Zeměpisná olympiáda 2016


Na začátku února se uskutečnilo školní kolo 18. ročníku Zeměpisné olympiády pro školní rok 2015/16.


Zeměpisná olympiáda je pro žáky základních škol organizována ve třech kategoriích: kategorie A - žáci 6. tříd, kategorie B - žáci 7. tříd a kategorie C - žáci 8. a 9. tříd. Ve školním kole řešili žáci ve všech kategoriích soutěžní test, který se skládal z práce s atlasem a testu znalostí podle jejich ročníků.

Šesťáci řešili úkoly z planetární geografie a praktické úkoly z práce s mapou. Ve školním kole soutěžilo pět žáků - nejlepší výsledky dosáhli Vít Martínek, Nela Šimonová (oba 6. A) a Barbora Brousilová (6. B).

Soutěžní úlohy v kategorii B řešilo osm žáků - jejich úkoly byly zaměřeny na obeckou fyzickou kartografii Afriky, Austrálie a Ameriky a všeobecné kartografické znalosti a dovednosti. Nejlépe si s testem poradili - Denisa Schánělová (7. A), František Bešťák (7. B) a Kamila Mališová (7. A).

Nejvíce soutěžících - 13 žáků - bylo v nejstarší kategorii. Jejich soutěžní test byl zaměřen na kartografii a obecnou fyzickou kartografii zejména Evropy. Nejúspěšnějšími řešiteli byli Ferdinand Stodola, Jakub Kout (oba 9. B) a Vojtěch Štěpanovský (9. A).

Všichni tři vítězové školního kola - V. Martínek, D. Schánělová a F. Stodola - se v úterý 16. února 2016 zúčastnili okresního kola v Děčíně. V okresním kole řešili soutěžící ve všech kategoriích - práci s atlasem, test geografických znalostí (bez atlasu) a praktickou část. V kategorii A a B soutěžilo vždy 18 žáků, v nejstarší kategorii C - 21 soutěžících. Nejlepší výsledek dosáhla v kategorii B - Denisa Schánělová, která vybojovala krásné 5. místo. V kategorii A se Vít Martínek umístil na 9. místě a v kategorii C - Ferdinand Stodola na 12. - 13. místě. Všem třem účastníkům děkujeme za reprezentaci a Denise blahopřejeme k 5. místu.

 

Mgr. M. Šmídová