Zeměpisná olympiáda 2015

aktuálně z okresního kola

Ve dnech 12. a 13. února 2015 proběhla školní kola ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY. V letošním již 17. ročníku si své zeměpisné znalosti a dovednosti vyzkoušeli žáci 6. tříd v kategorii A, žáci 7. tříd v kategorii B a žáci 8. a 9. tříd v kategorii C.

Šesťáci řešili úkoly z kartografie, planetární geografie (Země ve vesmíru) a obecné fyzické geografie. Po předkole, které si vyzkoušeli všichni žáci, se o vítězství ve školním kole utkali čtyři nejúspěšnější řešitelé. Vítězkou se stala Kamila Mališová (6. A), na 2. místě se umístila Denisa Schánělová (6. A), 3. místo získala Katka Dvořáková (6. B) a na 4. místě Fanda Bešťák (6. B).

V kategorii 7. tříd soutěžilo devět žáků, ti řešili úkoly z kartografie, obecné fyzické geografie a geografie světadílů. Nejlépe si s úkoly poradila Veronika Štěpánková (7. B), 2. místo získala Barbora Kulíková (7. B) a 3. místo vybojovala Lucie Mazáčková (7. A).

V nejstarší kategorii C, společné pro žáky 8. a 9. ročníků, soutěžilo jedenáct žáků. Soutěžní zadání z geografie Evropy, kartografie a obecné a sociální geografie nejlépe vyřešila Šárka Klaudyová (9. A), na 2. místě se shodným počtem bodů byli Dominik Lipenský (9. B) a Barbora Janotová (8. A), na 3. místě se umístila Veronika Krejčová (9. B).

Všem žákům za účast ve školním kole patří pochvala. Vítězky školního kola - K. Mališová, V. Štěpánková a Š. Klaudyová budou školu reprezentovat v okresním kole. Budeme jim držet palce. 

Mgr. M. Šmídová

Aktuální informace z okresního kola:

V okresním kole, které se uskutečnilo 17. února 2015 v Děčíně, soutěžilo 16 soutěžících v kategorii A, 18 soutěžících v kategorii B a 20 soutěžících v kategorii C. Soutěžící (žáci základních škol a stejných ročníků víceletých gymnázií) řešili úkoly v práci s atlasem, v písemném testu geografických znalostí (bez atlasu) a praktické části. Nejlépe se umístila Šárka Klaudyová (9. A), která se umístila na velmi pěkném 10. místě. Zbylé dvě reprezentantky se umístily ve druhé polovině soutěžících žáků. Všem třem dívkám děkujeme za reprezentaci školy.

M. Š.