuje infekční onemocnění COVID-19, je nutné prodloužit nařízená karanténní opatření u rizikových kontaktů tř. Žabky do 26. 02. 2021. Provoz by mohl být znovu obnoven 01. 03. 2021.

Děkujeme za pochopení


Rozhodnutí KHS o prodloužení karanténních opatření ve třídě Žabky naleznete ZDE.
 Aktualizováno dne 16. 02. 2021 v 15.50 h

Upozornění pro rodiče - uzavření třídy Žabky

Vážení rodiče,
 
v souvislosti s pozitivním nálezem na koronavirus u jednoho z dětí ve třídě Žabky nařídila Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem uzavření této třídy. Karanténa je stanovena na období od středy 17. 02. 2021 do pátku 19. 02. 2021. 
Doba uzavření uvedené třídy byla stanovena tak, aby pokryla inkubační dobu onemocnění a poskytla dostatek času k provedení dalších karanténních opatření, jako je provedení testu RT-PCR na přítomnost viru SARS – CoV-2 u skupiny dětí a pedagogů a to 5. – 7. den od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou cestou praktických lékařů, dále karanténa min. 10 dnů, tedy do 19. 02. 2021 vč., a provedení ohniskové dezinfekce části zařízení. Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému kontaktu ze dne 09. 02. 2021.
Praktičtí lékaři pro děti a dorost vystaví žádanky a rodiče objednají dítě na jimi zvolené odběrové místo.
Předpokládané obnovení provozu třídy je možné stanovit na pondělí 22. 02. 2021 za předpokladu splnění všech karanténních opatření vč. absolvování PCR testů. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými.

Děkuji za pochopení a přeji Vám všem hodně zdraví

Mgr. Jakub Zelený


Rozhodnutí KHS o uzavření třídy Žabky naleznete ZDE.

Nárok na ošetřovné v případě uzavření 1 třídy MŠ potvrzuje ošetřující praktický lékař pro děti a dorost!

Podrobněji ošetřovné viz: https://www.mpsv.cz/osetrovne
(tiskopis již nepotvrzuje škola)
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

 


Aktualizováno dne 07. 02. 2021 v 13.00 h
 

Ozmánení pro rodiče - třídy Berušky a Broučci


Vážení rodiče,
 
z důvodů splnění všech karanténních opatření stanovených KHS nedojde ve třídách Berušek a Broučků k prodloužení karanténních opatření. Do tříd Berušek a Broučků se mohou děti vrátit od pondělí 8. 2. 2021. Na návrat dětí se již velmi těšíme a všem přejeme mnoho sil a především pevní zdraví.

Děkujeme za spolupráci

 


Aktualizováno dne 02. 02. 2021 v 10.00 h
 

Upozornění pro rodiče - uzavření třídy Berušky a Broučci


Vážení rodiče,
 
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem nařídila uzavření tříd Berušek a Broučků v MŠ Benešov nad Ploučnicí z důvodu pozitivního nálezu na koronavirus u jednoho z dětí. Karanténa je stanovena na období od 01. 02. – 06. 02. 2021.
Doba uzavření uvedených tříd byla stanovena tak, aby pokryla inkubační dobu onemocnění a poskytla dostatek času k provedení dalších karanténních opatření, jako je provedení testu RT-PCR na přítomnost viru SARS – CoV-2 u skupiny dětí a pedagogů a to 5. – 7. den od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou cestou praktických lékařů a provedení ohniskové dezinfekce části zařízení. Bylo přihlédnuto k poslednímu rizikovému kontaktu ze dne 28. 01. 2021.
Praktičtí lékaři vystaví žádanky a rodiče objednají dítě na jimi zvolené odběrové místo.
Předpokládané obnovení provozu je možné stanovit na 08. 02. 2021 za předpokladu splnění všech karanténních opatření vč. absolvování PCR testů. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými.
 
Děkuji za pochopení a přeji Vám všem hodně zdraví

Mgr. Jakub Zelený

Rozhodnutí KHS o uzavření tř. Berušky a Broučci naleznete ZDE.

Nárok na ošetřovné: https://www.mpsv.cz/osetrovne
(tiskopis již nepotvrzuje škola)
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m
 
8. ledna 2021
DŮLEŽITÁ INFORMACE!!!

Aktualizace: 10. 01. 2021 v 10.25 h
 

Vážení rodiče,

v návaznosti na e-mailovou korespondenci s pracovníky epidemiologického oddělení v Děčíně, v souvislosti s pozitivním nálezem na koronavirus u zaměstnance školní jídelny v MŠ, Vám sděluji následující: na základě provedeného epidemiologického šetření u výše uvedeného zaměstnance konstatovala krajská hygienická stanice, že nedošlo k rizikovému kontaktu, protože byla dodržena nastavená protiepidemická opatření, a není tudíž potřeba přijímat žádná opatření. Mateřská škola tedy zůstává v provozu. Velmi Vás však prosíme o dodržování veškerých hygienických opatření a zejména sledování zdravotního stavu vašich dětí.

S pozdravem

Mgr. Jakub Zelený
ředitel školy

 


 

Aktualizace: 08. 01. 2021 v 20.00 h

 

Vážení rodiče,

v souvislosti s epidemií COVID-19 Vás opět musím informovat o současné situaci v mateřské škole: u jednoho ze zaměstnanců školní jídelny MŠ byl dnes večer potvrzen POZITIVNÍ nález na koronavirus. V současné době se snažíme zkontaktovat s krajskou hygienickou stanicí a získat konkrétní informace o dalším postupu. O následujících krocích Vás budeme neprodleně informovat na webových stránkách, případně Vás kontaktuje zaměstnanec školy. Velmi Vás prosíme o dodržování veškerých hygienických opatření a sledování zdravotního stavu vašich dětí.

Mgr. J. Zelený
ředitel školy
Aktualizace: 18. 11. 2020 v 07.23 h


Vážení rodiče,

dnes ráno se nám podařilo spojit s epidemiologickým oddělením v Děčíně v souvislosti s pozitivním nálezem na koronovirus u školního speciálního pedagoga, který pracuje v MŠ. Vzhledem k délce inkubační doby se žádná dalši nová hygienická opatření ve školce zavádět nebudou! Nutné dodžovat povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách školky!

Děkujeme za spolupráci
 

Vážení rodiče,

je mou povinností Vás opět informovat o aktuální situaci v naší mateřské škole v souvislosti s epidemií Covid-19: u jednoho ze zaměstnanců MŠ - školního speciálního pedagoga, který pracuje individuálně s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, byl potvrzen POZITIVNÍ nález na koronavirus. Na základě tohoto zjištění jsme kontaktovali Krajskou hygienickou stanici v Ústí nad Labem a čekáme na další pokyny ze strany hygieniků. Rodiče daných žáků byli o vzniklé situaci informováni dnes telefonicky. O dalších krocích Vás budeme informovat na webových stránkách, případně Vás kontaktuje zaměstnanec školy. Momentálně stále čekáme na vyjádření krajské hygienické stanice ohledně dalšího postupu. Zatím se tedy nic nemění.
Sledujte prosím naše webové stránky!

Děkujeme

Mgr. J. Zelený
ředitel školy
 


Vážení rodiče,

dnes jsem obdržel e-mail od paní PhDr. Plaché, vedoucí protiepidemického oddělení KHS v Ústí nad Labem, s následujícími informacemi:
„Krajská hygienická stanice nebude nařizovat ŽÁDNÁ DALŠÍ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ. Je třeba, bez ohledu na pozitivního zaměstnance, nepřijímat do školky děti s respiračními či jinými potížemi. Zaměstnancům MŠ bylo doporučeno nosit roušky či respirátory, přestože to není oficiálně nařízeno, i mimo předávání dětí."

Naše mateřská škola tedy zůstává v provozu se zvýšenými hygienickými opatřeními. Žádáme rodiče o spolupráci při dodržování hygienických opatření.
 


Aktualizace: 17. 10. 2020 v 19.25 h
 

Vážení rodiče,

je mou povinností Vás informovat o současné situaci v naší mateřské škole: u jednoho z pedagogů byl potvrzen POZITIVNÍ nález na koronavirus. Na základě tohoto zjištění se v současné době snažíme všemožnými způsoby kontaktovat krajskou hygienickou stanici a získat konkrétní informace o dalším postupu. O dalších krocích Vás budeme informovat na webových stránkách, případně Vás kontaktuje zaměstnanec školy.

Mgr. J. Zelený
ředitel školy

21. prosince 2020
Slovo ředitele

Vážení rodiče, milí žáci, milé děti, 
 
za pár dní završíme vánočními svátky rok 2020. Jsme si vědomi toho, že tento rok byl pro všechny z nás mimořádně náročný. Nedostatečný mezilidský kontakt a nemožnost naplno vykonávat svou profesi se v různé podobě projevily na nás všech. Tíha zodpovědnosti za vzdělávací proces najednou už neležela plnou vahou jen na zaměstnancích školy, ale rovnou měrou přešla také na děti a žáky a jejich rodiny.
V průběhu tohoto roku jsme se asi všichni potýkali s vyčerpaností, na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli, co je to důvěra, spolupráce. Ve svých domácnostech jsme společně trávili mnohem více času, než jsme byli zvyklí. A právě teď, před Vánoci, je ten správný čas si říci, jak úžasně jsme to všichni zvládli!
Je ten správný čas si vzájemně poděkovat, vyjádřit vděk všem za velkou snahu a obrovský pokrok, který jsme každý z nás udělali.
Je ten správný čas si říci, kam dál, a popřát si šťastnou cestu k našim cílům.
Pojďme se všichni s optimismem dívat do budoucnosti, protože každá krize musí dříve nebo později skončit. A že jich lidstvo za svou dlouhou existenci již zažilo!
 
Naše škola tu bude stále, i v následujícím roce 2021, jako váš partner ve vzdělávání vašich dětí.
 
Krásné a veselé Vánoce a vše nejlepší do nového roku 2021 přeje
 
Mgr. Jakub Zelený 
17. prosince 2020
Vánoční pozdrav z MŠ


aneb vánoční besídka trochu jinak.


Prostřednictvím nahrávky posíláme vánoční pozdrav přímo ze školky - podívejte se zde

Krásné vánoce a šťastný Nový rok 2021

přeji děti a zaměstnanci MŠ Sluníčko z Benešova nad Ploučnicí

 
14. listopadu 2020
Žabky a sv. Martin
V týdnu od 9.11 do 13.11.2020 se děti ze třídy Žabek seznamovaly se zvyky, pranostikami a legendou o sv. Martinovi. Tancovaly, běhaly, smály se a učily se nové básničky a písničky. Společně tvořily koně z papírových ruliček, experimentovaly s různými materiály a také připravily z těsta " MARTINSKÉ ROHLÍČKY ", které jim upekly naše milé paní kuchařky.

   Žabky a svatý Martin (10 obrázků)  

M. Hrnčířová
14. listopadu 2020
Podzimní aktivity

Říjnový a listopadový měsíc byl v naší školce trochu jiný než obvykle bývá. Přesto se v aktivitách tříd objevila různá témata. Podle fotografií určitě poznáte strašidelný a dýňový týden nebo zamykání lesa, který se připravuje i s ježkem k zimnímu spánku,taky čarovné míchání barev podzimu a obyčejné hraní s kamarády. Najděte si ty své a potěšte se jejich pestrou nabídkou zábavy a učení.

Aktivity Myšek a Motýlků   Podzimní aktivity v jednotlivých třídách - Myšky, Motýlci (15 obrázků) 
Aktivity Broučků, Berušek a Žabek   Podzimní aktivity v jednotlivých třídách - Broučci, Berušky, Žabky (9 obrázků) 

Mgr. Z. Černá
 
21. října 2020
Pro rodiče předškoláků
Vážení rodiče předškoláků,

pokud si z důvodu nepříznivého epidemiologického vývoje necháváte své děti doma, máme pro Vás připravené náměty na činnost a pracovní listy pro vypracování. Prostřednictvím aplikace WhatsApp Vám budeme také zasílat do skupin dle jednotlivých tříd další náměty a odkazy na videa pro práci s předškoláky. Materiály je možné si vyzvednout každé pondělí od 14.30 do 16.00 h v budově mateřské školy.

Děkujeme za spolupráci a přejme pevné zdraví

kolektiv MŠ
25. srpna 2020
Informace pro rodiče dětí MŠ - srpen 2020

Ve čtvrtek 27. 8. 2020 se koná na zahradě MŠ od 16 h Rozloučení s předškoláky. Rodiče byli informováni SMS zprávou.

Ve čtvrtek 27. 8. 2020 se od 17 h konají informační schůzky pro rodiče a nově přijaté děti na zahradě MŠ s krátkou prohlídkou své třídy.

Vzhledem k hygienickým opatřením žádáme rodiče, aby používali v prostorách MŠ roušky.

Těšíme se na Vás

kolektiv MŠ
 
23. června 2020
Motýlci - Předškoláci

Děti ze třídy Motýlků se i přes blížící prázdniny připravují na školu. Třénují matematiku i práci s písmeny. A hlavně všichni se už těší do školy.

  Motýlci - Předškoláci (11 obrázků) 

A. Matajová
21. června 2020
Motýlci - Hrátky s vodou
Léto se blíží, počasí dětem přeje, tak si děti ze třídy Motýlků zpestřily pobyt na zahradě hrami s vodou. Všichni se úžasně bavili.

  Motýlci - Hrátky s vodou (16 obrázků) 

A. Matajová


 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio