Zeměpisná olympiáda 2012

školní a okresní kolo

V úterý 28. února 2012 a ve čtvrtek 1. března 2012 se uskutečnila školní kola zeměpisné olympiády. Olympiáda je organizována ve třech kategoriích. V kategorii A soutěžili žáci 6. tříd - řešili úlohy z planetární geografie, kartografie a regionální geografie Afriky. Školního kola se zúčastnilo 12 žáků, vítězem a postupujícím do okresního kola se stal Tomáš Verner (6.B). Kategorie B je určena žákům 7. tříd, 15 sedmáků řešilo úlohy z regionální geografie Austrálie a Oceánie, Afriky a Ameriky. Nejúspěšnějším řešitelem a postupujícím do okresního kola byl Radek Martinec (7.A). V nejstarší kategorii C soutěží společně žáci 8. a 9. tříd, ve školním kole soutěžilo 18 žáků. Soutěžní úlohy byly z regionální geografie Evropy a České republiky. Nejlepší a postupující z této kategorie byla Nikola Lipenská (9.A).
 
Okresní kolo ve všech kategoriích se uskutečnilo ve středu 14. března 2012 v Děčíně. Soutěžilo po 20 žácích v kategorii A a B a 22 žáků v kategorii C z celého okresu. V okresním kole je soutěž rozdělena do tří částí - soutěžící řeší úlohy bez atlasu, s atlasem a praktickou část. Na každou část měli soutěžící 45 minut. V letošním ročníku získali naši soutěžící dvě výborná umístění - v kategorii B získal Radek Martinec 5. místo a ještě lépe se v kategorii C umístila Nikola Lipenská - byla jedinou dívkou v této kategorii a získala krásné 3. místo. Blahopřejeme.
 
Foto z okresního kola soutěže:
 
 

soutěžící při řešení soutěžních úloh
 

porota při práci
 

Radek

Tomáš

Nikola
 


M.Š.