Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

22. listopadu 2019
5. A - Výtvarné tvoření

Ve třídě V. A si žáci při výtvarné výchově vyzkoušeli dvě nové techniky. Nejprve z letákového papíru vystřihovali a nalepovali tvary písma a sestavili si tímto způsobem své jméno. Pak se pustili do dalšího tvoření a vyzkoušeli si techniku GRAFFITI. Byli seznámeni s tím, že ve výtvarném ztvárnění písma je ceněn především tvar a stavba znaků, jejich spojité vazby, jasné barvy, provedení stínů, obtahů a výplní a pak už se všichni pustili do práce.

Mgr. L. Ficencová

  5A - Výtvarné tvoření (11 obrázků) 
22. listopadu 2019
Dějepisná olympiáda 2019 - školní kolo

Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 proběhlo školní kolo 49. ročníku Dějepisné olympiády. Zúčastnilo se jí 12 žáků 8. a 9. ročníků.
Téma letošního ročníku „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)" nejlépe shodně zvládli Jakub Martinec z 9. C a Matěj Werner z 9. B 
Oba chlapci budou školu reprezentovat v okresním kole v Děčíně.

Mgr. H. Fridrichová.
21. listopadu 2019
1. B - Indiánský týden
třídní projekt

Žáci 1. B v týdnu od 14. do 21. listopadu 2019 prožili s výukou písmene I, i  „indiánský týden“. Reálie ze života indiánů se prolínaly počátečním psaním, matematikou, hudební výchovou… Na závěr se sami žáci proměnili v malé indiány – vyrobili si indiánské čelenky a totem, kolem kterého si na indiánskou hudbu spolu se šamanem zatančili „Tanec bizonů“ .

Mgr. M. Rejmanová

  1B - Indiánský týden (8 obrázků) 
21. listopadu 2019
9. A - IT slot


Žáci 9. A se zúčastnili 10. ročníku vědomostní soutěže v informatice IT-SLOT pro žáky 8. a 9. ročníků  a Jakub Dvořák (9. A) se probojoval do celostátního finále, ve kterém se o hodnotné ceny utká 50 nejlepších z nominačního kola. Soutěže se zúčastnilo 3 860 žáků ze 115 škol v republice, v 1. nominačním kole se naše škola umístila na 26. místě. Blahopřejeme Jakubovi a budeme mu ve finále držet palce.

Bc. I. Schwarz

20. listopadu 2019
8. A - Projektový den Sametová revoluce


V úterý 19. listopadu 2019 si žáci 8. A prostřednictvím projektového dne připomněli 30. výročí Sametové revoluce. Diskutovali o listopadových dnech, vyslechli si vzpomínky pamětníků. Vyhledávali informace, které následně zpracovali do plakátů. Výsledky skupinové práce byly vystaveny v prostorách chodby ke galerii. Den si žáci užili tvořivou činností, dozvěděli se mnoho nových informací z nedávné historie našeho státu, které jim pomohou pochopit historické souvislosti našich dějin.

Ing. H. Brňáková, M. Lanč

  8A - Projektový den Sametová revoluce (5 obrázků) 

20. listopadu 2019
9. C - Projektový den k 17. listopadu 1989


V úterý 19. listopadu 2019 jsme se zúčastnili projektového dne, který se vztahoval k 30. výročí sametové revoluce. Seznámili jsme se s dřívějším režimem a zahráli si několik her, např. Akce svoboda. Poslechli si písničky té doby a poznali významné osobnosti revolučního období roku 1989. Akce pro nás byla poučná a pěkně jsme si ji užili.

Žáci 9.C

  9C - Projektový den - 17. listopad (11 obrázků) 

19. listopadu 2019
Měsíc filmů na školách 2019

Naše škola se zapojila do letošního Měsíce filmů na školách - do jeho 15. revolučního roku - věnovaného 30 letům pádu železné opony. Žáci si prostřednictvím filmů i doprovodných materiálů připomněli 30. výročí konce komunistického režimu nejen u nás, ale i v okolních státech. V prostorách školy si mohli prohlédnout plakáty výstavy 1989 – Rok zázraků, výstavy, která pojednává o pádu komunistického režimu v Československu a za pomoci ikonických fotografií a plakátů ilustruje kontext tehdejších událostí a postojů. Dobové plakáty jsou doplněny faktografií, tehdejším tiskem či vzpomínkami aktérů. Součástí jsou také interaktivní plakáty doplněné vzpomínkami rodičů, prarodičů našich žáků a dalších osob na události listopadu 1989 a také výstavka dobových artefaktů z období před 30 lety. Na závěr všech školních i třídních aktivit proběhla v aule školy beseda žáků 8. a 9. ročníků s MUDr. Antonínem Zamykalem, pamětníkem listopadových událostí roku 1989. Ten žákům vyprávěl o období před samotným listopadem 1989, o náladách tehdejší společnosti, ale také o svých osobních zážitcích z listopadu 1989. MUDr. Zamykal odpověděl na dotazy přítomných a připomněl všem žákům nutnost vzdělávat se a přemýšlet o svém jednání a konání v současném složitém světě. Beseda s pamětníkem listopadových událostí 1989 byla pozitivní zkušeností pro všechny přítomné žáky.

Mgr. M. Šmídová

  Měsíc filmů na školách 2019 - beseda s pamětníkem a výstava (7 obrázků) 
 
18. listopadu 2019
Oslavy výročí Sametové revoluce

projektový den pro žáky 4. - 9. ročníků


Také naše škola se v pondělí 18. listopadu 2019 připojila k celorepublikovým oslavám 30. výročí Sametové revoluce. V rámci projektového dne, který připravili členové Demokratického klubu a Žákovského parlamentu, získávali žáci 4. - 9. ročníků do svých skupinových občanských průkazů razítka a body za plnění mnohdy velice náročných úkolů.

Mgr. Š. Leknerová, Mgr. M. Pilnáčková

Názory žáků na akci k památce 17. listopadu:

  • Nejvíc se mi líbil výslech u policie. – žák 4A
  • Líbilo se mi stanoviště v galerii, kde jsme měli ošetřovat zraněného, bylo to hezky připravené a měli hezké kostýmy. – žák 5B
  • Celá akce byla úžasná, děkujeme. – žáci 6. tříd
  • Jako organizátor jsem si to užil. – žák 7B
  • Velice jsem si užil výslech a vžil jsem se do role příslušníka VB – organizátor 8B
  • Líbila se mi atmosféra a celkově se mi akce líbila, ráda jsem pomohla a líbila se mi akce organizátora. – žák 9A
Akce připravená žákovským parlamentem se žákům velmi líbila a byli z ní nadšeni. Líbilo se jim, že si mohli připomenout Sametovou revoluci zábavnější formou a zasoutěžit si mezi sebou o dobové ceny pro výherce (Vitacit a žvýkačky Pedro).

J. Martinec

  Oslavy 17. listopadu 1989 v naší škole (14 obrázků) 

18. listopadu 2019
2. B oslavuje 30. výročí sametové revoluce

Třída 2. B si připomněla 30. výročí sametové revoluce. Ráno už děti přišly do třídy v barevném triku a paní asistentka připevnila každému trikolóru. Žáci shlédli kreslený dokument o 17. listopadu 1989.
Někteří dokonce vyprávěli, co slyšeli od svých rodičů a prarodičů, jak to tehdy vypadalo, když jsme nebyli ještě svobodným národem. Nakonec se všichni společně vyfotili a zazpívali naši státní hymnu.

Mgr. V, Becková                                                 
 
16. listopadu 2019
1. B - Den laskavosti

Žáci 1.B si v pátek 8.listopadu 2019 v rámci Dne laskavosti po úvodním “kruhu přátelství“ a kontaktních hrách vyrobili svého anděla „LASKAVCE“, kterého věnovali svému třídnímu kamarádovi coby opatrovatele, pomocníka a třídního ochránce.

Mgr. M. Rejmanová

  1B - Den laskavosti (8 obrázků) 

 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio