Zeměpisná olympiáda 2009/2010


V pondělí 15. února 2010 se v učebně zeměpisu a dějepisu konalo školní kolo zeměpisné olymiády. Olympiáda je vyhlašována pro 3 kategorie na základních školách a 1 kategorii pro žáky středních škol. Žáci 6. tříd (1. kategorie) řešili úlohy z obecného fyzického zeměpisu, planetární gegografie a základů práce s mapou. Žáci 7. tříd (2. kategorie) - řešili úlohy ze zeměpisu světadílů a nejstarší 3. kategorie (8. a 9. třídy) měla zadány úlohy ze zeměpisu České republiky a zeměpisu Evropy. Na škole se olympiády zúčastnilo 19 žáků. Největší zastoupení mezi soutěžícími měla kategorie 6. tříd, ve které se zúčastnilo celkem 9 žáků. Nejlépe se se soutěžními úlohami jednotlivých kategorií vypořádaly - Barbora Havránková ze 6.B, Nikola Lipenská ze 7. A a Barbora Batelková z 9.B. Všechny tři děvčata postupují do okresního kola zeměpisné olympiády, které se uskuteční 17. března 2010 v Děčíně.

Mgr. Jana Stiborová