Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

ZPRÁVY ZE ŠKOLY

22. ledna 2021
2. B - Stopování
Ještě než stihla zmizet sněhová nadílka, vypravili se žáci 2. B po stopách zvěře a ptactva. Vybaveni vědomostmi získanými z hodin prvouky, lupou a mapami k rozlišování zvířecích stop, se v... [více]
18. ledna 2021
Hygienická a organizační opatření - COVID 19
Hygienická a organizační opatření - COVID 19 Aktualizováno dne 18. 01. 2021 v 13.45 h Informace k hodnocení žáků za 1. pololetí šk. roku 2020/2021 Hodnocení žáků se řídí Školním ... [více]
18. ledna 2021
Strom splněných přání - vánoční sbírka pro DD Tisá
Žáci, kteří mohli prezenčně navštěvovat školu před vánočními svátky, na budově Bílá věnovali pod „Strom splněných přání“ v obchodním centru Pivovar mnoho dárků, které byly určené pro děti z&nbs... [více]

NEPŘEHLÉDNĚTE

DŮLEŽITÉ INFORMACE !

Vyúčtování plateb za ŠD za 1. pololetí

Vážení rodiče,

vyúčtování úplaty za ŠD v souvislosti s epidemií Covid-19 proběhne až po ukončení celého 1. pololetí školního roku. Za měsíce říjen, listopad 2020 a leden 2021, kdy probíhala distanční výuka, a vaše děti nenavštěvovaly ŠD, bude vypočtena poměrná část, ve znění vyhlášky č. 423/2020 Sb., s účinností dnem 23. 10. 2020.

Peníze budou vráceny v průběhu měsíce února 2021.

Informace k hodnocení žáků za 1. pololetí šk. roku 2020/2021

Hodnocení žáků se řídí Školním řádem platným od 1. 9. 2020 a materiálem MŠMT: „Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí školního roku“.

Žáci budou primárně hodnoceni známkou (případně v kombinaci se slovním hodnocením).

Hodnocení žáků bude probíhat dle běžných pravidel jako v předchozích letech, zároveň je však třeba zohlednit specifickou situaci a přizpůsobit hodnocení podmínkám jednotlivého žáka.
Celkový průměr uvedený v e-ŽK za jednotlivé předměty není rozhodujícím faktorem k závěrečné známce na vysvědčení.
Podklady pro hodnocení – žáka lze hodnotit i na základě menšího počtu známek, testů a dalších druhů podkladů než je obvyklé v běžném školním roce.
Do hodnocení žáka bude zahrnuto:
- hodnocení žáka za období prezenční výuky
- hodnocení za období distanční výuky - účast, aktivita, plnění zadaných úkolů (včasnost, kvalita, ale i tvořivost apod.), osvojení si nových digitálních kompetencí, řešení problémů spojených s distanční výukou, schopnost organizovat si čas a učení, schopnost komunikace v prostředí MS Teams
- sebehodnocení žáka (platí zejména pro žáky 2. stupně)
- hodnocení na základě dlouhodobých výsledků žáka

V případě, kdy z objektivních závažných důvodů nemá vyučující dostatek podkladů pro hodnocení konkrétního předmětu u konkrétního žáka, se stanoví náhradní termín pro hodnocení do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Pokud ani v náhradním termínu nelze žáka hodnotit, tak žák nebude v daném předmětu hodnocen. Tento postup nehodnocení za 1. pololetí by však měl být volen pouze v mimořádných případech.
 
Předávání výpisu z vysvědčení
Pokud nebude možné předat žákům výpis z vysvědčení dne 28. 1. 2021, TU sdělí prokazatelným způsobem (seznam jmen s uvedeným způsobem sdělení informace) v tento den (nejpozději do 14 h) obsah výpisu z vysvědčení žákovi a zákonným zástupcům prostřednictvím e-ŽK (www.dmsoftware.cz).
Výpis vysvědčení bude následně předán žákovi při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání.
Předání vysvědčení nelze organizovat způsobem, který by odporoval aktuálně platným krizovým a mimořádným opatřením (např. zákaz přítomnosti žáků na vzdělávání ve škole, pravidla pro shromažďování, vstup třetích osob do budovy školy atp.).

Mgr. J. Zelený, ředitel školy
 

Výše úplaty za zájmové vzdělávání žáka ve ŠD pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,
na základě doporučení MŠMT minimalizovat pohyb cizích osob v prostorách školy, bude možné hradit úplatu za zájmové vzdělávání ve ŠD pouze bezhotovostním převodem na účet školy. V souvislosti s tím došlo také k úpravě vnitřních předpisů ŠD. Zejména došlo k úpravě podmínek splatnosti úplaty. Podrobnější informace naleznete níže:
Vnitřní řád ŠD a ŠK (od 1. 9. 2020) naleznete ZDE.
Přílohu č. 2 Směrnice ke stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání žáka ve ŠD naleznete ZDE.

Děkujeme za pochopení
 

Projekt Vybudování učebny IT

OP VVV Šablony II Škola pro život

Nenech to být

Naše škola je registrována v projektu - Nenech to být (www.nntb.cz), v anonymní online schránce důvěry.

Komu říct o šikaně, abych nežaloval?
Neboj se promluvit. Šikanu a další problémy ve škole může každý anonymně oznámit skrz webovou či mobilní aplikaci Nenech to být (stažitelné v App Store nebo Google Play). Nezavírej oči před šikanou

Napsat můžeš sem: https://www.nntb.cz/s/1550612 (odkaz zatím není funkční v Internetu Explorer)

Mgr. J. Zelený, ředitel školy

PROJEKTY ŠKOLY

 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio