Ze zápisu do mateřské školy


Ve čvrtek 14. ledna 2010 proběhl zápis dětí do mateřské školy.

Foto ze zápisu:

Eva Fofoňková