Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

30. ledna 2020
Zeměpisná olympiáda

Na konci ledna 2020 proběhlo také školní kolo Zeměpisné olympiády, v té soutěží žáci ve třech kategoriích. V kategorii A si své zeměpisné znalosti a dovednosti vyzkoušelo 14 šesťáků, nejlepší znalosti z planetární geografie a kartografie předvedl Filip Linhart z 6C, za ním.se umístili Michael Rélich (6C) a Adéla Svobodová (6A). V kategorii B soutěžilo 9 žáků ze 7. tříd, nejlépe si s úlohami z regionální geografie poradil Vojta Loos ze 7B, na 2. místě se umístila Karolína Kounovská a 3. místo si vybojovala Nicol Schánělová (obě 7A). V nejstarší kategorii C řešilo úlohy z geografie Evropy, kartografie a obecné fyzické geografie 18 žáků 8. a 9. tříd, vítězství si vybojoval Petr Fleischer z 9C před Matějem Wernerem (9B) a Jakubem Martincem (9C). Všichni tři vítězové budou školu reprezentovat v okresním kole v Děčíně.

Mg. J. Šedivá, Bc. Z. Miškovský, Mgr. M. Šmídová
 
30. ledna 2020
Městské kolo pěvecké soutěže Skřivánek

V úterý 28. ledna 2020 se již po třetí v aule ZŠ konalo městské kolo soutěže v sólovém zpěvu Skřivánek. Přihlásilo se celkem i z okolních škol 40 zpěváků do sólového zpěvu, duo ani trio nebylo žádné. Své reprezentanty - zpěváky měly ZŠ Dolní Habartice, ZŠ Heřmanov, ZŠ Markvartice a ZŠ Benešov nad Ploučnicí. Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií - v 1. kategorii byla kategorie A1 pro žáky 1. – 5. ročník a A2 pro žáky, kteří se učí zpívat v ZUŠ, 2. kategorie B1 je určena žákům 6. - 9. ročníků.
V soutěži se objevilo mnoho pěveckých nadějí, takže porota složená z hudebních odborníků měla hodně práce rozhodnout o udělení konečného pořadí. V kategorii A1 si 1. místo vyzpívala  Kateřina Rudolfová (2. roč.) ze ZŠ Heřmanov s postupem do krajského kola do Děčína, 2. místo Adélka Baštrnáková (1. roč.) ze ZŠ Dolní Habartice s postupem a 3. místo Eliška Bubníková (5. B) a Magdaléna Hralová (4. C) ze ZŠ Benešov nad Ploučnicí.
                                                      
V kategorii ZUŠ bylo uděleno 1. místo Emě Takáčové a 2. místo Kristýně Poludové (obě 4. C) ZŠ Benešov nad Ploučnicí, obě postupují do krajského kola.
V kategorii B 1 -1. místo nebylo uděleno, na 2. místě František Petřík (7. B) ZŠ Benešov nad Ploučnicí a 3. místo Nela Hriníková (6. tř.) ZŠ Markvartice. 
                                                                        

Čestná uznání porota udělila těmto zpěváčkům: Matyáši Majorovi (4.A Benešov n/Pl), Nikolasi Čechovi (5.tř. Dolní Habartice), Tomáši Mlejnkovi (3. tř., Heřmanov), Danielu Žďárskému (3.tř., Markvartice) a Šimonu Donátovi (7.A,  Benešov n/Pl)
Všem účinkujícím i divákům děkujeme za účast v soutěži a těšíme se na další ročník krásného zpívání

Mgr. A. Špačková
29. ledna 2020
Informace z jednání školské rady

Ve středu 22. ledna 2020 se na svém 8. jednání sešla školská rada, která projednala a vzala na vědomí Strategický rámec rozvoje školy na období 2019 – 2024. Dále se členové ŠR zabývali aktuálními otázkami a problémy z činnosti školy – informacemi o realizaci projektu Škola pro život, o připravovaných projektech školy, termínech a přípravě zápisů do ZŠ a MŠ nebo výsledcích výchovy a vzdělávání za 1. pololetí. Příští jednání ŠR je plánováno na červen 2020.

Mgr. M. Šmídová
 
27. ledna 2020
Výsledky okresních kol - Dějepisné olympiády a Olympiády v českém jazyce

Ve čtvrtek 16. ledna 2020 proběhlo v budově ČVUT v Děčíně okresní kolo Dějepisné olympiády. Téma letošního ročníku „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)“ prověřilo dovednosti žáků při práci s textem, mapou, obrázky i orientace na mapě. Okresního kola se zúčastnilo 30 soutěžících žáků z 8. a 9. ročníků ze ZŠ a víceletých gymnázií okresu Děčín. Naši školu reprezentovali Jakub Martinec (9C) a Matěj Werner (9B), Jakub se umístil na pěkném 9. místě a Matěj na děleném 14. a 15. místě. Oba si zaslouží pochvalu za reprezentaci školy.

Mgr. M. Šmídová
 

O týden později se ve čtvrtek 23. ledna 2020 v Děčíně uskutečnilo okresní kolo Olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezentovali Jakub Martinec (9C) a Pavel Dobrovolný (8B). Konkurenci tvořilo 44 žáků z okolních základních škol a víceletých gymnázií okresu Děčín. V první části soutěžící psali slohovou práci na téma „Kdybych měl Aladinovu lampu“. Druhou částí byl test z českého jazyka. Jakub Martinec se umístil na krásném 10. místě a Pavel Dobrovolný obsadil 24. místo. Oběma děkujeme za reprezentaci školy.
                                                                        

M. Miňovská

24. ledna 2020
3. B - Projektový den - Brambora

projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - šablona 2.II/19 Projektový den ve škole (pro ZŠ)Ve čtvrtek 23. ledna 2020 proběhl ve 3. B v rámci projektu Škola pro život projektový den s názvem "Brambora", který pro žáky připravily společně paní Eva Krumlová s třídní učitelkou Mgr. Hanou Svobodovou.
Projektový den začal teoretickou částí, při které se žáci od paní Krumlové dozvěděli různé zajímavosti o bramborách. Následovala praktická část, při které ve dvojicích sázeli bramboru do květináče, a tím zahájili dlouhodobý proces pozorování. Do připraveného protokolu zapsali datum sázení a stručně popsali svou činnost. Protokol budou v průběhu 3 měsíců doplňovat o konkrétní viditelné proměny a mohou tak sledovat růst rostliny. Po tomto úkolu přišla na řadu výtvarná činnost, na kterou si předchozí den v rámci VV nakreslili portrét kuchaře či kuchařky. Na připravený portrét otiskovali razítka, která si vyrobili z rozkrojené brambory. Předposlední fází byla příprava pokrmu – bramborového salátu. Po dokončení salátu porota vyhodnotila nejchutnější salát a všichni měli možnost ochutnat svá díla. Ohodnotili se navzájem a sdělovali si mezi sebou příslušné ingredience, kterými svůj salát vylepšili. Vše vyvrcholilo oceněním všech zúčastněných a společným úklidem. Závěrečnou činností byl kvíz, kde žáci uplatnili své získané znalosti. Při realizaci projektového dne žáci vzájemně spolupracovali a pomáhali si při všech činnostech.

Mgr. H. Svobodová

  3B_projektový den Brambora (14 obrázků)  
23. ledna 2020
Canisterapie v mateřské škole

Projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - 2.I/12 Projektový den ve škole (pro MŠ)Ve čtvrtek 23. ledna 2020 naši školku navštívili canisteraupetičtí pejsci HATCHIKO a KENAI s paničkou Martinou Bobkovou. V rámci projektového dne předvedli dětem cviky, které se se svou paničkou naučili. Děti získaly poznatky o péči a výchově pejska a naučily se, jak se k pejskům máme chovat. Děti si vyzkoušely povely a vyčesaly pejsky. Oba psí kamarádi měli u dětí veliký úspěch a za odměnu od dětí dostali balíčky pamlsků.

Mgr. Z. Černá, L. Kalakurová

  Canisterapie v mateřské škole (14 obrázků) 

Martina Bobková k návštěvě v naší MŠ: "Dnes jsme s kluky byly potěšit mnoho, velmi mnoho dětí do MŠ Benešov nad Ploučnicí! ❤️ Tohle na svých klukách miluji nejvíce, že dokážou být ve všem naprosto úžasný! Moc a moc děkujeme za hojné dárky pro kluky! ❤️ Hrozně moc jsme si to s vámi užili!"

 
22. ledna 2020
6. B, 6. C - Cesta za zábavným vzděláváním


Ve středu 22. ledna 2020 se třídy 6. B a 6. C vypravily za zábavným vzděláváním mimo budovu školy, a to do liberecké iQLandie.

Zde se žáci hravou formou seznámili s fyzikálními a chemickými reakcemi, když sledovali a také se aktivně podíleli na pokusech s kapalným dusíkem či hořlavými tekutinami, při téměř hodinové science show.

Poté si ve skupinkách prošli čtyři patra expozice iQLandie s mnoha interaktivními panely a exponáty vztahujícími se k základním jevům z fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, dějepisu, logiky, ...

Mgr. Š. Leknerová, Bc. Z. Miškovský

  6B, 6C - Cesta za zábavným vzděláváním (19 obrázků) 

21. ledna 2020
Školní kolo pěvecké soutěže Skřivánek - žáci 1. - 3. třídy

V úterý 21. ledna 2020 se na naší škole po třídních kolech uskutečnilo školní kolo tradiční pěvecké soutěže „Skřivánek 2020“. O postup do městského kola, které proběhne 28. 1. 2020, bojovalo letos 22 výherců třídních kol z 1., 2. a 3. ročníku.
Mezi účastníky soutěže se objevili již „ostřílení“ školní zpěváčci, ale i úplní nováčci. Jak se nakonec ukázalo, každá třída měla svého „SKŘIVÁNKA“.
V 1. ročníku to byla Viktorie Mazáčková z I. A  a Alice Šeflová z I. B.  Z 2. ročníku si 1. místo vyzpívala Karolína Bříšková z II. B, 2. místo Štěpánka Rabová z  II. A. V kategorii 3. tříd stanula na stupni pěveckých vítězů Ester Kleinová z III. A., 2. místo jako loni obsadil Patrik Ondrejkovič z III. B  a 3. místo patří Zuzce Zvěřinové z III. C.
Odměněni byli všichni aktivní účastníci soutěže malou sladkou odměnou a účastnickým listem.
Gratulujeme!

Mgr. M. Rejmanová

  Školní kolo pěvecké soutěže Skřivánek na Bílé (5 obrázků) 
20. ledna 2020
Školní kolo Biologické olympiády
V průběhu ledna 2020 se uskutečnila ve dvou kategoriích školní kola Biologické olympiády. Letošní olympiáda byla zaměřena na téma „Těžký život ve vodě". Žáci měli možnost se před samotnou soutěží seznámit se studijními materiály, které pro přípravu obdrželi.
V kategorii C, ve které své znalosti a dovednosti prokazují žácí 8. a 9. tříd, soutěžilo 10 žáků. Olympiáda měla jako vždy 3 části – teoretický test,  který obsahoval v této kategorii 34 otázek, v další praktické části A určovali podle obrázků 15 druhů rostlin a 15 druhů živočichů, v praktické části B měli zadán laboratorní úkol. Ten se týkal pozorování stavby rašeliníku, jeho nákresu a pojmenování jednotlivých částí. Nejlepšími řešiteli byli - Jakub Martinec (9C), za ním se umístil Oskar Šimon a Pavel Dobrovolný (oba z 8B).

V kategorii D se účastní žáci 6. a 7. tříd, ve školním kole soutěžilo pouze 5 účastníků. Také v této kategorii měla soutěž – teoretický test, který obsahoval v této kategorii 27 otázek, v další praktické části A určovali podle obrázků  15 druhů rostlin a 15 druhů živočichů, v praktické části  B měli zadán laboratorní úkol. Týkal se povrchového napětí vody v závislosti na přítomnosti mycích prostředků, popř. potravinářského barviva. Nejlepším řešitelem byl v této kategorii Vojtěch Loos, na 2. místě se umístil Jan Sobotka a 3. místo získal Petr Kolovecký (všichni 7B).

Všichni soutěžící si zaslouží pochvalu za účast a aktivitu při nelehkém řešení všech úkolů. Nejlepší řešitelé budou školu reprezentovat v okresním kole v Děčíně.

Mgr. J. Novotná, Bc. M. Šárová, Bc. K. Vašáková

  Biologická olympiáda - praktická část (16 obrázků) 
20. ledna 2020
8. A, 8. B - Výukový program v ZOO Ústí nad Labem

Ve středu 15. ledna 2020 se 43 žáků osmých tříd zúčastnilo v Zoologické zahradě v Ústí nad Labem výukového programu na téma „Nekupujme si jejich životy“. Celý program byl zaměřen na problematiku ochrany zvířat a rostlin. V Zooškole se žáci nejdříve dozvěděli informace k dané problematice, v další části následovala samostatná práce v ZOO, kde zjišťovali a zapisovali informace s využitím areálu. Program byl zakončen vyhodnocením hlavně formou dizkuse na dané téma zaměřené na rozvíjení vlastních názorů. Výukový program tak obohatil výuku přírodovědných předmětů.

Mgr. J. Novotná

  8A,B_výukový program ZOO Ústí nad Labem (10 obrázků) 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio