Úřední deska       Fotky - Videa       Kontakt      

POSLEDNÍ ZPRÁVY MŠ

28. května 2019
Přerušení provozu mateřské školy a školní družiny

pro období hlavních prázdnin 2019

Mateřská škola

Na základě ustanovení odst. 2 § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., Vyhláška o předškolním vzdělávání v platném znění, přerušuji provoz mateřské školy Sluníčko na období hlavních prázdnin, tj. od pondělí 15. července 2019 do pondělí 26. srpna 2019. 

Školní družina

Na základě ustanovení § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/ 2005 Sb. o zájmovém vzdělávání přerušuji provoz školní družiny při ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p. o. na období hlavních prázdnin, tj. od 1. července 2019 – 30. srpna 2019. 

 Mgr. Jakub Zelený, ředitel školy 

22. května 2019
Klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení
V rámci projektu Škola pro život pracují naši žáci v klubu občanského vzdělávání a demokratického myšlení, klub pracuje pod vedením Mgr. Šárky Leknerové. Jeho činnost je zaměřena na získání znalostí a dovedností pro demokratické občanství, udržitelný rozvoj, občanskou aktivitu, iniciativu a participaci - zapojování do věcí veřejných, posílení přesvědčení o vlastním vlivu a pocitu odpovědnosti za věci veřejné. Klub navštěvují žáci - členové žákovského parlamentu, kteří tak získávají zkušenosti pro svou práci.Ve středu 22. května 2019 navštívili žáci v rámci demokratického klubu Městský úřad.
Provázel je místostarosta, pan Petr Jansa. Ukázal jim skoro všechny odbory a prostory úřadu. Všichni, kteří žákům o své práci vyprávěli, byli velice vstřícní a milí a bylo vidět, že své práci rozumí. Na závěr se setkali také se starostou města panem Pavlem Urxem, se kterým probírali různá témata, která se týkají našeho města a školy. Dozvěděli se mnoho informací o chodu a správě města. Návštěvu si všichni užili a velice se jim líbila.
  Klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení (6 obrázků) 

Za všechny přítomné chceme poděkovat panu Jansovi, který byl výborným průvodcem. 

N. Zubčíková, 8C

20. května 2019
Charitativní sbírka pro azylový dům
Děti pomáhají dětem
Žákyně Natálka Šindelářová se svými spolužáky z 5. A s třídní učitelkou Mgr. Blankou Ušákovou přišla s nápadem pomoci matkám s dětmi žijícím v Domově svaté Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou. Žákovskému parlamentu se nápad velice líbil a na schůzce 24. dubna 2019 projednal zapojení žáků celé školy do této charitativní sbírky. Protože našim žákům nikdy není lhostejný osud dětí a jejich maminek, zapojili se s plnou vervou do pomoci. V pondělí 13. května 2019 si vše převzali zástupci azylového domu.
Poděkování a velký dík pro všechny, kteří se do akce zapojili.
Natálka Šindelářová se svými spolužáky a členové žákovského parlamentu
  Charitativní sbírka pro azylový dům (4 obrázky) 
 
19. května 2019
Beseda se spisovatelkou dětských knížek
Mezi žáky 3. a 4. tříd zavítala v úterý a ve středu 14. a 15. května 2019 spisovatelka dětských knih paní Jitka Vítová. Vyprávěla dětem jak vzniká knížka, kdy a proč začala psát a jak vybírala hlavní hrdiny svých knížek. Ukázala jim, jak vlastní knížka vzniká, co vše je potřeba, než se knížka dostane mezi čtenáře. Nejednalo se vždy jen o výklad, ale sami žáci pracovali s ukázkou z knížky, vyhledávali v textu a plnili další jednoduché čtenářské úkoly. Nejlepší byli odměněni černobílými obrázky z autorčiných knížek. Stejné besedy čekají také žáky zbývajících tříd 1. stupně.
M. Š.
  Beseda se spisovatelkou (16 obrázků) 
 
17. května 2019
Zdravá pětka v MŠ

Nadační fond Albert

Školku navštívila v pátek 17. května 2019 lektorka Zdravé pětky paní Věra Bittnerová s programem "Hrátky Zdravé 5", jednalo se o pohádkový příběh o Evičce a Péťovi, kteří naleznou společně s partou Zdravé 5 cestu ke zdraví. Pásmo bylo protkáno interaktivními praktickými úkoly, do kterých se zapojují jako aktéři příběhu všechny děti. Děti se formou her a soutěží seznámily se zásadami správné výživy a zdravého životního stylu. Na závěr si děti daly zdravou svačinku. Připojil se i šnek Toník.
  Zdravá pětka v MŠ (4 obrázky) 
14. května 2019
Olympiáda MŠ v Děčíně
V úterý 14. května 2019 se jedno družstvo reprezentantů naší MŠ zúčastnilo Olympiády mateřských škol v Děčíně. Letos se sešlo více družstev než jiné ročníky, celkem soutěžilo 18 školek s 22 družstvy a 132 závodníky. Počasí bylo náročné, dokonce přerušilo vyhlašování výsledků. Děti ale byly statečné a zvládly vše na výbornou.

Naše družstvo se umístilo na celkovém 3. místě, naši reprezentanti získali - zlato za běh na 20 m -   Lukáš Major a bronz za skok z místa - Adélka Huberová.
Všichni si zaslouží velikou pochvalu za vzornou reprezentaci a dosažené výsledky.
  Olympiáda MŠ v Děčíně (20 obrázků) 
14. května 2019
Pozvánka na polytechnickou konferenci

Zveme Vás na polytechnickou konferenci, která se bude konat dne 10. června 2019 od 9 do 16 h v kulturním a konferenčním centru a na Hradě v Litoměřicích. Na účastníky čeká bohatý dopolední i odpolední program s přednáškami, workshopy a praktickými ukázkami z oboru polytechniky - roboti, 3D tiskárny, lego, modely a spoustu dalšího. Přijďte se podívat a přesvědčit, že polytechnika, která táhne, baví žáky i učitele. Konference s názvem "POLYTECHNIKA, KTERÁ TÁHNE" je připravena v rámci  spolupráce projektů MAP II pro SO ORP Děčín, MAP ORP Litoměřice II, MAP ORP Roudnice nad Labem II a NIDV. Partneři akce jsou: OHK Litoměřice, OHK Děčín, DDM Rozmarýn Litoměřice, TKM Litoměřice. Více informací o akci naleznete v přiloženém plakátu nebo na facebookových stránkách Polytechnika, která táhne. Na viděnou se s Vámi těší organizátoři a partneři akce.

Realizační tým MAP II pro SO ORP Děčín

12. května 2019
Souboj čtenářů 2019
10. ročník soutěže - aktuálně z finále v Praze

Finále v Praze


V pátek 10. května 2019 se uskutečnilo na 25. mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2019 finálové kolo soutěže Souboj čtenářů. Finále se zúčastnilo 5 nejlepších týmů z online kola - finále se zúčastnili žáci 6. tříd a stejných ročníků víceletých gymnázií ze ZŠ Šumperk, ZŠ a MŠ Karviná, Mendelova gymnázia Opava, Gymnázia a SOŠ Rokycany a desetičlenný tým našich šesťáků. Na rozdíl od online kola odpovídali soutěžící na otázky ze soutěžních knih přímo, v časovém limitu museli napsat odpověď na tabulku a následně ji přečíst porotě, která odpovědi soutěžících zaznamenávala.

Před vyhodnocením vítězů proběhla krátká beseda a autogramiáda s autorkou jedné ze soutěžních knížek "Kdo zabil Snížka" Petrou Soukupovou.

Porota na závěr spočítala body za správné odpovědi, vítězem se stalo družstvo Základní školy Šumperk. Naši žáci se i přes velkou snahu a připravenost umístili v celostátním finále na krásném 4. místě. Děkujeme za vzornou reprezentaci a předvedené výkony.
M. Š.
  Souboj čtenářů 2019 (10 obrázků) 
 

Online kolo

Žáci našich šestých tříd se pod vedením svých češtinářek - Mgr. Soni Matysové a Mgr. Šárky Leknerové - zúčastnili letošního jubilejního 10. ročníku projektu "Souboj čtenářů". Soutěž pod záštitou Svazu českých knihkupců a nakladatelů realizuje společnost Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně Rosteme s knihou.

V rámci třídního kolektivu měli žáci za úkol přečíst od února do online kola některou z 5 zadaných knih, připravovat se na online kolo soutěže Souboj čtenářů a pak hlavně zúročit své znalosti v samotném online soutěžním kole. V něm v pondělí 15. dubna 2019 organizátoři prověřili v 25 zadaných otázkách jejich porozumění textu, schopnost psát si poznámkový blok z četby a vyhledávat v něm, dovednost spolupracovat v malé čtenářské skupině i v rámci celého třídního kolektivu. Pečlivá příprava se vyplatila, naši šesťáci získali za své odpovědi výborné 1. místo ze 120 soutěžících kolektivů a vybojovali si postup do finále, které proběhne 10. května 2019 na 25. mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2019 a bude v něm soutěžit pět nejlepších týmů. Blahopřejeme soutěžícím žákům a jejich učitelkám a budeme jim ve velkém finále držet palce.

Zajímají vás, které knihy byly soutěžní, otázky, na které soutěžní třídy odpovídaly, kdo jsou další finalisté? Odpovědi na tyto otázky a další informace k soutěži jsou na stránkách http://www.rostemesknihou.cz/cz/o-kampani/souboj-ctenaru/.
4. května 2019
Turnaj Vladimíra Šmicera
Ve čtvrtek 2. května 2019 se naše škola zúčastnila 17. ročníku fotbalového halového turnaje Vladimíra Šmicera, který již tradičně pořádá ZŠ Verneřice. Na sportovní akci dorazilo celkem 6 družstev z okolních základních škol. Organizace turnaje byla na vysoké úrovni, celou dobu ho provázela přátelská atmosféra, a dokonce se na místě objevil i sám zakladatel - Vladimír Šmicer. Naše fotbalové družstvo se skládalo z žáků 7., 8., a 9. ročníku. Zpočátku se chlapcům dařilo, ale poté přišla nemilá rána v podobě výronu kotníku našeho kapitána. I přesto se našemu týmu podařilo umístit na 3. místě za vítěznými Verneřicemi a druhou Horní Policí, přivézt domu bronzový pohár a fotbalový míč podepsaný legendou českého fotbalu.

Bc. Z. Miškovský   Turnaj Vladimíra Šmicera (8 obrázků) 
30. dubna 2019
Čarodějnické dopoledne
Vždy když se v kalendáři objeví 30. duben, nemůže se ani v naší školce dít nic jiného než je sraz a rej čarodějnic. Zahrada mateřské školy se zaplní malými čarodějnicemi a čaroději v krásných kostýmech. Všichni společně si užívají čarodějnické soutěže, opékání špekáčků a nesmí chybět ani upálení čarodějnice (letos to byly hned dvě). Všichni si i díky pěknému počasí užili krásný den.
  Čarodějnické dopoledne (28 obrázků) 
Adresa
Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí,
příspěvková organizace

Ředitel školy - Mgr. Jakub Zelený
Zástupce ředitele školy - Mgr. Miroslava Šmídová

Ředitelství školy, 4. - 9. ročník
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
sekretariát tel: 412 586 366, 412 586 272
mobil: 606 646 292
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Přípravný ročník, 1. - 3. ročník
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 773 748 843

Mateřská škola, včetně školní jídelny
Cihelní 602
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 579, 412 586 377
mobil: 773 748 842
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní družina
Komenského 274
407 22 Benešov nad Ploučnicí
mobil: 602 144 563
email: infozsbnpl@zsbnpl.cz

Školní klub
Opletalova 699
407 22 Benešov nad Ploučnicí
tel: 412 586 366, mobil: 606 646 292

Mapa
Umístění školy na mapě

GPS: 50°44'39.6"N 14°18'18.5"E
          50.744344, 14.305142

Autobusové spojení
Zastávka: "Pod parkem", dále ulicí Opletalova ke všem našim objektům.
Linky: 422, 423, 424 - Vyhledat spojení

: 709 47 112

ID datové schránky: rj4mbeg

RED IZO: 600076211

Zřizovatel
Město Benešov nad Ploučnicí
www.benesovnpl.cz

K.A.H. Studio