Zeměpisná olympiáda 2013

školní a okresní kolo

V úterý 5. března 2013 se v učebně Zeměpis - dějepis uskutečnilo školní kolo 15. ročníku Zeměpisné olympiády. Ve školním kole mezi sebou soutěží žáci 6. tříd v kategorii A, 7. tříd v kategorii B a žáci 8. a 9. tříd v kategorii C.
Šesťáci řešili úlohy zaměřené na kartografii, obecný fyzický zeměpis a znalosti o planetách a vesmíru. Ve školním kole si změřilo své znalosti a dovednosti 6 žáků. Nejúspěšnějším řešitelem byl Ferdinand Stodola z VI. B.
Ze 7. tříd se školního kola zúčastnilo 11 žáků. Jejich úkoly byly zaměřeny na znalosti z regionální geografie. Nejúspěšnějším řešitelem školního kola byl Filip Lipenský ze VII. B.
Nejpočetněji byla zastoupena kategorie C, ve které společně soutěžilo 16 žáků 8. tříd a 3 žáci 9. tříd. Jejich úkoly byly zaměřeny na regionální gegografii zejména Evropy a České republiky. Vítězkou se stala Veronika Šedlová z IX. B, na druhém místě se umístil Michal Bzura z VIII. B.
 
Do okresního kola, které se uskutečnilo 14. března 2013 v Děčíně, postoupili všichni tři vítězové školního kola. V okresním kole řešili úlohy ve třech okruzích - Práci s atlasem, ve které prokázali dovednosti ve čtení informaci různých map a jejich zpracování. Druhá část - Práce bez atlasu jako písemný test základních geografických znalostí a ve třetí Praktické části se jednalo o třídění a zpracování informací z regionální geografie. V okresním kole mezi sebou soutěžili žáci základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. V okresním kole soutěžilo v kategorii A 18 žáků 6. tříd, náš rerezentant Ferdinand Stodola získal pěkné 4. místo. Filip Lipenský se umístil v kategorii B na 7. - 8. místě z 15 účastníků a Veronika Šredlová na 11. místě z 20 soutěžících v její kategorii C.
 
Mgr. M. Šmídová