Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

22. ledna 2020
6. B, 6. C - Cesta za zábavným vzděláváním


Ve středu 22. ledna 2020 se třídy 6. B a 6. C vypravily za zábavným vzděláváním mimo budovu školy, a to do liberecké iQLandie.

Zde se žáci hravou formou seznámili s fyzikálními a chemickými reakcemi, když sledovali a také se aktivně podíleli na pokusech s kapalným dusíkem či hořlavými tekutinami, při téměř hodinové science show.

Poté si ve skupinkách prošli čtyři patra expozice iQLandie s mnoha interaktivními panely a exponáty vztahujícími se k základním jevům z fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, dějepisu, logiky, ...

Mgr. Š. Leknerová, Bc. Z. Miškovský

  6B, 6C - Cesta za zábavným vzděláváním (19 obrázků) 

21. ledna 2020
Školní kolo pěvecké soutěže Skřivánek - žáci 1. - 3. třídy

V úterý 21. ledna 2020 se na naší škole po třídních kolech uskutečnilo školní kolo tradiční pěvecké soutěže „Skřivánek 2020“. O postup do městského kola, které proběhne 28. 1. 2020, bojovalo letos 22 výherců třídních kol z 1., 2. a 3. ročníku.
Mezi účastníky soutěže se objevili již „ostřílení“ školní zpěváčci, ale i úplní nováčci. Jak se nakonec ukázalo, každá třída měla svého „SKŘIVÁNKA“.
V 1. ročníku to byla Viktorie Mazáčková z I. A  a Alice Šeflová z I. B.  Z 2. ročníku si 1. místo vyzpívala Karolína Bříšková z II. B, 2. místo Štěpánka Rabová z  II. A. V kategorii 3. tříd stanula na stupni pěveckých vítězů Ester Kleinová z III. A., 2. místo jako loni obsadil Patrik Ondrejkovič z III. B  a 3. místo patří Zuzce Zvěřinové z III. C.
Odměněni byli všichni aktivní účastníci soutěže malou sladkou odměnou a účastnickým listem.
Gratulujeme!

Mgr. M. Rejmanová

  Školní kolo pěvecké soutěže Skřivánek na Bílé (5 obrázků) 
20. ledna 2020
Školní kolo Biologické olympiády
V průběhu ledna 2020 se uskutečnila ve dvou kategoriích školní kola Biologické olympiády. Letošní olympiáda byla zaměřena na téma „Těžký život ve vodě". Žáci měli možnost se před samotnou soutěží seznámit se studijními materiály, které pro přípravu obdrželi.
V kategorii C, ve které své znalosti a dovednosti prokazují žácí 8. a 9. tříd, soutěžilo 10 žáků. Olympiáda měla jako vždy 3 části – teoretický test,  který obsahoval v této kategorii 34 otázek, v další praktické části A určovali podle obrázků 15 druhů rostlin a 15 druhů živočichů, v praktické části B měli zadán laboratorní úkol. Ten se týkal pozorování stavby rašeliníku, jeho nákresu a pojmenování jednotlivých částí. Nejlepšími řešiteli byli - Jakub Martinec (9C), za ním se umístil Oskar Šimon a Pavel Dobrovolný (oba z 8B).

V kategorii D se účastní žáci 6. a 7. tříd, ve školním kole soutěžilo pouze 5 účastníků. Také v této kategorii měla soutěž – teoretický test, který obsahoval v této kategorii 27 otázek, v další praktické části A určovali podle obrázků  15 druhů rostlin a 15 druhů živočichů, v praktické části  B měli zadán laboratorní úkol. Týkal se povrchového napětí vody v závislosti na přítomnosti mycích prostředků, popř. potravinářského barviva. Nejlepším řešitelem byl v této kategorii Vojtěch Loos, na 2. místě se umístil Jan Sobotka a 3. místo získal Petr Kolovecký (všichni 7B).

Všichni soutěžící si zaslouží pochvalu za účast a aktivitu při nelehkém řešení všech úkolů. Nejlepší řešitelé budou školu reprezentovat v okresním kole v Děčíně.

Mgr. J. Novotná, Bc. M. Šárová, Bc. K. Vašáková

  Biologická olympiáda - praktická část (16 obrázků) 
20. ledna 2020
8. A, 8. B - Výukový program v ZOO Ústí nad Labem

Ve středu 15. ledna 2020 se 43 žáků osmých tříd zúčastnilo v Zoologické zahradě v Ústí nad Labem výukového programu na téma „Nekupujme si jejich životy“. Celý program byl zaměřen na problematiku ochrany zvířat a rostlin. V Zooškole se žáci nejdříve dozvěděli informace k dané problematice, v další části následovala samostatná práce v ZOO, kde zjišťovali a zapisovali informace s využitím areálu. Program byl zakončen vyhodnocením hlavně formou dizkuse na dané téma zaměřené na rozvíjení vlastních názorů. Výukový program tak obohatil výuku přírodovědných předmětů.

Mgr. J. Novotná

  8A,B_výukový program ZOO Ústí nad Labem (10 obrázků) 
17. ledna 2020
Badatelský klub - leden 2020

projekt Škola pro život (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011931) - šablona 2.II/17 Klub pro žáky ZŠDo "Badatelského klubu" byly zakoupený mikroskopy, na které se všichni moc těšili. Malí badatelé měli již připravené vzorky k pozorování mikroskopem. Nejdříve zkoumali různé druhy čajových sáčků, zbytky látek, krystaly soli, ale i drobný hmyz. Poté si všichni zaznamenali vše do svých pracovních listů. Nadšení badatelé budou určitě ve svém zkoumání pokračovat.

Mgr. R. Soukupová

  Badatelský klub - mikroskopy (4 obrázky) 
10. ledna 2020
Přípravka - Cesta za polární kruh

První týden v lednu zahájila přípravka výpravou do země ledu. Paní učitelka dětem přečetla příběh o životě Eskymáků, seznámila je se zvířaty, která žijí v této krajině. Závěrem se daly do společné práce, při které vyrobily iglú, Eskymáky a zvířata.

R. Bartošová
 
8. ledna 2020
5. B - Zimní krajina


V úterý 7. ledna 2020 si 5. B při praktických činnostech vyrobila zasněženou zimní krajinu, aby si připomněla, jak vypadá skutečná zima. Celé třídě se po sněhu stýská. Společná práce se žákům podařila.

Mgr. A. Špačková

  5B_Zimní krajina (2 obrázky) 

6. ledna 2020
Tři králové

V pondělí 6. ledna 2020 si část žáků z 8. A a 8. B připravila pásmo veršíků, pranostik a povídání o třech mudrcích z Východu. Touto formou připomněli biblický význam Tří králů. Své zpracování předvedli ve všech třídách budovy NOVA a vkročili tak do nového roku 2020.
Také děti na prvním stupni a v mateřské škole nezůstaly bez Tříkrálové koledy. Malé děti a mladší žáky s podobným programem navštívili žáci 6. C, kteří nejen dětem, ale i dospělým popřáli hodně štěstí a zdraví do nového roku.

Mgr. S. Matysová, Mgr. Š. Leknerová

  Tři králové (13 obrázků) 
23. prosince 2019
6. C - Vánoční zvyky a tradice


Také 6. C se v pátek 20. prosince 2019 rozloučila s kalendářním rokem. V rámci vánoční školní besídky si žáci připomněli staré české zvyky a obyčeje. Krom dárků pod stromečkem to bylo pouštění lodiček z ořechových skořápek, házení střevícem či krájení jablíčka, aby zjistili, zda budou v příštím roce pospolu a zdraví.

Mgr. Š. Leknerová

  6C - Vánoční zvyky a tradice (18 obrázků) 

20. prosince 2019
Zpívání na Bílé

Celý advent zakončilo společné zpívání vánočních koled a písniček na Bílé škole, které si za hudebního doprovodu Mgr. Davida Turka užili všichni žáci 1. stupně (https://youtu.be/zJYygZcHgd4)

Mgr. M. Šmídová

  Zpívání na Bílé (4 obrázky) 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio