Zeměpisná olympiáda 2014


Na začátku února proběhlo jako již tradičně školní kolo 16. ročníku zeměpisné olympiády. Ta je organizovaná ve třech kategoriích pro základní školu a jedné pro střední školy. Kategorie A je určena žákům 6. ročníků a stejných ročníků víceletých gymnázií, její zaměření je na kartografii, planetární geografii a obecnou fyzickou geografii zejména Afriky. Kategorie B je pro sedmáky a žáci mají ukázat své znalosti a dovednosti z kartografie, obecné fyzické a sociální geografie ze světadílů Afrika, Austrálie a Oceánie a Ameriky. V nejstarší kategorii C soutěží společně žáci 8. a 9. ročníků a její zaměření je na kartografii a geoinformatiku a obecnou fyzickou geografii Evropy a České republiky.

Ve školním kole soutěžilo 39 žáků ze 6. tříd a nejlepší výsledek dosáhla Veronika Štěpánková z 6.B, ze 7. ročníků soutěžil jen jeden soutěžící Ferda Stodola ze 7.B a v kategorii C soutěžilo 19 žáků z 8. a 9. tříd a nejlepší znalosti předvedl Daniel Rélich z 8.B.

Všichni tři vítězové školního kola postoupili do okresního kola, které proběhne v úterý 18. února 2014 v Děčíně.

Mgr. M. Šmídová

V úterý 18. února 2014 se uskutečnilo okresní kolo této olympiády, ve kterém naši školu reprezentovali všichni tři vítězové školního kola. V okresním kole museli soutěžící předvést své znalosti a dovednosti v práci s atlasem (45 min) a pak vždy 60 min řešili praktickou část a vypracovávali písemný test geografických znalostí (v kategorii B a C obě bez školního atlasu). V nejmladší kategorii 6. tříd - kategorii A soutěžilo 17 žáků, v obou starších kategoriích vždy 19 žáků z celého okresu Děčín. Nejlepší výsledek předvedla Veronika Štěpánková, která se umístila na velmi pěkném 7. místě. Oba chlapci se umístili v druhé polovině soutěžících. Všem třem patří poděkování za reprezentaci školy.

M. Š.