Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY ZŠ

13. února 2018
Masopustní radovánky na Bílé škole
V týdnu od 5. do 9. února 2018 proběhly na Bílé škole MASOPUSTNÍ radovánky. Žáci se v rámci průřezového tématu multikulturní výchova seznamují s lidovými zvyky a tradicemi a při společně prožitých činnostech upevňují vzájemné vztahy. Nejprve vyzdobili školu obrázky s masopustními postavami, maskami, koláči, jitrnicemi apod. V průběhu celého týdne získavali informace o masopustu a masopustních maskách, četli masopustní říkačky či pranostiky a zpívali masopustní písně. Jednotlivé dny si zpestřili stejným oblečením nebo doplňky. V pátek 9. února masopust završili karnevalem, na který si s pomocí rodičů připravili různé kostýmy. Objevily se i tradiční masopustní masky, např. laufr, kominík, medvěd, kobyla nebo řezník. Karneval provázel Jiří Donát, který si pro žáky připravil program s písněmi a tancem. Žáci si karneval pořádně užili. Závěrem všichni dostali drobnou sladkou odměnu.
  Masopustní radovánky (28 obrázků) 
 
2. února 2018
Čtenářský klub na Bílé škole


V letošním školním roce měli žáci možnost navštěvovat čtenářský klub. Do této aktivity probíhající v rámci projektu Otevřená mysl se na Bílé škole přihlásilo 7 žáků z druhých a 8 žáků ze třetích tříd. Během celkem šestnácti devadesátiminutových lekcí, které se od 20. září 2017 uskutečňovaly vždy každou středu, si žáci čtením různých literárních děl zdokonalovali své čtenářské schopnosti a dovednosti. Ovšem zdaleka nejen to. Seznámili se s různými autory dětských knížek a pohádek, poznali některé literární žánry a prohlubovali svůj vztah k četbě a ke knihám vůbec. S Milošem Macourkem se pobavili a zasmáli nad jeho humornými pohádkami, s Astrid Lindgrenovou navštívili švédskou vesničku Bullerbyn a žasli nad dobrodružstvími malé Pipi Dlouhé punčochy. Čtením pohádek od Boženy Němcové nebo Karla Jaromíra Erbena zjistili, jaké znaky má právě tento žánr a společně přišli i na to, čím se vyznačuje třeba bajka. Vyzkoušeli si dramatizaci textu a svým spolužákům zahráli loutkové divadlo. Ani současní světoví autoři nezůstali nepovšimnuti a žáci nahlédli například do fantastického světa kouzel Harryho Pottera, který vznikl pod perem britské spisovatelky J. K. Rowlingové. Jednou z dalších náplní čtenářského klubu bylo také hraní různých her, jejichž účelem bylo především rozšíření slovní zásoby žáků a celkové zlepšení jejich komunikace mezi sebou. V průběhu celého projektu byla všem zúčastněným k dispozici školní knihovna, kde bylo možno půjčit si knihu dle vlastního výběru. Žáci si půjčovali knihy domů a při každé lekci vždy velmi rádi vyprávěli o tom, co si přečetli. Navštívili také místní městskou knihovnu, kde strávili příjemné chvilky čtením nebo prohlížením vybraných publikací. 

Takto strávená středeční odpoledne byla pro žáky velkým přínosem, obohatila je o nové poznatky a vědomosti a především, ve všech posílila chuť a touhu prožít mnoho dalších chvil právě ve společnosti knihy. 


Mgr. Martina Ondrejkovičová

30. ledna 2018
Děčínský laický záchranář 2018

V úterý 30. ledna 2018 se  v Obchodním centru Pivovar Děčín uskutečnil již 7. ročník soutěže v poskytování první pomoci „Děčínský laický záchranář“.

Čtyřčlenná družstva, která tvořili  žáci z 9. tříd, zde řešila modelové situace, se kterými se mohou setkat v běžném životě. Na čtyřech stanovištích poskytovali žáci první pomoc při závažných i drobnějších poraněních. Letos naši školu reprezentovali - Kamila Mališová a Nicola Kalakurová, Martin Pospíšil a Ondřej Krejčí. Šlo jim to výborně, protože se umístili ze sedmi škol na krásném 3. místě.

O soutěži psal také Děčínský deník: https://decinsky.denik.cz/zpravy_region/foto-video-soutez-zdravotniku-ovladla-zs-dr-miroslava-tyrse-20180131.html 

 

 

Gratulujeme k úspěšné reprezentaci.

Mgr. J. Novotná

23. ledna 2018
Klub vědců 2018
V 1. pololetí školního roku 2017/18 proběhl na Bílé škole Klub zábavné logiky a deskových her: „Klub vědců“ , který byl součástí projektu Otevřená mysl. Vybraní žáci z druhých a třetích ročníků se vždy ve středu scházeli od 13.00 do 14.30 h, aby poznávali a objevovali přírodní zákonitosti a nahlédli do zákoutí vědy a techniky. Také rozvíjeli své myšlení při hraní deskových a logických her. Vytvářeli si portfolio, ve kterém mají zaznamenány postupy a výsledky pokusů. Všichni „malí vědci“ byli velice šikovní a pracovali se zájmem. Klub byl pro ně velkým přínosem.
  Klub vědců 2018 (24 obrázků) 
 
19. ledna 2018
Informace z jednání školské rady
Ve středu 17. ledna 2018 se uskutečnilo ustavující zasedání nově zvolené školské rady. Jednání zahájila ředitelka školy Mgr. D. Tesarčíková, která přivítala všechny přítomné členy a předložila návrh programu jednání. Školská rada všemi přítomnými schválila program a zvolila předsedkyní školské rady Mgr. M. Šmídovou a zapisovatelkou Mgr. M. Jansovou. Školská rada schválila jednací řád pro období své činnosti. Ředitelka školy pak informovala členy školské rady o aktuálním dění ve škole. Následně jednohlasně školská rada schválila předložené žádosti zákonných zástupců o slovní nebo kombinované hodnocení žáků za 1. pololetí šk. roku 2017/18. ŠR ustanovila také svého zástupce do konkurzní komise pro konkurz na nového ředitele školy. V závěru členové školské rady prodiskutovali náměty k činnosti školy.
Mgr. M. Šmídová
17. ledna 2018
Představení Duhová pohádka
V pátek 12. ledna 2018 se žáci z přípravného roč., 1., 2. a 3. tříd zúčastnili představení Duhová pohádka, které žákům přijelo zahrát Divadlo KK vedené profesionálním hercem a režisérem Mgr. Kamilem Koulou. Představení bylo zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů dětí mladšího školního věku. Mělo tři části: jak sluníčko udělalo barvy, a měsíc si vytrucoval hvězdičky, jak vznikla kuřata a po nich slepice, a potom i všechna další zvířata. A hlavně, jak vznikl soucit, ochrana a péče a snaha udělat svět hezčím, což je moc dobře, protože jinak by tu nikdo nebyl rád…
Žákům se pohádka provázená písničkami velice líbila, interaktivně se do příběhu zapojili a pobavili se díky humorným scénám.
  Duhová pohádka (8 obrázků) 
 
20. prosince 2017
Vánoční jarmark
Ve čtvrtek 14. prosince 2017 se slavnostně vyzdobená budova Nova přiblížila nadcházejícím vánočním svátkům. V jejích prostorách se uskutečnil tradiční vánoční jarmark. Stánky jednotlivých tříd lákaly k nákupu vánočních dekorací, ozdob, drobných dárků, cukroví, sladkého i slaného občerstvení. To vše si pro návštěvníky jarmarku připravili žáci se svými pedagogy a některými rodiči. V galerii školy byl pro návštěvníky připraveno posezení u kávy, čaje nebo svařeného vína. Vánoční jarmark byl malým pozastavením v předvánočním shonu a určitě příjemným naladěním na nadcházející vánoční svátky.
  Vánoční jarmark (16 obrázků) 
 
19. prosince 2017
Představení Studia Karavana
Ve středu 6. prosince 2017 se žáci 1. stupně zúčastnili představení Tajemná Afrika, které je součástí projektu VŠICHNI JSME TU DOMA, jehož cílem je zábavnou a hravou formou pochopit rozdílnost a barevnost různých kultur světa. Představení žákům zahrála divadelní společnost Studio Karavana z Rakovníka. Žáci se aktivně zapojili do představení formou interaktivních vstupů, soutěží, hádanek a osobních zkušeností. Na závěr se naučili písničku Ať si ten anebo ten, zeměkoule patří všem.
  Studio Karavana (20 obrázků) 
 
1. prosince 2017
Pozvání na předvánoční akce školy a školky
Ve středu 6. prosince 2017 se od 16 h v benešovském kině koná vánoční slavnost mateřské školy spojená s jarmarkem.
Školní jarmark se uskuteční ve čtvrtek 14. prosince 2017 od 14 h do 17 h v prostorách budovy NOVA.
Přijďte se s námi naladit na vánoční atmosféru. Těšíme se na setkání s Vámi
kolektiv ZŠ a MŠ
23. listopadu 2017
Hudební představení
Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 se žáci 1. i 2. stupně zúčastnili hudebního pořadu, který si pro ně připravilo profesionální sdružení umělců s názvem Hudba školám. Na baskytaru žákům zahrál a zazpíval muzikant Jiří Válek, na piano zahrál Zdeněk Dočekal a na bicí Miloš Pohl. Jejich cílem bylo obohatit mladé posluchače o informace a profesionální přednes hudby, kterou jsou obklopeny celé generace a plně předvést možnosti nástrojů, na které hrají. Pro mladší žáky zahráli a zazpívali mnoho lidových písní v rámci pořadu Česká a moravská lidová píseň. Žáci se do vystoupení aktivně zapojili, zpívali na podiu u mikrofonů, tleskali a naučili se novou píseň. Starší žáci se účastnili pořadu Fenomén jménem SeMaFor. Získali informace o bohaté historii SeMaForu a společně si zazpívali dnes již zlidovělé šlágry, např. Honky-Tonky Blues, Pramínek vlasů, Kočka na okně, Klementajn, Zčervená....
Oba pořady se žákům velice líbily, atmosféra celého vystoupení byla báječná.
  Hudební představení (11 obrázků) 
 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio