Zkus to sám


název projektového dne pro žáky 8. a 9. tříd z Děčínska, který pořádala Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, a kterého se zúčastnili také žáci naší školy. Projektový den je součástí projektu "Přírodovědné a technické vzdělávání na Děčínsku" (CZ.1.07/1.1.00/440005).
Žáci 9. třídy a II. speciální třídy si ve středu 20. listopadu 2013 měli možnost vyzkoušet technické dovednosti v praxi, stejně jako žáci 8. tříd, kteří se podobné akce s názvem Den řemesel zúčastnili v úterý 12. listopadu 2013. Nejprve se ve skupinách, které po škole prováděli studenti střední školy, seznámili se strojírenskými povoláními přímo na odborných pracovištích v budově školy na Dělnické. Mistři odborného výcviku jim představili činnosti a pak si téměř každý mohl vyzkoušet některou z připravených aktivit. Pak se přesunuli na cvičnou loď do přístavu v Rozbělesích, kde si pod vedením mistrů odborného výcviku a studentů oboru lodník, vyzkoušeli dovednosti lodníků, které škola připravuje.
Poděkování patří všem organizátorům za příjemně a účelně strávené odpoledne.

 
 

 
 
 
 

 

  

 

M. Š.